Головна
Економіка
Мікроекономіка / Історія економіки / Податки та оподаткування / Підприємництво. Бізнес / Економіка країн / Макроекономіка / Загальні роботи / Теорія економіки / Аналіз
ГоловнаЕкономікаМікроекономіка → 
« Попередня Наступна"
Є.В. Левкина. Шпаргалка з мікроекономіки, 2010 - перейти до змісту підручника

26.ГОСУДАРСТВЕННОЕ РЕГУЛЮВАННЯ ІННОВАЦІЙНИХ ПРОЦЕСІВ

Інновація - це нововведення в тій чи іншій галузі, які раніше не використовувалося, але відкрите зараз, що приносить певну користь.
Механізми державного регулювання інноваційних процесів можуть бути наступними:
1) акумуляція коштів на наукові дослідження та інновації;
2) координація інноваційної діяльності, тобто визначення загальних стратегічних орієнтирів інноваційних процесів;
3) стимулювання інновацій;
4) створення правової бази інноваційних процесів;
5) формування науково-інноваційної інфраструктури;
6) інституційне забезпечення інноваційних процесів;
7) регулювання соціально-екологічної спрямованості інновацій;
8) підвищення суспільного статусу інноваційної діяльності;
9) регіональне регулювання інноваційних процесів;
10) регулювання міжнародних аспектів інноваційних процесів (науково-технічної та інноваційної кооперації а також міжнародного трансферту інновацій).
Складність об'єкта і широта аспектів регулювання державою інноваційних процесів зумовлюють необхідність розробки державної інноваційної політики - комплексу цілей, а також методів впливу державних структур на економіку і суспільство в цілому, пов'язаних з ініціюванням та підвищенням економічної та соціальної ефективності інноваційних процесів.
Заходи державної інноваційної політики повинні включати стимулювання конкуренції, інформатизацію суспільства, стандартизацію і сертифікацію продукції і послуг. Крім цього, держава повинна здійснювати підтримку інноваційної діяльності. Ця підтримка може здійснюватися прямими і непрямими методами. До прямих методів належать фінансування НДДКР та інноваційних проектів з бюджетних коштів, захист прав учасників інноваційної діяльності (створення державної патентно-ліцензійної системи), формування державної інноваційної інфраструктури та ринку інновацій, підготовка кваліфікованих кадрів, а також моральна підтримка інноваційної діяльності (вручення видатним ученим і новаторам державних нагород, присвоєння почесних звань і т.д.). Значення непрямих методів державної підтримки інновацій визначається насамперед тим, що опосередковане стимулювання вимагає значно менших бюджетних витрат, ніж пряме фінансування, що особливо актуально для сучасної Росії. Серед заходів непрямого регулювання перш за все слід виділити різні податкові пільги, включаючи зменшення ПДВ, податку з продажів, пільгове оподаткування дивідендів, пільгове оподаткування прибутку і т.
д. Непряма підтримка інноваційної діяльності може також здійснюватися за рахунок державної підтримки фінансового лізингу. Лізинг - це асигнування коштів для викупу машин і устаткування у виробника з подальшою їх передачею юридичним і фізичним особам у тимчасове користування за встановлену плату. Вельми дієвим заходом є державне страхування венчурного підприємництва, яке дозволяє створити необхідну інвестиційну базу для підтримки малого та середнього інноваційного бізнесу.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " 26.ГОСУДАРСТВЕННОЕ РЕГУЛЮВАННЯ ІННОВАЦІЙНИХ ПРОЦЕСІВ "
 1. Інноваційна діяльність
  інноваційної економіки фактором подолання обмеженості ресурсів виступає інноваційна діяльність як пошук інноваційних ідей, створення нововведень, реалізація інноваційної стратегії і тактики. У результаті інноваційної діяльності суб'єкти економічних відносин, її застосовують, вивільняють інноваційний потенціал, закладений в економічних системах. Це, в свою чергу,
 2. Уряд.
  Інноваційній економіці уряд, як організація, має виступати інноваційним лідером для виконання своїх специфічних функцій, пов'язаних з реалізацією суспільних завдань, найбільшою мірою застосовувати прогнозування і планування. Уряд повинен створювати максимально можливі умови для реалізації інноваційного потенціалу всіх економічних суб'єктів у суспільстві. Крім
 3. Інтелектуальний тренінг і практикум
  інноваційної економіки відносно підвищення якості продукції та економії виробничих витрат? 2. Як в інноваційній економіці взаємопов'язані між собою фактори економічного зростання: а) інформаційні технології; б) утворення; в) прогрес фундаментальних наук; г) відтворення висококваліфікованої робочої сили; д) зростання соціальних витрат держави? 3. Які нові джерела
 4. Економічна свобода
  інноваційної діяльності, будучи одночасно метою здійснення будь-якої економічної та інноваційної діяльності. У той же час без високого ступеня економічної свободи немислима і політична, і особиста свобода кожного окремого
 5. Е. Інноваційні, маркетингові та допоміжні організації
  інноваційних, маркетингових і допоміжних організацій ? 2. Що на регіональному рівні можна і необхідно здійснити для підвищення ефективності взаємовідносин регіональної адміністрації з інноваційними, маркетинговими і допоміжними організаціями? 3. Що на регіональному рівні можна і необхідно здійснити для підвищення інноваційного потенціалу регіональної адміністрації,
 6. 10. Інноваційні, маркетингові та допоміжні організації
  інноваційних, маркетингових і допоміжних організацій, що співпрацюють з регіональною адміністрацією і економічними суб'єктами, розташованими в регіоні. 2. Основні заходи, спрямовані на підвищення ефективності взаємодії регіональної адміністрації та економічних суб'єктів з інноваційними, маркетинговими і допоміжними організаціями. 3 Основні заходи,
 7. Ідеологічна функція
  державної політики, теоретичною основою ефективного управління економічними системами в інтересах розвитку всього суспільства і кожного громадянина окремо. У процесі реалізації цієї функції відбувається також виявлення застарілих форм і методів ведення економічної діяльності, виробництва товарів і послуг, тобто всього того, що є гальмом в конкретний проміжок часу на
 8. Модель кругообігу в інноваційній економіці
  інноваційної діяльності можна бачити на моделі кругообігу в інноваційній економіці (рис.11). Тут в блоці «Інноватори» передбачаються всі контрагенти економічних взаємин, що складаються в суспільстві керуються у своїй діяльності принципами інноваційної діяльності. Це може бути людина, підприємство, держава в особі своїх органів. Цілеспрямовано й
 9. Л.П. Кураков, А.Г. Краснов, А.В. Назаров. ЕКОНОМІКА: інноваційні підходи, 1998
  інноваційних процесів в сучасних економічних системах. Глави 8 і 9 написані разом з В.Л. Куракова. У зборі та обробці матеріалів брали участь А.Д. Куракова, В.Л. Кураков. Для студентів вищих навчальних закладів. Видання здійснено у відповідності з програмою науково-дослідних робіт Поволзької відділення Російської академії освіти і науковою темою «Основні
 10. Соціальні гарантії у сфері освіти
  державних мінімальних соціальних стандартів в галузі освіти норматив соціальних виплат працівникам освіти тощо); удосконалити систему пенсійного забезпечення; розвивати фонди підтримки освіти; створити соціально-економічні умови, що забезпечують рівноправність представників малозабезпечених верств населення в доступі до освіти. В галузі науково-дослідної
 11. 4. Форми державного регулювання економіки
  державного регулювання економіки: короткострокове антициклічне регулювання (кон'юнктурна політика) і середньострокове і довгострокове цільове регулювання (воно включає структурну політику і політику загального стимулювання економічного зростання на певну
 12. Поняття лібералізація господарського життя
  державний контроль над цінами слабшає, субсидування окремих галузей знижується, а діяльність транснаціональних корпорацій все менше піддається державному регулюванню. Процес зменшення державного регулювання господарської діяльності називається лібералізацією економічної діяльності (дерегуляцією, економічної лібералізацією). Розрізняють внутрішньо-і
 13. ЧАСТИНА 1. Інноваційна та маркетингова середу
  ЧАСТИНА 1. Інноваційна та маркетингова
 14. Стаття 13. Методи державного регулювання зовнішньоторговельної діяльності
  державного регулювання зовнішньоторговельної діяльності шляхом втручання і встановлення різних обмежень органами державної влади Російської
© 2014-2022  epi.cc.ua