Головна
Економіка
Мікроекономіка / Історія економіки / Податки та оподаткування / Підприємництво. Бізнес / Економіка країн / Макроекономіка / Загальні роботи / Теорія економіки / Аналіз
ГоловнаЕкономікаМакроекономіка → 
« Попередня Наступна »
М.Є. Дорошенко, Г.М. Куманін, І.Є. Рудакова. Введення в макроекономіку: Навчальний посібник для вузів, 2000 - перейти до змісту підручника

8.2. Модель ринку грошей. Макроекономічна рівновага ринку грошей


Пропозиція грошей MS в економіці визначається рішеннями центрального банку, які не залежать ні від сукупного доходу, ні від ставки відсотка. Те ж саме справедливо стосовно до пропозиції облігацій BS урядом. Тому пропозиція обох фінансових активів є екзогенною величиною.
Графічне зображення ринку грошей та ринку облігацій представлено на рис. 8.5.Рис. 8.5. Ринок грошей (а) і ринок облігацій (б)


Рівновага ривка грошей - ситуація, коли величина попиту на гроші в точності дорівнює величині пропозиції грошей, тобто коли населення хоче зберігати у вигляді касових залишків рівно стільки грошей, скільки їх є в економіці.
Рівновага на ринку грошей встановлюється тільки одночасно з рівновагою на ринку облігацій: MS=Md тільки в тому випадку, якщо на ринку облігацій встановилася така процентна ставка, при якій ВS=ВD.
Ситуація в економіці, при якій фактичний рівень процентної ставки перевищує рівноважний, ілюструється графіками, показаними на рис. 8.6.Рис. 8.6. Ринок грошей (а) і ринок облігацій (6) для ситуації в економіці, при якій фактичний рівень процентної ставки перевищує рівноважний


Якщо на ринку облігацій встановиться ставка відсотка, що перевищує рівноважне значення, то на ринку облігацій виникне надлишковий попит. Населення буде намагатися задовольнити цей надлишковий попит за рахунок грошей, що зберігаються в спекулятивних запасах. Величина попиту на гроші зменшиться (? Md=-? ВD), і на ринку грошей виникне надлишкова пропозиція. При обмеженій пропозиції облігацій зростання величини попиту на них призведе до збільшення ринкової ціни облігацій і зниження їх прибутковості. У міру зростання ціни і зниження прибутковості величина попиту на облігації буде знижуватися, а величина попиту на гроші - рости. Цей процес буде продовжуватися до тих пір, поки надлишковий попит на облігації, який тисне на їх ціну в бік зниження, не зникне. Одночасно з ним зникне і надлишкова пропозиція грошей.
Виконання цієї умови означає, що процентна ставка досягла рівноважного значення.
Ситуація в економіці, при якій фактичний рівень процентної ставки нижче рівноважного, показана на рис. 8.7.Рис. 8.7. Ринок грошей (а) і ринок облігацій (б) для ситуації в економіці, при якій фактичний рівень процентної ставки нижче рівноважного


Якщо на ринку облігацій встановиться ставка відсотка, яка нижче рівноважного значення, то на ринку облігацій виникне надлишкова пропозиція. Населення буде намагатися продати зайві облігації і поповнити свій спекулятивний запас грошей. Величина попиту на гроші зросте (? Md=-? ВD), і на ринку грошей виникне надлишковий попит. Оскільки при надлишковій пропозиції охочих продати облігації набагато більше, ніж бажаючих їх купити, ринкова ціна облігацій почне падати, а їх прибутковість - рости. У міру зниження ціни і зростання прибутковості величина попиту на облігації буде підвищуватися, а величина попиту на гроші - знижуватися. Цей процес буде продовжуватися до тих пір, поки надлишкову пропозицію облігацій, яке тисне на їх ціну у бік збільшення, не зникне. Одночасно з ним зникне і надлишковий попит на гроші. Виконання цієї умови означає, що процентна ставка досягла рівноважного значення.
Отже, рівність величини попиту на гроші величиною пропозиції грошей встановлюється за допомогою руху ставки відсотка (прибутковості облігацій) до свого рівноважного рівня.
Завдання
Завдання 1. Еластичність попиту на гроші по сукупному доходу дорівнює 2, а еластичність попиту на гроші по процентній ставці дорівнює -5. За минулий рік сукупний дохід країни збільшився на 10%. Грошова маса залишилася незмінною. Підрахуйте, чому стала дорівнює процентна ставка, якщо її торішнє значення становило 25% річних, а ринок грошей був і залишився в рівновазі.
Завдання 2. За купонної облігації державної позики номіналом 100 руб. виплачується 5% річних. Заповніть нижченаведену таблицю відсутніми даними: Среднериночная ставка відсотка Ринкова ціна облігації Поточна прибутковість облігації 2%

8%


125 руб.


80 руб.


12,5%

2,5%
Завдання 3. У 1993 р. грошовий агрегат М2 в Росії збільшився в порівнянні з 1992 р. в 5,3 рази. Швидкість обігу грошей, розрахована як відношення номінального ВВП до середньорічним значенням М2, в 1992 р. становила 5,6 обороту на рік. а в 1993 р. - 7,9 обороту на рік:
а) визначте, у скільки разів повинен був зрости реальний ВВП в 1993 р. порівняно з 1992 р. відповідно до рівнянням обміну;
б) за даними Держкомстату, в дійсності ВВП зріс в 1993 р. в порівнянні з 1992 р. в 8,9 рази. Як пояснити розбіжність результатів ваших розрахунків та пункту а, якщо статистичні помилки були відсутні?
Завдання 4. В економіці коефіцієнт «готівку-депозити» становить 20%, норма обов'язкового резервування вкладів встановлена центральним банком на рівні 5% і самі комерційні банки підтримують середню норму надлишкового резервування в розмірі 15%. Загальна сума вкладів до запитання, розміщених в банківській системі, становить 1500 трлн руб. Середній коефіцієнт переваги ліквідності населенням даної країни дорівнює 0,6. Функція спекулятивного попиту на гроші має вигляд Mdc=3000 - 30 000 - i. Номінальний ВВП даної країни становить 2000 трлн руб., А рівень цін дорівнює 2:
а) визначте рівноважну процентну ставку в номінальному вимірі;
б) кілька банківських банкрутств поспіль знизили довіру населення до банківської системи, у зв'язку з чим коефіцієнт «готівка - депозити» зріс до 30% при незмінній грошовій базі. Яка процентна ставка тепер встановиться на грошовому ринку?
Завдання 5. Американські дослідники в області попиту на гроші виявили, що починаючи з 1974 р. загальноприйнята функція попиту на грошовий агрегат Ml стала давати значення попиту на гроші, стійко перевищують значення їх пропозиції. Як ви думаєте, чому таке могло статися?
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " 8.2. Модель ринку грошей. Макроекономічна рівновага ринку грошей "
 1. Агрегирование
  моделях представлений ринком праці, оскільки закономірності його функціонування (формування попиту на працю і пропозицію праці) дозволяють пояснити макроекономічні процеси, особливо в короткостроковому періоді. При вивченні ринку праці ми повинні відвернутися (абстрагуватися) від усіх різноманітних видів праці, відмінностей у рівнях кваліфікації і професійної підготовки. Рівновага на даному
 2. Класична модель
  моделі були закладені ще у ХVIII ст., А її положення розвивали такі видатні економісти, як А. Сміт, Д. Рікардо, Ж . - Б. Сей, Дж. - С. Мілль, А. Маршалл та ін Основні положення класичної моделі наступні. 1. Головна її передумова - існування на всіх ринках досконалої конкуренції, що відповідало економічної ситуації кінця ХVIII - початку ХIХ в. Всі економічні агенти
 3. Кейнсіанська макроекономічна модель
  моделі, підходу до аналізу економічних процесів отримало назву «кейнсіанської революції». Справедливості заради необхідно відзначити, що неспроможність положень класичної школи полягала не в тому, що її представники в принципі приходили до неправильних висновків, а в тому, що їхні висновки розроблялися в ХIX ст. і положення класичної моделі відображали економічну ситуацію того
 4. Концепції загальної економічної рівноваги
  модель загальної економічної рівноваги системою рівнянь, він довів, що в економічній системі, що з п взаємопов'язаних ринків , на я-м ринку завжди буде рівновага, якщо досягнута рівновага на (п-1)-му ринку. Доказ цього закону базується на тому факті, що сума угод на всіх чотирьох макроекономічних ринках у кожного суб'єкта ринкових угод дорівнює нулю, оскільки він
 5. Висновки
  моделлю Л. Вальраса, системою лінійних рівнянь «витрати - випуск» В. Леонтьєва, моделями Дж. фон Неймана і Д. Патінкіна. Найбільш відомі сьогодні дві графічні інтерпретації макроекономічної рівноваги: «національний дохід - сукупні витрати» (кейнсіанський хрест) і «сукупний попит - сукупна пропозиція» (AD-AS). 5. Розрізняють економічні системи рівноважні (Y=С + I, де Y-
 6. Пропозиція грошей і грошовий мультиплікатор
  модель грошового ринку в поданні неокласиків грунтується на тому, що сукупний попит на гроші - це функція рівня грошового доходу (PY), a пропозицію грошей є екзогенно фіксованою величиною, тобто встановлюється автономно, незалежно від попиту на гроші. На малюнку відображена залежність попиту на гроші Md від рівня цін (Р). Чим вище рівень цін, тим більший попит
 7. Тема 44. макроекономічної рівноваги В НАРОДНОМУ ГОСПОДАРСТВІ
  модель ОЕР. Класична модель ОЕР передбачає: а) економіку досконалої конкуренції; б) повну саморегуляцію ринку; в) гроші як лічильну одиницю; г) повну зайнятість населення і повне завантаження виробничих потужностей; д) результатом виробництва є виробнича функція лише по одному єдиному фактору - праці. За цією моделлю формування ОЕР відбуватиметься
 8. Висновки
  моделлю (моделями) і фактичним станом равновесности економічної системи. 4. Основоположником методології макроекономічного аналізу є Дж.М. Кейнс. Саме він ввів у практику функціональний аналіз макропоказників, показав обмеженість класичної теорії загальної рівноваги. Моделі Кейнса і його послідовників, в тому числі моделі AD-AS, IS-LM, допомагають усвідомити взаємопов'язаність
 9. Глосарій
  моделі Вальраса виконують роль лічильних одиниць). У стані загальної ринкової рівноваги сукупний попит дорівнює сукупній пропозиції, сукупні доходи дорівнюють сукупним витратам Закон Оукена - відбиває відношення між рівнем безробіття і відставанням обсягу ВВП. Згідно з цим законом перевищення поточного рівня безробіття на 1% над передбачуваним природним рівнем збільшує відставання
 10. § 6. Основні напрямки сучасної економічної теорії
  моделі соціально орієнтованої ринкової економіки. Однак нечітке розуміння суті теорії соціальної ринкової економіки та некомпетентна реалізація їх рекомендацій призвели до розвалу державного управління економікою і завдали народному господарству величезних збитків. Інституціоналізм (від лат. «Institutum» - установа) - один з напрямків західної економічної думки, яка виникла наприкінці
© 2014-2022  epi.cc.ua