Головна
Економіка
Мікроекономіка / Історія економіки / Податки та оподаткування / Підприємництво. Бізнес / Економіка країн / Макроекономіка / Загальні роботи / Теорія економіки / Аналіз
ГоловнаЕкономікаПідприємництво. Бізнес → 
« Попередня Наступна »
Л. А. Мішина, Е. Ц. Саблін. Основи бізнесу. Шпаргалка, 2010 - перейти до змісту підручника

13 ХАРАКТЕРИСТИКА ТОВ

Товариство з обмеженою відповідальністю одна з найпоширеніших організаційно-правових форм суб'єктів господарського життя (ринкової економіки). Це суспільство організується одним або групою осіб, статутний капітал його розділений на частки, визначені установчими документами. В якості вкладів (паїв) учасники вносять грошові кошти, будівлі, споруди, машини, сировина, матеріали, цінні папери, а також інтелектуальну власність у вигляді ноу-хау (рецептуру, технічну ідею, нову технологію і т. п.).
Все негрошові внески підлягають одноголосним твердженням загальними зборами засновників товариства. Найважливішою відмінною рисою даного суспільства є положення, що його учасники за зобов'язаннями товариства не відповідають і несуть ризик збитків, які пов'язані з роботою товариства, у межах вартості внесених вкладів. Інша особливість ТОВ: відповідно до ГК учасник даного товариства має право вийти з товариства за власним бажанням незалежно від бажання інших його учасників, що приносить велику економічну свободу учасників товариства.
Третя особливість: відповідно до установчих документів, а також законом учаснику товариства повинна бути виплачена вартість частини майна, яка відповідає його частці у статутному капіталі товариства. Місцезнаходження юридичної особи визначається місцем, де воно зареєстровано, а також - місцезнаходженням органів управління ТОВ або основним місцем діяльності юридичної особи. Учасниками товариства можуть бути окремі громадяни, юридичні особи, громадяни та юридичні особи (громадські орга-нізації). Органи та органи місцевого самоврядування не мають права бути юридичною особою.
Державні органи стають учасниками товариства, якщо інше не визначено законодавством.
Слід зазначити, що суспільство може бути засноване однією особою, що стають його одноразовим учасником.
Якщо кількість учасників (засновників) - фізичних осіб - понад 50 осіб, то ТОВ має бути за рік перетворено в акціонерне товариство відкритого типу або у виробничий кооператив.

Допускається перетворення ТОВ в АТ закритого типу, однак для цього необхідні певні підстави.
Установчий договір приймається загальними зборами засновників і містить принципові положення, що визначають всю діяльність товариства.
Статут деталізує положення установчого договору і відображає реалії, що склалися поточного часу.
У разі виникнення конфліктних ситуацій пріоритет надається положенням, зафіксованим у статуті.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " 13 ХАРАКТЕРИСТИКА ТОВ "
 1. Тематика контрольних робіт
  1. Уніфікація національних податкових систем у світовій економіці. 2. Сучасні тенденції функціонування податкових систем розвинених країн. 3. Типологія систем оподаткування в світовій економіці за показником «співвідношення прямих і непрямих податків». 4. Рівень оподаткування у світовій економіці. 5. Офшорні зони у світовій економіці. 6. Співвідношення прямих і непрямих податків у
 2. 1. Товари та послуги
  1. Основні асортиментні напрямки діяльності регіональної економічної системи. 2. Основні положення та характеристики регіональної соціально-економічної програми. 3. Основні характеристики своєї в регіоні
 3. 4. Система розробки нових товарів або послуг
  1. Основні характеристики системи збору, генерування і відбору ідей нових товарів та послуг на регіональному рівні. 2. Основні характеристики існуючих в регіоні систем реалізації ідей в нові товари і послуги. Основні характеристики існуючих в регіоні систем випробування нових товарів і послуг у реальній ринковій
 4. Теми рефератів
  : Порівняльна характеристика розвитку капіталізму в Англії, Німеччині та Франції. Порівняльна характеристика розвитку капіталізму в Німеччині та
 5. Тема 16. Характеристика податкової системи США
  Введення 1. Загальна характеристика податкової системи США. Система податкових органів США. 2. Характеристика основних податків федерального бюджету США і податків штатів. 3. Характеристика місцевих податків в США. Висновок Список використаних джерел У Запровадження визначається актуальність теми, мета і завдання роботи. У першому питанні необхідно дати загальну характеристику податкової
 6. Тема 21. Характеристика податкової системи Японії
  Введення 1. Загальна характеристика податкової системи Японії. Система податкових органів Японії. 2. Характеристика основних загальнодержавних податків Японії. 3. Характеристика основних місцевих податків Японії. Висновок Список використаних джерел У Запровадження визначається актуальність теми, мета і завдання роботи. У першому питанні необхідно дати загальну характеристику податкової
 7. Тема 18. Характеристика податкової системи Канади
  Введення 1. Загальна характеристика податкової системи та система податкових органів в Канаді. 2. Характеристика основних федеральних податків і податків провінцій Канади. 3. Характеристика основних місцевих податків в Канаді. Висновок Список використаних джерел У Запровадження визначається актуальність теми, мета і завдання роботи. У першому питанні необхідно дати загальну характеристику
 8. Тема 22. Характеристика податкової системи Китаю
  Введення 1. Загальна характеристика податкової системи Китаю. Система податкових органів Китаю. 2. Характеристика основних податків загальнодержавного значення в Китаї. 3. Характеристика основних місцевих податків в Китаї. Висновок Список використаних джерел У Запровадження визначається актуальність теми, мета і завдання роботи. У першому питанні необхідно дати загальну характеристику
 9. Контрольні питання
  1. У функції якого федерального органу входить складання проекту федерального бюджету? 2. Охарактеризуйте основні етапи формування федерального бюджету. 3. Що являє собою зведений фінансовий баланс Російської Федерації? 4. Проаналізуйте основні характеристики бюджету, що містяться у федеральному законі про бюджет. Якими характеристиками, на ваш погляд, слід доповнити цей
 10. Тема 23. Особливості функціонування податкових систем країн Скандинавії
  Введення 1. Загальна характеристика податкової системи Швеції. Структура і основні види податків. 2. Загальна характеристика податкової системи Данії. Структура і основні види податків. 3. Загальна характеристика податкової системи Норвегії. Структура і основні види податків. Висновок Список використаних джерел У Запровадження визначається актуальність теми, мета і завдання роботи. У першому
 11. Додаток 1 Основні характеристики федерального бюджету за період з 2004 по 2009 р., млрд. руб.
  Основні характеристики федерального бюджету за період з 2004 по 2009 р., млрд. руб. Джерело: Федеральні закони про виконання федерального бюджету за відповідний
 12. Контрольні питання
  1. Як ви розумієте економічну сутність податків з населення? 2. Наведіть характеристики об'єктів, платників, пільг з прибуткового податку. 3. Проаналізуйте порядок обчислення прибуткового податку з усіх видів доходу, отриманого фізичними особами. 4. У чому полягають особливості оподаткування осіб, які не мають постійного місця проживання в РФ? 5. Охарактеризуйте податки на
 13. Тема 19. Характеристика податкової системи Франції
  Введення 1. Загальна характеристика податкової системи Франції. 2. Система податкових органів та організація податкового контролю у Франції. 3. Характеристика основних загальнодержавних та місцевих податків Франції. Висновок Список використаних джерел У Запровадження визначається актуальність теми, мета і завдання роботи. У першому питанні необхідно дати загальну характеристику податкової
 14. ТЕМА 3. Підприємництво і його організаційно-правові форми в Росії
  План: Введення 1. Сучасні теорії підприємництва 2. Функції та характеристики підприємництва 3. Ризик у підприємницькій діяльності 4. Організаційно-правові форми підприємницької діяль-ності в РФ Програмна анотація. Підприємництво: наукове і емпіричне визначення. Со-тимчасові теорії підприємництва. Функції та характеристики
 15. 2. Характеристика основних видів податків у США
  2. Характеристика основних видів податків у
 16. 4. Характеристика основних видів податків у КНР
  4. Характеристика основних видів податків у
 17. 8.1. Загальна характеристика міжнародного фінансування
  8.1. Загальна характеристика міжнародного
 18. 4. Характеристика основних видів податків у Німеччині
  4. Характеристика основних видів податків у
 19. 2. Характеристика основних видів податків Японії
  2. Характеристика основних видів податків
 20. Глава 1. Загальна характеристика економічної теорії
  Глава 1. Загальна характеристика економічної
© 2014-2022  epi.cc.ua