Головна
Економіка
Мікроекономіка / Історія економіки / Податки та оподаткування / Підприємництво. Бізнес / Економіка країн / Макроекономіка / Загальні роботи / Теорія економіки / Аналіз
ГоловнаЕкономікаЗагальні роботи → 
« Попередня Наступна »
Словник економічних термінів. Букви Е-І, 2013 - перейти до змісту підручника

ЄДИНИЙ ФОНД ОПЛАТИ ПРАЦІ

в радянській планово-економічній практиці так іменувався грошовий фонд підприємства, який дорівнює сумі фонду заробітної плати (включається в собівартість продукції) і фонду матеріального заохочення (преміального фонду), утвореного з прибутку.

« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " ЄДИНИЙ ФОНД ОПЛАТИ ПРАЦІ "
 1. 4.3. Єдиний соціальний податок (скасований).
  Після впровадження в 1935 році в США державної програми соціального страхування президент Франклін Делано Рузвельт підкреслив, що «податки, зрештою, є тими внесками, які ми робимо за привілеї бути членами організованого суспільства». Принципове не питання, бути чи не бути системі соціального страхування взагалі, а саме питання, скільки доцільно мати таких програм,
 2. Питання 31. Статистика оплати праці. Форми і системи оплати праці
  Оплата праці - це регулярно одержувана винагорода за вироблену продукцію, надані послуги або за відпрацьований час (включаючи оплату щорічних відпусток, святкових днів та іншого невідпрацьованого часу), яке оплачується відповідно до трудовим законодавством і колективними трудовими договорами. До завданням статистики оплати праці належать: 1) визначення фонду заробітної
 3. § 11.6. Планування фонду оплати праці
  Фонд оплати праці будівельної організації в цілому є об'єктом планування, аналізу та контролю. Ніяких граничних нормативів і лімітів чисельності працівників тепер не існує, кожна організація, керуючись своїм затвердженим положенням про оплату праці, щомісяця та наростаючим підсумком планує, нараховує, "заробляє" і витрачає фонд оплати праці. Вихідними даними для
 4. 5.1. Поняття оплати праці та її функції в рамках використання трудових ресурсів
  Оплата праці працівників визначається кількістю і якістю витраченої праці, проте, на неї впливають і чисто ринкові фактори, такі, як попит та пропозиція праці, що склалася конкретна кон'юнктура, територіальні аспекти, законодавчі норми. Оплата праці працівників - ціна трудових ресурсів, задіяних у трудовому процесі, це форма матеріальної винагороди за працю,
 5. Єдиний соціальний податок
  41. Від сплати ЄСП звільняються організації, статутний капітал яких повністю складається з вкладів громадських організацій інвалідів і в яких середньооблікова чисельність інвалідів становить не менше 50%, а частка зарплати інвалідів у фонді оплати праці складає не менше 25%, з сум виплат та інших винагород: 1) що не перевищують 100 000 руб. протягом податкового періоду на кожного
 6. Питання 33. Середній рівень заробітної плати
  Середня годинна заробітна плата розраховується на основі частини нарахованого за місяць фонду заробітної плати, що представляє собою пряму заробітну плату або годинний фонд заробітної плати (ФЧЗП). До складу фонду годинної заробітної плати входять компоненти оплати за змінним розцінками, тарифними ставками, премії, компенсації та доплати, що нараховуються за відпрацьовані людино-години, при нормальній
 7. Контрольні питання
  1. Які завдання вирішує колективно-договірне регулювання соціально-трудових відносин? 2. Які взаємоузгоджені стандарти в галузі регулювання оплати праці доцільно передбачати в генеральній угоді? 3. Яке місце в регулюванні оплати праці займають галузеве і територіальне угоди? 4. Які основні питання у сфері оплати праці покликаний відображати
 8. 34. СКЛАД СОБІВАРТОСТІ
  Витрати, що включаються в собівартість продукції: 1. Матеріальні витрати - основна частка у собівартості (до 90%). До складу витрат входять сировину, основні матеріали, покупні напівфабрикати, паливо, енергія, а також витрати на таропакувальні матеріали та інструмент, запасні частини і т. д. Оцінка матеріальних ресурсів визначається з ціни їх придбання без урахування ПДВ (приклад: плата за
 9. ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД ЗАКРИТОГО ТИПУ
  інвестиційний фонд, який, як правило, випускає акції одноразово і в значній кількості. Новий покупець змушений купувати їх за ринковою ціною у колишніх
 10. Питання 34. Аналіз динаміки середнього рівня оплати праці. Аналіз диференціації працюють за наймом за рівнем оплати праці
  Для вивчення динаміки середнього рівня заробітної плати застосовується індексний метод. При цьому розраховуються індекси постійного, змінного складу і структурних зрушень. Індекс змінного складу характеризує зміну середнього рівня оплати праці залежно від зміни двох факторів: 1) зміни зарплати у різних категорій працівників; 2) структурних змін у складі
 11. Основний капітал (основні фонди)
  Важливу роль у цьому процесі відіграють амортизаційні відрахування як результат зносу засобів праці, призначені для їх відшкодування, тобто відновлення їх працездатності або повної заміни іншими засобами праці. Засоби праці беруть участь у кожному виробничому процесі повністю, але переносять свою вартість на вироблену продукцію частинами. Тому можна сказати, що основний капітал -
 12. Накопичення капіталу
  Особливе місце у трудовій теорії вартості займає проблема накопичення капіталу, або процес капіталізації додаткової вартості: перетворення додаткової вартості (прибутку) до капіталу. За своїм функціональним призначенням додаткова вартість розпадається на фонд накопичення і фонд споживання підприємця. Фонд накопичення призначений для придбання додаткових виробничих ресурсів -
 13. ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД ВІДКРИТОГО ТИПУ
  інвестиційний фонд, який випускає акції певними порціями, які вільно продаються новим покупцям, що дозволяє постійно нарощувати грошовий капітал для нових
 14. Глава XIV Удосконалення системи оплати праці
  Системи оплати праці, прийняті в більшості американських компаній, вже не відповідають сучасним вимогам. Вони негнучкі, не володіють достатнім мотиваційним ефектом і слабо стимулюють підвищення продуктивності. Ці системи були розроблені в період швидкого зростання обсягів виробництва, низького рівня конкуренції, тому вони рідко стимулюють працівників на підвищення кваліфікації або
 15. 33.6. ОСНОВНІ ЗАВДАННЯ ПОДАТКОВОЇ РЕФОРМИ В РОСІЇ НА ПОЧАТКУ III ТИСЯЧОЛІТТЯ
  Основними завданнями податкової реформи на початку III тисячоліття є: - покращення інвестиційного клімату; - досягнення збалансованості державного бюджету; - істотне зниження і вирівнювання податкового оподаткування; - спрощення податкової системи; - вдосконалення податкового адміністрування. Зниження податкового оподаткування буде досягнуто, насамперед, за рахунок зменшення
 16. ІННОВАЦІЙНИЙ ФОНД
  фонд фінансових ресурсів, створених з метою фінансування новітніх науково-технічних розробок і "ризикових" проектів . Джерело - спонсорські внески фірм, банків. Розподіляється між заявниками, які претендують на інвестиції, як правило, на конкурсній основі, часто у вигляді
 17. Питання 50 Позабюджетні фонди
  Відповідь цільові фонди - це фонди, створювані поза держбюджету і муніципальних бюджетів. Позабюджетні фонди можна розділити на федеральні і місцеві, соціального призначення (або соціального страхування) та економічні фонди. До фондів соціального призначення в РФ відносяться: - Пенсійний фонд; - Фонд соціального страхування; - Федеральний фонд обов'язкового медичного страхування; -
 18. 4. Система оплати праці в США не є достатньо гнучкою
  Система оплати праці в США побудована таким чином, що величина зарплати може тільки рости і практично ніколи не зменшується. Для переважної більшості американців фіксований розмір зарплати сприймається як щось само собою зрозуміле. Випадки, коли розмір оплати змінюється при зміні ефективності роботи компанії, вкрай рідкісні. Більшість компаній просто збільшує частина
© 2014-2022  epi.cc.ua