Головна
Економіка
Мікроекономіка / Історія економіки / Податки та оподаткування / Підприємництво. Бізнес / Економіка країн / Макроекономіка / Загальні роботи / Теорія економіки / Аналіз
ГоловнаЕкономікаЗагальні роботи → 
« Попередня Наступна »
Словник економічних термінів. Букви Е-І, 2013 - перейти до змісту підручника

ІНФРАСТРУКТУРА РИНКУ

включає, наприклад, оптові підприємства, біржі, брокерські фірми, фінансові інститути, податкову систему.

« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " ІНФРАСТРУКТУРА РИНКУ "
 1. 6.3. Інфраструктура ринку
  інфраструктури, тобто допоміжних галузей і організацій. Інфраструктура ринку - це сукупність установ, державних і комерційних фірм, що забезпечують успішне функціонування ринкових відносин. Прийнято розрізняти інфраструктуру трьох ринків: товарного, фінансового і ринку праці. Інфраструктура товарного ринку представлена товарними біржами, підприємствами оптової та роздрібної
 2. 3. Інфраструктура ринку
  інфраструктури. Інфраструктура ринку - це система спеціалізованих організацій, покликаних сприяти функціонуванню окремих ринків. Зокрема, на ринках товарів і послуг функціонує система оптової та роздрібної торгівлі, товарні біржі. Підприємства торгівлі виступають в якості перших елементів інфраструктури ринку, завдяки яким відбувається упорядкування руху товарних потоків,
 3. Контрольні питання
  інфраструктури. 2. Назвіть джерела фінансових ресурсів, що спрямовуються на утримання і розвиток соціальної інфраструктури. 3. Розкажіть про роль суспільних фондів споживання у фінансуванні соціальної інфраструктури. 4. Як здійснюється механізм реалізації основних прав
 4. ГЛАВА 37. ІНФРАСТРУКТУРА І ЕКОНОМІЧНЕ ЗРОСТАННЯ
  інфраструктура? 2. Чим відрізняються особливі умови від загальних умов виробництва? 3. Що значить інфраструктура на макро-, медіум-і мікрорівнях? 4. Що таке виробнича, соціально-побутова, інституційна інфраструктура? 5. Як ви зрозуміли випереджаюче, синхронний, відстається тип розвитку інфраструктури? 6. Назвіть специфічні ознаки інфраструктури. Який з названих
 5. ІНФРАСТРУКТУРА
  інфраструктуру. В інфраструктуру включають дороги, зв'язок, транспорт, складське господарство, зовнішнє енергопостачання, водопостачання, спортивні споруди, озеленення, підприємства з обслуговування населення. Іноді до інфраструктури відносять науку, освіту,
 6. 4. Інфраструктура економіки: види і значення для національної економіки
  інфраструктури. По-перше, під нею розуміється сукупність системи обслуговування, основне завдання якої полягає в забезпеченні роботи виробництва та наданні різних послуг населенню. По-друге, під інфраструктурою розуміється сукупність одиниць, діяльність яких спрямована на забезпечення нормального функціонування національної економіки. Інфраструктура як самостійна
 7. Інфраструктурні галузі
  інфраструктура - транспорт, зв'язок, мережі енергопостачання тощо Соціальна інфраструктура - підприємства охорони здоров'я, освіти, культури, побутового
 8. Інфраструктура ринку праці
  інфраструктури, покликаної своєчасно забезпечити повною і достовірною інформацією про наявність вільних робочих місць і структурі наявної незайнятої робочої сили. Йдеться про біржах праці, бюро з працевлаштування, від організації роботи яких залежить швидкість і чіткість функціонування ринку праці. Однак не слід спрощувати і обмежувати ринок праці біржею праці та іншими інститутами з
 9. Лекція 6 Тема: РИНКОВІ ВІДНОСИНИ: СУТНІСТЬ, ФУНКЦІЇ, СТРУКТУРА
  інфраструктура ринку: біржа, банк , торгівля, комерція та інші
 10. 4 ІНФРАСТРУКТУРА БІЗНЕСУ: ПОНЯТТЯ, СТРУКТУРА
  інфраструктури, що забезпечує обраний вид бізнесу. Сучасний бізнес не може замикатися сам на собі, йому необхідно відповідне забезпечення, кооперація з іншими виробництвами і організаціями, іншими словами, повинна бути розвинена інфраструктура підприємництва. Інфраструктура являє собою сукупність організаційно-правових форм, які відзначають рух ділових відносин і
 11. 37.3. СИСТЕМА КОНТРОЛЮ НАД РОЗВИТКОМ ІНФРАСТРУКТУРИ
  інфраструктура в ринковій економіці: державні чи приватні? Відповідь: у ринковій економіці створення інфраструктурних об'єктів найчастіше є прерогативою держави. По суті це? традиційна форма державної участі в ринковій економіці в усіх країнах. Це означає, що джерелом фінансування створення і подальшого розвитку інфраструктури є кошти
 12. 4.3. Структура та інфраструктура ринку
  інфраструктуру. Структура ринку - це внутрішня будова, розташування, порядок окремих елементів ринку, їх питома вага в загальному обсязі ринку. Класифікація структури ринку показана в таблиці 9. Таблиця 9. Класифікація структури ринку. Класифікація структури ринку {foto21} Деякі з виділених ринків також неоднорідні і мають власну структуру. Так, товарний ринок включає в
 13. 37.2. ВПЛИВ ІНФРАСТРУКТУРИ НА ЕКОНОМІЧНЕ ЗРОСТАННЯ
  інфраструктури позначаються зазвичай на всій економіці. Наприклад, слабо розвинена дорожня мережа в країні або на певній території, недоліки в роботі транспорту викликають розрив ланцюга виробництво? споживання. Або при перебій у постачанні електроенергією виробничі підприємства не зможуть функціонувати безперервно, як цього вимагає технологічний процес. Розвиток інфраструктури служить
 14. 3. Інфраструктура економіки: види і значення для національної економіки
  інфраструктура »утворено від сполучення латинських термінів« infra »-« під, нижче »і« structura »-« розташування », структура. Існує неоднозначне визначення інфраструктури. По-перше, під нею розуміється сукупність системи обслуговування, основне завдання якої полягає в забезпеченні роботи виробництва та наданні різних послуг населенню. По-друге, під інфраструктурою розуміється
 15. 1.3.2. Структура та інфраструктура ринку
  інфраструктури ринку: 1) товарний ринок - це товарні біржі, товарні підприємства, транспорт, рекламні агентства, інформація, зв'язок, маркетингові служби, біржі праці, міграційні служби, система підготовки та перепідготовки кадрів. 2) фінансовий ринок - банки, страхові компанії, пенсійні фонди, інвестиційні фонди, фондові та валютні біржі, податкова система, аудиторські
 16. Самарська область
  інфраструктури ЖКГ (крім частки у праві на земельну ділянку, що припадає на об'єкт, що не належить до житлового фонду і до об'єктів інженерної інфраструктури ЖКГ) або наданих для індивідуального житлового будівництва; 3) 1,5% - у відношенні інших земельних
© 2014-2022  epi.cc.ua