Головна
Економіка
Мікроекономіка / Історія економіки / Податки та оподаткування / Підприємництво. Бізнес / Економіка країн / Макроекономіка / Загальні роботи / Теорія економіки / Аналіз
ГоловнаЕкономікаЗагальні роботи → 
« Попередня Наступна »
Словник економічних термінів. Букви Т-Я, 2013 - перейти до змісту підручника

ФОНД НАКОПИЧЕННЯ

окремі частини сукупного суспільного або валового національного продукту, що направляються: 1) на відшкодування витрачених, витрачених коштів виробництва, 2) на капітальні вкладення, інвестиції, створення запасів; 3) для задоволення потреб населення і держави, для поточного споживання.
Такий поділ дозволяє бачити макроекономічну структуру використання національного продукту країни.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " ФОНД НАКОПИЧЕННЯ "
 1. Накопичення капіталу
  фонд накопичення і фонд споживання підприємця. Фонд накопичення призначений для придбання додаткових виробничих ресурсів - засобів виробництва і робочої сили. Це та частина прибутку, яка представляє собою чисті інвестиції, або інвестиції, що фінансуються з фонду накопичення. Фонд споживання призначений для задоволення особистих потреб підприємця. Це ті кошти,
 2. Особливості розширеного відтворення
  фонд споживання (mп) і фонд накопичення (mн). Фонд накопичення служить джерелом для додаткового придбання засобів виробництва і наймання робочої сили. Тому прибавочні продукти I і II підрозділів можна виразити наступною схемою: де і - фонди споживання підрозділів; і - фонди накопичення підрозділів, причому частина їх витрачається на придбання додаткових засобів
 3. страйковий фонд
  фонд, утворений профспілкою для підтримки та оплати страйкуючих
 4. Пайові фонди
  фонд, утворений пайовими внесками
 5. 45. АНАЛІЗ ВИКОРИСТАННЯ ПРИБУТКУ
  фонду накопичення, фонду соціальної сфери і фонду споживання. Прибуток, що залишається у підприємства після сплати податків та інших платежів до бюджету, надходить у його повне розпорядження. Підприємство самостійно визначає напрямок її використання, якщо інше не встановлено установчими документами і прийнятої облікової політикою. Одна частина прибутку призначається для розширення виробництва
 6. ПЕНСІЙНИЙ ФОНД (ДЕРЖАВНИЙ)
  фонд, що формується з відрахувань підприємств, підприємців, організацій і формуючий на цій основі кошти, з яких виплачуються пенсії
 7. 11. ФОНД НАКОПИЧЕННЯ І ФОНД СПОЖИВАННЯ
  фонд споживання не дає можливості будувати нові заводи, фабрики, впроваджувати нову техніку і технологію, розвивати науку, освіту, з іншого - надмірне накопичення частини створеного національного доходу стримує споживання населення, зростання його особистих доходів, що підриває стимули до праці, формує тип економіки, що не орієнтованої на задоволення потреб та інтересів населення, то
 8. АМОРТИЗАЦІЙНИЙ ФОНД
  фонд у вигляді грошових коштів, утворений з амортизаційних відрахувань. Призначений для відтворення, відтворення зношених основних
 9. ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД ЗАКРИТОГО ТИПУ
  фонд, який, як правило, випускає акції одноразово і в значній кількості. Новий покупець змушений купувати їх за ринковою ціною у колишніх
 10. ФОНД ПОЗИЧКОВИЙ
  фонд банку, кредитної організації, який утворює кредитні
 11. ЄВРОПЕЙСЬКИЙ СОЦІАЛЬНИЙ ФОНД
  фонд Європейського співтовариства, який бере участь у вирішенні проблем зайнятості. Засновано в 1959 р., в результаті реформи 1971 були більш чітко визначені пріоритети його діяльності. Фонд представляє субсидії для розвитку професійної освіти, для фінансування програм підвищення зайнятості, розвитку галузей, які переживають спад, допомоги у працевлаштуванні іммігрантам і жінкам. Велике
 12. ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД ВІДКРИТОГО ТИПУ
  фонд, який випускає акції певними порціями, які вільно продаються новим покупцям, що дозволяє постійно нарощувати грошовий капітал для нових
 13. ІННОВАЦІЙНИЙ ФОНД
  фонд фінансових ресурсів, створених з метою фінансування новітніх науково-технічних розробок і "ризикових" проектів. Джерело - спонсорські внески фірм, банків. Розподіляється між заявниками, які претендують на інвестиції, як правило, на конкурсній основі, часто у вигляді
 14. ЄДИНИЙ ФОНД ОПЛАТИ ПРАЦІ
  фонд підприємства, який дорівнює сумі фонду заробітної плати (що включається в собівартість продукції) і фонду матеріального заохочення (преміального фонду), утвореного з
 15. Міжнародний валютний фонд (МВФ)
  фонд (МВФ) - міжнародна асоціація держав, що утворилася після другої світової війни для надання позик в іноземній валюті країнам з тимчасовим дефіцитом платіжного балансу і для здійснення заходів з підтримання валютних
 16. Фонди споживання і накопичення
  фонду: фонд споживання (норма споживання у відсотках) - частина НП, забезпечує задоволення потреб людей і суспільства в цілому (освіта, культура, оборона) і фонд накопичення (норма накопичення у відсотках) - частина НД, призначена для розвитку національної економіки. У СНР зазвичай визначають норму накопичення і норму споживання (у відсотках) немає від національного доходу, а від ВВП.
 17. РЕЗЕРВНИЙ КАПІТАЛ (ФОНД)
  фонд служить для соціального розвитку підприємства, покриття втрат, а також для виплати дивідендів і поповнення капіталу у випадках недостатності одержуваної
 18. 4.3. Єдиний соціальний податок (скасований).
  Фонд, у фонд соціального страхування, до фонду зайнятості, у фонд медичного страхування. Величина перерахованих соціальних податків жорстко пов'язана з витратами на заробітну плату, включається в собівартість продукції в якості самостійної статті витрат. Соціальні податки мають цільове призначення, тому їх називають спеціальними податками, відраховуються вони не в бюджет, а в позабюджетні
 19. Модель Харрода-Домара
  фонд накопичення; НД - національний дохід ;? НД - приріст національного доходу за рахунок задіяння фонду накопичення (заощаджень). У даному випадку беруться чисті заощадження (фонд накопичення), від яких залежить розмір інвестицій, а чим значніше приріст інвестицій, тим вище темп зростання. Отже, між заощадженнями і чистими інвестиціями та економічним зростанням існує прямий
© 2014-2022  epi.cc.ua