Головна
Економіка
Мікроекономіка / Історія економіки / Податки та оподаткування / Підприємництво. Бізнес / Економіка країн / Макроекономіка / Загальні роботи / Теорія економіки / Аналіз
ГоловнаЕкономікаТеорія економіки → 
« Попередня Наступна »
В.Я. Иохин. Економічна теорія, 2006 - перейти до змісту підручника

2. Витрати виробництва в короткостроковому і довгостроковому періодах

На облік витрат виробництва істотний вплив надає чинник часу - той період, за який відбувається оцінка як здійснених витрат, так і отриманих результатів. Тому, виходячи з урахування фактора часу, витрати виробництва необхідно аналізувати окремо в коротко-і довгостроковому періодах. Застосування цих понять не повинно асоціюватися зі строго певними проміжками часу.
Стосовно до кожної окремої галузі ці поняття варіюються в досить широкому діапазоні. Тому для розмежування короткострокового і довготривалого періодів використовується критерій незмінності або змінності умов виробництва.
Якщо умови виробництва, технологія залишаються незмінними, а виробничі потужності підприємства фіксованими, то мова йде про аналіз витрат виробництва підприємства в короткостроковому періоді.
Довгочасність характеризується зміною умов функціонування підприємства і пов'язана з реорганізацією, модернізацією, реконструкцією виробництва. Отже, в цьому випадку змінюються і всі види витрат як результат зміни вартісної оцінки кожного з використовуваних ресурсів. В результаті всі види витрат стають змінними величинами.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " 2. Витрати виробництва в короткостроковому і довгостроковому періодах "
 1. 4 виробництва і витратами довгостроковому періоді
  виробництва в довгостроковому періоді. У тойчас як будівлі та обладнання фірми не могутбить замінені в короткостроковому періоді, в довгостро-РОЧНО періоді фірма може побудувати або арен-довать додаткові виробничі примі-ня і встановити саме ті машини, які їй не-обхідних. У довгостроковому періоді всі фактори є при-ляють змінними. У цьому параграфі ми поки-викликають, як довгострокові
 2. Тому витрати, пов'язані з виробничими потужностями підприємств, в довгостроковому
  витрати, пов'язані з виробничими потужностями підприємств , в довгостроковому періоді є змінними. Оскільки багато витрати є постійними у короткостроковому періоді, але змінними в довгостроковому, криві витрат фірми в довгостроковому періоді відрізняються від кривих витрат в короткостроковому періоді. Розглянемо рис. 13.7. На ньому зображені три криві середніх сукупних
 3. 10.3. Витрати фірми в короткому і тривалому періодах
  витрати, пов'язані з виробничими потужностями підприємств, є постійними. Але автомобільна фірма має можливість протягом декількох років побудувати нові заводи або, навпаки, закрити старі. Тому витрати, пов'язані з виробничими потужностями підприємств, в довгостроковому періоді є змінними. Оскільки багато витрати є постійними у короткостроковому періоді, але
 4. Ключові терміни
  витрати Граничні витрати (MC) Середні постійні витрати (AFC) Середні змінні витрати (AVC) Середні сукупні витрати (АТС) U-образні криві короткострокових середніх витрат Довгострокові середні витрати (LAC) Довгострокові граничні витрати (LMC) Економія від масштабу, або зростаюча віддача від масштабу Постійна віддача від масштабу Негативна економія, або
 5. Довгострокові граничні витрати
  витратами існує принципова від-відмінність: у короткостроковому періоді крива MC відображаючи-ет тільки додаткові змінні іздержкіпроізводства наступної одиниці випуску. Так какв короткостроковому періоді розмір підприємства яв-ляется постійним, короткострокові граничні з-тримки в кінцевому підсумку зростають внаслідок за-кону спадної віддачі. Уздовж кривої LMC, напр-тив, граничні витрати
 6. Постійні, змінні та валові витрати
  витрати FC (англ. fixed costs) - це витрати, що не залежать від обсягу виробництва. Змінні витрати VC (англ. variable costs) - це витрати, що залежать від обсягу виробництва. Прямі витрати на сировину, матеріали, робочу силу і т.п. змінюються залежно від масштабів діяльності. Такі накладні витрати, як комісійні торговим посередникам, плата за телефонні розмови, витрати
 7. Критерій довгострокової рівноваги підприємства
  витрати, і вони рівні ринковою ціною, що свідчить про відсутність економічної прибутку. При цьому не треба забувати, що крива довгострокових середніх витрат огинає всі можливі криві короткострокових середніх загальних витрат. Рис. 20.11. Рівноважний стан підприємства в довгостроковому періоді {foto97} Таким чином, можна написати наступне рівняння: {foto98} Як відомо,
 8. У довгостроковому періоді крива сукупного запропонованого-вання вертикальна, в той час як в короткостроковому періоді вона
  виробництва доступної технології виробництва. Так як рівень цін не впливає на долгосроч-ні детермінанти реального обсягу ВВП, крива сукупного пропозицією-ня в довгостроковому періоді вертикальна (рис. 31.4). Іншими словами, обсяг пропонованих економікою товарів і послуг визначається наявними в ній капіталом, працею і технологією і не залежить від встановлюється в ній рівня цін.
 9. Ключові терміни
  витратах Короткострокова крива пропозиції фірми Короткострокова ціна припинення випуску Короткострокова ціна беззбитковості Ринкова короткострокова крива пропозиції Довгострокова крива пропозиції фірми Довгострокова ціна беззбитковості Надприбутки Технічний прогрес Галузева крива граничних
 10. Рішення фірми про обсяг предложеніяв довгостроковому періоді
  витрати є важливішого-шим чинником, що визначає рішення фірми обоб'еме пропозиції. Згадайте, що крива довгостро-РОЧНО середніх витрат LAC і соответствующаякрівая граничних витрат LMC характерізуютіздержкі фірми в тому випадку, якщо фірма можетсвободно змінювати всі види своїх витрат, досягаючи, таким чином, найбільш низьких витрат вироб-ництва для будь-якого заданого обсягу випуску (гл.8).
 11. 77. ВИТРАТИ ВИРОБНИЦТВА У довгостроковому періоді
  витрати - це витрати на одиницю об'єму випуску, допускається можливість зміни всіх факторів виробництва оптимальним чином. Закономірністю зміни довгострокових середніх витрат є їх початкове зниження з розширенням виробничих потужностей і зростанням обсягу виробництва. Проте у результаті введення все більших і більших потужностей призведе до збільшення довгострокових середніх
 12. Витрати в довгостроковому періоді
  витрати набувають змінний характер і повністю збігаються з загальними витратами. Графічно середні загальні витрати в довгостроковому періоді мають вигляд дотичній до безлічі кривих середніх загальних витрат у короткостроковому періоді. Рис. 20.10. Оптимізація обсягу виробництва підприємства в довготривалому періоді {foto96} На рис. 20.10 представлений графік визначення обсягу виробництва з
© 2014-2022  epi.cc.ua