Головна
Економіка
Мікроекономіка / Історія економіки / Податки та оподаткування / Підприємництво. Бізнес / Економіка країн / Макроекономіка / Загальні роботи / Теорія економіки / Аналіз
ГоловнаЕкономікаТеорія економіки → 
« Попередня Наступна »
H. Грегорі Менку. ПРИНЦИПИ Економікс, 1999 - перейти до змісту підручника

Хоча головну роль у випуску та обігу паперових грошей грає правитель-ство (наприклад, переслідуючи в кримінальному порядку

Хоча головну роль у випуск та обіг паперових грошей грає правитель-ство (наприклад, переслідуючи в кримінальному порядку фальшивомонетників), для успішними функціонування такої грошової системи потрібна наявність та деяких інших факторів. Значною мірою ставлення до паперових грошей залежить як від настроїв населення та його очікувань, так і від дій прави-тва. На початку 1990-х рр.. уряд СРСР не відмовлялося від вико-вання рубля як національної валюти. Проте в Москві предпоч-талі отримувати в обмін на товари і послуги сигарети (чи американські долари), оскільки населення довіряють не рублю, а альтернативним грошам. декретованих (паперові) гроші - гроші, які не мають внутрішньої цінності і вводяться в обертання відповідно до розпорядження уряду. Гроші в американській економіці Як ми побачимо надалі, кількість обертаються в економіці грошей, званих грошовою масою, робить значний вплив на багато економіч-ські параметри.
Але перш ніж ми дізнаємося, чому так відбувається, нам треба знайти відповідь на питання про те, що ж являє собою загальну кількість грошей. Пред-ставте, що вам треба дізнатися, скільки грошей звертається в американській економіці. Що б ви включили в свій підрахунок? Очевидно, що в цей показник мають увійти готівкові гроші - банкноти і монети, що знаходяться на руках у населення. Готівкові гроші - найбільш поширений засіб обігу. Поза всяким сумнівом, вони відносяться до де-ніжною масі. Однак готівку не єдиний засіб, за допомогою якого ви можете придбати товари та послуги. Багато магазини приймають в оплату за товари чеки. Кошти, що зберігаються на вашому банківському рахунку, при купівлі товарів нітрохи не поступаються грошам з вашого гаманця. Тому для вимірювання денеж-ної маси вам необхідно буде врахувати і всі вклади до запитання (безстроковий-ні депозити) - кошти на банківських рахунках, власники яких розпоряджається-ються ними за допомогою чеків.
'' Готівкові гроші - банкноти і монети, що знаходяться на руках у населення. Вклади до Востров-бования (безстроковий-ні депозити) - кошти на банків-ських рахунках, власники яких розпоряджаються ними з допомогою виписки чеків. 590 Частина 10. Гроші та ціни в довгостроковому періоді Крім розгляду вкладів до запитання, нам необхідно проаналізує-ровать і кілька інших видів рахунків, які населення відкриває в банках та інших фінансових установах. Вкладники банку зазвичай не можуть виписати чек для отримання денегсо ощадного рахунку, але вони легко переводять їх на вклад до запитання.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна "Хоча головну роль у випуску та обігу паперових грошей грає правитель-ство (наприклад, переслідуючи в кримінальному порядку"
 1. Глосарій
  хочуть і здатні купітьв певний період часу; залежить від ціни продукту ідругіх факторів, які включають в себе ціни на інші товари, а також смаки і рівень доходів покупців. ОЛІГОПОЛІЯ. Oligopoly. Ринок, в рамках якого великачастина продажів здійснюється декількома фірмами, каждаяіз яких досить велика, щоб своїми діями впли-ять на рівень ринкових цін ОПЕРАЦІЇ ПОТОЧНОГО
 2. Лекція 13-а Економічні погляди А. Маршалла
  хоча б політичну економію. Зараз я перейду до більш докладного висвітлення того, як Маршалл розглядав окремі елементи функцій попиту та пропозиції, вважаючи, що «функція попиту» пов'язана з корисно-стю і теорія «граничної корисності» грає важливу роль в поясненні процесу ціноутворення. Маршалл, на відміну від австрійської школи, яка стверджувала, що вартість визначається
 3. Лекція 16-я каутськіанства - його буржуазна сутність. Р. Гільфердінг
  хоча вони в цілому зіграли позитивну роль, име-лись помилкові положення, які можна розглядати як зародок його пізнішого ренегатства. Тому було б неправильним просто закреслити всі старі роботи Каутського, але разом з тим ми повинні до них поставитися критично, так як в них були вже деякі відступи від марксизму, що призвели згодом до повного розриву з
 4. § 18. Сутність і структура ринку
  хоча кожен з них - не однаковою мірою. Крім того, кон'юктуроформірующім суб'єктом на монополізованому ринку виступає монополія або олігополія, а суб'єктом регульованого - держава та наднаціональні органи (ЄС, ОПЕК та ін.) Нарешті, метою регулювання монополізованого ринку є присвоєння монопольно високих прибутків, а метою державного регулювання - стабілізація
 5. Глава 27. Центральні банки і грошова система
  хоча на практікелішь небагато з керуючих займають свою посаду втеченіе повного срокд. Рада очолюється головою, який призначається пре-зидентом зі складу керуючих на четирехлетнійсрок. Голова ради керуючих - це наіболеемогущественное обличчя всієї резервної системи. Його мені-ня зазвичай домінує як у раді, так і в Fed в це-лом Час ог часу голови Fed навіть
 6. 4. Облік витрат виробництва
  хоча механізм може мати гарний технічний стан та експлуатаційні характеристики, але ринкові умови можуть зробити його застарілим і непотрібним. Якщо попит на вироблену ним продукцію значно впав або зник зовсім або з'явилися більш ефективні методи забезпечення споживачів цією продукцією, то з економічної точки зору механізм являє собою просто купу металобрухту.
 7. 12. Обмеження на випуск в обіг інструментів, що не мають покриття
  хоча казначейство, як правило, не проводить її кількість за рахунками як зобов'язання і не розглядає як частину державного боргу. Точно також не грає ніякої ролі, чи має власник заступника грошей вимоги, що підлягають викупу. Має значення лише те, чи можна дійсно без затримок і витрат обміняти заступник грошей на гроші, чи ні [І тим більше не грає ніякої ролі,
 8. Коментарі
  головних ідеолога: Т. Веблен, Дж. Коммонс, У. Мітчелл. Вважаючи концепцію гедонізму занадто примітивною, вони вважали, що теорія, що дає задовільну трактування економічної поведінки людини, повинна включати і неекономічні чинники. З цією метою вони прагнули застосовувати в економічній теорії дані соціальної психології. Аналізу індивідуальних дій економічних агентів (методології
 9. Види грошей
  хоча саме слово «монета» пов'язане з назвою храму богині Юнони-Монети, на території якого в IV в. до н. е.. проводилася їх карбування в Стародавньому Римі. По мірі використання монети стиралися, їх вага зменшувався, але при обміні їх цінність залишалася колишньою. Це навело на думку про можливість заміни повноцінних золотих і срібних грошей символами цінності - паперовими грошима і металевими
 10. Лекція 5-я Передісторія «Капіталу» К. Маркса
  хоча товарне вироб! ництво передує капіталістичному, але розкриває повністю свою природу і стає панують-щим тільки при капіталізмі. Саме Маркс довів, що то-Варна виробництво виступає не тільки як вихідний пункт, але і як основна риса капіталістичного виробництва. Маркс писав: «вже в простому визначенні грошей закладено , що вони в якості розвиненого моменту
© 2014-2022  epi.cc.ua