Головна
Економіка
Мікроекономіка / Історія економіки / Податки та оподаткування / Підприємництво. Бізнес / Економіка країн / Макроекономіка / Загальні роботи / Теорія економіки / Аналіз
ГоловнаЕкономікаАналіз → 
« Попередня Наступна »
Анна Ерліх. Технічний аналіз товарних і фінансових ринків, 1996 - перейти до змісту підручника

8.2. Класифікація циклів


Цикли, як і тренди, класифікують за часом їх тривалості. Для технічного аналізу важливо вичленувати цикли домінантні, тобто саме ті, з яких складається ціновий рух. Аналітики циклів стверджують, що більшість цінових рухів є сумою як мінімум п'яти домінантних циклів. Основоположним тут є один з принципів технічного аналізу, що говорить про те, що розгляд має починатися з максимально доступною довгостроковій картини і поступового фокусування на ній.
Хоча аналітики, що спеціалізуються на аналізі циклів, дають специфічні характеристики для кожного з періодів, ми зупинимося лише на найбільш загальних. Перший з циклів - довгостроковий, т.
е триває багато більше року. За ним слід сезонний - тривалістю в рік. Інші, більш дрібні,
131
цикли, мають класифікацію, що не дуже суттєву для цілей практичного застосування цієї теорії. У їх структурі важливо те, що вони підпорядковуються принципам гармонійності і пропорційності по відношенню один до одного.
Довгострокові цикли: Хвиля Кондратьєва (Kondratieff Wave)
Циклічність макросоціал'них процесів з періодом в 50 - 60 років розглядалася ще плем'ям майя. У 20-і роки нашого століття оригінальну концепцію циклу довжиною в 54 роки розвинув російський економіст Микола Кондратьєв. Він склав сукупний графік руху ринкових показників капіталістичної економіки і встановив довжину періоду ідеалізованого циклу.
Згідно з формою Хвилі Кондратьєва світова економіка зараз перебуває в другій половині цього циклу, тобто на спаді, який імовірно повинен закінчитися до 2005 році (рис. 8.6).
Сезонні цикли
Для різних товарних ринків можна побудувати так звані сезонні цикли. Стратегію торгівлі можна заснувати, наприклад, на тому, що навесні ціна деяких товарів має невелику тенденцію до зниження, а в останні два місяці літа - сильну тенденцію до підйому. Для валютних ринків також можна підмітити якісь подібні особливості. Спроби зробити це можуть виявитися дуже корисними для довгострокових хеджеров.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " 8.2. Класифікація циклів "
 1. 8.2. Класифікація циклів
  циклів стверджують, що більшість цінових рухів є сумою як мінімум п'яти домінантних циклів. Основоположним тут є один з принципів технічного аналізу, що говорить про те, що розгляд має починатися з максимально доступною довгостроковій картини і поступового фокусування на ній. Хоча аналітики, що спеціалізуються на аналізі циклів, дають специфічні
 2. 2. Коротка характеристика наукової спадщини Кондратьєва, Методологічний підхід до загальної теорії економічної динаміки
  класифікація і i лом відповідала запропонованої Маршаллом класифікації ра ги в рамках короткого і довгого періодів (див. гл. 17). Міркуючи в цілому в дусі Маршалла, Кондратьєв вніс два cyi. дарських нововведення: використовував статистико-імовірнісний подх | до визначення поняття рівноваги і визнав важливість очікувань процесі досягнення рівноваги. Він відмовився від вальрасіанско! процесу
 3. 23.1. Соціальне значення бюджетних витрат на освіту
  класифікацією включають витрати на загальну освіту, виховання дітей і підлітків, культурно-просвітницьку роботу, підготовку кадрів. Законом передбачено, що область освіти входить в компетенцію Російської Федерації, суб'єктів Російської Федерації та органів місцевого самоврядування. У компетенції Російської Федерації частка федерального бюджету, що спрямовується на фінансування
 4. § 3. Макроекономічна нерівновага
  класифікації криз - по регулярності порушення рівноваги в економіці. ; Г Періодичні кризи повторюються регулярно через якісь проміжки часу (інша назва - циклічні кризи). Проміжні не дають початку повного ділового циклу і перериваються на якійсь фазі; є менш глибокими й менш тривалими. Нерегулярні кризи мають свої особливі причини виникнення.
 5. 1.5. Класифікація методів технічного аналізу
  класифікація. 1. Графічні методи Під графічними розуміються ті методи, в яких для прогнозування використовуються наочні зображення рухів ринку. Ці методи виникли раніше решти через простоти в застосуванні: максимум необхідних інструментів - аркуш паперу, ручка і лінійка. Подібні методи розрізняються залежно від того, на якому типі графіка будуються. Наприклад,
 6. 8.1. Основні принципи. Класифікація методів
  циклів різної довжини. Таким 126 Рис. 8.1. Принцип підсумовування: Хвиля А + Хвиля В=Хвиля С З кн.: D. Murphy "Technical Analysis of the Futures Markets" Рис. 8.2. Хвилі А і В: гармонічні, синхронні і пропорційні З кн.: D. Murphy "Technical Analysis of the Futures Markets" 127 чином, якщо ізолювати їх один від одного, а потім знову скласти, можна визначити
 7. 1. Причини циклічного розвитку економіки. Економічний цикл і його фази
  класифікації теорій циклу. До їх числа відносять теорії циклу Р.А. Гордона, А.Х.Хансена, У.К. Мітчелла. Таким чином, єдиної теорії, що пояснює причини циклічного розвитку економіки, не існує. Серед численних теорій викликає інтерес теорія зміни цивілізацій. Відповідно до цієї теорії, виділяються сім цивілізацій: неолітична, тривалість якої у світі становила 30-35
 8. 2. Види економічних циклів і економічних криз. «Довгі хвилі» в економіці.
  Класифікації економічних циклів. Наприклад, будівельні цикли С.Кузнеця. Вони пов'язані з оновленням помешкань і виробничих споруд і мають період 16-25 років. Механізм циклу: пристосування пропозиції житла до попиту відбувається зі значним відставанням. Причинами будівельного циклу називають коливання квартирної плати, витрат на будівництво, зміни національного доходу, приросту
 9. 2. Епістемологічні [4] проблеми загальної теорії людської діяльності
  класифікацію повній. І якщо економічна теорія в неї не вписувалася, то вина може покладатися тільки на незадовільну трактування економістами своїх завдань. Лише повне нерозуміння сенсу полеміки про істоту, межах і логічному характері економічної теорії змушує кваліфікувати їх як схоластичні софізми педантичних професорів. Існує широко поширена
 10. 1. Закон граничної корисності
  класифікацій суть інструменти думки; вони набувають значення і сенс тільки в контексті використовують їх теорій [У світі немає класів. Класифікацією явищ займається наш розум з метою організувати наше знання. Питання про те, чи відповідає цієї мети певний метод класифікації явищ чи ні, відрізняється від питання про те, чи можливо це логічно чи ні.]. Безглуздо групувати
© 2014-2022  epi.cc.ua