Головна
Економіка
Мікроекономіка / Історія економіки / Податки та оподаткування / Підприємництво. Бізнес / Економіка країн / Макроекономіка / Загальні роботи / Теорія економіки / Аналіз
ГоловнаЕкономікаЗагальні роботи → 
« Попередня Наступна »
Словник економічних термінів. Букви А-Д, 2013 - перейти до змісту підручника

ДІАГНОСТИКА ЕКОНОМІЧНОЇ СИСТЕМИ

сукупність досліджень для визначення цілей функціонування господарського об'єкта (організації, підприємства), способів їх досягнення, виявлення проблем і варіантів їх вирішення.

« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " ДІАГНОСТИКА ЕКОНОМІЧНОЇ СИСТЕМИ "
 1. 8. ЦІЛІ ТА ЗАВДАННЯ ДІАГНОСТИКИ
  діагностики - виявити місце, яке займає підприємство в загальному економічному просторі, його поточні виробничі можливості, споживані трудові, матеріально технічні та фінансові ресурси. Завдання діагностики - відображення основних факторів, що визначають стратегію підприємства, тобто шляхів досягнення поставленої мети. Стратегія підприємства повинна: відповідати реальному
 2. ЕКОНОМІЧНА ДІАГНОСТИКА ПІДПРИЄМСТВА
  діагностики на основі оцінки стану господарства та його ефективності робляться висновки, необхідні для прийняття швидких, але важливих рішень, наприклад, про цільове кредитуванні, про купівлю або продаж підприємства, про його закриття і
 3. Види послуг медичного закладу
  діагностику та лікування, має самостійне закінчене значення. Розрізняють детальну, просту, і комплексну медичну послугу. Детальна медична послуга - елементарна і неподільна послуга (ін'єкція, заклад історії хвороби тощо), яка не виступає об'єктом ціноутворення. Проста медична послуга - елементарна і неподільна: «Пацієнт» + «Спеціаліст»=«Один
 4. ЛІТЕРАТУРА
  діагностика і можливості попередження / / Вбпроси економіки. 1995. № 1. Пороховський А. Росія і сучасний світ / / Питання економіки. 1995. № 1. Кравець М. Стратегія взаємодії Росії з світовим господарством / / Питання економіки. 1994. № 12. Сетагов В. Про сутність і основи стратегії економічної безпеки Росії / / Питання економіки-. 1994. № 12. Фамііскій І. Відкрита економіка та
 5. ТЕМА 8. Аграрні відносини і аграрна реформа в перехідній економіці
  діагностика та
 6. 11. АНАЛІЗ ВНУТРІШНЬОГО СЕРЕДОВИЩА
  діагностики можуть бути: ефективність використання потужностей, прогресивність устаткування, його технічний стан; виконання плану організаційно технічних заходів; вартість сировини та її доступність; ступінь вертикальної інтеграції, чиста продукція, прибуток; системи контролю запасів, оборот запасів; ступінь контролю за процесом приготування продукту; закупівля; дослідження та
 7. 9.2. Принципи організації функціонально-вартісного аналізу
  діагностика, пріоритетність, оптимальна деталізація, виділення провідної ланки - головні принципи ФВА. Інші принципи ФВА. З метою забезпечення найбільшої віддачі від виконання робіт з ФВА необхідно дотримуватися ряду основних правил при проведенні аналітичного дослідження. Найбільш важливими є наступні. Принцип ранньої діагностики. Сутність його полягає в тому, що величина виявлених
 8. 13.2 Процес прийняття рішень
  діагностика проблемної ситуації;? формулювання цілей;? оцінка часу і обмежень (ресурсних, організаційних);? збір та аналіз необхідної інформації;? розробка альтернативних варіантів вирішення проблеми (формулювання переліку альтерна-тив);? попереднє ранжування альтернатив. 2. Прийняття рішення:? оцінка альтернатив і їх сортування за пріоритетом;? вибір і затвердження
 9. 10. АНАЛІЗ МАКРОСЕРЕДОВИЩА ПІДПРИЄМСТВА (PEST АНАЛІЗ)
  економічні, S - Sociocultural - соціокультурні, T - Technological forces - технологічні фактори) - виявлення та оцінка впливу найважливіших факторів макросередовища на результати поточної і майбутньої діяльності підприємства. При цьому встановлюються події, що не підконтрольні підприємству, але впливають на результати господарювання. PEST аналіз має на увазі відстежування змін макросередовища по
 10. Оборотні кошти
  діагностики захворювання, наявності ліжко-місць, термінів доставки продуктів харчування, термін між двома поставками, рівня кваліфікації працівників харчоблоку, наявності або відсутності схеми живлення за формами захворювання, географічного розташування стаціонару, сезонності, наявності або відсутності систематичної і достовірної інформації про хімічний склад та калорійність страв. Питання для самоконтролю:
 11. 2. УМОВИ РОЗВИТКУ СУЧАСНИХ МЕВ
  діагностики настання "періоду В". Що це за симптоми: - уповільнення зростання виробництва; - збільшення частки безробітних серед активної частини населення; - відносне переміщення місця отримання прибутку зі сфери виробництва в сферу фінансових маніпуляцій; - зростання державної заборгованості; - зростання військових витрат, викликаний над потребами військового характеру, а прагненням
 12. 25.2. Методи діагностики ймовірності банкрутства
  діагностики, їх позитивні сторони і недоліки. Для діагностики ймовірності банкрутства використовується кілька підходів, заснованих на застосуванні: а) трендового аналізу великої системи критеріїв та ознак; б) обмеженого кола показників; в) інтегральних показників; г) рейтингових оцінок на базі ринкових критеріїв фінансової стійкості підприємств та ін; д) факторних
 13. Три види систем.
  Систем: жорсткі системи, м'які системи та інформаційні системи. Жорсткими системами є неживі предмети. Комп'ютер, колір офісу, наприклад. М'які системи - це одухотворені предмети або ідеї. Ви самі-м'яка система, і сценарій «Гамлета» теж. Інформаційні системи дають нам інформацію про взаємодію між першими двома системами. Анкетування клієнтів, контрольні листи,
 14. 27. НТП як основа економічного зростання
  діагностики, лікарські засоби). Для сучасної Росії характерні поступове і неухильне зниження частки витрат на науку у ВВП, перехід до показників, характерним в кращому випадку для середньорозвинених країн. За даними Держкомстату, частка НДДКР у ВВП скоротилася до 1, 16% в 2005 р. (на рівні Індії, Канади, Бразилії). Процес вибору пріоритетів передбачає одночасно облік як мінімум
© 2014-2022  epi.cc.ua