Головна
Економіка
Мікроекономіка / Історія економіки / Податки та оподаткування / Підприємництво. Бізнес / Економіка країн / Макроекономіка / Загальні роботи / Теорія економіки / Аналіз
ГоловнаМікроекономіка → Мікроекономіка → 
« Попередня   ЗМІСТ   Наступна »

Криві «дохід-споживання» і криві Енгеля

Коли змінюється дохід споживача, то лінія бюджетного обмеження зсувається паралельно вгору або вниз від початкової. Якщо ми будемо постійно, скажімо, збільшувати дохід індивіда, то споживач буде вибирати нові і нові оптимальні точки, що відповідають новим лініям бюджетного обмеження. Поєднавши всі ці оптимальні точки, ми отримаємо криву «доход-споживання» в координатах обсягів споживання двох товарів.

Для нормальних товарів крива «дохід-споживання» має позитивний нахил, оскільки із збільшенням доходу споживач купує все більшу і більшу кількість даного товару. Для малоцінних (інфе- ріорних) товарів крива «дохід-споживання» характеризується негативним нахилом, оскільки з ростом доходу споживач відмовляється від покупок даного блага (рис. 8.7).

Крива «доход-споживання» для різних видів товарів

Мал. 8.7. Крива «доход-споживання» для різних видів товарів.

товар X: а - нормальний; б - інферіорний

Чи буде крива «дохід-споживання» дійсно кривої (зігнутої) або прямою лінією? Це залежить від того, в якій пропорції додатковий дохід споживача розподіляється між двома товарами (X і У). Для деяких видів переваг, наприклад скоєних комплементов, ця лінія буде прямий, оскільки, як і в випадку з лінією «ціна-споживання», вона проходить через точки кута ліній байдужості.

Для скоєних субститутів лінія «доход-споживання» визначається додатковою умовою - співвідношенням цін двох товарів. Тому лінія «доход-споживання» може збігатися з віссю більш дешевого товару (у разі нерівності цін) або являти собою всю карту кривих байдужості, якщо ціни товарів рівні.

Лінія «дохід-споживання» також збігається з віссю одного з товарів, коли набір включає в себе благо і антиблаго (з віссю блага), нейтральний товар (з віссю віддається перевага товару) і несумісні блага (з віссю блага з відносно більшою користю).

Для квазілінійних уподобань можливі два варіанти лінії «дохід-споживання» (рис. 8.8). Якщо споживач вибирає кутовий оптимум (рис. 8.8, а), то незалежно від доходу цей оптимум так і буде зберігатися. Споживач змінює обсяги покупок тільки одного товару (лінійного) і ніколи не буде купувати інший продукт (нелінійний).

У разі внутрішнього оптимуму (рис. 8.8, б) споживач спочатку купує такий обсяг нелінійного товару, який залежить виключно від співвідношення цін благ і не залежить від його доходу. Тому зі зміною доходу ставлення споживача до нелінійного товару не змінюватиметься. Він як і раніше буде купувати один і той же кількість нелінійного товару. А весь додатковий дохід піде на покупку лінійного товару. Лінія «дохід-споживання» виявиться вертикальної прямої, есліХ-нелінійний товар, і горизонтальної прямої, якщо У- нелінійний товар.

Лінія «дохід-споживання» для квазілінійних уподобань

Мал. 8.8. Лінія «дохід-споживання» для квазілінійних уподобань:

а - кутовий оптимум; б - внутрішній оптимум; X - нелінійний товар; Х0 - початковий обсяг покупок товарах в оптимальному наборі

Крива «доход-споживання» в координатах «Дохід споживача - Покупки товару» набуває вигляду кривої Енгеля. Крива Енгеля має позитивний нахил для нормальних товарів, негативний - для інферіорних товарів, а для предметів першої необхідності вона являє собою лінію абсолютної нееластичність (рис. 8.9).

Криві Енгеля для різних типів товарів

Мал. 8.9. Криві Енгеля для різних типів товарів

У разі переваг з точкою насичення лінія «доход-споживання» існує тільки до точки насичення, оскільки більш високий дохід не може стимулювати споживача купувати товари в небажаних кількостях (рис. 8.10, а). Відповідно крива Енгеля має позитивний нахил, поки мова йде про дохід, що не достатній для покупки набору насичення, і абсолютно нееластична, якщо такий набір вже придбаний (рис. 8.10, б).

Крива «доход-споживання» (а) і крива Енгеля (б) для набору з точкою насичення

Мал. 8.10. Крива «доход-споживання» (а) і крива Енгеля (б) для набору з точкою насичення

Для набору з неподільним товаром лінія «доход-споживання» набуває вигляду «паличок» (якщо тільки один товар неподільний) або точок (якщо обидва товари представлені дискретними кількостями). Крива Енгеля буде виглядати як «палички», оскільки дохід споживача може характеризуватися як безперервний (рис. 8.11).

Питання для роздумів

Як будуть виглядати криві Енгеля для товарів Гіффена?

Економічний сенс кривих «ціна-споживання» і «дохід-споживання» полягає в тому, що за допомогою даного аналітичного інструментарію ми можемо більш точно прогнозувати реакцію споживача на події, що відбуваються в його економічному просторі. Зокрема, дослідження подібних взаємозв'язків є перехідним моментом до аналізу ефекту доходу і ефекту заміни.

Лінія «дохід-споживання» і крива Енгеля для неподільного товару X

Мал. 8.11. Лінія «дохід-споживання» і крива Енгеля для неподільного товару X

 1. Податки, еластичність і податковий тягар
  У гл. 3 ми розглянули наслідки двох видів втручання держави в діяльність ринку: введення максимальної та мінімальної адміністративної ціни. Ще одним заходом впливу на ринок є податки. Оцінка результатів оподаткування для конкретного продуктового ринку також пов'язана з концепцією еластичності.
 2. Підхід з точки зору загальної рівноваги
  Підхід до проблеми вибору між виробництвом громадського і частого благ з точки зору загальної рівноваги був розроблений американським економістом Полем Самуельсоном. Уявімо собі світ, що складається з двох товарів (Хі 7). Нехай X являє собою чисте приватне благо (наприклад, масло), a У - чисте
 3. Перехресна цінова еластичність попиту
  У багатьох випадках економічним агентам необхідно знати, як відреагує споживач на зміну ціни іншого товару. Тут на допомогу приходить перехресна цінова еластичність. Перехресна цінова еластичність попиту показує, яким чином (наскільки) змінюється попит на товар X при зміні ціни товару 7 на
 4. Оцінка ринкової влади фірми
  Монопольна ціна дозволяє оцінити ступінь ринкової влади фірми. Хоча ситуація монополії на увазі наявність на ринку єдиного продавця товару, що означає максимальну ринкову владу на даному ринку, різні ринки можуть допускати різну ступінь монопольної влади. В умовах досконалої конкуренції ринкова
 5. Оптимальний вибір в умовах невизначеності і ризику
  Вибір в умовах невизначеності і ризику можна проаналізувати, використовуючи інструментарій теорії поведінки споживача в умовах визначеності. Завдання індивіда полягає в тому, щоб максимізувати очікувану корисність при виборі оптимального варіанта з бюджетного безлічі. Так як ситуація невизначеності
 6. Обмін в грошовій економіці
  Нехай в економіці як і раніше діють два споживача (А і В), які можуть обмінюватися товарами X і У. Первісна наделенность становить набір W. Введемо грошові ціни. товар X може бути проданий або куплений на конкурентному ринку за ціною Р х за одиницю. Товар У може бути проданий або куплений
 7. Наслідки вертикальної інтеграції
  Підсумуємо наслідки вертикальної інтеграції для економіки в цілому. Вертикальна інтеграція: ? призводить до створення бар'єрів входу на ринок за рахунок підвищення мінімально ефективного розміру виробництва і створення більш сприятливих умов економічної діяльності для «своїх» фірм, включених
 8. Монополія і конкуренція, ринок і ринкові структури
  Час скорботи не те, коли зло страждаємо, але коли творимо зло. Іоанн Златоуст, візантійський священнослужитель IV ст. Після вивчення цього розділу студенти будуть: знати особливості прийняття рішень фірмою-монополістом; вміти виділяти кордону продуктового і територіального ринків; володіти
© 2014-2021  epi.cc.ua