Головна
Економіка
Мікроекономіка / Історія економіки / Податки та оподаткування / Підприємництво. Бізнес / Економіка країн / Макроекономіка / Загальні роботи / Теорія економіки / Аналіз
ГоловнаЕкономікаТеорія економіки → 
« Попередня Наступна »
С. Фішер, Р. Дорнбуш, P. Шмалензи. Економіка, 1995 - перейти до змісту підручника

Ефективність обміну і оптімальностьпо Парето


Об'єднуючи два блоки викладу, ми отримуємо фундаментальних результат, що відноситься до здійснений-ної конкуренції.
Про В умовах досконалої конкуренцііпредельная норма трансформації будь-якого бла-га А в будь-яке інше благо В у сфері їх вироб-ництва дорівнює граничній нормі заміщення-ня блага А благом В для кожного споживачам-ля.
Цей результат означає, що не існує способаулучшіть положення споживачів за рахунок зраді-ний у поєднанні вироблених благ. Таким обра-зом, ми продемонстрували, що система цін вконкурентной економіці розподіляє ресурси еф-фективно.
Щоб зрозуміти, чому це вірно, давайте рас-дивимося специфічний приклад, в якому пре-слушна норма трансформації А в В не равняетсясоответствующей граничній нормі замещенія.Пусть гранична норма трансформації дорівнює 3; це означає, що для виробництва ще одного яб-лока випуск бананів довелося б скоротити натри. Припустимо, що гранична норма заміщення-ня дорівнює 4, так що споживачі оценіваютдополнітельное яблуко в 4 рази вище цінності, ко-торую вони приписують банану.
Перша строкатабл. 10-1 ілюструє цю ситуацію.
Як має змінитися розподіл ресурсовв даному випадку? Якщо суспільство справляє на од-но яблуко більше і на три банана менше, то по-требителей буде краще, тому що вони всі перед-шанують одне яблуко трьом бананам. Друга строкатабл. 10-1 показує прямо протилежну си-туацію. Якщо гранична норма трансформації яб-
лок в банани перевищує відповідну предель-ную норму заміщення, то споживачі можуть поліп-шити своє положення в результаті збільшення про-виробництва бананів. Так як споживачі охотнееімелі б 5 бананів, ніж одне яблуко (вони з готов-ністю проміняли б яблуко на три або більше ба-наново), то виробництво яблук слід скоротити, апроізводство бананів збільшити.
Таким чином, ми встановили, що совершенноконкурентная економіка ефективна в сфері обме-на.
Про Розподіл ресурсів є ефек-нормативним у сфері обміну, якщо неможливо-нити сумарні обсяги вироблених то-варів і послуг так, щоб поліпшити по мен-ший мірою положення одного споживача безтого, щоб не погіршити положення любогодругого споживача.
Оскільки в совершенноконкурентной економіці граничні нормизамещенія для всіх споживачів рівні відповідним граничним нормам трансформації, то рівновага в такій економіці є-ється ефективним за обміном.
Ми завершили демонстрацію того, що рівновага абсолютно конкурентній економіці дає опти-мальное по Парето розподіл ресурсів.
- Про У зовсім конкурентною економікевсе блага ефективно виробляються (ефективність виробництва) і ефективно розподіляються серед споживачів (еффектівностьпотребленія). Крім того, поєднання вироб-дімих благ не може бути змінено дляулучшенія положення споживачів (ефективність обміну). Отже, розподілений-ня ресурсів, що породжується конкурентнойекономікой, є ефективним по Паре-то.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " Ефективність обміну і оптімальностьпо Парето "
 1. Коментарі
  ефективну атаку на систему Рікардо у своєму творі" A Critical Dissertation on the Nature, Measure, and Causes of Value "(1825 , 1831), однак книжка не привернула того уваги, якого заслуговувала. Бем-Баверк Євген (Bohm-Bawerk Eugen) (1851-1914) - економіст, один з найяскравіших представників австрійської школи. У 1889-1904 рр.. працював у Міністерстві фінансів, а в 1895, 1897 і 1900 рр..
 2. § 12.Товар і його властивості
  ефективністю виробництва. Історична тенденція еволюції споживчої вартості полягає в значному розширенні кількості споживчих вартостей; в ускладненні процесу їх створення, зростанні корисних властивостей традиційних товарів, підвищенні якості та довговічності більшості товарів; створенні зростаючої кількості споживчих вартостей у формі товарних послуг та ін Вартість і
 3. 1. Ідейний фундамент теорії суспільного вибору
  ефективності Парето '. Ідеї, що лежать в основі теорії суспільного вибору, були ппервие сформульовані наприкінці XIX в. представниками італійської школи державного ^ фінансів: М. Панталеони, У. Мацца-ла, А. де Віті де Марко та ін Ці дослідники з'явилися піонерами використання граничного аналізу та теорії ціни для вивчення бюджетного процесу, а також для моделювання попиту та пропозиції
 4. 4. Теорії, засновані на концепції суспільного вибору
  ефективної зашити прав власності (Парето-ефективне переміщення економіки н \ точки А в точку на ділянці контрактної кривої, обмеженому пунк | Тірні променями, наприклад, в точку В). У той же час на цьому стадш визначаються правила, що забезпечують прийняття Парето-ефектами-них рішень на пост конституційної стадії (переводять економіку в точки, подібні точці D) і перешкоджають прийняттю рі
 5. 1.3. Основні теоретичні концепції макроекономічного світу
  ефективність сукупного попиту, стимулюючи попит споживачів на предмети споживання, попит підприємців - на інвестиції, здійснюючи державні витрати на економічні та соціальні цілі; | при здійсненні стабілізаційної політики державі доводиться вибирати між інфляцією і безробіттям, так як заходи, спрямовані на збільшення інвестицій і зайнятості, стимулюють зростання цін,
 6. 2. Формальний і апріорний характер праксиологии
  ефективна зброя людських істот у боротьбі за виживання є невід'ємними моментами загальної течії подій. Вони не виступають ні вічними, ні незмінними, а є перехідними. До того ж не викликає сумніву той факт, що кожна людська істота в своїй персональній еволюції повторює не лише фізіологічну метаморфозу простий клітини в складний організм ссавця, але
 7. 10. Метод економічної науки
  ефективний спосіб уникнути помилки. Праксиология (а отже, і економічна наука) являє собою дедуктивну систему. Вона черпає свою силу з вихідної точки своїх дедукцій, з категорії діяльності. Жодна економічна теорема не може вважатися обгрунтованою, якщо вона очевидним чином не пов'язана з цим підставою незаперечною ланцюжком міркувань. Твердження,
 8. 1. Характер грошового обліку
  ефективні ставки податків, що не відображаючи це підвищення в шкалі номінальних ставок. Тому ми повинні проводити розходження між економічним розрахунком, застосовуваним діловими людьми при плануванні операцій, і обчисленнями, призначеними для інших цілей. Визначення належних податків і економічний розрахунок це різні речі. Якщо закон, оподатковуються домашню прислугу, буде наказувати
 9. 1. Грошовий розрахунок як метод мислення
  ефективного усунення занепокоєння. Повної досконалості грошовий розрахунок досягає в бухгалтерському обліку руху капіталу. Він встановлює грошові ціни наявних у розпорядженні коштів і зіставляє цю сукупність з змінами, що викликаються діяльністю і дією цих факторів. Це порівняння показує, які зміни відбуваються в стані справ діючих людей і величину цих
 10. 12. Обмеження на випуск в обіг інструментів, що не мають покриття
  ефективні в тій мірі, наскільки вони обмежують збільшення суми інструментів, що не мають покриття, і фідуціарної кредиту. Вони марні, якщо спрямовані на гарантування у разі втрати довіри негайного викупу банкнот і негайної виплати вкладів. Банківська школа зазнала повного провалу в трактуванні цих проблем. Її представники були введені в оману хибною ідеєю, згідно
© 2014-2022  epi.cc.ua