Головна
Економіка
Мікроекономіка / Історія економіки / Податки та оподаткування / Підприємництво. Бізнес / Економіка країн / Макроекономіка / Загальні роботи / Теорія економіки / Аналіз
ГоловнаЕкономікаПодатки та оподаткування → 
« Попередня Наступна »
А. С. Меденцев. Шпаргалка з податків та оподаткування, 2012 - перейти до змісту підручника

76. ОБЧИСЛЕННЯ І ПОРЯДОК СПЛАТИ ЕНВД


Сума єдиного податку, обчислена за податковий період, зменшується платниками податків на суму:
- страхових внесків на обов'язкове пенсійне страхування, сплачених (в межах обчислених сум) за цей же період часу при виплаті платниками податків винагород своїм працівникам, зайнятим у тих сферах діяльності, за якими сплачується єдиний податок;
- на суму страхових внесків у вигляді фіксованих платежів, сплачених підприємцями за своє страхування , і на суму виплачених працівникам допомоги по тимчасовій непрацездатності. При цьому сума єдиного податку не може бути зменшена більш ніж на 50%.
Податкові декларації за наслідками податкового періоду подаються платниками податків до податкових органів не пізніше 20-го числа першого місяця наступного податкового періоду.
Сплата єдиного податку здійснюється платником податку за підсумками податкового періоду не пізніше 25-го числа першого місяця наступного податкового періоду.
Податковим періодом по ЕНВД зізнається квартал. Податкова ставка становить 15% величини поставлений доходу.

Для обчислення суми єдиного податку залежно від виду підприємницької діяльності використовуються такі фізичні показники, що характеризують певний вид підприємницької діяльності, і базова прибутковість на місяць. До фізичних показниках, зокрема, належать: кількість працівників, включаючи індивідуального підприємця; площа стоянки автотранспортних засобів; кількість транспортних засобів, що використовуються для перевезення пасажирів і вантажів; площа торгового залу; торгове місце; площа обслуговування відвідувачів (у квадратних метрах).
При визначенні величини базової прибутковості представницькі органи муніципальних районів, міських округів, міст федерального значення можуть коригувати (множити) базову прибутковість на коригуючий коефіцієнт К2.
Коригувальний коефіцієнт К2 визначається як добуток значень, які враховують вплив на результат підприємницької діяльності відповідних факторів.
При цьому з метою обліку фактичного періоду часу здійснення діяльності значення коригуючого коефіцієнта К2, що враховує вплив зазначених чинників на результат діяльності, визначається як відношення кількості календарних днів ведення діяльності протягом календарного місяця податкового періоду до кількості календарних днів в даному календарному місяці податкового періоду.

Значення коригуючого коефіцієнта К2 визначаються для всіх категорій платників податків представницькими органами муніципальних районів, міських округів, міст федерального значення на календарний рік і можуть бути встановлені в межах від 0,005 до 1 включно.
Якщо протягом податкового періоду у платника податків відбулася зміна величини фізичного показника, платник податку при обчисленні суми єдиного податку враховує зміну з початку того місяця, в якому відбулася зміна величини фізичного показника.
Розмір поставлений доходу за квартал, протягом якого здійснено відповідна державна реєстрація платника податків, розраховується виходячи з повних місяців починаючи з місяця, наступного за місяцем державної реєстрації.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " 76. ЧИСЛЕННЯ І ПОРЯДОК СПЛАТИ ЕНВД "
 1. 21. Система оподаткування у вигляді єдиного податку на поставлений дохід для окремих видів діяльності
  обчислення податку, ведеться окремо по кожному виду діяльності. Платники податків, які здійснюють поряд з підприємницькою діяльністю, що підлягає обкладенню ЕНВД, інші види підприємницької діяльності, зобов'язані вести окремий облік майна, зобов'язань і господарських операцій щодо підприємницької діяльності, що підлягає обкладенню ЕНВД, і іншої підприємницької
 2. Значення коригуючого коефіцієнта базової прибутковості К2 для видів підприємницької діяльності по місцях ведення діяльності на території муніципального освіти "Місто Архангельськ"
  обчислення і сплати ЕНВД? 7. Назвіть терміни сплати
 3. 4.6. Додаткова інформація
  обчислення кошторисної вартості. Система кошторисних цін включає середні районні (поясні, зональні) ціни на будівельні матеріали, вироби і конструкції; ціни на роботу будівельних машин і механізмів; тарифів на перевезення вантажів; ставки заробітної плати будівельних робітників; індивідуальні кошторисні ціни; на місцеві та привізні матеріали, вироби і конструкції. Кошторисні ціни встановлюються на
 4. 8.1. Сутність і функції податків
  обчислення податку. Порядок та строки сплати податку. Функція податку - це прояв його сутності в дії, спосіб вираження його властивостей. Фіскальна функція (від лат. Fiscus - імператорська скарбниця) - основна функція податків. Вона припускає, що податки є доходом держави і формують дохідну частину бюджетів різних рівнів. Регулююча функція полягає у впливі податків на
 5. 8.2. Податкова система і класифікація податків
  обчислення, своєчасністю і повнотою сплати податків здійснюється з боку податкових органів і органів податкового контролю. 5. Розподіл повноважень у сфері застосування податкового законодавства між федеральним центром і регіонами відповідає федеральному характером Російської держави і демонструє єдиний підхід до проблем формування доходної бази нижчестоящих бюджетів на
 6. 8.3. Неподаткові доходи бюджету
  обчислення і справляння регламентується комплексом нормативних документів. Наприклад, порядок перерахування коштів, одержуваних у порядку приватизації державного або муніципального майна, визначається законодавством Російської Федерації про приватизацію, а справляння окремих санкцій - Цивільним та Кримінальним кодексами Російської Федерації. Неподаткові доходи можуть носити обов'язковий і
 7. ГЛАВА 10. Податок на додану вартість
  числення. Закон визначає, що сума податку на додану вартість, що підлягає внеску до бюджету, визначається як різниця між сумами податку, отриманими від покупців за реалізовані їм товари, роботи, послуги, і сумами податку, фактично сплаченими постачальникам за матеріальні ресурси, роботи, послуги, вартість яких відноситься на витрати виробництва та обігу (ст. 7). ПДВ має
 8. ГЛАВА 13. Податок на майно організацій
  обчисленні податку на майно слід врахувати надані по ньому пільги. Не оподатковується майно: - бюджетних організацій, органів законодавчої, представницької і виконавчої влади, місцевого самоврядування, позабюджетних фондів соціального призначення (Пенсійного фонду РФ, Фонду соціального страхування РФ, Державного фонду зайнятості РФ, Федерального фонду
 9. 14.6. Плата за землю
  обчислення і сплати земельного податку. Підставою для встановлення справляння податку та орендної плати за землю є документ, що засвідчує право власності, володіння чи користування (оренди) земельної ділянки. Земельний податок юридичним особам і громадянам обчислюється виходячи з площі земельної ділянки, що обкладається податком, затверджених ставок земельного податку. Земельний податок на
 10. 15.2. Прибутковий податок з фізичних осіб
  обчисленні прибуткового податку визначено, що при переоцінці акціонерними товариствами основних фондів (засобів) до оподатковуваного доходу фізичних осіб-членів акціонерних товариств не включається вартість додатково отриманих ними акцій, розподілених між акціонерами пропорційно їх частці і видами акцій, або різниця між новою і початковою номінальною вартістю акцій. 2. Сукупний
© 2014-2022  epi.cc.ua