Головна
Економіка
Мікроекономіка / Історія економіки / Податки та оподаткування / Підприємництво. Бізнес / Економіка країн / Макроекономіка / Загальні роботи / Теорія економіки / Аналіз
ГоловнаЕкономікаТеорія економіки → 
« Попередня Наступна »
В.Я. Иохин. Економічна теорія, 2006 - перейти до змісту підручника

Фондова біржа

Для купівлі-продажу цінних паперів влаштовуються аукціони, які проводяться на фондових біржах. Фондова біржа являє собою організаційно оформлений, регулярно функціонуючий ринок, на якому відбувається торгівля цінними паперами. Структура обертаються на біржі цінних паперів різна по окремих країнах. Однак у всіх країнах значну частку становлять облігації державних позик. На фондових біржах звертаються два головні види цінних паперів: акції приватних корпорацій і облігації, що випускаються урядом, органами місцевого самоврядування, комунальними підприємствами, а також приватними компаніями.
Через фондові біржі відбувається розміщення акцій і облігацій, що здійснюється головним чином великими банками. На деяких біржах котируються цінні папери не тільки даної країни, але й інших держав. У зв'язку з тим, що на офіційну біржу допускаються до продажу лише цінні папери найбільших корпорацій, то виникають
неофіційні фондові біржі, де можуть продаватися будь-які цінні папери.
Офіційні біржі мають форму або приватної корпорації, або публічно-правового державного інституту. У своїй роботі вони керуються статутом. Керівним органом зазвичай є біржовий комітет, при якому є ряд комісій, відповідальних за вирішення тих чи інших спеціальних питань. Їх число і склад змінюються, але, мабуть, скрізь є комісія (комітет) з лістингу, який являє собою процедуру включення акцій корпорації до котирувального списку біржі.
Усі біржі дотримуються принципу, щоб розрив між цінами котирування не збільшувався понад якоїсь розумної заходи. Якщо наприкінці сесії ціна покупця дорівнює ціні продавця або розходиться з нею не більше ніж на п'ять відсотків, то дисциплінарний орган торгового залу може не дозволити облік обох цін або однієї з них. Він також має право в будь-який час заборонити облік будь нерозумної котирування. Протягом сесії або в кінці її дисциплінарний орган може дезавуювати будь-яку угоду, яка представляється йому нерозумної, і така угода виключається з обліку та не має жодного офіційного статусу. Існує кілька форм замовлення на купівлю-продаж, єдиних для спискових та позаспискового акцій. Однією з таких форм є «ринковий» замовлення. Це - замовлення купити або продати певну кількість акцій за найкращою ціною ринку. Всі замовлення, де немає ціни, зазвичай вважаються «ринковими», тобто передбачається, що клієнт готовий заплатити або поступитися за запропоновану ціну. У всякому разі, трейдер постарається отримати найменшу ціну для клієнта-покупця або найбільшу ціну для клієнта-продавця.
Для нормального функціонування ринку цінних паперів необхідні продавці, посередники, що представляють на ньому свої інтереси. Звичайно як посередників на ринку виступають брокери і дилери.
Брокером вважається професійний учасник ринку цінних паперів, що займається посередницькою діяльністю, якій надається право угод з цінними паперами в якості повіреного або комісіонера, що діє на основі договору-доручення, або довіреності на вчинення таких правочинів. За надання цих послуг брокер отримує винагороду у вигляді комісійних.
Дилером називається професійний учасник ринку цінних паперів, що здійснює укладання угод купівлі-продажу цінних паперів від свого імені і за свій рахунок шляхом публічного оголошення ціни покупки або продажу. Його дохід - різниця між курсами купівлі та продажу. На російському ринку в ролі дилера виступають як фізичні особи, так і інвестиційні компанії, однією з функцій яких є вкладення коштів у цінні папери, здійснення угод з ними від свого імені.
Професійними учасниками ринку цінних паперів є і керуючі компаніями незалежно від форми власності підприємства, але мають державну ліцензію на діяльність з управління цінними паперами.
Що стосується комерційних банків, то на ринку цінних паперів вони здійснюють непрофесійні операції з цінними паперами за загальними правилами, що діють для інвесторів та емітентів, а також в рамках нормативів і за додатковими правилами, що встановлюються центральним банком.
Іншим учасником ринку цінних паперів є депозитарії - організації, які надають послуги зі зберігання сертифікатів цінних паперів, тобто ведуть рахунки за переданими їм на зберігання цінних паперів та безпосередньо зберігають сертифікати цих цінних паперів. Рахунки, призначені для обліку цінних паперів, називаються рахунками «депо». Депозитарії можуть виконувати і супутні послуги. Крім того, вони можуть надавати своїм клієнтам такі фінансові послуги, як здійснення довірчого управління цінними паперами, виконання доручення клієнта на ринку, консультування і т.д.
Певну роль відіграють і розрахунково-клірингові організації - спеціалізовані організації банківського типу, які здійснюють розрахункове обслуговування учасників організованого ринку цінних паперів. Головними цілями розрахунково-клірингової організації є мінімальні витрати по розрахунковому обслуговуванню учасників ринку; скорочення часу розрахунків; контроль за переміщенням цінних паперів.
Розрахунково-клірингові організації займають центральне місце в торгівлі похідними цінними паперами: ф'ючерсними контрактами та біржовими опціонами. Без них ринок цінних паперів був би просто неможливий. Членами розрахунково-клірингової організації звичайно є великі банки і великі фінансові компанії, а також фондові і ф'ючерсні біржі. Але діяльність цих організацій теж обмежена. Вони не можуть проводити кредитні папери і більшість інших активних операцій, таких, як вкладення грошей в цінні папери та ін
Важливу функцію на ринку цінних паперів відіграють інвестиційні фонди - юридичні особи, що продають свої акції і інвестують кошти в різні цінні папери, а також керуючі колективними інвестиціями власників капіталу фонду. Інвестиційні фонди можуть бути або відкритими, тобто продавати власні акції всім бажаючим, або закритими, тобто займатися розміщенням коштів обмеженого кола інвесторів і не викуповувати свої акції назад. Обсяг акцій відкритого фонду не обмежений, і при необхідності може бути зроблена їх додаткова емісія. Обсяг же емісії закритого фонду обмежений.
За своєю структурою ринок цінних паперів поділяється на первинний і вторинний, організований і неорганізований, біржовий і позабіржовий, традиційний і комп'ютерний, касовий і терміновий.
Первинний ринок характеризується придбанням цінних паперів у підприємств-емітентів, вторинний - зверненням раніше випущених цінних паперів.
Організований і неорганізований ринки. На першому обіг цінних паперів відбувається на основі правил, що існують між ліцензованими, професійними учасниками, на другому - без дотримання єдиних для всіх учасників правил.
Біржовий і позабіржовий ринки. Біржовий ринок - це торгівля цінними паперами на фондових біржах, позабіржовий - торгівля цінними паперами, минаючи фондову біржу. Останній може бути організований (заснований на комп'ютерних системах зв'язку) і неорганізований.
Традиційний і комп'ютерний ринки. Відмінністю останнього від першого можна вважати відсутність фізичного місця, тобто місця, де зустрічаються продавці, і повна автоматизація процесу торгівлі і його обслуговування.
Касовий і терміновий ринки. Касовий - це ринок, на якому виконання угод відбувається протягом 12 днів, терміновий - ринок, на якому укладаються різноманітні по виду угоди з терміном виконання, що перевищує два робочих дні (найчастіше 3 міс).
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " Фондова біржа "
 1. Фондова біржа
  Іншим найважливішим елементом ринкової інфраструктури є фондові біржі - організації, де відбуваються акти купівлі-продажу цінних паперів: акцій і облігацій і встановлюються їхні курси , тобто ринкові ціни. Фондова біржа у свою чергу володіє власною інфраструктурою, що складається з мережі брокерських компаній, які від імені та за дорученням клієнтів виконують біржові операції. Фондові біржі
 2. 4. Фондова біржа і позабіржовий ринок
  Акції та облігації стали популярним засобом вкладення завдяки тому, що їх можна вигідно продати. Операції з продажу та купівлі здійснюються на ринку цінних паперів, інакше іменованому фондовим. Існують два основних типи фондового ринку: біржовий і
 3. § 2. Фондова біржа і порядок торгівлі цінними паперами
  § 2. Фондова біржа і порядок торгівлі цінними
 4. ЛІТЕРАТУРА
  Васильєв А. Біржова спекуляція, теорія і практика. С-Пб.: 1912. Далай Е., Кембелл К., Кембелл Р. Гроші, банківська справа і грошово-кредитна політика. М.-Л.: 1991. Кейнс Дж. Загальна теорія зайнятості, відсотка і грошей. Гл.13. М.: 1978. Лксовсків В.І. Фондові біржі капіталістичних країн. М.: 1978. Макконнелл К.Р., Брю С. Л. Економікс. Т.2. Гл.31. М.: 1992. Маркс К. Капітал. T.III.
 5. Питання 60 Ринок цінних паперів і фондові біржі
  Відповідь Ринком цінних паперів називається ринок, на якому звертаються різні види довгострокових фінансових документів - акції, облігації, векселі та ін Ринок цінних паперів можна розділити на первинний і вторинний; на біржовий (фондовий ринок, фондова біржа) і позабіржовий (вуличний); офіційний («паркет») і неофіційний («куліса»). На первинному ринку розміщуються знову випущені цінні папери;
 6. Терміни і поняття
  Фінансовий ринок (ринок позичкових капіталів) Грошовий ринок Ринок капіталів Обліковий ринок Ринок деривативів Міжбанківський ринок Валютний ринок Ринок цінних паперів Акції Цінні папери з фіксованим доходом Дизажіо Ажіо Дохід на акцію (облігацію) Дивіденд Фондова біржа Фондові цінності Дилер Брокер Касові операції Термінові операції Біржова котирування
 7. № 43. Розвиток біржового та банківської справи в 14 - 15 століттях
  . На базі меняльноїсправи у феодальному господарстві закономірно розвивається кредит, виникає практика безготівкового переказу грошей. Першими банкірами були ювеліри, яким багато людей на зберігання приносили золото. Міняли частину золота давали в борг під%. Так з'явилися перші банкіри, а контори міняв стали банками. Швидкими темпами розвивається кредит, прискорюється грошовий оборот, проводяться
 8. КОРОТКЕ ПОРІВНЯННЯ НЬЮ-Йоркській фондовій біржі з NASDAQ
  Свої особисті переваги я віддаю акціям Нью-Йоркській Фондовій Біржі та іноді - Американської Фондовій Біржі (порівняно з акціями NASDAQ). Дев'яносто дев'ять відсотків моїх угод були проведені по акціях NYSE. Чому? - Це пов'язано з різницею в правилах торгівлі на різних біржах. На власному досвіді я переконався, що якщо ви торгуєте з дому через Інтернет, то набагато легше прибутково торгувати
 9. Поняття фондової біржі і біржові системи
  Фондова біржа являє собою регулярно функціонуючу і організовану певним чином частина ринку цінних паперів (акцій, облігацій, казначейських квитків, векселів, сертифікатів), де з цими паперами за посередництва членів біржі укладаються угоди купівлі-продажу. Біржа суворо стежить за тим, щоб ніхто з продавців або покупців не міг диктувати ціни. Нарешті, всі угоди
 10. Фондовий ринок Росії
  Російський ринок цінних паперів відноситься до ринків. Загальна капіталізація російського фондового ринку в 1998 р. досягла 50 млрд. дол Середній денний оборот торгів у доларовому вираженні до 17 серпня 1998 р. становило близько 100 млн. дол За темпами зростання цих показників фондовий ринок Росії був лідером серед ринків, що розвиваються. Разом з тим за рахунок емісії корпоративних цінних
 11. Проте в США доходи за так званими муніципальних облігаціях, тобто випущеним місцевою владою, не обкладаються
  Проте в США доходи за так званим муніципальних облігаціях, тобто випущеним місцевою владою, не обкладаються податком. З цієї причини відсоток по муніципальних облігаціях, як правило, встанов-ється нижче, ніж по облігаціях корпорацій або федерального уряду. 540 Частина 9. Реальна економіка в довгостроковому періоді Акція - цінний папір, свідчу-щая про
 12. Питання 63 Найбільші фондові біржі світу
  Відповідь Фондові біржі функціонують в рамках біржових систем, що відрізняються один від одного в різних країнах світу. Основними типами біржових систем в даний час є: - моноцентрична - в країні функціонує 1 велика біржа (наприклад: в Англії (всього в цій країні 22 фондові біржі) - Лондонська, у Франції (всього 7 бірж) - Паризька, в Японії (всього 9 бірж) - Токійська); -
 13. РИТУАЛ ПІДГОТОВКИ ДО ВІДКРИТТЯ РИНКУ
  Якщо ви дейтрейдер, ваш заробіток залежить від того, як регулярно ви опиняєтеся в ситуаціях, що відповідають вашим критеріям з тимчасового дисбалансу між попитом і пропозицією. Принадність ринку полягає в тому, 42 що такі ситуації виникають всюди. Вам просто потрібно знати, де їх шукати. Отже, що ж ви шукаєте? Пошук починається ще до відкриття ринку. Фондова біржа відкривається в 9:30 ранку
 14. 15. ФОНДОВА БІРЖА
  Біржа - це організаційно оформлений ринок, де відбуваються угоди з певними видами товарів. Фондова біржа - це ринок цінних паперів. Особливість біржової торгівлі полягає в тому, що угоди відбуваються завжди в одному і тому ж місці, в строго відведений час - під час проведення біржової сесії та з чітко встановленим, обов'язковим для всіх учасників правилами. Біржа створює
 15. 6. Як читати біржові індекси, котирування і рейтингові оцінки
  Як свідчить російська і зарубіжна практика, реально складається картину попиту та пропозиції можуть спотворити в основному спекулятивні операції. Однак, незважаючи на це, біржа (точніше, біржові індекси і котирування) залишається досить точним індикатором стану справ у
 16. Контрольні питання
    1. Розкрийте основні цілі створення позабюджетних фондів. 2. Перерахуйте державні позабюджетні фонди. 3. Назвіть основні джерела формування доходів державних позабюджетних фондів. 4. За якими органами закріплені функції контролю за виконанням бюджетів державних позабюджетних фондів? 5. Проаналізуйте роль кожного позабюджетного фонду у вітчизняній бюджетній
 17. Терміни і поняття
    Капітал Основний капітал Оборотний капітал Норма прибутку (рівень рентабельності) Виробничий потенціал (виробничі потужності) Технологічна структура основних фондів Вікова структура основних фондів Коефіцієнт вибуття основних фондів Коефіцієнт оновлення основних фондів Коефіцієнт зносу основних фондів Фондовіддача Капіталомісткість основного капіталу
 18. Лекція 6 Тема: РИНКОВІ ВІДНОСИНИ: СУТНІСТЬ, ФУНКЦІЇ, СТРУКТУРА
    У даній лекції досліджується економічний зміст ринкової економіки: розглядаються умови виникнення, роль та функції ринку; вивчаються роль і місце в економіці домашніх господарств, фірм і держави; досліджуються структура та інфраструктура ринку: біржа, банк, торгівля, комерція та інші
 19. Що являє собою паперів?
    Ринок цінних паперів являє особливу ринок цінних частину сфери обігу, до якої залучено акції, облігації, ощадні сертифікати (документи, що засвідчують факт володіння цінними паперами), векселі, казначейські (казначейство - фінансовий орган уряду) державні зобов'язання. На ринку цінних паперів беруть участь такі суб'єкти: а) емітенти - юридичні особи, які
 20. Біржові індекси
    Для оцінки руху біржових курсів на всіх біржах розраховується індекс курсу акцій. Як правило, в країні домінує один, максимум два індексу курсів акцій, точно так само, як виділяється одна домінуюча фондова біржа. Індекс курсової ціни кожної акції (облігації) визначається як добуток її курсу на число акцій цього типу, що котируються на біржі, поділене на номінал акції. Надалі
© 2014-2022  epi.cc.ua