Головна
Економіка
Мікроекономіка / Історія економіки / Податки та оподаткування / Підприємництво. Бізнес / Економіка країн / Макроекономіка / Загальні роботи / Теорія економіки / Аналіз
ГоловнаЕкономікаЗагальні роботи → 
« Попередня Наступна »
BC Автономслз, О.І. Ананьін, С.А. Афонією. Історія економічних вчень, 2002 - перейти до змісту підручника

Глава 36 Еволюційна економіка


? Еволюційний принцип в історії економічної наука
? Сучасний підхід до застосування еволюційного принципу
в економіці? Основні напрями та дискусійні питання еволюційної економіки
Еволюційна економіка - новий напрям економічної науки, в рамках якого економічні процеси розглядаються як спонтанні, відкриті та незворотні; вони породжені взаємодією зовнішніх і внутрішніх факторів і проявляються у зміні структури економіки і діючих у ній агентів. Особливу увагу приділяється процесу інновацій - появі, закріпленню і поширенню нового; конкуренції як процесу відбору, а також проблемам інформації, невизначеності, часу.
Еволюційна економіка протистоїть основним течією економічної теорії в цілому і неокласика зокрема. Вона катує-i я враховувати вплив інституційних та інших неринкових факторів на поведінку економічних агентів, а також подолати принципово статичний характер ортодоксальної економічної теорії.
Викладене, однак, не означає неможливості інтеграції деяких ідей еволюційної теорії в неокласичну парадигму, мк само як і зворотного впливу неокласики неї інструментарію на шолюціонную економіку.
Еволюційна економіка змістовно і метафорично свя-|, ша з еволюційним світоглядом, згідно з яким всі сис-к'ми знаходяться в процесі постійного і причин но-обусловленно-i про зміни. Це, зокрема, означає, що даний розглядає-н.ются як результат минулого і умова майбутнього, а механізм зміни зв'язується з мінливістю, спадкуванням і відбором. Застосування загальних принципів еволюціонізму в економіці відкриває мопие перспективи, але в той же час пов'язане з цілою низкою труднощів як філософсько-методологічного, так і практичного та психологічного характеру.
По-перше, виникає так звана проблема запозичення. <) Ня має кілька аспектів: чи зводиться запозичення кісполь-Ітан понять біології в економіці або ж мова йде про Перене-
621
сеніі методологічних принципів біології в економіку або пошуку загальних методологічних основ; чи є терміни, сприйняті економістами з природних наук, швидше образними метафорами, ніж суворо певними поняттями, яке пізнавальне значення цих метафор і т.
д.? Розгляд цих аспектів зачіпає ряд проблем теорії знання, зокрема питання про вплив різних філософських систем і насамперед позитивізму на процес пізнання в галузі економіки.
По-друге, специфіка еволюційного підходу і в першу чергу та обставина, що еволюційний процес нерозривно свя-зан з появою нового, змушує економістів звернутися до новітніх підходам до проблеми закономірності і причинності соціально-економічних явищ і в кінцевому рахунку спонукає переглянути базисні гіпотези теорії індивідуального вибору, на якій базується сучасна економічна теорія.
По-третє, далеко не завжди економічні процеси безпосередньо піддаються інтерпретації в термінах еволюційної теорії, причому існують серйозні розбіжності серед економістів щодо змісту еволюційних понять стосовно до економіки, не кажучи вже про розбіжності серед біологів щодо механізму еволюційних змін.
По-четверте, труднощі визнання еволюційного підходу економічним співтовариством пов'язані з консерватизмом наукового мислення і розповсюдженням рівноважної парадигми, яка принципово чужа ідеї еволюції, але в той же час приваблива строгістю використовуваного формального інструментарію. Це не означає, що не існує математичного апарату, який може бути використаний для опису еволюційних процесів. Теорія нелінійних систем і теорія хаосу, новітні симуляційні методи пропонують подібний інструментарій, хоча і не вирішують остаточно проблему моделювання відкритих систем та креативної діяльності людини. Однак прагнення до формальної строгості може захопити теоретиків-еволюціоністів в ту ж саму пастку формалізму, в якій опинилася економічна ортодоксія, і призвести до ще більшого відриву від реальності, ніж це характерно для ортодоксальних моделей.
Разом з тим з точки зору еволюційного підходу сам предме i економічної науки, так само як і інших суспільних дисциплін, дає дослідникам, які дотримуються еволюційного під ходу, ряд переваг.
Висока швидкість змін, велика ги? кістка і пристосовність соціальних структур порівняно
6Е2
живими організмами дозволяє спостерігати за цими процесами в реальному часі, що відкриває широкі можливості для емпіричного аналізу.
Усвідомлення того, що багато процесів в економіці мають характер еволюційних в тому сенсі, що їх результати не можуть бути відомі заздалегідь, що економічні суб'єкти взаємодіють із зовнішнім середовищем і, отже, їх поведінку невіддільне від раз- пиття соціальних інститутів, може істотно змінити наші уявлення про те, якою має бути економічна наука і якого роду практичні висновки з неї можуть бути отримані.
Сьогодні в області еволюційної економіки працюють Р. Нел-сон, С. Уінтер, Л. Магнусон, Д. Ходжсон, У. Вітт та ін
Еволюційна економіка - формується напрямок, що не має ще строго окреслених рамок і структури, а зазначені вище складності не дозволяють розраховувати на швидкий успіх. Разом з тим можна сформулювати деякі загальні і найбільш істотні моменти, назвати найбільш значущі роботи, вказати основні проблеми, які сьогодні обговорюються представниками цього напрямку, нарешті, виявити витоки еволюційних ідей в економіці і спробувати простежити їх історію.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " Глава 36 Еволюційна економіка "
 1. РЕГІОНАЛЬНІ ТОРГОВІ БЛОКИ
  глава Європейського співтовариства Жак Делор просив американський уряд залишитися осторонь від цієї справи. «Ми не втручаємося в американські справи, - сказав він, - і ми сподіваємося, що Америка не буде втручатися в європейські справи» (12). Президент Буш погодився і навмисно залишався осторонь. Ймовірно, він зробив це, щоб довести, що європейці не можуть управляти Європою без американського
 2. Лекція 10-я Нова історична школа
  глава молодий історичної школи Густав Шмоллер говорив, що поступово виникає все бо-леї різкий контраст ме> т; ду робітниками і заможними і образо-ванними класами, в результаті чого утворюється страшна 136 прірву між світоглядами та ідеалами імущих і не-імущих класів, і ця прірва небезпечніше економічної. Шмоллер закликав заповнити цю прірву, пом'якшити проти-
 3. 1. Закон граничної корисності
  глава розглядає не ціни або ринкову цінність, а суб'єктивну споживчу цінність. Cм. гл. XVI.]. Ні раціональної процедури, яка вела б від оцінки певної кількості або числа речей до визначення цінності більшої або меншої кількості або числа. Не існує способів підрахунку сукупної цінності запасу, якщо відомі тільки цінності його частин. Відсутні способи
 4. 3. Капіталізм
  еволюційного процесу. Вона являє собою результат спроб людини найкращим чином пристосувати свої дії до даних обставин навколишнього його середовища, які він не в силах змінити. Це стратегія, застосовуючи яку, людина скоїла тріумфальне сходження від дикості до вершин цивілізації. Ряд авторів каже: капіталізм був економічною системою, яка призвела до
 5. 2. Обмеження потомства
  еволюційної теорії; для наук про людську діяльність ці дві фундаментальні теореми за важливістю знаходяться на другому місці після відкриття сталості переплетення і послідовності ринкових явищ та їх неминучою залежності від стану ринку. Заперечення, що висуваються проти мальтузіанського закону, так само як і проти закону віддачі, беззмістовні і тривіальні. Обидва закони незаперечні.
 6. 1. Історичне походження соціалістичної ідеї
  глава держави являє собою всього лише наділені самостійним буттям його власні суб'єктивні оцінки, і блаженно вважає, що відкрив безперечний критерій добра і зла. Перевдягнені в великодушного батьківськи налаштованого деспота власне Я автора плекається як глас абсолютного морального закону. Суттєвою характеристикою ідеальної конструкції цього ідеального королівського
 7. 3. Нерівність
  еволюційного розвитку, не здатні побачити заплутаність проблеми та її наслідків. Не тільки подальші заощадження і накопичення додаткового капіталу, а й не меншою мірою підтримання капіталу на сьогоднішньому рівні вимагає скорочення поточного споживання з метою досягнення більшої забезпеченості в майбутньому. Воно являє собою утримання від задоволення, яке можна отримати
 8. Коментарі
  глава німецького фашистського держави (з 1933 р. - рейхсканцлер, з 1934 р. одночасно - президент). Гобіно Жозеф Артюр де (Gobineau Joseph Arthur de) (1816-1882) - французький соціолог і письменник, один із засновників ідеології расизму і расово-антропологічної школи соціології. Гогенцоллерни (Hogenzollern) - династія бранденбургських курфюрстів в 1415-1701 рр.., Прусських королів у
 9. ПЕРЕДМОВА
  глава 5), С.Л. Дубяго (глава 6), Є.В. Зайцева (глава 3), О.В. Кліменкова (глава 4), Н.П. Коротченя (глава 10), А.П. Леонова (глава 11), О.Н. Лепешко (глава 7), І.П. Митько (глава 12), Л.Ю. Острикова (глава 9), Л.В. Пашковська (глави 2, 10), ТА. Слюсар (глава 8), І.В. Цикунов (глави 3, 11), О.В. Шейда (глава
 10. Глава 22
  економіка підняла наверх молодих. Банки заробляли шалені прибутки. Джим Бернес з компаньйонами, котрі мали дружбою і довірою молодого президента «Маршалл Нейшнл бенк», вирішили об'єднати три відомі компанії, які виробляли печі, і продали акції нової компанії публіці, яка тоді з ентузіазмом скуповувала будь-які акції. Єдина біда була в тому, що справи у всіх трьох компаній йшли
© 2014-2022  epi.cc.ua