Головна
Економіка
Мікроекономіка / Історія економіки / Податки та оподаткування / Підприємництво. Бізнес / Економіка країн / Макроекономіка / Загальні роботи / Теорія економіки / Аналіз
ГоловнаЕкономікаТеорія економіки → 
« Попередня Наступна »
З.К. Океанова. Економічна теорія. Підручник, 2008 - перейти до змісту підручника

Інноваційна діяльність, проблема ризику

В умовах конкуренції попит і пропозиція на інноваційні, як і інші товари, коливається в двох напрямках.
З одного боку , у міру зростання інвестиційних коштів знижується граничний продукт капіталу (ця залежне аналогічна взаємодії на ринку праці та заробітної плати). При цьому виявляється дія "закону" спадної прибутковості (рис. 7.5).

ріс.7.5 . Попит на інвестиційний капітал


В умовах досконалої конкуренції можлива "міграція" капіталів, яка призводить до "вирівнюванню" альтернативних вартостей різних капіталовкладень.
З іншого боку, значний вплив на динаміку попиту на інвестиційний капітал надає науково-технічний прогрес, який призводить до зсуву кривої попиту вправо вгору. При цьому відбувається не зниження, а, навпаки, підвищення прибутковості на капітал (рис. 7.6).

рис.7.6. Зрушення кривої попиту на капітал


Ситуація пропозиції інвестиційного капіталу може бути представ-лена кривої, що має протилежну по відношенню до попиту спрямований-ність (рис. 7.7).
Пропозиція інвестиційного капіталу, як правило, пов'язано з грошовими коштами, які бізнес використовує для покупки виробничих фондів. Водночас грошовий капітал може бути використаний на придбання різних альтернативних вартостей, може бути покладений в банк, приносячи відсотки.

ріс.7.7. Пропозиція інвестиційного капіталу


Оскільки грошові вкладення в банки - найбільш зручний спосіб отримання прибутку, дохід, що отримується в інших: сферах, - альтернативний дохід, як правило, порівнюють з рівнем відсотка, який можна отримати при вкладенні коштів у банк.
Таким чином, відсоток виконує найважливіше завдання ефективного розподілу ресурсів у ринковому господарстві, орієнтованому на вибір найбільш перед-I шанобливого варіанту.
Дбайливий власник грошей визначає перевагу вкладення грошей в банк або їх інвестування у виробничу сферу.
Порівняння рівня прибутку на капітал із процентною ставкою є важ-ним умовою обгрунтованості інвестиційних проектів.
З урахуванням закономірностей попиту, що визначаються знижується продуктивністю капіталу, та пропозиції, що визначається зростанням граничних витрат втрачених можливостей, рівня відсотка (г) можна визначити рівноважний стан ринку, що досягається при рівності попиту і пропозиції на інвестиційний капітал (рис. 7.8).

рис.7.8. Рівновага на ринку інвестиційного капіталу


Точка рівноваги (Е) визначає кількість інвестицій, установ підтримують граничну продуктивність капіталу при рівності попиту та пропозиції на інвестиції.
Разом з тим, оскільки стан рівноваги в ринковій економіці мі-молетно і характеризується "невизначеністю", важливо дослідження після-дме динаміки ситуації на ринку інвестиційних товарів.
Підприємства, що займаються інноваційною діяльністю, як правило, прораховують ступінь вигідності та доцільності впровадження специфічного "інноваційного" товару. При цьому, оскільки всякий інноваційний процес пов'язаний з ризиком, важливий прорахунок можливого рівня ризику, визначення заходів з мінімізації збитків.
Призначення аналізу ризику - дати інформацію для прийняття рішень про доцільність інновацій, передбачити заходи щодо захисту від можливих фінансових втрат.
При аналізі ступеня ризику важливо досліджувати області стійкості підприємства до ризику.
Як правило, це передбачає використання сучасного інструментарію - схем, графіків, комп'ютерного моделювання і т. д.
Поряд з цим ідеальна система повинна включати в себе і систему "польових експериментів" , що дозволяють перевірити на практиці альтернативні програми, отримані шляхом комп'ютерного моделювання.
Модель "рівня ризику" в бізнесі можна представити за допомогою графіка (рис. 7.9).
На графіку виділяються:
- область нормальної стійкості (I) - відповідає області міні-мального ризику (0-25%);
- область нестійкого стану (II) - відповідає стану підви-шенного ризику (25-50%);
- область критичного стану (III) - відповідає стану гранично допустимого ризику (50-75%);
- область кризового стану (IV) - відповідає області неприпустимого ризику (75-100%).

Ріс.7.9 Модель рівня ризику


У процесі моделювання та розрахунків по ряду позицій і варіантів важливо заздалегідь виробити "стратегію поведінки", визначити шляхи виходу з імовірних ризикових моментів у разі їх виникнення. Найкращі альтернативні програми поряд з іншим припускають, що підприємець знає про можливі труднощі і заздалегідь до них підготувався.
. Отже інноваційна діяльність, з одного боку, обумовлює мож-ливість отримання більшого прибутку в порівнянні з традиційною економікою, з іншого - вельми схильна до ризику, який треба врахувати і передбачити, щоб не знизити її або не втратити зовсім.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна "Інноваційна діяльність, проблема ризику "
 1. Інноваційна діяльність
  інноваційної економіки фактором подолання обмеженості ресурсів виступає інноваційна діяльність як пошук інноваційних ідей, створення нововведень, реалізація інноваційної стратегії і тактики. В результаті інноваційної діяльності суб'єкти економічних відносин, її застосовують, вивільняють інноваційний потенціал, закладений в економічних системах. Це, в свою чергу,
 2. Уряд.
  інноваційній економіці уряд, як організація, повинно виступати інноваційним лідером для виконання своїх специфічних функцій, пов'язаних з реалізацією суспільних завдань, найбільшою мірою застосовувати прогнозування і планування. Уряд повинен створювати максимально можливі умови для реалізації інноваційного потенціалу всіх економічних суб'єктів у суспільстві. Крім
 3. Інтелектуальний тренінг і практикум
  інноваційної економіки відносно підвищення якості продукції та економії виробничих витрат? 2. Як в інноваційній економіці взаємопов'язані між собою фактори економічного зростання: а) інформаційні технології; б) утворення; в) прогрес фундаментальних наук; г) відтворення висококваліфікованої робочої сили; д) зростання соціальних витрат держави? 3. Які нові джерела
 4. Економічна свобода
  інноваційної діяльності, будучи одночасно метою здійснення будь-якої економічної та інноваційної діяльності. У той же час без високого ступеня економічної свободи немислима і політична, і особиста свобода кожного окремого
 5. Е. Інноваційні, маркетингові та допоміжні організації
  інноваційних, маркетингових і допоміжних організацій ? 2. Що на регіональному рівні можна і необхідно здійснити для підвищення ефективності взаємовідносин регіональної адміністрації з інноваційними, маркетинговими і допоміжними організаціями? 3. Що на регіональному рівні можна і необхідно здійснити для підвищення інноваційного потенціалу регіональної адміністрації,
 6. Модель кругообігу в інноваційній економіці
  інноваційної діяльності можна бачити на моделі кругообігу в інноваційній економіці (рис .11). Тут в блоці «Інноватори» передбачаються всі контрагенти економічних взаємин, що складаються в суспільстві, що керуються у своїй діяльності принципами інноваційної діяльності. Це може бути людина, підприємство, держава в особі своїх органів. Цілеспрямовано й
 7. 26.ГОСУДАРСТВЕННОЕ РЕГУЛЮВАННЯ ІННОВАЦІЙНИХ ПРОЦЕСІВ
  інноваційних процесів можуть бути наступними: 1) акумуляція коштів на наукові дослідження та інновації; 2) координація інноваційної діяльності, т. е. визначення загальних стратегічних орієнтирів інноваційних процесів; 3) стимулювання інновацій; 4) створення правової бази інноваційних процесів; 5) формування науково-інноваційної інфраструктури; 6) інституційне забезпечення
 8. 10. Інноваційні, маркетингові та допоміжні організації
  інноваційних, маркетингових і допоміжних організацій, що співпрацюють з регіональною адміністрацією і економічними суб'єктами, розташованими в регіоні. 2. Основні заходи, спрямовані на підвищення ефективності взаємодії регіональної адміністрації та економічних суб'єктів з інноваційними, маркетинговими і допоміжними організаціями. 3 Основні заходи,
 9. Соціальні гарантії у сфері освіти
  інноваційної діяльності передбачається підготувати програму науково-інноваційної діяльності у сфері освіти до 2005 р.; розширити використання програмно-цільового планування наукових досліджень; провести комплекс заходів щодо державної акредитації наукових організацій; інтенсифікувати створення федеральних дослідницьких університетів; здійснити пріоритетне
 10. Л.П. Кураков, А.Г. Краснов, А.В. Назаров. ЕКОНОМІКА: інноваційні підходи, 1998
  інноваційних процесів в сучасних економічних системах. Глави 8 і 9 написані спільно з В.Л. Куракова. У зборі та обробці матеріалів брали участь А.Д. Куракова, В.Л. Кураков. Для студентів вищих навчальних закладів. Видання здійснено у відповідності з програмою науково-дослідних робіт Поволзької відділення Російської академії освіти і науковою темою «Основні
 11. Поняття інвестиційного клімату
  діяльність та її перспективи. Кожен фактор ризику має свою частку й оцінюється в балах. Тому стає можливим кількісне вимірювання як окремих груп факторів ризику, так і інвестиційного клімату в
 12. Ідеологічна функція
  інноваційної свідомості всіх економічних суб'єктів. Теорія інноваційної економіки є потужним фактором досягнення успіху в сучасних конкурентних умовах. У своїй сукупності з практичною функцією теорія інноваційної економіки повинна носити творчий характер, стати основою державної політики, теоретичною основою ефективного управління економічними системами в
 13. В. Стратегія
  інноваційних стратегій дотримується (керується) регіональна адміністрація загалом і по кожному окремому напрямку діяльності? 2. Наскільки обгрунтовано застосування на даному регіональному рівні тих чи інших підприємницьких, маркетингових та інноваційних стратегій? 3. Наскільки оптимально розподілені ресурси регіональної економічної системи між різними товарами,
 14. 10.2. Ризик і способи його вимірювання
  ризику. В економічній норії виділяють наступні види ризику, які дають можливість отримати прибуток: - ризик несплати дивіденду; - «чистий» ризик, або власне ризик, пов'язаний з об'єктивними 11
 15. Страхові тарифи на обов'язкове соціальне страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань
  діяльності за класами професійного ризику --- T --- --- T --- --- | N | Підстава |% до нарахованої | | класу | | оплати праці |
 16. 33 ПІДПРИЄМНИЦЬКИЙ РИЗИК: ПОНЯТТЯ, ВИДИ, ФАКТОРИ РИЗИКУ
  діяльності, що відбиває ступінь неуспіху (або і успіху) роботи підприємця (фірми) порівняно із заздалегідь запланованими результатами. Є наступні види підприємницького ризику: 1. По можливості страхування: 1) страхуються; 2) нестрахуемий. 2. По можливості диверсифікації: 1) систематичний; 2) специфічний. 3. Залежно від етапу вирішення проблем: 1) в області прийняття
© 2014-2022  epi.cc.ua