Головна
Економіка
Мікроекономіка / Історія економіки / Податки та оподаткування / Підприємництво. Бізнес / Економіка країн / Макроекономіка / Загальні роботи / Теорія економіки / Аналіз
ГоловнаЕкономікаЗагальні роботи → 
« Попередня Наступна »
Словник економічних термінів. Букви Е-І, 2013 - перейти до змісту підручника

НАДЛИШОК КАПІТАЛУ

капітал, що перевищує необхідний для реалізації даного проекту.

« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " НАДЛИШОК КАПІТАЛУ "
 1. Марксистська теорія та її еволюція
  надлишок (реальний або потенційний) вивозиться за кордон. Подібна можливість з'являється після втягування більшості країн в орбіту світового капіталізму і створення в них попередніх умов (насамперед виробничої інфраструктури, хоча часто сам іноземний капітал і створює цю інфраструктуру). Активне зростання монополій з кінця XIX в. стимулював вивіз капіталу, і тому В.І. Ленін
 2. Ключові терміни
  надлишок або дефіцітГосударственний борг Мультиплікатор збалансованого бюджетаПолітіка стримування економічного зростання (або полі-тика стимулювання економічного зростання) Бюджет повної занятостіАвтоматіческіе стабілізаториБремя
 3. Депресія
  надлишок грошового капіталу, рівень процентних ставок і вартість цінних паперів падають. Специфіка руху процентних ставок і вартості цінних паперів полягає в тому, що, незважаючи на падіння процентних ставок, курс цінних паперів не росте. Це пояснюється застоєм виробництва, який не забезпечує отримання дивідендів. На даній фазі завершується поділ реально функціонуючого капіталу через
 4. 15.6. Існування, єдиність і стабільність рівноваги
  надлишок попиту, а саме рівновагу можна визначити як відсутність надлишку попиту при певній ціні. Рівновага стабільно, якщо крива попиту перетинає криву пропозиції зверху. У цьому випадку надлишок попиту діє в бік зниження ціни, а надлишок пропозиції, або негативного попиту, в бік її зниження. Відповідно крива надлишкового попиту має негативний нахил і в
 5. Кожному суспільству доводиться визначати частки ресурсів, що направляються на споживання і на ін-вестіціі. Ці рішення можуть
  надлишок інвестицій в капітал? У чому виражаються альтернативні витрати інвестицій в людський капітал? Чи може в країні виникнути надлишок інвестицій в че-ловеческій капітал? Дайте свої пояснення. 8. Уявіть, що автомобільна компанія зі стовідсотковим німецьким капіталом відкривають-ет новий завод в Тольятті. а. До якого типу належить подібне інвести-вання? б. Як
 6. Деякі дані про обеспеченностіфакторамі виробництва та структуреторговлі
  надлишок капіталу в порівнянні з працею, будуть експортувати товари, виробництво кото-яких вимагає відносно більшої кількості ка-питала, чим товари, які вони імпортують. Нарис 37-3 представлені деякі дані в пользуетой теорії. Горизонтальна вісь показує капіталовоору-женность одного робітника в тисячах доларів СШАдля різних країн. Вертикальна вісь
 7. Питання 37 Причини і форми міжнародної міграції капіталів
  надлишок капіталу в країні, що вивозить капітал (пропозиція інвестиційних ресурсів перевищує попит); - дешеву сировину і робоча сила в країні, в яку мігрує капітал; - можливість організувати в країні реципієнті виробництво з низьким ступенем екологічності; - наявність у країні реципієнті вільних економічних зон, низькі податкові ставки; - наявність там же стабільної політичної
 8. На графіку (б) представлена ситуа-ція, коли правитель-ство встановлює нижню межу ціни в
  надлишок пропозиції в кількості 40 стаканчиків. (А) Незв'язаний нижня межа ціни (б) Зв'язаний нижня межа ціни 0100 Кількість 0 80 120 Кількість Рівноважний стаканчиків Обсяг Обсяг стаканчиків кількість морозива попиті пропозиції морозива 142 Частина 2. Попит і пропозиція 1: як працює ринок Рис. 6.5 ВПЛИВ ВСТАНОВЛЕННЯ
 9. Г Л А В А 17 МІЖНАРОДНИЙ РУХ КАПІТАЛУ
  надлишок робочої сили, то така країна може або виробляти трудомісткий товар і продавати його на світовому ринку, або постачати робочу силу в інші країни. Характерною особливістю розвитку сучасного світового господарства є наростаючі масштаби торгівлі факторами виробництва, зокрема капіталом. Хоча рух факторів виробництва з однієї країни в іншу базується на тих же
 10. Проблемні питання
  надлишок відрізняється від дефіциту? Які причини їх виникнення? 3. Як поводиться крива попиту та пропозиції в економіці дефіциту? 4. Які причини, що породжують виникнення державних цін? 5. Чому фермерам США не слід хвилюватися: дохід їм забезпечить держава через гарантовані ціни за умови не виробляти більше, ніж належить. 6. Чи може держава впливати
 11. 32.1. ПОНЯТТЯ Про БЕЗРОБІТТЯ І ПРИЧИНИ ЇЇ ВИНИКНЕННЯ
  надлишок населення. Отже, накопичення капіталу породжує безробіття. Безробіття посилюється під час економічних криз в результаті різкого скорочення попиту на робочу силу. Рекомендація: Для самоконтролю отриманих знань виконайте тренувальні завдання з набору об'єктів до поточного
 12. 2. Теорія граничної продуктивності
  надлишок ЄВС, з якого він повинен розплатитися з влас-ками капіталу (нагадаємо, що в їх число входять і власники або). Але їм він віддає тільки граничний продукт капіталу (сум-[/ I /'' CZJ на рис. 26). Якщо надлишок ЄВС перевищує граничний про-П капіталу, то різниця між ними дістається підприємцю: '1 сстве прибутку (залишкового доходу). Проте в рамках статічес-(умов, прийнятих Кларком
 13. Основні терміни і поняття
  капіталу, міграція капіталу, офіційний, приватний капітал, підприємницька форма вивезення капіталу, прямі інвестиції, компанії асоційовані, дочірні, філії, портфельні інвестиції, вивіз капіталу в позичкової формі, інвестиційний клімат, вільні економічні зони, втеча
 14. Міжнародна міграція капіталу
  капіталу (від лат. migratio - переміщення) розуміють переміщення капіталу з однієї країни в іншу. Міжнародна міграція капіталу виступає у двох формах: - вивезення або експорту капіталу, при цьому він розміщується за межами цієї країни; - ввезення або імпорту капіталу, при цьому в економіку даної країни вкладаються інвестиції за кордону. Залежно від форм власності розрізняють три
 15. Причини циклічності
  надлишок заощаджень і брак інвестицій (Дж. Кейнс); протиріччя між суспільним характером виробництва і приватним присвоєнням (К. Маркс); порушення в галузі грошового попиту і пропозиції (І. Фішер, Р. Хоутрі); обсягів капіталу (М. Туган-Барановський, Г. Кассель, А. Шпітхоф); недоспоживання і бідність населення (Т. Мальтус) та ін Така велика кількість поглядів пояснюється складністю і
 16. Причини циклічності
  надлишок заощаджень і брак інвестицій (Дж. Кейнс); протиріччя між суспільним характером виробництва і приватним привласненням (К. Маркс); порушення в галузі грошового попиту і пропозиції (І. Фішер, Р. Хоутрі); обсягів капіталу (М. Туган-Барановський, Г. Кассель, А. Шпітхоф); недоспоживання і бідність населення (Т. Мальтус) і ін Така велика кількість поглядів пояснюється складністю і
 17. 15.5. Модель загальної рівноваги Вальраса
  надлишок попиту від'ємний. Нарешті, при ціні P1t коли величина пропозиції дорівнює нулю, надлишок попиту дорівнює всій його величині. Очевидно, що при лінійних функціях попиту та пропозиції лінійної виявиться і функція надлишкового попиту. Так, при функціях попиту та пропозиції: QD=А - аК і QS=B - BР, функцією надлишкового попиту буде: EQ=(А - В) - (а + b) Р, (15.40) а зворотна їй
 18. Поняття «оборот капіталу»
  капіталу залежить від його оборотності. Оборот капіталу являє собою таке рух капіталу, при якому авансована вартість повністю відшкодовується. Для вимірювання швидкості обороту капіталу використовується такий показник, як час обороту
 19. 4. Рівновага попиту та пропозиції. Рівноважна ціна. Роль ціни в економіці
  надлишок пропозиції | товарний дефіцит-! надлишок попиту QQ, Q2 Q, Рис. 4.10. Графік рівноваги на ринку димо поєднати криву попиту і криву пропозиції на одному графіку (рис. 4.10). Даний графік виражає одночасне поведінка попиту та пропозиції окремого товару і показує, у якій точці дві лінії перетнуться (т. Е). У цій точці досягається рівновага. Координатами
© 2014-2022  epi.cc.ua