Головна
Економіка
Мікроекономіка / Історія економіки / Податки та оподаткування / Підприємництво. Бізнес / Економіка країн / Макроекономіка / Загальні роботи / Теорія економіки / Аналіз
ГоловнаЕкономікаЗагальні роботи → 
« Попередня Наступна »
Словник економічних термінів. Букви Е-І, 2013 - перейти до змісту підручника

ІНТЕНСИВНІСТЬ

(від франц. Intensif, лат. Intencio - напруга, посилення)
напруженість роботи, виробництва, яка характеризується мірою віддачі кожного з використовуваних факторів, ресурсів.

« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " ІНТЕНСИВНІСТЬ "
 1. Абсолютна додаткова вартість
  інтенсивності праці. Справа в тому, що при підвищеній інтенсивності праці формально робочий день залишається незмінним, тоді як реально з точки зору затрат праці має місце збільшення тривалості робочого дня. Наприклад, підвищити інтенсивність праці на 20% означає, що в кожну одиницю часу треба затрачати праці на 1/5 більше, ніж до її підвищення, а значить, за ту ж тривалість
 2. Продуктивність та інтенсивність праці
  інтенсивності праці, яка вимірюється його витратами в одиницю часу. Припустимо, що є якийсь конвеєр, який рухається зі швидкістю 0,5 м в хвилину і на якому робітники збирають певний виріб. Якщо збільшити швидкість конвеєра до 1 м в хвилину, то робітники змушені будуть робити свої операції в 2 рази швидше. В результаті випуск продукції за годину, за зміну збільшиться теж у 2
 3. 13. Інтенсивність і продуктивність праці
  інтенсивності праці. З одного боку, це дві органічні пов'язані між собою категорії, з іншого - між ними є відмінності. Продуктивність праці - показник економічної ефективності трудової діяльності працівників. Від рівня і динаміки продуктивності руда залежать розвиток суспільства та рівень добробуту всіх його членів. Більше того, рівень продуктивності туди
 4. Інтенсивний економічне зростання
  інтенсивного зростання можна представити таким чином (рис. 12.2). Процеси інтенсифікації, що припускають якісне досконалість-вання виробництва, докорінно змінюють структуру
 5. Продуктивність та інтенсивність праці і вартість
  інтенсивності праці. Нагадаємо, що продуктивність праці вимірюється кількістю виробленої продукції в одиницю часу, тоді як інтенсивність праці - витратами праці в одиницю часу. Як відомо, з точки зору отримуваних результатів конкретної праці ці дві категорії збігаються між собою. Припустимо, що на одному підприємстві за робочу зміну (7 год) в 2 рази збільшилася
 6. 3. Типи економічного зростання
  інтенсивний (рис. 17.4). При екстенсивному типі економічного зростання збільшення суспільного продукту відбувається за рахунок кількісного збільшення факторів виробництва: залучення у виробництво додаткових ресурсів праці, капіталу (засобів виробництва), землі. При цьому технологічна база виробництва залишається незмінною. Так, розорювання цілинних земель з метою отримання більшого
 7. Типи економічного зростання
  інтенсивний. Екстенсивний економічне зростання характеризується збільшенням обсягів суспільного виробництва шляхом кількісного нарощування одних і тих же в якісному відношенні факторів виробництва, розширення поля діяльності. Інтенсивний економічне зростання пов'язане із збільшенням обсягів суспільного виробництва шляхом залучення в господарський оборот більш досконалих в якісному
 8. 3. Типи економічного зростання
  інтенсивний (рис. 17.4). При екстенсивному типі економічного зростання збільшення суспільного продукту відбувається за рахунок кількісного збільшення факторів виробництва: залучення у виробництво додаткових ресурсів праці, капіталу (засобів виробництва), землі. При цьому технологічна база виробництва залишається незмінною. Так, розорювання цілинних земель з метою отримання більшого
 9. Питання 16 Відтворення: сутність, види, типи
  інтенсивний. Екстенсивний тип - спосіб збільшення виробленого продукту за рахунок зростання особистих і речових факторів виробництва, без зміни її технічної основи. Основна відмінність екстенсивного типу від інтенсивного - незмінний рівень ефективності виробництва. Екстенсивний тип, як правило, переплітається з інтенсивним типом відтворення і на практиці в чистому вигляді зустрічається
 10. 35. АНАЛІЗ ВИКОРИСТАННЯ ОБЛАДНАННЯ ПО ПОТУЖНОСТІ
  інтенсивного використання обладнання визначається як відношення фактичної кількості вироблених в зміну (добу) виробів до сумарної потужності обладнання. Потужність обладнання визначається за технічним паспортам. При виявленні нерівномірності навантаження на окремі види обладнання в потоці необхідно з'ясувати причини цього. При недостатній завантаженості устаткування (коефіцієнт
 11. 11. Сутність продуктивності праці
  інтенсивність праці. Фізіологічна інтенсивність праці за своєю економічною суттю те саме що із сприятливими умовами праці, коли працівник в процесі трудової діяльності не тільки не стомлюється, а й самовдосконалюється, і не завдає ніякої шкоди своєму здоров'ю. Максимально можлива інтенсивність праці - це така інтенсивність, яка взагалі можлива хоча б на короткий час.
 12. На чому заснований інтенсивне зростання ?
  інтенсивний (від фр. intensif - напруга). Його головна відмітна ознака - підвищення ефективності виробничих факторів на основі технічного прогресу. За цією ознакою інтенсивний тип економічного зростання прямо протилежний розглянутому раніше. Цей тип економічного зростання став давати зростаючий ефект у міру вдосконалення другий - індустріальної - стадії виробництва.
 13. 15.1. Вплив виробництва на навколишнє середовище
  інтенсивність індустріального втручання людини в «справи» природи. Індустріальне розвиток перетворює всю планету в арену практичної діяльності
 14. ІНТЕНСИФІКАЦІЯ
  інтенсивності виробництва шляхом більш повного використання кожної одиниці ресурсного потенціалу; досягається за рахунок зростання продуктивності праці, кращого використання матеріалів, підвищення віддачі основних
 15. Інтелектуальний тренінг і практикум
  інтенсивний економічний ріст протилежні один одному? 1.2. Які фактори економічного зростання забезпечують найвищі темпи розвитку національного господарства? 2. Темпи макроекономічного зростання повинні бути: а) вище темпів зростання населення, б) вище темпів збільшення народжуваності; в) вище темпів в'їзду іноземних громадян в країну на постійне проживання; г) не повинні знаходитися в
 16. Обсяги виробництва та урожайності
  інтенсивний шлях розвитку сільського господарства відкликає необхідність значних витрат. На кожну додаткову харчову кілокалорію, одержувану в умовах інтенсивного сільського господарства, потрібно затратити приблизно 10 ккал для виробництва та доставки добрив, меліорації, роботи сільськогосподарських машин і т.д., що вимагає значних вкладень. Все це обмежує зростання
 17. 41.3. ВПЛИВ ЗОВНІШНЬОЇ ТОРГІВЛІ НА ЗМІНА СТРУКТУРИ ПОПИТУ І ПРОПОЗИЦІЇ
  інтенсивно використовується в експортних галузях, і до падіння доходів від того фактора виробництва, який інтенсивно використовується в галузях, що конкурують з імпортом. Зміна структури пропозиції факторів виробництва означає наступне: зростаюча пропозиція одного з факторів виробництва призводить до збільшення виробництва і доходів у тій галузі, де цей фактор використовується відносно
 18. хронометраж метод
  інтенсивність трудового
 19. 23. ФАКТОРИ І ТИПИ ЕКОНОМІЧНОГО ЗРОСТАННЯ
  інтенсивний. Основною особливістю екстенсивного типу економічного зростання є те, що розширення обсягу матеріальних благ і послуг досягається за рахунок збільшення кількості застосовуваних прямих факторів зростання: чисельності працівників, засобів праці, землі, сировини, паливно-енергетичних ресурсів. При екстенсивному зростанні зберігаються постійні пропорції між темпами зростання реального обсягу
 20. ЕКОНОМІЧНЕ ЗРОСТАННЯ. ВИМІР, ФАКТОРИ, ТИПИ
  інтенсивності праці. Продуктивність праці - це здатність (плідність) даної кількості праці проводити дану кількість продукту. Інтенсивність праці - це кількість праці в одиницю часу. Зростання продуктивності праці визначається наступними факторами:? науково-технічний прогрес;? кваліфікація працівників;? організація праці та виробництва;
© 2014-2022  epi.cc.ua