Головна
Економіка
Мікроекономіка / Історія економіки / Податки та оподаткування / Підприємництво. Бізнес / Економіка країн / Макроекономіка / Загальні роботи / Теорія економіки / Аналіз
ГоловнаЕкономікаІсторія економіки → 
« Попередня Наступна »
Колектив авторів. Історія економіки: Шпаргалка, 2010 - перейти до змісту підручника

13. ЕКОНОМІКА ФЕОДАЛЬНОЇ ЗАХІДНОЇ ЄВРОПИ


Розвиток аграрної економіки відбувалося переважно екстенсивним шляхом. Приріст сільськогосподарської продукції забезпечувався в основному за рахунок збільшення площі оброблюваної землі. Головною галуззю господарства було землеробство, в якому в X в. до традиційних зерновим культурам додалися бобові, багаті протеїном. Їх використання підвищило якість харчування, сприяло зростанню фізичної активності населення. Незважаючи на переважання екстенсивних методів обробки землі, розвиток аграрної економіки характеризувалося певним прогресом, оскільки збільшувалися площі оброблюваних земель, підвищувалася врожайність. Результатом підйому аграрної економіки був демографічний ріст. Спостерігалося повільне, але неухильне рух від натурального до товарно-грошовому господарству, перехід від відробіткової до натуральної, а потім до грошової ренти, що в кінцевому підсумку призвело до еволюції соціально-економічних відносин.
Оскільки потреби феодалів постійно зростали, селян-хліборобів стали переводити на натуральну, а потім на грошову ренту.
При цьому більшість селян отримувало особисту свободу. У Франції в XIV-XV ст. особисто-вільні селяни становили більшість населення північної частини країни. В Англії перехід від натуральних повинностей до грошових, до особистої свободи селян відбувався ще більш активно.
Головними причинами зростання міст у феодальній Західній Європі були прогрес аграрного виробництва, відновлення торгівлі із Сходом і зацікавленість феодалів в додаткових джерелах доходу. Ремісники, що виділялися з маси залежного селянства, прагнули піти з села і оселитися в місцях із сприятливими умовами для виробництва і збуту продукції. Це були території, які в період раннього Середньовіччя відігравали роль укріплених адміністративних, військових, релігійних центрів. Відділення купецької діяльності від ремісничої стало новим кроком у суспільному поділі праці. Купці, що з'явилися в західно-європейських містах в XI-XII ст., Займалися внутрішньою і зовнішньою торгівлею і були найбільш активної та могутньої групою міського населення.
Королі, світські і духовні феодали були зацікавлені у зростанні міст, які були для них новим джерелом доходів.
Міські повстання, що прокотилися по Західній Європі в XI-XIII ст., Призвели до утворення міст-комун у Франції та Фландрії, міст-республік в Італії, імперських міст у Німеччині. Міста звільнилися від феодальних поборів, функціонували на засадах самоврядування, самостійного судочинства, міського права, який охороняв приватну власність, що регулювало торгівлю, діяльність ремісничих спільнот, порядок оподаткування, мали власні фінанси і військо. Усі міські жителі визнавалися особисто-вільними. Найважливішим феноменом економічного розвитку Західної Європи в Середні століття з'явився грандіозний розмах будівництва.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " 13. ЕКОНОМІКА ФЕОДАЛЬНОЇ ЗАХІДНОЇ ЄВРОПИ "
 1. Тема 2 Основні риси розвитку первіснообщинного, рабовласницького та феодального способів виробництва
  економіка. Особливості економічного розвитку давньосхідних товариств. Економіка античних держав. Криза рабовласницького ладу. Характеристика та особливості феодалізму в західній Європі. Економічний розвиток Франкської держави. Сільське господарство, ремесло і торгівля в Західній Європі. Феодальний місто. Міста-республіки в північній Італії в Х1-ХУ
 2. 15. Економічний розвиток Русі в період утворення єдиної централізованої держави (XV-XVII ст.).
  Феодальної роздробленості, розвитком буржуазних зв'язків, утворенням централізованих держав охопили не тільки країни Західної Європи, але і Північно-Східну Русь. Проте завершення процесу об'єднання Російських земель навколо Москви мало суттєві особливості порівняно з утворенням національних держав в Західній Європі, зумовлені передусім зовнішньою небезпекою, що виходила
 3. Запитання для повторення
  економіки Західної Європи. 2. Як формувалася французька сеньйорія? Що таке васальна ієрархія? 3.Як відбувалося зародження англійського феодалізму? 4. Визначте економічну роль феодального міста? 5. Як сформувався Ганзейського союзу? 6. Охарактеризуйте роль внутрішньої і зовнішньої торгівлі в економічному прогресі європейського суспільства? 7. Перерахуйте основні фактори,
 4. 2.2. Розвиток Західної Європи та освіту світового ринку
  Після падіння Римської імперії наприкінці V в. в Західній Європі відбулися майже повна аграризація і натуралізація господарства. Сільська громада стала основною господарською структурою. На відміну від східної громади ремісниче виробництво в ній розвивалося в рамках сім'ї, що певною мірою послаблювало взаємні зв'язки всередині
 5. Теми рефератів
  економіки. Особливості феодального господарства Англії, Німеччини, Росії,
 6. 12. Економіка Німеччини
  феодальних відносин в Німеччині відбувалося нерівномірно і в цілому повільніше, ніж в романізованих країнах. Це було обумовлено кліматичними умовами, рельєфом місцевості, низьким рівнем розвитку продуктивних сил, наявністю великої кількості вільних земель, високим ступенем стійкості і пристосовності общини-марки *, яка переросла до початку феодальної епохи з родоплемінної в
 7. 10. ФЕОДАЛИЗМ В ЗАХІДНІЙ ЄВРОПІ
  економіки та формувалася на наступних принципах: 1) панування великої земельної власності феодалів; 2) безпосередній виробник - селянин веде самостійне індивідуальне господарство на землі, отриманої від феодала в тимчасове або спадкове користування; 3) позаекономічний примус, яке є формою залежності селянина від феодала; 4) рентні відносини -
 8. № 109. Особливості економічного побуту Великого Новгорода
  . Великий Новгород займав серед російських міст особливе місце, оскільки територіальна близькість до Західної Європі сприяла його відносно незалежного розвитку, особливо в період існування Новгородської республіки. У цей час Новгород Великий проводив активну колонізацію Печорской і Югорской земель, Північного Помор'я. У Новгороді були зосереджені численні торговельні зв'язки з
 9. № 8. Геоекономічні передумови виникнення імперій
  феодальних відносин. 2. Становлення феодального суспільства. 3. Необхідність сильної одноосібної
 10. Тема 3. Економічний розвиток в епоху средневе-ковья
  економіки. Виникнення феодальної власності і її еволюція. Абсолютна і умовне зем-левладеніе. Особливості східної і західної моделей феодалізму. Зраді-ня структури економіки та форм господарювання. Маєток, вотчина, селянське господарство, реміснича майстерня, гільдія, цех. Межго-родская і міжнародна торгівля. Роль середземноморської торгівлі в економічному розвитку
 11. Тема 3. Економічний розвиток в епоху середньовіччя
  економіки. Виникнення феодальної власності і її еволюція. Абсолютна і умовне землеволодіння. Особливості східної і західної моделей феодалізму. Зміна структури економіки та форм господарювання. Маєток, вотчина, селянське господарство, реміснича майстерня, гільдія, цех. Міжміський і міжнародна торгівля. Роль середземноморської торгівлі в економічному розвитку
 12. Передумови розвитку Західної Європи
  феодальних міст, що сприяло посиленню товарного виробництва. Зміні виробничих відносин передували зрушення в техніці. Удосконалення ткацького верстата у Фландрії в середині VI в. збільшило продуктивність праці у три-п'ять разів. Виділення міста сприяло падінню значення відробіткової ренти, яка все більше замінювалося продуктової, а в деяких місцях -
 13. 9.1. Загальна характеристика феодалізму
  економіці, соціальному і політичному ладі. З урахуванням сукупності змін виділяють три періоди: раннє Середньовіччя - час формування феодального способу виробництва (V - X ст.); Класичне Середньовіччя - період розвинутого феодалізму (XI - XV ст.); Пізніше Середньовіччя - період розкладання феодалізму і зародження капіталістичного способу виробництва (кінець XV - середина XVII
 14. § 1. Загальна характеристика та особливості феодалізму в Західній Європі
  феодального способу виробництва лежить власність феодалів на землю і їх неповна власність на працівників - кріпосних селян. Для феодалізму характерна система експлуатації особисто залежних від феодала безпосередніх виробників матеріальних благ. В умовах цього способу виробництва селяни наділялися землею і мали своє господарство, що забезпечувало поміщиків-феодалів робочою
 15. Феодальна система і мануфактурна промисловість у Росії XVIII в. На-чало розкладання феодально-кріпосницької системи господарства і формування капіталістичного способу виробництва
  феодально-кріпосницької системи, формується капіталістичний спосіб виробництва: з'являється наймана робоча сила у промисловості, подальший розвиток отримує дрібнотоварне виробництво, поглиблюється процес формування всеросійського ринку. Разом з тим всі ці процеси деформувалися і гальмувалися пануванням кріпацтва. Росія внаслідок монголо-татарської навали відстала в
 16. 9. Основні риси феодальної економіки. Типологія розвитку феодалізму
  феодального суспільства зародилася нова соціально-економічна система -
 17. № 42. Левантійська торгівля і її значення для країн Західної Європи
  . До 1204 г центром Левантійської торгівлі був Константинополь. Торгівля відбувалася між Заходом і Сходом через Левант. У 1202 г венеціанці частково фінансували 4-й хрестовий похід з умовою, що лицарі в першу чергу завоюють Константинополь. В 1204 г Константинополь упав і центром Левантійської торгівлі стала Венеція. Через Левант зі Сходу до Західної Європи йшли такі товари, як
 18. № 28. Виникнення абсолютних монархій
  феодального суспільства зачатків капіталізму. Вони були останньою формою існування феодальних держав. Існування абсолютної монархії відповідає періоду завершення процесу формування високоцентралізованих феодальних держав. Абсолютна монархія характеризується надмірним посиленням одноосібної влади монархії і значним ослабленням або повною втратою
 19. № 53. Особливості промислового перевороту в континентальній Європі
  феодальних пережитків і політичної роздробленості країни. Перехід від феодального способу виробництва до капіталізму проходив пізніше, ніж в інших країнах та іншими методами, не шляхом ломки феодальної кріпосницької системи, а шляхом поступової її трансформації, шляхом державних реформ та викупу феодальних повинностей, замість їх скасування. І тільки буржуазна революція 1848 р. дає поштовх
© 2014-2022  epi.cc.ua