Головна
Економіка
Мікроекономіка / Історія економіки / Податки та оподаткування / Підприємництво. Бізнес / Економіка країн / Макроекономіка / Загальні роботи / Теорія економіки / Аналіз
ГоловнаЕкономікаТеорія економіки → 
« Попередня Наступна »
H. Грегорі Менку. Принципи економікс, 1999 - перейти до змісту підручника

Однак контроль за кіль-кість грошей залишається вкрай складним завданням.

Однак контроль за кіль-кість грошей залишається вкрай складним завданням. Справа в тому, що при її вирішенні Центральний банк стикається з двома проблемами, зумовленими тим, що більша частина пропозиції грошей виникає в результаті дії системи ча-стичного банківського резервування. Перша проблема полягає в тому, що ФРС не контролює розміри коштів, які домашні господарства збираються тримати на вкладах в банках. Чим біль-ше сума вкладів населення, тим вище резерви банків і тим більше грошей генерує банківська система. Проілюструємо цю думку простим прикладом. Припустимо, що в якийсь день населення раптово втратило довіру до банківської системи, вирішило зняти з рахунків свої кошти і зберігати їх у вигляді готівки. У цьому випадку резерви банківської системи і, відповідно, пропозиція грошей зменшаться. Таким чином, зниження пропозиції грошей відбудеться без втручання-тва Центрального банку. Друга проблема полягає в тому, що ФРС не контролює обсяги видаючи-ваних банками позичок.
Засоби, вкладені в банк, створюють нові гроші толь-ко за умови, що вони видаються у вигляді кредитів. Однак банки можуть мати у резервах більше коштів, ніж це визначено вимогами ФРС, тобто обла-дати надлишковими резервами. Щоб краще зрозуміти, як надлишкові резер-ви ускладнюють контроль за пропозицією грошей, припустимо, що банкіри, стурбовані несприятливою економічною ситуацією, ведуть себе більш обережно: скоротили надання позик і збільшили резерви. У резуль-Таті банківська система створює менше грошей, ніж раніше, і пропозиція грошей зменшиться. Тому там, де діє система часткового банківського Резервуванн-ня, кількість грошей в економіці залежить і від поведінки вкладників, і від дій банкірів. Так як ФРС не в змозі достовірно передбачити їх поведінку і істотно вплинути на їхні дії, вона позбавлена можливості здійсню-вати абсолютний контроль за пропозицією грошей.
Однак, якщо ФРС буде проявляти постійну увагу до цієї проблеми, її рішення не представляє осо-600 Частина 10. Гроші і ціни в довгостроковому періоді Бих складнощів. Центральний банк щотижня збирає відомості про вклади і резервах банків і володіє достовірною інформацією про зміни поведінки вкладників і банкірів. Тому він має можливість адекватно реагувати на процеси і підтримувати пропозицію грошей на близькій до заданого "ім рівню. Практикум Масове вилучення вкладів і пропозиція грошей ПЕРЕВІРТЕ СЕБЕ Опишіть процес створення грошей банками. Хоча, можливо, вам ніколи не доводилося бути свідетелеммассового вилучили-ку банківських вкладів в реальному житті, ви маєте можливість споглядати цей процес у таких голлівудських фільмах, як «Мері Поппінс» і «захопитися-кові життя».
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна" Однак контроль за кіль-кість грошей залишається вкрай складним завданням. "
 1. Лекція 9-я Суб'єктивізм. Австрійська школа
  контроль над найважливішими сировинними ресурсами - нафтою, каучуком і т. д., потрібно створити світовий уряд. Відзначу й третій дуже важливий мотив. Теорія австрійської школи використовується в боротьбі з радянською системою. Успіхи радянського господарств ^ зробили ідею народногосподарського планування дуже популярною у всьому світі. У цій боротьбі буржуазні ідеологи проявляють двоякийпідхід. Одні
 2. Лекція 14-я Американські апологети найманого рабства. Д. Б , Кларк
  контролем не знаходились всі 100%, що випускається. Тим часом організацій, які підпорядковують своєму контро-лю повністю все національне виробництво даного товару, порівняно мало. Якщо взяти навіть такі потужні монополії, як Форд, «Дженерал моторі» або «Сталеву корпорацію», то вони контролюють близько половини, а іноді і 40% виробниц-ства відповідних товарів. Таким
 3. 7. Інтеграція каталлактіческіх функцій
  контроль виробництва. Дійсно, соціалістична програма логічно сумісна з нездійсненними ідеальними конструкціями рівномірно функціонуючої економіки та стаціонарної економіки. Пристрасті, з яким економісти математичного напрямку мають справу майже виключно з умовами цих ідеальних конструкцій, має змусити людей переконатися в тому, що вони являють собою
 4. 3. Попит на гроші та пропозиція грошей
  контролю одного дійової особи під контроль іншого в часі відбувається миттєво і постійно. Не існує проміжку часу, протягом якого гроші не є частиною залишку готівки індивіда або фірми, а частиною звернення [Гроші можуть перебувати в процесі транспортування, вони можуть перевозитися з одного місця в інше на поїзді, кораблі і літаку. Але і в цьому випадку вони також
 5. 4.5 . Кредитний консалтинг
  кількість банків, готових надавати кредити фізичним особам. Обсяг споживчого кредитування рік від року тільки збільшується. Нині найбільш затребуваними є кредити, що видаються на покупку побутової техніки, автомобілів. Також багато банків пропонують експрес-кредити, які не передбачають цільове використання коштів. Всі основні банківські кредитні
 6. Тіньова економіка
  контролю за виконанням законодавства приводить до розквіту тіньової економіки. Тіньова економіка - це неформальна економіка, що функціонує поза правовим полем. Її ключовою ознакою можна вважати ухилення від офіційної реєстрації комерційних договорів або умисне спотворення їх змісту при реєстрації. Функцію засобу платежу в тіньовій економіці виконують в основному готівкові
 7. Лекція 8-я Історичне місце марксизму. Переворот в політичній економії
  кількісним, по-нима як зміна, що складається в посиленні або в послаблення-ванні незмінного ознаки. Тим часом Маркс поставив питання про глибокі якісні зміни, які викликані перетворень самого способу виробництва, самої економіки. Для того, щоб можна було розкрити економічний закон розвитку людського суспільства, для цього потрібно виробок тать вчення про
 8. Лекція 16-я каутськіанства - його буржуазна сутність. Р. Гільфердінг
  контроль над цілими галузями, і справа йде до створення єдино-го планового господарства. Все відміну цього «організованого капіталізму» від соціалізму зводилося до того, що капіталізм організований ієрархічно, оскільки в капіталістичному суспіль-стві існує ієрархія, очолювана капіталістами, і тому подальший розвиток від капіталізму до соціалізму дол-жно полягати в посиленні
 9. Глосарій
  однак зниження процентної (облікової) ставки не відбувається, так як вона знаходиться на дуже низькому рівні. В результаті зберігати гроші в банках ніхто не хоче, через що заощадження не перетворюються в інвестиції М Макроекономіка - розділ економічної науки, що вивчає господарство як єдине ціле Макроекономічна рівновага - це збалансованість і пропорційність основних параметрів
 10. § 25. Причини виникнення ринково-регульованої системи і основні функції держави
  однак, що ринкові регулятори в сучасних економічних системах зайві. Вони повинні використовуватися в органічному єдність з державним і наддержавним регулюванням , але пріоритет у забезпеченні збалансованості національного та світового ринків, у встановленні (або оновленні) економічних пропорцій, вирішенні багатьох інших проблем розвитку сучасної економічної системи
© 2014-2022  epi.cc.ua