Головна
Економіка
Мікроекономіка / Історія економіки / Податки та оподаткування / Підприємництво. Бізнес / Економіка країн / Макроекономіка / Загальні роботи / Теорія економіки / Аналіз
ГоловнаЕкономікаПідприємництво. Бізнес → 
« Попередня Наступна »
Ю. Александров. СИНТЕТИЧНА КОНЦЕПЦІЯ ВАРТОСТІ, 2011 - перейти до змісту підручника

Кооперативи


Особа сучасної економіки визначає таки промисловість, тому сільськогосподарські кооперативи ми тут не розглядаємо.
Промислові кооперативи з'явилися ще у XVIII ст. Маркс вважав їх передвістя-никами соціалізму. Він писав про кооперативних фабриках в Англії, що вони «показують, як на певному ступені розвитку матеріальних продуктивних сил і відповідаю-щих ним суспільних форм виробництва з природною необхідністю з одного спо-соба виробництва виникає і розвивається новий спосіб виробництва» 43.
Однак процес розвитку нового способу виробництва щось затягнувся. Коопера-активне рух ніколи не зникало зовсім, але воно за століття свого розвитку все-таки не змогло оформитися в повноцінний уклад в рамках капіталізму (маються на увазі не-сільськогосподарські кооперативи).
Одним з найбільш вдалих прикладів розвитку кооперативного руху заслужений-але вважається Мондрагонская модель. (Мондрагон? Місто в Країні басків, Іспанія). Вона являє собою асоціацію, що включає близько 180 кооперативів, з яких більше 90? промислові. Останні виробляють різноманітну продукцію, від буді-вельних матеріалів до електронного обладнання і роботів. Річний оборот перевищує 4 млрд. доларів. Ми розглянемо цю модель з точки зору двох цікавлять нас про-блем? розподілу по праці та рівноправності факторів виробництва.
Винагорода працівника в Мондрагонском кооперативі складається з двох частин. Перша частина, заробітна плата, нараховується відповідно з трудовим індексом. Трудові індекси розробляються виборним органом кооперативу? соціальною радою, що обирається безпосередньо на робочих місцях по одному представнику від кожних 15-ти працівників. При цьому враховуються кваліфікація, досвід, рівень відповідальності, особливі умови роботи. Поставлено обмеження: максимальна зарплата не може перевищувати мінімальну більш ніж у 6 разів.
Як власнику, кожному працівникові покладається частина прибутку? додаткової вартості, одержуваної кооперативом після обміну товарів та сплати обов'язкових пла-тежів.
Це друга частина його винагороди. Розмір її залежить від зарплати працівника та його кваліфікації. Ці кошти зараховуються на індивідуальні рахунки кожного члена кооперативу. Працівник може взяти ці гроші тільки в разі відходу з кооперативу або виходу на пенсію, але він володіє правом знімати відсотки, що нараховуються (6% річних). Відсотки нараховує кооператив, оскільки кошти на індивідуальному рахунку, принад-лежать працівникові, розглядаються як позику кооперативу, який використовує їх для інвестицій у виробництво. По суті, система індивідуальних рахунків покликана ограни-чить «проїдання» доходу і спрямована на акумуляцію коштів для подальшого їх ін-вестірованія. Тим самим істотно обмежується можливість паразитичного по-требления доходу, створюваного нетрудовими факторами виробництва. У кризові вре-мена дію цього механізму посилюється: рішенням Загальних зборів особисті доходи членів кооперативу можуть бути заморожені і навіть скорочені, а виручені кошти спрямовані на інвестіціі44.
В цілому, беручи до уваги демократичність всієї процедури і відсутність характерних для приватнокапіталістичних підприємств паразитичного споживання уч-редітелей-капіталістів, розглянуту схему можна визнати серйозним кроком на шляху реалізації розподілу по праці.
Цей висновок дозволяє побічно оцінити становище із здійсненням другого принципу? дійсного рівноправності факторів виробництва. Справа в тому, що між ступенями реалізації обох цікавлять нас принципів мається цілком очевидна кореляція, тому прогрес в реалізації розподілу по праці є відображенням значного просування у справі забезпечення рівноправності факторів виробництва.
Успіх в реалізації обох принципів на рівні підприємства (кооперативу) в Мон-драгонской моделі навряд чи може викликати сумніви. Однак досягнення на рівні конкретного працівника менш очевидні. Про це свідчить страйк, що трапилася в 1974 р. Працівники протестували проти розширення прав кооперативного керівництва і нових значень трудових індексів.
У підсумку 17 керівників страйкарів були ис виключені з кооперативу. У 1978 р. вони були знову відновлені в правах, а багато їх вимоги були удовлетворени45. Тим самим їх претензії до керівництва були призна-ни справедливими. Цей факт повинен розглядатися як прояв певних де-формацій у здійсненні принципу розподілу по праці на рівні рядових робіт-ників.
Аналогічне зауваження можна зробити щодо принципу рівноправності факто-рів виробництва. Кооперативи не є акціонерними підприємствами, в них права власності відокремлені від прав з управління. Цим кооператив відрізняється від підпри-ємства, що знаходиться в акціонерній власності працівників: у першому випадку діє правило «одна людина - один голос», в другому кількість голосів, що визначають вплив окремого працівника на прийняття рішень, залежить від числа його акцій. У Мон-драгонской моделі всі працівники виступають в якості засновників: вони вкладають у виробництво як загальні кошти кооперативу, так і індивідуальні, що знаходяться на їх індивідуальному рахунку. Виходить, що всі працівники в рівній мірі беруть участь у прийнятті відповідальних рішень, але при цьому ризик, який визначається можливістю втрати знаходяться на індивідуальному рахунку грошей (внаслідок зміненій кон'юнктури або якщо прийняте рішення виявиться помилковим), для всіх різний, так як обсяг накопи- лених грошей різний. У цьому відношенні система прийняття рішень в акціонерному про-вин здається більш справедливою: той, хто більше ризикує, повинен мати більше голо-сов. У Мондрагонской моделі права засновника при голосуванні ущемляються. Але не тільки при голосуванні: хоча ступінь ризику для працівників-засновників розрізняється, при розподілі отриманого прибутку відмінність ризиків, як ми бачили, не враховується. Тим самим існування засновницького доходу ігнорується.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " Кооперативи "
 1. 2. Економічна наука як професія
  кооперативів, профспілок галузей, не здатних витримати іноземну конкуренцію без введення мита, та інших груп тиску. Те ж саме відноситься і до департаментам уряду. Міністр сільського господарства вважає себе поборником інтересів фермерства; його мета змусити рости ціни на продовольство. Міністр праці розглядає себе в якості адвоката профспілок; його найперша мета зробити
 2. 11.2. Аналіз дебіторської заборгованості
  кооператив «Конструктив». Займаючи велику питому вагу в сумі нарахованої орендної плати (19,3%), він не оплатив 64,5% суми, простроченої від 1 до 30 днів, 100,0% суми, простроченої від 30 до 60 днів, і 99,9% суми, простроченої понад 90 днів. До кооперативу застосовуються економічні санкції у вигляді пені у розмірі 0,01% від суми за кожен день прострочення. Проте договір з ним не розривається,
 3. ПРИВАТНА ВЛАСНІСТЬ
  кооперативами. Проте, за повідомленнями радянської преси, приблизно одна чверть загального обсягу сільськогосподарської продукції Радянського Союзу вирощувалася саме на цих крихітних приватних ділянках. По-третє, приватні власники прагнуть використовувати свої ресурси так, як це вигідно іншим. Хоча закон дозволяє їм робити зі своїм майном "все, що завгодно", приватні
 4. ІНФРАСТРУКТУРА І ЗНАННЯ
  кооперативів РЕА. Протягом всієї історії економічного розвитку Америки державні інвестиції відігравали важливу роль. Сюди входили - і це лише деякі приклади - фінансування зробленого Елі Уїтні винаходи запасних частин (ружейное дослідження, фінансоване військовим міністерством і представлене президенту Джефферсону в 1801 р.); Національна дорога в 1815р.; Канал Ері в 1825 р.;
 5. Історичні умови виникнення ринку
  кооперативи, акціонерні товариства, державні підприємства і т.д.). Якщо в суспільстві суб'єкти господарської діяльності не наділені правом власності, то ринок існувати не може. Д. Хайман писав, що ринки можуть існувати тільки для продуктів, права власності на які можуть легко встановлюватися, реалізовуватися і передаваться1. С. 9. Хайман Д. Сучасна
 6. 1. Капітал: сутність і форми. Кругообіг і оборот капіталу
  кооперативи, товариства, корпорації) державна (федеральна, республіканська, муніципальна) змішана іноземна За джерелами формування власний позиковий За напрямками використання на відновлення, реконструкцію, капітальний ремонт основних фондів на будівництво нових підприємстві , розширення діючих Формула кругообігу капіталу в повній мірі відображає
 7. Форми власності
  кооперативної власністю колгоспів, споживчої та інших форм кооперації, а також акціонерною власністю і власністю спільних, змішаних підприємств . Кооперативна - це колективна форма власності, що не втратила індивідуалізму, що виявляється у зв'язку доходу з індивідуальним внеском (паєм). Звідси - її більш сильний мотиваційний потенціал. Власність
 8. Роздержавлення і приватизація
  Специфіка російської економіки, определявшаяся тотальним пануванням державної власності, диктує необхідність роздержавлення і приватизації як основного методу переходу до реального урізноманітнення форм власності як основі формування ринкового господарства, як оптимізації структури підприємництва. Роздержавлення - це сукупність заходів щодо перетворення державної
 9. Лекція 7-я. Пізні роботи основоположників марксизму
  кооперативів »До цього зводилася вся практична програма Лассаля в галузі вирішення соціального питання. При цьому потрібно вчи-ють, що функції допомоги виробничим кооперативам Лассаль покладав не так на соціалістичну державу, а на капіталістичне. З питання про державу Ларсаль стояв на чисто ідеали-стических позиціях і слідував за Гегелем, розглядаючи лю-^ п'ятому
 10. Лекція 11 я Економічні погляди В. Зомбарта
  кооператив- ний і суспільне виробництво, під яким розумілися підприємства, що належать державі. Громадський ук-лад трактувався як самостійний, незалежний від капита-лизма. Ця теорія «соціального плюралізму» отримала велике поширення в сучасній буржуазній літературі і зокрема в США у вигляді так званої теорії змішаної або подвійний економіки. Бажання
© 2014-2022  epi.cc.ua