Головна
Економіка
Мікроекономіка / Історія економіки / Податки та оподаткування / Підприємництво. Бізнес / Економіка країн / Макроекономіка / Загальні роботи / Теорія економіки / Аналіз
ГоловнаЕкономікаТеорія економіки → 
« Попередня Наступна »
В.Я. Иохин. Економічна теорія, 2006 - перейти до змісту підручника

Грошові агрегати

Для вимірювання грошової маси з урахуванням активів використовуються наступні грошові агрегати: М1, М2, М3, L. М1=готівкові гроші + трансакційні депозити. Готівкові гроші містять у собі металеві і паперові гроші. Трансакційні депозити складаються з електронних грошових переказів, вкладів до запитання і чекових внесків. Агрегат М1 володіє надвисокої ліквідністю, бо вклади, включені в нього, можуть бути негайно перетворені в готівку, та й самі чеки фактично заміняють гроші.
З метою уникнути завищення грошової пропозиції готівку і чекові внески, що належать державі, федеральним резервним банкам, комерційним банкам та іншим фінансовим установам, в агрегаті М1 не враховуються.

М2=М1 + акції взаємних фондів грошового ринку (ВФДР) + + депозитні рахунки грошового ринку, ощадні вклади, дрібні строкові вклади + одноденні угоди про зворотний випуск + одноденні позики в національній валюті для здійснення операцій за межами країни.
М3=М2 + депозитні сертифікати + строкові угоди про зворотний випуск + термінові позики в євродоларах і титулах власності ВФДР. Можна сказати, що агрегат М3 на відміну від М2 доповнюється великими строковими вкладами, представленими сертифікатами та цінними паперами, які також легко трансформуються в чекові вклади.
L=М3 + банківські акцепти + комерційні папери + короткострокові цінні папери та облігації казначейства.
Агрегат L є самим широким агрегатом з усіх використовуваних на сьогоднішній день.
Використання того чи іншого агрегату визначається завданнями аналізу і переслідуваними цілями впливу на грошовий ринок. Найбільше застосування знаходить агрегат М1 в результаті подібності з традиційними способами визначення грошей. Деякі фахівці наполягають на тому, що параметр агрегату М2 має більш стійкий зв'язок з іншими змінними з рівнів обміну, ніж параметр М1. Інші пропонують використовувати експериментальний грошовий агрегат, в якому враховувався б «вага» кожного активу у відповідності зі швидкістю його обороту.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " Грошові агрегати "
 1. 3. Завдання за сучасними коштах
  Визначте величину грошового агрегату МЗ в Росії, використовуючи такі дані (цифри умовні, млрд руб.): А) готівку - 180, б) чекові вклади - 570, в) вклади на безчекові рахунках - 420; г) грошовий агрегат М2-3100; д) великі строкові вклади - 810. 4. Структура грошової маси в Росії (млрд руб.)
 2. Грошові агрегати
  Кількість звертаються в економіці грошей називається грошовою масою і являє собою величину пропозиції грошей. Величина пропозиції грошей вимірюється за допомогою грошових агрегатів. У різних країнах кількість грошових агрегатів різний, що зумовлено насамперед національними особливостями і значимістю різних видів депозитів. Однак у всіх країнах система грошових агрегатів будується
 3. 35. СТРУКТУРА ГРОШОВОЇ МАСИ І ЇЇ ВИМІР
  Головним елементом ринкової економіки є гроші, які забезпечують безперервність народно-господарського кругообігу, кругообігу доходів і витрат. Грошова маса являє собою сукупність готівкових та безготівкових платіжних засобів, що забезпечують обіг товарів і послуг у країні в певний момент. Ліквідність - здатність швидкого перекладу активу в готівку без
 4. Питання 75. Предмет, завдання і система показників статистики грошового обігу. Показники грошової маси та її структури
  Грошовий обіг - це рух фінансових коштів у внутрішньому обороті країни у готівковій та безготівковій формах в процесі обігу товарів, надання послуг і здійснення різних платежів. Предметом вивчення статистики грошового обігу є кількісна характеристика масових явищ і процесів у сфері грошового обігу. В основі системи статистичних показників, які
 5. Що таке грошові агрегати?
  Грошові агрегати (від лат. Aggregates - приєднаний) - частини сучасних грошови »коштів, які застосовуються для звернення і об'єднують різні боргові зобов'язання залежно від ступеня і характеру їх ліквідності. Ці частини послідовно включають все менш ліквідні складові частини, які можуть служити засобом збереження цінності. У різних країнах вся грошова маса поділяється на
 6. Практичні завдання
  1. Зайдіть на сайт www.cbr.ru і ознайомтеся з даними про грошову масу і грошових агрегатах в Російській Федерації. Які розміри норми рефінансування, норми обов'язкового резервування? 2. Проаналізуйте, як політика ЦБ РФ сприяє вирішенню двох суперечливих завдань - боротьбі з інфляцією і прискорення економічного
 7. Тема 53. ПРОПОРЦІЇ ГРОШОВОГО СЕКТОРА ЕКОНОМІКИ ТА ГРОШОВИЙ МУЛЬТИПЛІКАТОР
  1. Грошовий сектор економіки - сполучна ланка між усіма агентами ринкових відносин. Грошовий ринок має специфічну особливість, що виділяє його з-поміж інших ринків: тут звертається особливий товар - гроші. У них є спеціальна ціна - процентна ставка, що є альтернативною вартістю грошей. Тому на цьому ринку гроші не продаються і не купуються, а обмінюються на інші
 8. Питання для самоперевірки
  1. Назвіть причини появи та подальшого розвитку грошей. У чому полягає особливість грошей як економічної категорії? 2. Назвіть функції і види грошей. 3. Визначте роль електронних грошей в сучасній грошовій системі. 4. Що являє собою грошова система? У чому полягає особливість з-тимчасової грошової системи? 5. Назвіть основні елементи сучасної грошової системи.
 9. Контрольні та фактичні темпи ростаденежной маси
  Як вже зазначалося, незважаючи на те що Fed періоди-діческі повідомляла контрольні цифри зростання гро-ної маси, їй ніяк не вдавалося в точності їх со-блюдать. У табл. 27-5 представлені контрольні іфактіческіе показники зростання агрегатів грошовоїмаси Ml і М2 в період 1982-1986 рр.. Щорічно в листопаді в Fed повідомляє відомості про діапазон зростання де-ніжною маси в обігу в майбутньому році. Найбільш
 10. 6.3. ПОНЯТТЯ ГРОШОВОГО ОБІГУ. ВИМІР ГРОШОВОЇ МАСИ
  Поняття грошей в тій чи іншій трактуванні дозволяє визначити категорію грошової маси та її структуру. У нашому викладі, най-більш поширеному, під грошовою масою розуміють всю сукупність грошей, що перебувають в обігу (пропозиція грошей). Вона складається з грошей, які використовуються для готівкових та безготівкових розрахунків. Готівкові розрахунки можуть здійснюватися в мелкоопто-вої та роздрібної
 11. 8.5. ГРОШОВА МАСА В ОБІГУ ТА ЇЇ АГРЕГАТИ. ПОНЯТТЯ ГРОШОВОЇ СИСТЕМИ
  У ринковій економіці застосовуються різні угруповання грошей. Вони називаються грошовими агрегатами і служать альтернативними вимірювачами грошової маси в обігу. У розвинених країнах для визначення грошової маси використовується різна кількість грошових агрегатів. Так, в Англії та Франції? два, в Японії і Німеччині? три, США? 4. Для розрахунку сукупної грошової маси в РФ передбачені
 12. Що розуміється під грошима?
  У країнах з ринковою економікою грошовий обіг складається з готівкових і безготівкових грошей. Під готівкою розуміються монети, банківські білети (банкноти) та казначейські білети. Монети служать як розмінних грошей, дозволяють здійснювати будь-які дрібні покупки. В обіг їх вводить центральний банк. Спочатку банкноти випускалися всіма банками як векселі замість звичайних грошей.
© 2014-2022  epi.cc.ua