Головна
Економіка
Мікроекономіка / Історія економіки / Податки та оподаткування / Підприємництво. Бізнес / Економіка країн / Макроекономіка / Загальні роботи / Теорія економіки / Аналіз
ГоловнаЕкономікаЗагальні роботи → 
« Попередня Наступна »
Словник економічних термінів. Букви Т-Я, 2013 - перейти до змісту підручника

ХОДОВИЙ ТОВАР

товар, який користується підвищеним попитом на ринку, легко знаходить збут.

« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " ХОДОВИЙ ТОВАР "
 1. ГРОШОВИЙ ТОВАР
  ходові, споживані товари (худоба, хутра, зерно, прикраси), потім цінні метали. У виняткових випадках товарні гроші використовуються і в сучасній економіці, наприклад при оплаті праці товарами замість
 2. Рівноважний рівень випуску і полнаязанятость
  ходів, рівний 1000, є равновес-ним для рис. 25-9 в тому сенсі, що совокупнийспрос дорівнює випуску продукції, тобто фірми в відбутися у-янии продати всю вироблену ними продукцію, а домашні господарства і фірми можуть пріобрестістолько товарів, скільки забажають. Але ми поки некасалісь рівня зайнятості, або, іншими словами, не задавалися питанням, чи обов'язково, що в етойсітуаціі кожен бажаючий
 3. Які сутність і функції товарних грошей?
  Ходові з них. Вони стали виконувати роль еквівалента (від лат. Aequus - рівний і valens - має ціну) - вимірювача товарної вартості. Товарний (бартерний) обмін преобразився в товарно-грошовий обіг. Воно виражається формулою Т (товар) - Г (гроші) - Т (товар). На місцевих ринках в якості грошей виступали такі продукти, на які можна було обміняти інші корисності. Наприклад, у греків і
 4. .. Розслідування почалося з скарг ма-Газін-клубів, на великих виготовлюва-телей іграшок, які відмовлялися продавати їм
  ходових виробів і, щоб при-тягти покупців, продають їх по собі-вартості або нижче. Ми повідомили з-товлювача, що обговорюємо наше незаперечне право відмовитися від закуп-ки товарів, які вони поставляють ма-Газін-клубам. Йдеться про нашу кон-ності ». ДЖЕРЕЛО: «The New York Times», March 22, 1996, pp. Dl, D7. : Одержить від кожного кінотеатру по $ 19 тис.
 5. 4. Державний бюджет і уровеньдоходов
  ходів при різному рівні податкових надхо-джень. Зазвичай, проте, податки не покривають пів-ністю всю суму соціальних виплат і закупівель то-варів і послуг. Якщо урядові витрати пре-щують рівень доходів, то говорять про дефіцит дер-жавного бюджету, або, скорочено, про бюд-житній дефіциті. У разі якщо сума податків бу-дет перевершувати рівень витрат, Мохші Говорити
 6. 31). 780 Глосарій Економія, обумовлена масштабом (economies of scale), - скорочення середніх сукупних
  ходів споживачів, розрахований як ставлення-ня зміни обсягу попиту, вираженого у відсотках, до зміни доходу, вираженого у відсотках (гл . 5). Еластичність попиту за ціною (price elasticity of demand) - показник, що вимірює, як змі-нітся обсяг попиту при зміні ціни товару. Розраховується як відношення зміни обсягів по-ма попиту, вираженого у відсотках, до зради-нію
 7. 2. Розподільна (соціальна) функція оподаткування
  ходів між різними категоріями населення. Як зазначає професор Л. Ходов, через оподатковування досягається "підтримка соціальної рівноваги шляхом зміни співвідношення між доходами окремих соціальних груп з метою згладжування нерівності між ними» 2. Іншими словами, відбувається передача засобів на користь більш слабких і незахищених категорій громадян за рахунок покладання податкового
 8. 5. Заохочувальна функція оподаткування
  Як зазначає Є. Покачалова, порядок оподатковування може відбивати визнання державою особливих заслуг визначених категорій громадян перед суспільством (надання податкових пільг учасникам Великої Вітчизняної війни, Героям Радянського Союзу, Героям Росії та ін.) 10. Однак дана функція являє собою просте пристосування податкових механізмів для реалізації соціальної політики
 9. 27). Приватні блага (private goods) - виняткові блага, які є об'єктом суперництва (гл.11). Приватні
  ходів на придбання іноземної продукції резидентами (імпорт) (гл. 22, 29). е. Економіка добробуту (welfare economics) - вивчення впливу розподілу ресурсів на економічне процвітання (гл. 7). Економікс (економічна теорія, економіка) (eco-nomics) - наука, що вивчає механізм управ-ня обмеженими ресурсами суспільства (гл. 1). Економічний спад (рецесія)
 10. Економічна теорія традиційно розділяється на мікроекономіку - изу-чення процесів прийняття рішень домашніми
  ходів виробників товарів і послуг. Щоб проаналізувати цю ситуацію, економіст-дослідник розглядає, як скорочення ставки податку впливає на рішення домашніх господарств про величину витрат на товари та послуги. ~ Гава 2. Думайте як економіст 53 Однак наявність безсумнівною взаємозв'язку між мікроекономікою і макроек-номіки не скасовує істотних відмінностей цих
 11. Коротка бібліографія
  1. Андріанов В. Д. Росія: економічний та інвестиційний потенціал. М.: Економіка, 1999. 2. Бункина М. К. Національна економіка. М.: Ділова література, 2002. 3. Введення в економічну географію і регіональну економіку Росії: У 2 т. М.: Владос Прес, 2003. 4. Горбанев В. А. Економічна та соціальна географія Росії та країн СНД. М.: Нова школа, 1996. 5. Градов А. П. Національна
 12. Чим торгують?
  Ходів від міжнародної торгівлі в гол. 37. На противагу індустріальним странамразвівающіеся країни є в основному ек-Спортер сировини та імпортерами промишленнихтоваров. І навіть при цьому положенні значітельнуюдолю їх експорту (40%) складають промишленниетовари (текстиль, одяг, споживчі
 13. Витрати, податки і бюджетний дефіцит
  ходів на рівноважний рівень доходів определя -ється виразом Зміна зміна равновес-- мультиплікатор х держав-них доходів них витрат Зміна рівноважного рівня доходів можетбить записано просто у вигляді різниці між першо-початковим і новим рівнями доходів, тобто У - У.Аналогічним чином зміна рівня державних витрат - це різниця між їх новими старим
© 2014-2022  epi.cc.ua