Головна
Економіка
Мікроекономіка / Історія економіки / Податки та оподаткування / Підприємництво. Бізнес / Економіка країн / Макроекономіка / Загальні роботи / Теорія економіки / Аналіз
ГоловнаЕкономікаЕкономіка країн → 
« Попередня Наступна »
В.Б.Сіроткін. ПРОБЛЕМИ МОДЕРНІЗАЦІЇ: конкурентний економічний порядок, 2006 - перейти до змісту підручника

Демографія

Країна поступово вповзає в «демографічну яму». Старіюче покоління виходить на пенсію, а заміщає його покоління менш численне.
У табл.1 представлена динаміка населення країни працездатного віку і природний приріст / убуток і еміграція населення. З табл.1 випливає, що, хоча чисельність населення працездатного віку продовжує зростати, природний спад населення складає близько 1 млн осіб на рік. Треба мати на увазі, що цифри Росстату, наведені в табл.1, слід вважати оптимістичною оцінкою.
За прогнозами РАН до 2009 року спад працездатного населення буде маловідчутних - 100 тис.осіб на рік. Потім очікується різке скорочення трудових ресурсів вже по 1 млн осіб на рік, а в 2015-2020 р.р. - По 1,5 млн осіб на рік. / 82 / Навіть, якщо стимулювати зростання народжуваності і одночасно приймати по 0,5 млн мігрантів на рік, то до 2026 року в Росії будуть проживати 137 млн чоловік (сьогодні близько 143 млн осіб). Без екстрених заходів до 2050 року населення Росії зменшиться наполовину.
У ХХ1 столітті за мігрантів розгорнеться конкурентна боротьба між країнами, що знаходяться в кризову демографічну ситуацію (Західна Європа, Японія та ін.)
До 1995 року колишні громадяни СРСР прагнули до Росії, але після початку війни в Чечні, економічної кризи 1998 роки їх потік помітно зменшився. Негативну роль відігравало посилення норм одержання російського громадянства і процедур оформлення виду на проживання. Сьогодні потік мігрантів в шість разів нижче, ніж у 1994 році і в два рази менше, ніж у 2000 році. / 82 / Офіційна статистика Росії стверджує, що в 2004 році використовувалася праця 460 тис. або 0,5% від числа зайнятих іноземних громадян. Частка мігрантів у складі зайнятих в розвинених країнах значно вище: Швейцарія - 18%, Австрія - 10%, Німеччина - 9%, Росія - 0,5%. Згідно з даними Міжнародної організації праці (МОП) в Росії 5 млн нелегальних мігрантів переважно з країн СНД і Південно-Східної Азії. До Росії їх приваблюють заробітки, які вище, ніж на батьківщині.
Структура мігрантів по країнах громадянства наступна. Узбекистан - 17%, Україна - 15%, Вірменія - 11%, Таджикистан - 10%, Молдова - 8%, Киргизія - 6%, Азербайджан і Казахстан по 5%, Росія - 4%, Грузія - 3%, Білорусь - 3 %, Туркменія - 2%, з інших країн - 11%.
Для того, щоб вирішити проблему трудових ресурсів, Росія змушена буде підвищити міграційну привабливість за рахунок гарантій гідної праці та дотримання прав людини. Жорстка міграційна політика обернеться для країни катастрофою. Наприклад, міграція з Таджикистану вже переорієнтовується на Пакистан, оскільки там до таджиків ставляться краще, ніж у Росії.
Таблиця Динаміка працездатного населення, природний приріст населення і еміграція з Росії


  Г о д и
  1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005
Чисельність населення працездатних віку, тис.чол.:

чоловіки 16-59 років

жінки 16-54 роки
83943 н.д. 83892 83748 83767 84332 84540 84800 85352 86263 87172 88040 88515 89206 89896 90218
Природний приріст (+) і спад (-), тис.чол. 333 104 -220 -750 -893 -840 -778 -756 -705 -930 -959 -943 -935 -889 -793 -843
Еміграція, тис.чол. Н.д. Н.д. 673 143 483 028 337 121 339 600 288048 232 987 213 377 214 963 145 720 121166 106 685 94018 79795 н.
Д.

У нижньому рядку табл.1 вказано число емігрантів з країни. Ці дані Росстату сильно занижені порівняно з відомостями з посольств іноземних держав, які надавали дозволу на виїзд. Експерти вважають, що за кордон просочується в два рази більше громадян, ніж відображає державна статистика. За стандартами ООН емігрантом можна вважати людину, яка живе поза країни громадянства більше одного року. Багато юнаків, які виїхали навчатися за кордон, щоб не служити в армії, вже не повертаються. Так Росстат стверджував, що в 2004 році в США виїхали 2919 чоловік, а в посольстві США називають цифру 5729 чоловік; в Ізраїль - 1733 людини, а за даними посольства - 3982 людини; до Великобританії - 165 осіб, а за виданими дозволами - 800 чоловік . / 83 / Статистика взагалі сильно спотворює картину описуваних явищ. За даними статистики, середній житель країни має одну грудь і одне яйце.
Еміграція висловлює реакцію населення на погіршення соціальної та економічної ситуації в країні. На початку 90-х років близько 80% загального числа виїхали складали німці та євреї. Сьогодні їх частка не вище 20-30% і виїжджають переважно росіяни. У 90-х роках 40% від'їжджаючих мали вищу освіту.
Їдуть з країни, в основному, вчені (біологи, фізики), представники середнього класу, в сім'ях яких ростуть хлопчики. За даними ООН, Росія вийшла на перше місце в світі за кількістю біженців, кількість яких з 2002 по 2004 роки збільшилася на 68%. Тільки в 2004 році росіяни подали 61 тис.заявленій на надання притулку в Великобританію; 60 тис. - в США; 51,4 тис. - до Франції; 50,5 тис. - до Німеччини, тобто в сумі 223 тисяч заяв. / 83 /
Причини еміграції називають різні: біженці вважають, що гірше, ніж в Росії їм вже ніде не буде; бізнесмени кажуть, що їм потрібна стабільність і «запасний аеродром»; батьків турбує майбутнє дітей.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " Демографія "
 1. глобальні проблеми сучасності
  демографії; продовольчого забезпечення населення планети; ресурсів та їх заповнення; забезпечення безпеки і миру; охорони навколишнього середовища та ін Спільним для всіх глобальних проблем є їх універсальний характер, так як вони є породженням сучасної цивілізації. Прояв і подальше загострення цих проблем в планетарному масштабі настійно вимагають їх ретельного
 2. 21. Загальні поняття демографії
  демографія - наука, яка на основі соціальних, економічних, біологічних і географічних чинників досліджує закономірності, що відбуваються в структурі, динаміці, а також розміщенні і переміщенні народонаселення. На базі цього розробляється політика народонаселення, робляться прогнозні оцінки змін народонаселення країни, регіону та в рамках світової економіки в цілому. У демографічній
 3. Коефіцієнти відтворення населення
  демографія - наука, яка на основі соціальних, економічних, біологічних і географічних чинників досліджує закономірності, що відбуваються в структурі, динаміці, а також розміщенні і переміщенні народонаселення. На базі цього розробляється політика народонаселення, робляться прогнозні оцінки змін народонаселення країни, регіону та в рамках світової економіки в цілому. У демографічній
 4. Сутність процесу урбанізації
  демографічний та географічний процес, що відбувається на основі історично сформованих форм суспільного і територіального поділу праці. У більш вузькому, демографо-статистичному розумінні урбанізація - це зростання міст, особливо великих, підвищення питомої ваги міського населення в країні, регіоні, світі. Розвиток процесу урбанізації тісно пов'язане з особливостями формування
 5. 23. Урбанізація. Міське і сільське населення
  демографічний та географічний процес, що відбувається на основі історично сформованих форм суспільного і територіального поділу праці. У більш вузькому, демографо-статистичному розумінні урбанізація - це зростання міст, особливо великих, підвищення питомої ваги міського населення в країні, регіоні, світі. Розвиток процесу урбанізації тісно пов'язане з особливостями формування
 6. Питання 1 Предмет, методи та функції курсу національної економіки
  демографії, екології, політології, регіоналістики, економічної історії. Особливо тісно пов'язаний з національною економікою предмет економічної географії, в рамках якої вивчаються фактично ті ж самі проблеми, за винятком фінансової складової господарської системи. Внутрішнє членування предмета національної економіки не є загальноприйнятим і усталеним; проте можна виділити
 7. 3. Під впливом яких чинників трансформуються погляди і концепції економістів?
  Демографії, соціології та ін; - вдосконалення методів наукового дослідження; - розширення (зміна) тематики і поглядів на предмет економічної науки; - взаємозв'язок і узгодження окремих розділів економічної теорії, наявність або, навпаки, відсутність внутрішньої логічності, спряженості економічних законів і категорій. На розвиток і утримання економічної науки впливають
 8. 24. Прокоментуйте проблему, висунуту Т. Мальтусом в його відомій праці. Як трактується вона в сучасних умовах?
  Демографічному «вибуху». З мальтузіанской концепції випливає, що трудяще населення саме винне в своєму скрутному становищі. Виправити умови життя не можна, тому що не можна виправити, «скасувати» закони природи. Мальтусом ігнорується той факт, що з ростом життєвого рівня, поліпшенням матеріальних умов змінюються і демографічні процеси, скорочується народжуваність. У теорії
 9. Питання 7. Демографічна статистика. Перепису населення. Основні категорії населення
  демографії, представляючи собою вимірювальний апарат вивчення кількісних закономірностей. Об'єктами статистичного спостереження у демографічній статистиці є: 1) населення в цілому; 2) окремі групи населення; 3) сім'ї різних віків; 4) народилися або померлі за будь-який період і т. д. Основними завданнями демографічної статистики є: 1) визначення
 10. Демографія: динаміка, процеси і тенденци
  демографічні процеси заслуговують найпильнішої уваги і дослідження. Наростаюча напруженість у цій сфері насамперед пов'язується з так званим «демографічним вибухом», досить чітко проявився вже з середини XX століття і став однією з характерних рис сучасної епохи. Про інтенсивність цього процесу красномовно свідчать наступні статистичні дані.
 11. П'ЯТЬ ОСНОВНИХ ЕКОНОМІЧНИХ ПЛИТ
  демографія Населення світу зростає, рухається і старіє. Населення бурхливо росте в найбідніших країнах світу. Тиск злиднів у власній країні, тяжіння більш високого рівня життя за кордоном спонукають десятки мільйонів людей без кваліфікації переміщатися з бідних країн у багаті промислові країни, де їх робоча сила не потрібна. Крім того, у світі розвивається новий клас людей - дуже
 12. 3. Зв'язок соціології праці з науками про працю
  демографічні відмінності людей, на відмінності в їх освіту і кваліфікацію, на особливості виховання і політичних поглядів, віросповідання та суспільного становища. Різноманіття наук про працю обумовлено специфікою тих трудових проблем, які є об'єктом дослідження кожної з них. Предметом економіки праці є система соціально-економічних відносин, що складаються в
 13. Тема 8. ПРЕДМЕТ ЕКОНОМІЧНОЇ ТЕОРІЇ. МЕТОДИ ДОСЛІДЖЕННЯ ТА АНАЛІЗУ ЕКОНОМІЧНИХ ПРОЦЕСІВ
  демографія і т. д.). 3. Застосовувані методи. Економічна теорія озброює даний комплекс наук загальними підходами та поглядами на господарські процеси, що діють у них закони розвитку, при цьому виробляє рекомендації щодо застосування цілого ряду прийомів у вивченні об'єктів. Існують як загальнонаукові, так і спеціальні методи. Загально методи: - наукової абстракції; - аналізу та
 14. Питання 58 Міграція робочої сили як проблеми економічної теорії
  демографії аналізується вплив міграційних процесів на склад і рух трудових ресурсів, а також вплив на зміну кон'юнктури попиту. Для фахівців з економічної географії важливим є вплив, який чиниться міграцією на формування населення на різних територіях, на його структуру, щільність і конкретні місця концентрації (міста і сільські поселення), а також на
© 2014-2022  epi.cc.ua