Головна
Економіка
Мікроекономіка / Історія економіки / Податки та оподаткування / Підприємництво. Бізнес / Економіка країн / Макроекономіка / Загальні роботи / Теорія економіки / Аналіз
ГоловнаЕкономікаЗагальні роботи → 
« Попередня Наступна »
Г.П. Журавльова. Економіка: Підручник, 2001 - перейти до змісту підручника

Генезис економічної науки


Витоки економічної науки слід шукати в навчаннях мислителів стародавнього світу, перш за все країн Стародавнього Сходу - колиски світової цивілізації. Староіндійські «Закони Ману» (IV-III ст. До н.е.) відзначали існування суспільного розподілу праці, відносин панування і підпорядкування. У працях давньокитайських мислителів, серед яких особливо виділявся Конфуцій (551-479 рр.. До н.е.), вказувалося на розрізнення розумової та фізичної праці Формування економічної науки, її витоки (стародавній світ - середні віки)
Економісти-глобалісти XX в
Кейнсианство
Традиційний
институциона-
лизм XIX- XX ст.
- * політекономія ХХст.
ХХст.

1


Неокейнсианство ХХст.

»Монетаризм XX в.
Теорія неокласичного * синтезу. Економікс XX в.Теорія соціально орієнтована ринкового, господарства XX в.

T Неолібералізм ХХст.


Неоінстітуціо-налізмХХв.
Рис. 1.1. Етапи розвитку економічної думки
причому перший оголошувався монополією «вищих» верств, а другий - долею «простолюдинів», основну масу яких складали раби.
Цікаво, що вже в той час, наприклад, в працях китайського філософа Сюнь Цзи (III в. Е.) висловлювалася думка про те, що всі люди рівні від народження, що «накопиченим багатством »повинні користуватися всі і що люди з народу повинні мати право приватної власності на землю. А тому вже тоді лунали заклики до звільнення рабів-хліборобів і рабів-ремісників.
Подальший розвиток економічна думка одержала у Древній Греції. Погляди давньогрецьких мислителів Ксенофонта, Платона, Аристотеля можна охарактеризувати як теоретично вихідні пункти сучасної економічної науки. Наприклад, ідея про корисність
як основи цінності господарських благ, правильному обміні господарських благ як обміні еквівалентів та ін У зв'язку з тим що в умовах рабовласництва фізична праця вважався непристойним для вільного громадянина, продукт вони оцінювали тільки корисністю, а не працею.
Економічні погляди мислителів Стародавнього Риму Варрона (116-27 рр.. До н.е.), Катона Старшого (234-149 рр.. До н.е.), Калумелли (1 століття н.е. .), Сенеки (4-65 рр.. н.е.), Лукреція Кара (99-55 рр.. до н.е.) були свого роду продовженням економічної думки Стародавньої Греції.
Тут також обгрунтовується необхідність рабства, але в цих висловлюваннях вже знаходить своє відображення занепад і розкладання рабовласництва. Так, Сенека стверджував, що всі люди по природі рівні, тому засуджував рабство. Він писав: «Вони раби. Але вони люди ». Сенека виступав проти лихварства, хоча сам через вільновідпущеників займався лихварством і був дуже багатий. Його ідеї вплинули на християнство.
Християнство принесло з собою корінний переворот в загальному погляді на господарську діяльність. Воно оголосило найпростіший господарський працю необхідною і святою справою. Апостол Павло заповідав: «Якщо хто не хоче, нехай той не їсть». Принцип справедливої ціни, соціальної, а не індивідуальної оцінки продуктів, власність, багатство і багато інші економічні проблеми викладені в тій чи іншій мірі в християнському вченні.
Але всі ці погляди і висловлювання навіть у сукупності не становлять собою систематизоване вчення про економіку.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " Генезис економічної науки "
 1. Генезис економічної науки
  економічної науки слід шукати в навчаннях мислителів стародавнього світу, перш за все країн Стародавнього Сходу - колиски світової цивілізації. Староіндійські «Закони Ману» (IV-III ст. До н.е.) відзначали існування суспільного розподілу праці, відносин панування і підпорядкування. У працях давньокитайських мислителів, серед яких особливо виділявся Конфуцій (551-479 рр.. До н.е.), вказувалося на
 2. 6. На захист розуму
  генезис і функціонування громадської співпраці, економічна теорія надає всю інформацію, необхідну для остаточного вибору між розумним і нерозумним. Якщо людина розглядає можливість звільнення себе від верховенства розуму, він повинен знати, від чого повинен буде
 3. Лекція 8-я Історичне місце марксизму. Переворот в політичній економії
  генезису марк-СИЗМ послужили німецька класична філософія, англій-ська класична політична економія і французький уто-піческого соціалізм. З цих трьох джерел для фор-мування марксистської політичної економії головне значення мав другий джерело, тобто класична політична еко-номія. Що було найбільш цінним у вченні класичної школи? Маркс, характеризуючи
 4. 1.1. Предмет історії економіки та його еволюція
  генезису феодалізму в Західній Європі як по-статечного перетворення установ Пізньої Римської імперії. Це означало практично повне ігнорування внеску німецьких племен, що не відповідало історичним фактам. Разом з тим Фюстель де Куланж був блискучим знавцем документального матеріалу, що по-зволило йому одному з перших звернутися до аналізу аграрної історії європейського
 5. § 1. Сутність і структура продуктивних сил і виробничих відносин
  генезис форм власності », яке в динаміці означає еволюцію форм економічного присвоєння, а значить, служить інструментом пізнання процесу присвоєння різними соціальними суб'єктами тих чи інших об'єктів - дозволяє повніше досліджувати діалектику суспільного способу виробництва, класових відносин, політичної влади та ін. Стабільність і організованість сучасної економічної
 6. 5. «Юна» історична школа: у пошуках «духу капіталізму»
  генезису «духу капіталізму» - «Євреї і господарське життя» (1911), «Розкіш і капіталізм» (1913), «Війна і капіталізм »(1913). Поряд зі статтею «Капіталістичний підприємець» (1909) ці ескізи підготували книгу «Буржуа, Етюди з історії духовного розвитку сучасної економічної людини» (1913). Зомбарт вважав, що веберовский підхід охоплює лише одну сторону капіталізму і
 7. Генезис загальної теорії економіки (ВТЕ)
  економічних питань не може бути подолана взагалі або, принаймні, швидко. У зв'язку з цим слід виходити з фактичного плюралізму економічних шкіл. У цих умовах втрачається сенс чергових описів історії економічних наук. Всі можливі версії практично вже висловлені, і мова йде про те, щоб краще знайомитися з ними по узагальнюючих історіям економічної думки і по
 8. Композиція загальної теорії економіки
  генезису. Другий курс більш конкретно показує їх як фактори функціонування економіки в цілому. Третій курс дає обрані проблеми економічного розвитку і ілюструє відносність перших двох курсів. Становлення системи економічної освіти полягає в створенні практики навчання економіці до школи, протягом усього шкільного навчання і на всіх курсах вищої школи. Для цього
 9. 1.1.6. ЗАКОНИ ПРЕДРИНОЧНОЙ ЕКОНОМІКИ
  економічного життя людей. Тут відзначимо тільки найпростіші, початкові їх форми, що виникають між сторонніми людьми (не родичами). Виділимо три форми співробітництва: Поділитися? дарообмен? ринок Ці форми економічних відносин між приватними домогосподарствами можна бачити і сьогодні, особливо в глибинках сучасного суспільства. Більш змістовно економічна наука показує
 10. 5. «ЮНА» ІСТОРИЧНА ШКОЛА: У ПОШУКАХ «духу капіталізму»
  генезису «духу капіталізму» - «Євреї і господарське життя» (1911), «Розкіш і капіталізм» (1913), «Війна і капіталізм »(1913). Поряд зі статтею «Капіталістичний підприємець» (1909) ці ескізи підготували книгу «Буржуа. Етюди з історії духовного розвитку сучасної економічної людини »(1913). Зомбарт вважав, що веберовский підхід охоплює лише одну сторону капіталізму і
© 2014-2022  epi.cc.ua