Головна
Економіка
Мікроекономіка / Історія економіки / Податки та оподаткування / Підприємництво. Бізнес / Економіка країн / Макроекономіка / Загальні роботи / Теорія економіки / Аналіз
ГоловнаЕкономікаАналіз → 
« Попередня Наступна »
Колектив авторів. Аналіз і діагностика фінансово-господарської діяльності: Шпаргалка, 2009 - перейти до змісту підручника

10 . АНАЛІЗ МАКРОСЕРЕДОВИЩА ПІДПРИЄМСТВА (PEST АНАЛІЗ)

Мета PEST аналізу (P - Political legal - політико правові, E - Economic - економічні, S - Sociocultural - соціокультурні, T - Technological forces - технологічні фактори) - виявлення та оцінка впливу найважливіших факторів макросередовища на результати поточної і майбутньої діяльності підприємства. При цьому встановлюються події, що не підконтрольні підприємству, але впливають на результати господарювання.
PEST аналіз має на увазі відстежування змін макросередовища за такими напрямками.
Політика (Р): урядова стабільність, зміна законодавства, державне регулювання конкуренції в галузі і т. д.
Економіка (Е): загальна характеристика економічної ситуації, курс національної валюти і ставка рефінансування, рівень інфляції, рівень безробіття тощо
д.
Соціум (S): демографічні зміни, зміна структури доходів, ставлення до праці та відпочинку , соціальна мобільність населення і т. д.
Технологія (Т): державна технічна політика, значущі тенденції НДДКР, нові продукти і патенти.
Політичний фактор зовнішнього середовища вивчається в першу чергу для того, щоб мати ясне уявлення про наміри органів державної влади щодо розвитку суспільства та про засоби, за допомогою яких держава передбачає втілювати в життя свою політику.
Аналіз економічного аспекту зовнішнього середовища дозволяє зрозуміти, як на рівні держави формуються і розподіляються економічні ресурси.
Вивчення соціального компонента зовнішнього оточення допомагає усвідомити і оцінити вплив на бізнес таких соціальних явищ, як відношення людей до праці і якості життя, мобільність, активність споживачів та ін .

Аналіз технологічного компонента дозволяє передбачати можливості, пов'язані з розвитком науки і техніки, своєчасно перебудуватися на виробництво більш перспективної продукції.
Діагностика кожної події здійснюється шляхом присвоєння йому певної ваги - від одиниці (найбільш вагоме) до нуля (незначне). Сума ваг повинна дорівнювати одиниці. Оцінка ступеня впливу кожної події проводиться по 5 бальною шкалою (5 - сильний вплив; 1 - відсутність загрози). Середньозважені оцінки визначаються шляхом множення ваги події на силу його впливу. Потім підраховується сумарна зважена оцінка для даного підприємства.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна "10. АНАЛІЗ МАКРОСЕРЕДОВИЩА ПІДПРИЄМСТВА (PEST АНАЛІЗ)"
 1. Література
  аналіз в бюджетних установах. М., 1974. 4. Корчагіна Л. М. Аналіз господарської діяльності підприємства / / Бухгалтерський облік. 1996. № 10. 5. Мезенцева Т. Бухгалтерський облік і економічний аналіз в умовах ринку / / Фінанси, облік, аудит. 1994. № 6. 6 . Савицька Г.В. Аналіз господарської діяльності підприємства. Мн., 1999. 7. Самбірський В.І., Грищенко А.А. Аналіз господарської
 2. Аналіз
  аналіз і синтез. При аналізі відбувається уявне розкладання явища на складові частини і виділення окремих його сторін з метою виявити те специфічне, що відрізняє їх один від одного. Це важливо для вирішення подальшої завдання теоретичного пояснення тих особливостей, від яких відволікаються спочатку. За допомогою аналізу розкривається істотне в явищі. Якщо говорити про процес
 3. 8. ЦІЛІ ТА ЗАВДАННЯ ДІАГНОСТИКИ
  аналіз, - перший вид аналізу, що визначає ситуації, в яких знаходиться підприємство, т. е. виявляє обставини, що впливають на весь хід його виробничої, господарської та фінансової діяльності. Цілі діагностики - виявити місце, яке займає підприємство в загальному економічному просторі, його поточні виробничі можливості, споживані трудові, матеріально технічні та
 4. 9.4. Маркетинг: сутність, функції, принципи
  аналіз 4 основних груп чинників маркетингу: товару, ціни, методів розповсюдження товарів, методів стимулювання збуту товарів. Втілення в життя маркетингових заходів передбачає наявність налагодженої системи планування, організації та контролю маркетингу. В ході цієї роботи використовується функція маркетингових досліджень, звана бенчмаркингом, змістом якого є
 5. Глава 8. Фірма як об'єкт мікроекономічного аналізу
  аналізі головним об'єктом є фірма (підприємство). Це пояснюється тим, що в сучасній економіці саме підприємства (фірми) виробляють основну масу товарів та послуг, які задовольняють потреби людини. У цьому підручнику терміни «фірма» і «підприємство» розглядаються як синоніми, хоча на практиці це не завжди так. Наприклад, фірма може складатися з декількох підприємств, але
 6. 2.4.2. Горизонтальний і вертикальний аналіз бухгалтерського балансу
  аналіз полягає в побудові однієї чи декількох аналітичних таблиць , у яких абсолютні балансові показники доповнюються відносними темпами зростання (зниження). Цінність результатів горизонтального аналізу істотно знижується в умовах інфляції, але ці дані можна використовувати при міжгосподарських порівняннях. Мета горизонтального аналізу полягає в тому, щоб виявити
 7. 1. Витрати виробництва: зовнішні і внутрішні
  аналізі господарської діяльності будь-якого комерційного підприємства займає аналіз витрат і доходу в тій чи іншій формі. Вся сукупність витрат, пов'язаних з використанням ресурсів і послуг для виробництва продукції, називається витратами виробництва. Останні в залежності від їх ставлення до власності підприємства і характеру обліку підрозділяються на зовнішні, або явні і внутрішні, або
 8. 4. Техніка та принципи проектного аналізу. Вартість грошей у часі
  аналіз здійснюється на базі прийомів, які не є привілеєм проектного аналізу, а використовуються також в інших галузях теоретичної та прикладної економіки. Розглянемо деякі з цих
 9. 2.4.1. Аналіз валюти бухгалтерського балансу
  аналізувати характер зміни окремих його статей. Такий аналіз проводиться за допомогою горизонтального (тимчасового) і вертикального (структурного)
 10. 11. АНАЛІЗ ВНУТРІШНЬОГО СЕРЕДОВИЩА
  аналізу - виявити стратегічну ситуацію всередині підприємства, що характеризує поточний стан бізнесу і використання різноманітних ресурсів. По суті, аналіз внутрішнього середовища підприємства мало відрізняється від принципів, що використовуються при аналізі зовнішнього середовища. Тут також широко використовується SWOT аналіз, що виявляє сильні і слабкі сторони підприємства. У цьому випадку розглядаються всі сфери
© 2014-2022  epi.cc.ua