Головна
Економіка
Мікроекономіка / Історія економіки / Податки та оподаткування / Підприємництво. Бізнес / Економіка країн / Макроекономіка / Загальні роботи / Теорія економіки / Аналіз
ГоловнаЕкономікаЗагальні роботи → 
« Попередня Наступна »
Словник економічних термінів. Букви Е-І, 2013 - перейти до змісту підручника

ІММІГРАЦІЯ

(від лат. Immigrare - вселятися)
в'їзд в країну на тимчасове або постійне проживання громадян інших країн.

« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " ІММІГРАЦІЯ "
 1. Запитання для самоперевірки
  1. У чому сутність і головні причини міжнародної міграції робочої сили? 2. Яка правова база процесу міжнародної міграції робочої сили та населення? 3. Що являють собою сучасні світові міграційні потоки? 4. Які тенденції і причини еміграції з Росії? 5. Які тенденції і причини імміграції до Росії? 6. Що говорить світовий досвід про наслідки міжнародної міграції
 2. Основні центри тяжіння міграційних потоків
  У міру зростання інтернаціоналізації господарського життя значення міжнародної міграції зростає. Основний потік її в останні десятиліття спрямовується в США. У 70-х рр.. число легальних іммігрантів в цю країну досягло 4,5 млн. осіб (20% приросту населення за 70-і рр..), що на 1/3 більше, ніж у 60-х рр.. У 80-х рр.. масштаби імміграції ще більш зросли - на неї припадало вже 39% приросту
 3. Терміни і поняття
  Міжнародна міграція робочої сили Еміграція Імміграція Міжнародні мігранти Біженці Приймаючі країни
 4. Основні терміни і поняття
  Міграція, імміграція, еміграція, рееміграція, міграційне сальдо, «витік мізків», імміграційна політика, імміграційна квота, еміграційна
 5. Наслідки для приймаючих країн
  Про позитивний вплив процесу «витоку умів», наприклад для економіки США, писалося чимало. Досить сказати, що 40% з тих, хто прийшов на ринок праці США в 80-х рр.. докторів наук в області інженерних і комп'ютерних дисциплін були іммігрантами; 25% викладачів технічних дисциплін у вузах - теж іммігранти. Наприкінці 90-х рр.. в США проживало більше 13 млн. іммігрантів; вони заробляють, по
 6. Допомога та проблеми міграції
  Найшвидшим способом зрівнювання доходів вміре було б дозволити вільну міграцію. Ветом випадку жителі бідних країн змогли б уе-хати в пошуках більш високих доходів в любуюстрану. Колосальні переміщення людей з Європи вАмеріку і колонії в XIX і на початку XX в. представ-Лялі собою саме таку міграцію з метою вирів-розклинення доходів. В деякій мірі схоже явле-ня, в основному у вигляді
 7. Практичне завдання
  Поясніть, як вплинули на сукупний попит і сукупна пропозиція наступні процеси в економіці Росії: а) підвищення заробітної плати багатьом категоріям працівників у кінці 80-х р.; б) розпад СРСР; в) імміграція ^ Росії з колишніх союзних республік; г) значне зниження реальних доходів населення в перші роки перебудови; д) зростання реальних доходів населення за останній рік ; е)
 8. 25. Міжнародна міграція трудових ресурсів
  Бурхливо відбувається інтернаціоналізація виробництва і капіталу супроводжується інтернаціоналізацією ринку праці. Міжнародна міграція стала невід'ємною частиною сучасної системи світового господарства. У країнах, які активно використовують іноземних робітників, цілі галузі економіки знаходяться в залежності від імпорту робочої сили. У Франції іммігранти становлять 1/4 зайнятих у будівництві, 1/3 - в
 9. Тренувальні завдання
  1. Назвіть чинники, що визначають інтенсивність потоків трудової міграції. 2. Заповніть таблицю, вибравши для кожного процесу одну з таких визначень: міграція, еміграція, імміграція, рееміграція. Характеристика процесу Визначення В'їзд працездатного населення в країну Виїзд працездатного населення з країни Повернення в країну на постійне місце проживання її колишніх
 10. Сутність міжнародної міграції
  Міжнародна міграція робочої сили являє собою процес переміщення трудових ресурсів з однієї країни в іншу з метою працевлаштування на більш вигідних умовах, ніж в країні походження. Крім економічних мотивів процес міжнародної міграції обумовлюється також міркуваннями політичного, етнічного, культурного, сімейного та іншого характеру. Таким чином, міжнародна
 11. Проблема імміграції до Росії
  Крім проблеми зовнішньої міграції вельми серйозно в даний час встала для Росії проблема імміграції, переважно з країн ближнього зарубіжжя, а також з деяких країн Азії та Африки. У 1997 р. за межами Росії проживало понад 17% росіян, у тому числі на Україну - 11,4 млн. осіб, або 22% від чисельності населення. У колишніх радянських республіках Середньої Азії і
 12. ЛІТЕРАТУРА
  1. Детальніше: Світовий ринок праці. Москва, "Наука", 1994, гл. 1-3. 2. MuellerCh. The Economics of Labour Migration: A Behavioral Analysis, N. Y. 1982. 3.МТБ. Конвенції та Рекомендації, прийняття Міжнародною організацією праці. 1919-1986. Женева, 1988, с. 1428-1446. 4. там же. 5. "Невідомі шляхи імміграції" / "Російська газета" від 8 жовтня 1996 р., с. 3. 6. Федеральний закон
 13. Специфіка ринку праці
  Представляється, що розглянуті концепції, доповнюючи один одного, дають загальну картину функціонування ринку праці. Цей ринок, підкоряючись в цілому законами попиту та пропозиції, по багатьом принципам свого функціонування являє собою специфічний ринок, що має ряд істотних відмінностей від інших товарних ринків. Тут регуляторами є фактори не тільки макро-і мікроекономічні,
 14. Інтелектуальний тренінг і практикум
  1. Вірно - невірно 1.1. Відтворення населення у вирішальній мірі залежить від біологічних і природних факторів. 1.2. Для збільшення чисельності населення необхідні високі темні зростання життєвого рівня населення в розрахунку на людину. 1.3. Висока народжуваність в станах Азії, Африки та Латинської Америки пояснюється природно-кліматичними умовами. 1.4. Порівняно значний
 15. Трудова міграція
  . Основну роль в сучасному міжнародному русі населення грає трудова міграція. Масштаби її постійно ростуть, і в цей процес залучені практично всі країни. Міжнародна трудова міграція набула великих масштабів і стає типовим явищем соціально-економічного життя сучасного світу. Щороку емігрує 2-3 млн чоловік. У 2000 р. 830 млн чоловік проживало поза країною їх
 16. Вимушена міграція.
  Хоча вимушені міграції населення і викликаються причинами позаекономічного порядку, вони теж ведуть до перерозподілу трудових ресурсів між країнами, що впливає на розвиток економіки як країн еміграції, так і країн імміграції. Число біженців драматично зросло в 80-90-і роки. В Африці воно наблизилося до 12 млн, в Азії перевищило 5 млн осіб. Найбільше число біженців (5
 17. 3. Наслідки міжнародної міграції кадрів
  Слід мати на увазі, що міжнародна міграція робочої сили (як і взагалі міграція населення) - це не тільки економічне, а й складне політичне, і соціально-економічне явище. Воно значно впливає на склад трудових ресурсів, як країн-донорів, так і приймаючих країн, створює нову ситуацію на ринках праці, привносить чимало змін (і не тільки позитивних) в соціальну і
 18. Приклади розв'язання завдань
  1. До факторів, що визначає інтенсивність міжнародної трудової міграції відносяться,: - більш висока заробітна плата, більш комфортні умови праці та побуту в інших країнах по порівнянні з власною країною; - диспропорції економічної та соціальної структури країн-«донорів»; - політика заохочення припливу фахівців з-за кордону; - прагнення знизити витрати виробництва за рахунок
© 2014-2022  epi.cc.ua