Головна
Економіка
Мікроекономіка / Історія економіки / Податки та оподаткування / Підприємництво. Бізнес / Економіка країн / Макроекономіка / Загальні роботи / Теорія економіки / Аналіз
ГоловнаЕкономікаЗагальні роботи → 
« Попередня Наступна »
Словник економічних термінів. Букви А-Д, 2013 - перейти до змісту підручника

ДОВГОСТРОКОВИЙ ПЕРІОД ЧАСУ

період, який в макроекономіці, стосовно до процесів в масштабі економіки країни, обчислюється часом більше одного року.

« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " ДОВГОСТРОКОВИЙ ПЕРІОД ЧАСУ "
 1. 4 виробництва і витратами довгостроковому періоді
  довгостроковому періоді. У тойчас як будівлі та обладнання фірми не могутбить замінені в короткостроковому періоді, в довгостро-РОЧНО періоді фірма може побудувати або арен-довать додаткові виробничі примі-ня і встановити саме ті машини, які їй не-обхідних. У довгостроковому періоді всі фактори є при-ляють змінними. У цьому параграфі ми поки-викликають, як довгострокові середні і
 2. У довгостроковому періоді крива сукупного запропонованого-вання вертикальна, в той час як в короткостроковому періоді вона
  довгостроковому періоді крива сукупного запропонованого-вання вертикальна, в той час як в короткостроковому періоді вона має позитивний нахил. Для того щоб розібратися в короткострокових еконо-вів коливаннях і відмінностях поведінки економіки в короткостроковому пери-оді від її функціонування на тривалих відрізках часу, ми повинні досліджувати як довгострокову, так і короткострокову криві
 3. обгорткового КРИВА
  довгостроковому періоді підприємство несе витрати на ремонт, оновлення обладнання, освоєння нових технологій. У результаті "розтягнута" в часі довгострокова крива, яку і іменують обгорткового, показує рівень і динаміку витрат підприємства більш грунтовно, ніж окремі короткострокові
 4. облямовують КРИВА
  довгостроковому періоді підприємство несе витрати на ремонт, оновлення обладнання, освоєння нових технологій. У результаті "розтягнута" в часі довгострокова крива, яку і іменують обгорткового, показує рівень і динаміку витрат підприємства більш грунтовно, ніж окремі короткострокові
 5. 6. Максимізація прибутку в довгостроковому періоді
  довгостроковому періоді, представляються більш складними, ніж при аналізі поведінки господарюючого суб'єкта в умовах досконалої конкуренції. Тому далеко не будь-яке положення монополіста може бути оцінено в рамках рівноважних моделей. Поведінка монополіста в чому зумовлюється ступенем його захищеності від конкуренції і тривалістю свого панівного становища на ринку. Зокрема,
 6. Частина 5.
  Довгостроковому періодах Так як фірми входять на ринок і залишають його в довгостроковому періоді, але не в короткостроковому, на різних часових інтервалах зміна попиту має різний ефект. Щоб переконатися в цьому, простежимо за наслідками зраді-ня попиту. Аналіз покаже динаміку реакції ринку, а також те, як вільний вхід і вихід фірм приводить ринок у стан рівноваги в довгостроковій
 7. КАПІТАЛ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ (інвестованих)
  довгострокові інвестиції, на тривалий період
 8. 2. Витрати виробництва в короткостроковому і довгостроковому періодах
  довгостроковому періодах. Застосування цих понять не повинно асоціюватися зі строго певними проміжками часу. Стосовно до кожної окремої галузі ці поняття варіюються в досить широкому діапазоні. Тому для розмежування короткострокового і довготривалого періодів використовується критерій незмінності або змінності умов виробництва. Якщо умови виробництва, технологія
 9. Критерій довгострокової рівноваги підприємства
  довгостроковому періоді представлено на рис. 20.11. На ньому збігаються короткострокові (.) І довгострокові () середні загальні витрати, і вони рівні ринковою ціною, що свідчить про відсутність економічного прибутку. При цьому не треба забувати, що крива довгострокових середніх витрат огинає всі можливі криві короткострокових середніх загальних витрат. Рис. 20.11. Рівноважний стан підприємства в
 10. 10.3. Витрати фірми в короткому і тривалому періодах
  довгостроковому періоді є змінними. Оскільки багато витрати є постійними у короткостроковому періоді, але змінними в довгостроковому, криві витрат фірми в довгостроковому періоді відрізняються від кривих витрат в короткостроковому періоді (рис. 10.4). На рис. 10.4 зображені три криві середніх витрат в короткостроковому періоді - для малого, середнього та великого підприємства, а також крива
 11. Критерії поведінки монополіста
  довгостроковому періоді мінімізація збитків стає неприйнятною; - монополію далеко не завжди влаштовує рівноважний стан в точці мінімуму на кривій довгострокових загальних витрат. Рівновага може бути досягнуто при обсязі випуску продукції, який відповідає або меншому, або більшому значенню мінімуму кривої довгострокових середніх витрат; - монополіст завжди обере такий масштаб
 12. Тому витрати, пов'язані з виробничими потужностями підприємств, в довгостроковому
  довгостроковому періоді є змінними. Оскільки багато витрати є постійними у короткостроковому періоді, але змінними в довгостроковому, криві витрат фірми в довгостроковому періоді відрізняються від кривих витрат в короткостроковому періоді. Розглянемо рис. 13.7. На ньому зображені три криві середніх сукупних витрат у короткостроковому періоді - для малого, середнього і великого
 13. 77. ВИТРАТИ ВИРОБНИЦТВА У довгостроковому періоді
  довгостроковому періоді народжує необхідність аналізу цих витрат і витрат на основі довгострокових середніх і граничних витрат. Довгострокові середні витрати - це витрати на одиницю об'єму випуску, допускається можливість зміни всіх факторів виробництва оптимальним чином. Закономірністю зміни довгострокових середніх витрат є їх початкове зниження з розширенням
 14. На-проти, довгострокова крива сукупної пропозиції вертикальна, тобто уро-вень цін не
  довгострокова крива сукупної пропозиції вертикальна, тобто уро-вень цін не впливає на обсяг пропозиції в довгостроковому періоді. У гол. 31 були представлені три теорії позитивного нахилу короткострокової кривої сукупність-ного пропозиції: теорія невірних уявлень про відносних цінах, теорія жорсткої заробітної плати і теорія негнучких цін. Оскільки з плином часу
 15. 56. ЕЛАСТИЧНІСТЬ ПРОПОЗИЦІЇ З урахуванням фактору часу
  довгостроковий період. У цьому періоді виробнику надається достатньо часу для зміни виробничих потужностей. Змінними стають всі фактори виробництва. {Foto12} Фактор часу і еластичність пропозиції На малюнку показано, як пристосовуються виробники до змінилося попиту в різних часових періодах і як змінюється зі зміною періодів еластичність
 16. Допущення
  довгостроковому періоді »(або« в короткостроковій перспективі »і в« довгостроковій перспективі »), які дають можливість по-різному поглянути на економічне явище і навіть прийняти рішення в залежності від того, який період часу розглядається. Наприклад, в короткостроковому періоді фірма може зазнавати збитків і проте не закриватися, тому що причини її збитків можуть носити тимчасовий,
 17. ГЛАВА Інші довгострокові активи
  довгострокові активи » можна представити як гігантський пул всіляких активів, термін служби яких перевищує рік і які не вкладаються в категорії «Будинки та засоби виробництва», «Гудвіл», «Нематеріальні активи» і «Довгострокові інвестиції». Прикладом таких довгострокових активів можуть служити авансові платежі та відшкодування податків, строк виконання яких перевищує рік. Стаття «Інші
 18. плаваючу процентну ставку
  довгостроковими кредитами, розмір якої не фіксується на весь період кредитування. Така ставка підлягає періодичному перегляду через узгоджені між кредитором і позичальником проміжки часу залежно від ситуації, що складається на кредитному
 19. Рішення фірми про обсяг предложеніяв довгостроковому періоді
  довгостроковому періоді, так само як і в краткос-РОЧНО, граничні витрати є важливішого-шим чинником, що визначає рішення фірми обоб'еме пропозиції. Згадайте, що крива довгостро-РОЧНО середніх витрат LAC і соответствующаякрівая граничних витрат LMC характерізуютіздержкі фірми в тому випадку, якщо фірма можетсвободно змінювати всі види своїх витрат, досягаючи, таким чином, найбільш низьких
 20. Довгостроковий період
  довгостроковим фактором: зміною смаків. У цьому випадку, очевидно, «сили, якими регулюється пропозицію, розгорнуться повною мірою», тобто в галузь будуть притікати додаткову працю і додатковий капітал. Що станеться при цьому з питомими витратами виробництва, заздалегідь сказати важко. З одного боку, виснаження природних ресурсів змусить в пошуках риби здійснювати більш далекі
© 2014-2022  epi.cc.ua