Головна
Економіка
Мікроекономіка / Історія економіки / Податки та оподаткування / Підприємництво. Бізнес / Економіка країн / Макроекономіка / Загальні роботи / Теорія економіки / Аналіз
ГоловнаЕкономікаТеорія економіки → 
« Попередня Наступна »
H. Грегорі Менку. Принципи економікс, 1999 - перейти до змісту підручника

Крива попиту на гроші має спадний характер, так як у випадку зниження їх

Крива попиту на гроші має спадний характер, так як у випадку зниження їхньої купівельної спроможності населення м.-ня потребує більшої кількості грошей. У положенні рівноваги (точка А) вартість грошей (на лівій осі) і рівень цін (на правій осі) знаходяться відпо-відно, що дозволяє врівноважити попит і пропозицію грошей. Що станеться при зміні грошово-кредитної політики ФРС? Припустимо, що в ситуації, коли економіка перебуває в рівноважному стані, центральний банк раптово подвоює пропозицію грошей. Він може зробити це, наприклад, надрукувавши нові банкноти і розкидавши їх по країні з вертольота або просто продавши державні облігації населенню на відкритому ринку.
(Таке поведе-ня ФРС більш імовірно, хоча, безумовно, менш ефектно.) Які будуть по-слідства грошової ін'єкції? Чи зміниться рівновага ринку? Глава 28. Інфляція: причини і витрати 609 Відповіді на запитання ілюструє рис. 28.2. Грошова ін'єкція призведе до зсуву кривої пропозиції грошей вправо з положення MSx в положення MS2 і переміщенню рівноваги з точки А в точку В. Вартість грошей (ліва вісь) знизиться с1/2до1/4, а рівноважне значення рівня цін збільшиться з 2 до 4. Іншими словами, збільшення пропозиції грошей призводить до надлишку доларів, в результаті чого зростає рівень цін, а цінність кожної грошової одиниці зменшується.
Пояснення того, як визначається рівень цін і чому з часом він мо-же змінюватися, носить назву кількісної теорії грошей , згідно з якою кількість грошей в економіці определяеться вартість, а зростання обсягу грошової маси - основна причина інфляції.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна "Крива попиту на гроші має спадний характер, так як у випадку зниження їх"
 1. Кейнсіанська макроекономічна модель
  крива інвестицій I і нова крива заощаджень S 2 не мають точки перетину у першому квадраті. Значить, рівноважну ставку відсотка (Rе) слід шукати на іншому, а саме - грошовому ринку (за співвідношенням попиту на гроші МD та пропозиції грошей МS) (рис. 3.5). 4. Оскільки на всіх ринках ціни жорсткі, то рівновага ринків встановлюється не на рівні повної зайнятості ресурсів. Так, на ринку
 2. Величина і характер зміни попиту
  крива пропозиції являє собою плавно вигнуту і піднімається догори криву. Вона ілюструє залежність між ринковими цінами і кількістю продукції, яку виробники виявляють готовність виробити і продати. Цю залежність Антуан Огюстен Курно описав математично у вигляді формули s=АР), де S - пропозиція; Р - ціна ;/ - функція, і назвав її законом зміни пропозиції.
 3. Сукупний попит і сукупна пропозиція
  крива функції сукупного попиту має позитивний нахил (рис. 14.1, б). У сучасній економічній теорії найбільшого поширення набуло теоретичне обгрунтування спадної залежності величини сукупного попиту від рівня цін (див. рис. 14.1, а), яке базується на характеристиці трьох ефектів в економіці, що викликаються зміною загального рівня цін: - ефект процентної ставки
 4. Лекція 13-а Економічні погляди А. Маршалла
  крива попиту і крива пропозиції. При цьому крива попиту завжди має спадаючий характер, тому що з підвищенням ціни пада ет попит, але це падіння відбувається в різному ступені. Воно мо-же відбуватися більш круто і, навпаки, поступово. Від того, яка залежність існує між змінами ціни і з-менениями попиту, міняється і характер ціни. Маршалл наголоси-кивав, що вирішальне
 5. Глосарій
  крива сукупного попиту перетинає криву сукупної пропозиції Роздержавлення - ліквідація механізмів прямого державного управління економікою шляхом передачі відповідних повноважень на рівень підприємства без зміни характеру власності Наявні доходи - номінальні доходи за вирахуванням податків та інших обов'язкових платежів Розподіл - процес визначення
 6. § 3. РИНКОВА ЦІНА І ЗАКОНИ ЇЇ ДИНАМІКИ
  крива попиту (за ціною) і крива пропозиції (за ціною). Точка перетину цих ліній характеризує рівень рівноважної ціни. Тепер ми розглянемо зазначені криві на графіку (рис.6.4.). Точка Р на графіку - рівноважна ціна, яка свідчить, що ціна продавців (за якою їм вигідно торгувати), збігається з ціною покупців (яка влаштовує останніх). Ріс.6.4. Встановлення
 7. § 2. МОНОПОЛІЯ: МІСЦЕ І РОЛЬ НА РИНКУ
  крива пропозиції. Ці організації маніпулюють (управляють) законом попиту: за своїм уподобанням впливають на ціну й обсяг попиту в своїх інтересах. Панівні на ринку фірми використовують в якості свого основного інструменту маніпулювання монопольну ціну. Монопольна ціна - особливий вид ринкової ціни, яка встановлюється на рівні вище або нижче суспільної вартості або
 8. § 3. Макроекономічна нерівновага
  спространяются на яку-небудь одну сферу або галузь економіки. Так, фінансова криза - глибокий розлад державних фінансів. Воно проявляється в постійних бюджетних дефіцити (коли витрати держави значно перевищують його доходи). Крайнім проявом фінансової кризи є неплатоспроможність держави за іноземними позиками (під час світової економічної кризи
 9. 2. Ринок праці, заробітна плата й неабиякою
  крива пропозиції праці, рівновага на ринку праці L - кількість праці Le - рівноважна кількість праці W / Р-реальна заробітна плата W / Рe - рівноважна заробітна плата Якщо відхилення від рівноважного стану на ринку праці приймає стійкий характер, то це свідчить про те, що на ринку праці присутні позаконкурентних фактори, які сприяють стійкості
 10. 1. Причини циклічного розвитку економіки. Економічний цикл і його фази
  крива відображає циклічні коливання обсягу виробництва (ВВП) з піками В і F і нижчою точкою спаду (дном) D. Часовий інтервал між двома точками, що знаходяться на однакових стадіях коливань (в даному випадку між точками В і F), визначається як один період циклу, що складається з двох фаз: низхідній (від В до D) і висхідної (від D до F). Циклічні коливання показані хвилеподібною
© 2014-2022  epi.cc.ua