Головна
Економіка
Мікроекономіка / Історія економіки / Податки та оподаткування / Підприємництво. Бізнес / Економіка країн / Макроекономіка / Загальні роботи / Теорія економіки / Аналіз
ГоловнаЕкономікаЗагальні роботи → 
« Попередня Наступна »
Словник економічних термінів. Букви Е-І, 2013 - перейти до змісту підручника

надлишкової пропозиції

пропозицію, що значно перевершує попит, що приводить до затоварювання.

« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " Надлишкова пропозиція "
 1. Ключові терміни
  пропозиції Об'емпродаж Шкала пропозиції Крива пропозиції Надлишковий попит (дефіцит) Надлишкова пропозиція (надлишок) Рівноважний обсяг Взаємозамінні товари (товари-субститути) Взаємодоповнюючі (комплементарні) товари Нормальний товар Нижча благо, або нижчий товар Зрушення кривої Рух уздовж кривої Система
 2. Надлишкова додаткова вартість
  надлишкова додаткова вартість. Вона виникає в результаті застосування нової техніки, технології, більш досконалих методів виробництва на окремих підприємствах, коли індивідуальна продуктивність праці на них перевищує її суспільний рівень. Індивідуальна вартість одиниці товару стає нижче її суспільного рівня, тоді як товар продається за суспільної вартості. Надлишкова
 3. 15.6. Існування, єдиність і стабільність рівноваги
  надлишкового попиту (праві частини рис. 15.13-15.16). На зовсім конкурентному ринку, як ми знаємо, рівновага існує, якщо при деякій позитивній ціною (Р> 0) обсяг попиту дорівнює обсягу пропозиції (QD=QS). У цьому випадку відсутній будь (позитивний чи негативний) надлишок попиту, а саме рівновагу можна визначити як відсутність надлишку попиту при певній ціні.
 4. 4. Взаємодія попиту і пропозиції: ринкова рівновага
  надлишкового попиту прівисоком цінах означає, що попит нижче про-позиції. Коли надлишковий попит негативний, ми гово-рим, що має місце надлишкова пропозиція то-вару на ринку. Якщо ціна була б зафіксірованакакім-небудь чином на високому рівні, то спостеріга-дався б надлишок риби; продавці були б не в со-стоянні знайти достатньо покупців для того, щоб реалізувати всю рибу, яку вони
 5. Сезонна безробіття, безробіття надлишкової пропозиції
  надлишкової пропозиції виникає в результаті порушення рівноваги на ринку праці, пов'язаного з перевищенням пропозиції робочої сили (трудового ресурсу), наявного рівню її грошової оцінки, що призводить до вимушеного примусовому виштовхування працівників з виробництва. Можливість віднесення одних видів безробіття «" добровільним ", а інших - до" вимушеним "формам обумовлює різний
 6. 41. СТВОРЕННЯ ГРОШЕЙ БАНКІВСЬКОЇ СИСТЕМОЮ
  надлишкові резерви і принцип мультиплікатора. Центральний банк встановлює певний мінімальний відсоток від величини певних категорій депозитів, який фіксує розмір грошових коштів, обов'язкових для зберігання кожним комерційним банком у формі резервних вкладів в Центральному банку. Норми обов'язкових резервів (r) встановлюються у відсотках від обсягу депозитів. Їх величина
 7. 8 об'єднані криві ринкової пропозиції і ринкового попиту.
  Надлишковою пропозицією. Продавці морозива виявляють, що в морозиль-них камерах накопичилися надлишки готової продукції, яку вони бажали б, але не мають можливості реалізувати. Вони відповідають на надмірну пропозицію сни-жением цін, які продовжують падіння до тих пір, поки ринок не приходить в со-стояння рівноваги. Глава 4. Ринкові сили попиту та пропозиції 101
 8. 15.5. Модель загальної рівноваги Вальраса
  надлишкового попиту (ED; excess demand - англ.), А не функції попиту та пропозиції, які зазвичай визначають ринкову рівновагу, хоча між обома підходами існує прямий зв'язок. У загальному випадку, як ми знаємо з розділу 2.1, рпрос на якийсь товар є функцією цін всіх інших товарів, доходу та кількості споживачів (як це було показано в розділі 4.1). При даному доході і кількості
 9. Закон попиту та пропозиції стверджує, що ціна будь-якого товару змінюється,
  надлишкової пропозиції і незадоволеного попиту - явища тимчасові, оскільки ціни, очевидно, прагнуть до рівноважного рівня. Даний феномен настільки всеосяжний, що іноді його називають законом попиту і пропозиції: ціна будь-якого товару стре-мится досягти такого рівня, коли пропозиція товару і попит на товар врівноважуються. Глава 4. Ринкові сили попиту та пропозиції 103
 10. Порівняльні переваги факторів виробництва
  надлишкових факторів відбуватиметься перерозподіл доходів через механізм ринкового ціноутворення. Однак, якщо є вихід на зовнішні ринки і можливість обміну з країною, що має зворотне співвідношення між дефіцитними і надлишковими ресурсами, то вони будуть спеціалізуватися відповідно до їх надлишковими ресурсами. Зокрема, країна, що володіє надмірною капіталом, буде
 11. 13.2. Зовнішня торгівля в країнах з великою і малою відкритою економікою
  надлишкову пропозицію цього товару, стане експортувати надлишок (QdA - QSA). Країна Б, у якої внутрішня рівноважна ціна РБ * перевищує сформовану світову ціну і яка, отже, має надлишковий попит на цей товар, стане імпортувати відсутню його кількість (QdБ - QSБ). При торгівлі між двома країнами з великою відкритою економікою (рис. 13.3) світова ціна
 12. Якщо ці $ 100 залишаться в банківській системі як резервів, а норма обязатель-них резервів 10
  надлишкових резервів. а. Якщо ФРС продає державні обліга-ції на суму $ 1 млн, як її дії Повло-ють на величину резервів і пропозицію грошей? б. Уявіть, що ФРС знижує норму орга-тільних резервів до 5%, але банки тримають як надлишкових резервів ще 5% вкла-дів. Що може змусити банки піти на та-кой крок? Як зміниться значення грошового мультиплікатора
 13. 8.2. Модель ринку грошей. Макроекономічна рівновага ринку грошей
  надлишковий попит. Населення буде намагатися задовольнити цей надлишковий попит за рахунок грошей, що зберігаються в спекулятивних запасах. Величина попиту на гроші зменшиться (? Md=-? ВD), і на ринку грошей виникне надлишкова пропозиція. При обмеженій пропозиції облігацій зростання величини попиту на них призведе до збільшення ринкової ціни облігацій і зниження їх прибутковості. У міру зростання ціни і
 14. Економісти розраховують частковість пропозиції за ціною як відношення зміни обсягу
  надлишковими про-виробничими потужностями, бездіяльними частину дня або весь день. Неболь-ШОЕ збільшення ціни дозволяє збільшити ступінь завантаження устаткування і прибуток фірм. У міру збільшення обсягу пропозиції фірми наближаються до повного використання
 15. Наслідки скорочення доходів
  надлишкову пропозицію, величина кото-рого дорівнює відтинку AE. Точка рівноваги переміщується від? к? ', а рівноважна ціна і кількість падають 51 позначеної на рис. 3-7 як P0, обсяг попиту впав, виявивши надлишкову пропозицію товару Це показано на малюнку як відрізок AE. Постачальники обготівковув-руживается у себе нереалізовані товари, сніжаютцену і скорочують виробництво. Зниження ціни
 16. Ринкові сили попиту та пропозиції 99 На рис.
  Пропозиції 99 На рис. 4.6 представлені криві пропозиції, побудовані за даними табл. 4.5. Як і у випадку кривої попиту, для того щоб отримати криву ринкового запропонованого-вання, ми підсумовуємо криві індивідуальної пропозиції по горизонталі. Тобто, щоб знайти загальний обсяг пропозиції при кожній можливій ціні, ми підсумовуємо індивідуальні пропозиції по горизонтальній осі
 17. Проблемні питання
  пропозицію? Як визначається величина пропозиції? Чим відрізняється закон пропозиції від закону попиту? 2. Чому крива пропозиції має напрямок знизу вгору? 3. Яку роль відіграє ціна для продавця? Який зв'язок між ціною і величиною пропозиції? 4. Складіть таблицю нецінових факторів, що впливають на зміну пропозиції. 5. Чи сприяло встановлення вільних цін в Росії
 18. Рух до рівноваги
  надлишковий попит (перевищення обсягу попиту над обсягом запропонованого-вання), зображений графічно як відрізок AB.Прі ціною 2 дол надлишковий попит складе 6 млн. фунтів. (Це можна побачити також у табл. 3-3.) Коли обсяг попиту перевищує обсяг про-позиції, продавці виявляють, що запаси риби ис-46 Сяка. Покупці метушаться, щоб зробити покуп-ку, але купити не можуть. Продавці
 19. Однак контроль за кіль-кість грошей залишається вкрай складним завданням.
  Надлишковими резервами. Щоб краще зрозуміти, як надлишкові резер-ви ускладнюють контроль за пропозицією грошей, припустимо, що банкіри, стурбовані несприятливою економічною ситуацією, ведуть себе більш обережно: скоротили надання позик і збільшили резерви. У резуль-Таті банківська система створює менше грошей, ніж раніше, і пропозиція грошей зменшиться. Тому там, де
© 2014-2022  epi.cc.ua