Головна
Економіка
Мікроекономіка / Історія економіки / Податки та оподаткування / Підприємництво. Бізнес / Економіка країн / Макроекономіка / Загальні роботи / Теорія економіки / Аналіз
ГоловнаЕкономікаТеорія економіки → 
« Попередня Наступна »
С. Фішер, Р. Дорнбуш, P. Шмалензи. Економіка, 1995 - перейти до змісту підручника

Історія радянського планування


Протягом 20 років до першої світової війни індуст-ріалізація царської Росії відбувалася надзви-но швидкими темпами. У період 1890-1913 рр.. со-сукупними випуск продукції в Росії ріс середнього-довим темпом 8%; в ці роки темпи економічно-го зростання США в середньому становили 4%, що такжеявляется надзвичайно високим показником. Однакопо показником середньодушового ВНП, составлявшемув 1913 менше 15% рівня США, Росія значно відставала від Сполучених Штатів. У 1913 г.Россія все ще була в основному аграрною країною, в якій 80% населення було зайнято в сільському. Аналогічний показник для США рав-нялся в той час 34%
У 1917 р., відразу після російської революції, банк заводи були вилучені у приватних власників інаціоналізіровани, т.е стали власністю дер-жави. До того часу Росія вже три роки учас-вова в першій світовій війні, а після цього пере-жила чотири з гаком роки громадянської війни, за-Конча в 1921 р. В 1921 р. економіка і в де-ревне, і в місті була розорена. Випуск примушує-ленній продукції впав до однієї третини від уровня1913 р.
, а випуск продукції сільського господарства з-складало 60% рівня 1913 р. Люди голодували.
Реакція більшовицького уряду, котороевозглавлял Ленін, була зовсім прагматічной.На порятунок комунізму був покликаний капіталізм.Била введена нова економічна політіха (неп). Важка промисловість і банки залишилися в дер-жавної власності та контролювалися го- Сударства. Однак об'єктами легкої промисло-вості і в ще більшому ступені сільського хозяйствавладелі і управляли з метою отримання прібилічастние особи. Іншими словами, капіталізм був ча-стичного відновлений. І він працював. До 1928 ви-пуск продукції знову досяг рівня 1913
Протягом усього періоду непу велася інтенсівнаядіскуссія з приводу подальших кроків. У 1928 р. був прийнятий перший широкомасштабний економі-чний план. Він мав одну головну мету: бистропревратіть відсталу, переважно сільськогосподарський радянську економіку в современнуюіндустріальную економіку. Ось як викладав цю за-дачу Сталін, наступник Леніна:
.-Ми відстаємо від передових країн на п'ятдесят або так-же на сотню років.
За 10 років ми повинні пройти біль-ШОЕ відстань Або ми зробимо це, або вони розда-вят нас11.
Процедура досягнення поставленої мети билапроста. Інвестувати величезну частку випускаемойпродукціі у важку промисловість, добичуугля, виплавку сталі, вироблення електроенергіі.Чтоби зробити можливим здійснення колос-сальних інвестицій, рівень споживання повиненбув утримуватися на низькому рівні Частина робіт-ників необхідно було перемістити з сельскогохозяйства в промисловість. Щоб нагодувати ра-бота в промисловості, потрібно було получітьпродовольствіе від сільськогосподарського сектора.
У 1928 р. Сталін представив перший пятілетнійплан розвитку радянської економіки. (Сьогодні діе XII п'ятирічний план.) Ці плани поряд зметою для окремих секторів економіки Встановлюється також загальні контрольні цифри ростаекономікі на п'ятирічний період. Виконання пя-тилетних планів забезпечувалося за допомогою вико-нання річних планів, в яких содержаліськонтрольние цифри обсягу виробництва для каж-дой фабрики і заводу.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " Історія радянського планування "
 1. 6. Вплив минулого на діяльність
  Чим далі заходить накопичення капітальних благ, тим значніше стає проблема адаптованості. Примітивні методи селян і кустарів колишніх епох можна було пристосувати до нових завдань легше, ніж сучасні капіталістичні методи. Постійно відбуваються в наш час зміни в технологічному знанні і споживчому попиті скасовують багато планів, направляючі хід виробництва, і
 2. 3. Нерівність
  Нерівність доходів і багатства властиво ринковій економіці. Його усунення повністю зруйнувало б ринкову економіку [Cм. с. 282283 і 755758.]. Люди, що вимагають рівності, завжди мають на увазі збільшення своєї власної купівельної спроможності. Підтримуючи принцип рівності як політичний постулат, ніхто не бажає ділитися власним доходом з тими, хто має менше них. Коли
 3. Коментарі
  [1] хитрість природи Мізес має на увазі І. Канта [см. Кант І. Ідея загальної історії у всесвітньо-цивільному плані / / Соч. Т. 6. С. 523] і Г. Гегеля, якому належить вираз хитрість розуму (List der Vernft) [Гегель Г. Філософія історії / / Соч. Т. VII. М., 1935. С. 32.]. [2] праксиология Supplement to Oxford English Dictionary (1982) повідомляє, що англійське слово praxeology (вар. praxiology,
 4. КИТАЙ
  Китай економічно зростає (на 10% в рік протягом більше п'ятнадцяти років), і якщо колишній капіталістичний світ хоче уникнути розладу травлення при спробі поглинути 1,2 мільярда китайців, включаються в глобальну економіку, то він і сам повинен швидко перебудуватися. Надаючи належне значення тому факту, що в Китаї живе п'ята частина людства, розглянемо це питання більш докладно (8).
 5. ІНФРАСТРУКТУРА І ЗНАННЯ
  Інфраструктуру можна купувати і продавати на приватних ринках. За допомогою сучасних електронних сенсорів можна стягувати плату майже з усіх споживаних речей. Помістивши штрихові коди на автомобілях і розставивши по місту сенсори, можна було б посилати щомісячні рахунки водіям залежно від того, куди вони їздили, коли їздили і як багато їздили. Але все ще є причина для громадського
 6. Лекція 9-я Суб'єктивізм. Австрійська школа
  Труднощі вивчення цього розділу історії економічної думки полягає в тому, що є мало літератури, осве-щающей дану епоху, а навчальної літератури взагалі немає . Що стосується робіт самих буржуазних економістів, то в основному вони є тільки на іноземних мовах. Почнемо з австрійської школи, яка представляє різно-видність вульгарної політичної економії. Класичне
 7. Лекція 17-я Реформістські ілюзії і зрадницька роль лейборизму
  Критика економічних поглядів правих лейбористів становится все більш актуальною тому, що лейбористи в настою-ний час грають провідну роль в Соціалістичному інтерна-ціонале. Вони, приблизно, грають зараз таку ж роль, яку німецька соціал-демократія грала в II Інтернаціоналі перед першою світовою війною і в 20-х рр.. поточного сторіччя. За типом англійської лейбористської партії
 8. Глосарій
  А Абсолютна риса бідності - мінімальний рівень життя, який визначається на основі фізіологічних потреб людини в продуктах харчування, одязі і житло, тобто на базі вартості кошика товарів, достатніх для задоволення основних потреб людини Абсорбційний підхід - кейнсіанський підхід до проблем платіжного балансу, що пропонує для його поліпшення насамперед підвищувати
 9. 8.3. Спроби реформування командно-адміністративної системи в 50-60-і рр..
  Перша спроба реформування командно-адміні-ної системи була тісно пов'язана з закінченням в березні 1953 сталінського періоду в історії СРСР. Політичні зміни в країні требова-лось підкріпити змінами в економіці. Одним із головних завдань нового уряду стало рішення продовольчої проблеми і виведення сільського господарства з глибокої і затяжної кризи. Причини низької
 10. 8.4. Економіка застою
  На початку 70-х рр.. наростання кризи різних сторін радянського суспільства прийняло характер постійно посилюється процесу. Все більше радянська економіка відставала від економіки розвинених країн з технічного та технологічного рівню, показниками ефективності, структурними характеристиками. Стали падати темпи зростання виробництва, починалася його стагнація, тому період 70-сер. 80-х рр.. увійшов до
© 2014-2022  epi.cc.ua