Головна
Економіка
Мікроекономіка / Історія економіки / Податки та оподаткування / Підприємництво. Бізнес / Економіка країн / Макроекономіка / Загальні роботи / Теорія економіки / Аналіз
ГоловнаЕкономікаЗагальні роботи → 
« Попередня Наступна »
А.С. Булатов. ЕКОНОМІКА, 2003 - перейти до змісту підручника

Групи країн з перехідною економікою


У процесі переходу від адміністративно-командної до ринкової економіки сформувалися приблизно три групи країн.
Перша група включає країни, де темпи просування до ринкової системи найбільш значні (Польща, Угорщина, Чехія, Словаччина, Словенія, країни Балтії). Порівняно швидке й успішне просування до ринкової економіки обумовлено низкою факторів: існуванням основ ринкової економіки до повороту до адміністративно-командній системі, тісними економічними та історичними зв'язками із Західною Європою, відносної збалансованістю структури народного господарства або невеликим об'ємом диспропорцій, консенсусом всіх верств населення щодо необхідності переходу до ринкової системи.
Друга група включає країни, де перехід до ринкової економіки виявився зв'язаним з чималими, труднощами і здійснюється набагато повільніше, ніж у країнах першої групи (Росія, інші країни - члени СНД, Болгарія, Румунія, Югославія, Албанія, Монголія). Тут не було стійкої традиції ринкової економіки, а формування адміністративно-командної системи нерідко відбувалося на базі традиційної системи. Утруднюють просування до ринку і такі фактори, як наявність глибоких диспропорцій в структурі економіки, наявність сильних зрівняльних тенденцій і відсутність в суспільстві консенсусу з питання про характер перетворень, відносна ізольованість від розвинених країн, а нерідко і військові конфлікти на їх території.

Третю групу складають країни Східної Азії (Китай і В'єтнам), де панування адміністративно-командної системи було короткочасним і перехід до ринкової економіки почався на основі традиційної патріархальної системи при вкрай слаборозвиненою промисловості і, отже, відсутності серйозних диспропорцій, а також при збереженні авторитарної політичної влади, в умовах сприятливого для розвитку ринкових відносин господарського менталітету населення.
У цих країнах діяв ряд факторів, полегшували ринкові реформи. Тут перехід від колективних господарств до дрібним приватним був легко здійснимо , тому що основою сільського господарства залишався ручна праця. Важка промисловість і військово-промисловий комплекс становили порівняно невелику частку в економіці цих країн, що полегшило переорієнтацію їх промисловості на потреби споживчого ринку. Панування планової економіки в цьому регіоні тривало 25-30 років (проти 40 років - у Східній Європі та 70 років - у колишньому СРСР). Чимале значення мали традиційно висока трудова етика населення, що збереглася схильність до підприємництва. Нарешті, помітну роль зіграла китайська і в'єтнамська діаспора з її капіталом, кадрами і підприємницьким досвідом.
Деякі економісти вважають за краще відносити Китай і В'єтнам чи не до перехідним (постсоціалістичним), а до посттоталітарним країнам на тій підставі, що в них офіційно не ставиться завдання переходу до ринкової економіки західного типу з переважанням приватної власності.
У цих країнах ринкові відносини розвиваються переважно в сільському господарстві, торгівлі, послугах, ремеслі, тоді як велика промисловість залишається в державній власності. Багато хто (в тому числі міжнародні організації) відносять ці країни до розвиваються.
Досвід ринкових перетворень у всіх трьох групах країн показує, що порівняно легко проходить лібералізація у вигляді скасування або ослаблення державного контролю над господарською діяльністю, відродження приватного підприємництва, а також приватизацію невеликих об'єктів (переважно у сфері торгівлі та побутового обслуговування). Набагато важче проходить лібералізація цін і демонополізація економіки, оскільки тут реформи стикаються з можливістю широкого соціального невдоволення. Настільки ж важкою, але в цілому вирішуваною проблемою виявляється фінансова стабілізація, також вимагає чималих жертв від населення. Вкрай важко вирішуваною завданням є ефективна (а не формальна) приватизація великих господарських об'єктів, а також проведення на практиці процедури банкрутства. Значних і тривалих зусиль вимагає подолання успадкованих структурних диспропорцій (при тому, що жодна країна не зважилася ліквідувати «горб» у вигляді хронічно збиткових великих промислових підприємств).
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна "Групи країн з перехідною економікою"
 1. Глава 33 Китайська народна республіка у світовій економіці
  групі країн з перехідною економікою, ніж до розвиваються
 2. 3. Кінець интервенционизма
  групами тиску. Історична назва партії втратило своє значення. Наскільки справа стосується економічної політики, залишилося практично всього дві фракції: прихильники ленінського методу всеосяжної націоналізації і інтервенціоністи. Захисники вільної ринкової економіки мало впливають на хід подій. Та економічна свобода , яка ще існує, є скоріше наслідком провалу
 3. Коментарі
  країн економічних законів, підкреслювали неповторність шляхів економічного розвитку кожної окремої країни, а завдання економічної науки бачили в описі господарських явищ . Основні ідеї історичної школи отримали розвиток в рамках нової (молодої) історичної школи. [7] інституціоналізм течія в економічній науці, який виник у кінці XIX ст. у США, кидаючи виклик основним
 4. 4.6. Додаткова інформація
  групам і різницею в рівні добробуту. Британські вчені поповнили цю концепцію новими даними. Виявляється, рівень інтелекту також впливає на стан здоров'я людей. Чим вище рівень інтелекту у дитини, тим більше шансів у нього прожити довше. Виявляється, що «хлопчики-очкарики» - найбільш вигідні женихи і переважні чоловіки-виробники потомства. Передбачається, що попит
 5. Економічне зростання
  групи факторів: 1) чинники, які впливають на кількість ресурсів - праці, землі, капіталу, підприємницьких здібностей. До факторів екстенсивного типу економічного зростання відносяться використання більшої кількості робочої сили і більшого числа обладнання, будівництво нових підприємств, залучення в господарський оборот додаткових земель, відкриття нових родовищ і збільшення
 6. Класифікація ринків праці
  групи: люди, здатні і не здатні працювати за наймом. Сьогодні в розвинених країнах 90-95% всіх зайнятих - особи найманої праці. Західні дослідники умовно поділяють всіх працюючих за наймом на дві основні групи: 1) традиційна (регулярна, стабільна, постійна, тривала) робоча сила, для якої характерна постійна зайнятість протягом повного робочого тижня (близько 40 год), 2)
 7. Державний бюджет, фінанси і фінансова система
  груп, неминуче властиву ринковому господарству, забезпечити національну економіку кваліфікованої і здоровою робочою силою, отже, збільшити національне багатство країни. До числа найважливіших статей державних витрат відносяться витрати, пов'язані із створенням найбільш сприятливих передумов для функціонування виробничих секторів економіки. Держава виступає
 8. Концепція «нульового економічного зростання»
  групою Масса-- чусетского технологічного інституту США під керівництвом проф. Д. Медоуз, зазначалося, що у зв'язку із загостренням протиріч між [швидко зростаючим населенням Землі, бурхливим розвитком виробництва інвестиційних товарів і швидко истощающимися природними ресурсами планети кожен день триваючого зростання все більш наближає світову систему до меж цього зростання ... На основі
 9. Основні риси світового господарства
  групи країн за рівнем доходу на душу населення. Такий підхід використовується в ООН, ВМФ, МБРР (абсолютні показники доходу на душу населення по країнах обчислюються щорічно). Наприклад, МБРР розрізняє три групи країн відповідно до рівня доходу. У 1995 р. було визначено такі граничні значення річного доходу на душу населення: низький рівень доходів - не більше 765 дол (49 країн),
 10. Роздержавлення і приватизація
  групи, сім'ї Держава Інші Роздержавлення означає зняття з держави більшості функцій господарського управління, передачу відповідних повноважень на рівень підприємств, заміну вертикальних господарських зв'язків горизонтальними. Роздержавлення не тягне повного відходу держави з економічної сфери. Сучасне виробництво не може успішно розвиватися без
© 2014-2022  epi.cc.ua