Головна
Економіка
Мікроекономіка / Історія економіки / Податки та оподаткування / Підприємництво. Бізнес / Економіка країн / Макроекономіка / Загальні роботи / Теорія економіки / Аналіз
ГоловнаЕкономікаТеорія економіки → 
« Попередня Наступна »
З.К. Океанова. Економічна теорія. Підручник, 2008 - перейти до змісту підручника

Діалектика екстенсивного та інтенсивного економі-чного зростання

У зв'язку з відмінністю двох типів економічного зростання деякі дослідники засумнівалися в їх сумісності. Тому, по суті справи, розділили в часі і просторі дві проблеми: 1) "економічний розвиток без зростання", та 2) "економічне зростання без розвитку".
Зокрема, мають місце висловлювання, що концепція "економічне зростання без розвитку" ... застосовна до країнам. Більшість з них не вступило в індустріальну стадію і, звичайно, не в змозі освоїти досягнення НТП. Концепція "економічний розвиток без зростання" набула поширення в західних країнах. Тут забезпечений високий рівень виробництва у розрахунку на душу населення.
Важко однозначно погодитися з такими висновками.
Насправді, це багатопланова проблема. Представляється непра-вомерним віднесення її тільки до економікам низько-або високорозвинених країн.
Вона виникає в економіках практично всіх індустріальних країн на певних, як правило, переломних етапах розвитку.
При цьому в ситуації вдосконалення якісних показників виникає необхідність призупинення економічного зростання для технічного переозброєння функціонуючого виробництва. Здійснювати економічне зростання і одночасно удосконалювати виробництво неможливо. Тому й виникла дилема: економічне зростання без розвитку або розвиток без зростання, яка виявилася суперечливо понятий.
Важливо відзначити, що ні екстенсивний, ні інтенсивний форми економіч-ського зростання в рамках індустріальних економік "в чистому вигляді", як правило, не розвиваються. Тому не можна погодитися з поширеним становищем про витіснення одного типу іншим.
У більшості сучасних економік поєднуються і екстенсивний і ін-інтенсивний типи економічного зростання. При цьому розвиток НТП призводить до того, що в промисловості все більш переважаючими стають інтенсивні фактори і засновані на них форми діяльності.
Разом з тим екстенсивні отримують широкий розвиток у сфері послуг, там, де має місце не масове, а одиничне виробництво, ставиться мета виробництва екологічно чистої продукції і т. д. Таким чином, одна форма не виключає іншу, доцільно їх оптимальне поєднання в економіці.
Різні країни мають неоднаковий рівень економічного розвитку, визначається різницею технічної, технологічної, ресурсної основи. Відповідно, відрізняються можливості їх економічного зростання.
Проблема економічного зростання - комплексна проблема, що залежить від трудових, матеріально-речових, фінансових можливостей держави, що вимагає продуманої, зваженої урядової політики, орієнтованої не лише на день сьогоднішній, а й завтрашній.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " Діалектика екстенсивного та інтенсивного економі-чного зростання "
 1. Глава 12. Економічне зростання
  діалектика екстенсивного та інтенсивного факторів; - моделі макроекономічного зростання. - інвестиційний процес у сучасній
 2. Інтелектуальний тренінг і практикум
  екстенсивний і інтенсивний економічний ріст протилежні один одному? 1.2. Які фактори економічного зростання забезпечують найвищі темпи розвитку національного господарства? 2. Темпи макроекономічного зростання повинні бути: а) вище темпів зростання населення, б) вище темпів збільшення народжуваності; в) вище темпів в'їзду іноземних громадян в країну на постійне проживання; г) не повинні
 3. Інтенсивний економічне зростання
  екстенсивного типу економічного зростання. Інтенсивний (від лат intensio - напруга, посилення) - складніший тип економічного зростання. Його основна відмінність від екстенсивного зростання полягає в тому, що збільшення масштабів виробництва при цьому типі росту досягається за рахунок підвищення ефективності використовуваних факторів виробництва. Як правило орієнтир робиться на: - використання більш
 4. Екстенсивний економічне зростання
  екстенсивний і інтенсив-ний. Ріс.12.1 Екстенсивний економічне зростання {foto89} Екстенсивний економічне зростання припускає наявність в країні доста-точної кількості трудових і природних ресурсів, за рахунок використання ко-торих можуть збільшуватися масштаби виробництва і виробленого продук-та. Разом з тим для нього властивий технічний застій, при якому кількісне збільшення
 5. 3. Типи економічного зростання
  екстенсивний та інтенсивний (рис. 17.4). При екстенсивному типі економічного зростання збільшення суспільного продукту відбувається за рахунок кількісного збільшення факторів виробництва: залучення у виробництво додаткових ресурсів праці, капіталу (засобів виробництва), землі. При цьому технологічна база виробництва залишається незмінною. Так, розорювання цілинних земель з метою отримання
 6. 3. Типи економічного зростання
  екстенсивний та інтенсивний (рис. 17.4). При екстенсивному типі економічного зростання збільшення суспільного продукту відбувається за рахунок кількісного збільшення факторів виробництва: залучення у виробництво додаткових ресурсів праці, капіталу (засобів виробництва), землі. При цьому технологічна база виробництва залишається незмінною. Так, розорювання цілинних земель з метою отримання
 7. Терміни і поняття
  екстенсивний та інтенсивний Моделі економічного зростання (Кобба - Дугласа, Р. Солоу, Я. Тінберген-на, Харрода - Домара, Дж. Робінсон, В. Леонтьєва) Концепція ендогенного зростання (нова теорія зростання) Концепція нульового економічного зростання Теорії стадій економічного зростання (К. Маркса і У.
 8. Терміни і поняття
  екстенсивний та інтенсивний Моделі економічного зростання (Кобба - Дугласа, Р. Солоу, Я. Тінберген-на, Харрода - Домара, Дж. Робінсон, В. Леонтьєва) Концепція ендогенного зростання (нова теорія зростання) Концепція нульового економічного зростання Теорії стадій економічного зростання (К. Маркса і У.
 9. Основні терміни і поняття
  діалектику екстенсивного та інтенсивного факторів, сучас-менниє напрямки їх розвитку. 8. Обгрунтуйте позицію про співвідношення екстенсивного та інтенсивного факторів економічного зростання в сучасній економіці Заходу і Росії. 9. Який зв'язок екстенсивного та інтенсивного типів економічного зростання з затратностью і антізатратностью економічного розвитку? 10. Яке значення, на вашу думку,
 10. 23. ФАКТОРИ І ТИПИ ЕКОНОМІЧНОГО ЗРОСТАННЯ
  екстенсивний та інтенсивний. Основною особливістю екстенсивного типу економічного зростання є те, що розширення обсягу матеріальних благ і послуг досягається за рахунок збільшення кількості застосовуваних прямих факторів зростання: чисельності працівників, засобів праці, землі, сировини, паливно-енергетичних ресурсів. При екстенсивному зростанні зберігаються постійні пропорції між темпами зростання
 11. Типи економічного зростання
  екстенсивний та інтенсивний. Екстенсивний економічне зростання характеризується збільшенням обсягів суспільного виробництва шляхом кількісного нарощування одних і тих же в якісному відношенні факторів виробництва, розширення поля діяльності. Інтенсивний економічне зростання пов'язане із збільшенням обсягів суспільного виробництва шляхом залучення в господарський оборот більш досконалих в
 12. 10.1 . Сутність і типи економічного зростання
  екстенсивний і переважно інтенсивний. Їх особливості відображені в таблиці 24. Таблиця 24. Особливості переважно екстенсивного і переважно інтенсивного типів економічного зростання. Особливості переважно екстенсивного і переважно інтенсивного типів економічного зростання { foto98} У західній економічній літературі, проводячи аналогію з ростом і розвитком в природі,
 13. Економічне зростання: сутність, види і чинники.
  екстенсивний та інтенсивний. Екстенсивний зростання досягається за рахунок залучення більшого обсягу ресурсів, сировини, капіталу, робочої сили. Інтенсивний економічне зростання досягається за рахунок застосування нової, більш продуктивної техніки і технологій, досягнень НТП, інформації і зростання продуктивності праці. У практиці не існує екстенсивного або інтенсивного зростання в чистому вигляді, Найчастіше один
 14. 43. ЕКОНОМІЧНИЙ РОЗВИТОК І ЕКОНОМІЧНЕ ЗРОСТАННЯ
  екстенсивні - зростання витрат капіталу, праці; - інтенсивні - все, що дозволяє якісно удосконалити як самі фактори виробництва, так і процес їх використання: а) технологічний прогрес; б) економія на масштабах; в) зростання освітнього та професійного рівня працівників; г) підвищення продуктивності і поліпшення розподілу ресурсів; д) вдосконалення
 15. Тема 57. ЕКОНОМІЧНЕ ЗРОСТАННЯ І РОЗВИТОК
  екстенсивного або інтенсивного розвитку. Сутність екстенсивного шляху зводиться до розвитку економіки вшир за рахунок зростання залучення у виробництво більшої кількості працівників, сировини, засобів праці, землі і т. д. За допомогою екстенсивного зростання суспільство вирішує важливі проблеми: - забезпечує зайнятість і скорочує безробіття; - розвиває нові галузі, реструктурує економіку відповідно
 16. Обмеженість і межі
  екстенсивне зростання призводить до "тупикової ситуації". У розвинених країнах проблема підвищення ефективності використання природних ресурсів у повний зріст постала в 60 ~ 70 рр.., У зв'язку з чим актуалізувалася політика ресурсозбереження. У Росії також уже в 70-80-і рр.. почав відчуватися дефіцит ресурсів. Однак у повний зріст проблема неефективності господарювання встала в 90-і рр.. Стало ясно, що
 17. ЕКОНОМІЧНЕ ЗРОСТАННЯ. ВИМІР, ФАКТОРИ, ТИПИ
  екстенсивний та інтенсивний. Екстенсивний тип зростання передбачає залучення додаткової кількості ресурсів незмінної якості. Інтенсивний тип - залучення ресурсів більш високої якості. Практично в чистому вигляді ці типи не реалізуються. Реальний тип може бути або переважно екстенсивним або переважно інтенсивним. У західній економічній літературі активно обговорюється
© 2014-2022  epi.cc.ua