Головна
Економіка
Мікроекономіка / Історія економіки / Податки та оподаткування / Підприємництво. Бізнес / Економіка країн / Макроекономіка / Загальні роботи / Теорія економіки / Аналіз
ГоловнаЕкономікаЗагальні роботи → 
« Попередня Наступна »
Г.П. Журавльова. Економіка: Підручник, 2001 - перейти до змісту підручника

Бюджетні обмеження


Криві байдужості дозволяють виявити споживчі переваги. Однак при цьому не враховуються дві важливі обставини: ціни товарів і доход споживачів. Криві байдужості лише показують можливість заміни одного блага іншим. Однак вони не визначають, який саме набір товарів споживач вважає для себе найбільш вигідним. Цю інформацію дає нам бюджетне обмеження (лінія цін, пряма витрат - budget constraint).
Бюджетна лінія показує різні комбінації двох продуктів, які можуть бути придбані при фіксованій величині грошового доходу.
Наприклад, якщо продукт А коштує 1,5 тис. руб., А продукт В коштує 1 тис. руб., То споживач міг би придбати всі комбінації продуктів А і В, показані в табл. 5.2, при грошовому доході, рівному 12 тис. руб. Зауважимо, що в одному з двох крайніх випадків споживач міг би затратити весь свій дохід на покупку 8 одиниць продукту А (яблука) так, що у нього не залишилося б грошей для придбання продукту В (груші). Або, відмовившись від 2 одиниць продукту А і тим самим заощадивши 3 тис. руб., Він міг би купити 6 одиниць продукту А та 3 одиниці продукту В.
І так далі.
Таблиця 5.2. Бюджетна лінія продуктів А і В, доступних покупцеві з доходом 12 тис. руб.
Одиниця продукту А (ціна 1,5 тис. руб.)
Одиниця продукту В (ціна 1 тис. руб.)
Сумарний витрата (тис. руб.)
8
0
12 (=12 +0)
6
3
12 (=9 +3)
4
6
12 (=6 +6)
2
9
12 (=3 +6)
0
12
12 (=0 +12)
Математично бюджетні обмеження можна записати наступним чином:
/=РлОл + Р & ь або в більш звичному вигляді:
_ \ РА В ~ ~ В ~ ТВ В '
де --- кутовий коефіцієнт прямої витрат, який вимірює
нахил цієї прямої до осі абсцис (рис. 5.8.).
На рис. 5.8 бюджетна лінія зображена графічно. Нахил бюджетної лінії залежить від ставлення ціни товару В (Рв) до ціни товару А (РА):
РА _ 1,0 тис. руб. _2 Рв 1,5 тис. руб. 3
Це всього лише математичний вираз того факту, що споживач повинен відмовитися від придбання двох одиниць продукту А за ціною 1,5 тис. руб. кожна, щоб отримати в своє розпорядження 3 тис. руб., необхідних для покупки 3 одиниць продукту В.
Кожна точка цієї прямої показує, яку кількість товару А (яблука) і товару В (груші) може придбати споживач, розташовуючи фіксованим доходом 12 тис.
руб. і витрачаючи його повністю на купівлю цих двох товарів за умови, що ціни на груші і яблука не змінюються.
Зниження грошового доходу за умови, що ціни на товари залишаються незмінними, призводить до паралельного переміщення бюджетної лінії вліво. Відповідно збільшення грошового доходу призводить до зміщення бюджетної лінії вправо.
Якщо доход і ціни одночасно пропорційно зростуть (або знизяться), те положення бюджетної лінії не зміниться. У цьому полягає сенс індексації доходів населення: інфляційне підвищення цін (яке призводить до паралельного переміщення бюджетної лінії вліво) супроводжується одночасним пропорційним (тобто в ту ж кількість разів) збільшенням доходу (що зміщує бюджетну лінію паралельно вправо) і бюджетна лінія, а значить, і реальний добробут споживачів не змінюється. Зміна ж відносних цін товарів призводить до зміни нахилу бюджетної лінії.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " Бюджетні обмеження "
 1. ДЕРЖАВА
  ДЕРЖАВА часто створює загрозливий економіці бюджетний дефіцит Якщо витрати держави перевищують його доходи, виникає бюджетний дефіцит, для фінансування якого держава, як правило, випускає облігації . Такі облігації є державним боргом. Бюджетний дефіцит збільшує масштаб державного боргу. Дефіцитне фінансування увійшло у сучасних держав в
 2. 2. Споживчі переваги. Криві байдужості та бюджетні обмеження
  У зв'язку з тим що спроби виміру корисності за допомогою абсолютної шкали не увінчалися успіхом, ряд вчених запропонували замінити абсолютну шкалу відносної і описати поведінку споживача за допомогою переваги (або ранжирування). Найбільший внесок у розробку ординалистской (порядкової) корисності внесли Ф. Еджуорт, В. Парето, Е. Слуцький, Р. Аллен, Дж. Хікс і П.
 3. Криві байдужості
  Вихідним інструментом аналізу споживчих переваг у цій теорії є криві байдужості. Крива байдужості (idifference curve) показує різні комбінації двох економічних благ, що мають однакову корисність для споживача. Криві байдужості дають інформацію про перевагах споживача продукту А або продукту В. Інакше кажучи, криві байдужості показують, що хоче
 4. Бюджетні обмеження
  Криві байдужості дозволяють виявити споживчі переваги. Однак при цьому не враховуються дві важливі обставини: ціни товарів і доход споживачів. Криві байдужості лише показують можливість заміни одного блага іншим. Однак вони не визначають, який саме набір товарів споживач вважає для себе найбільш вигідним. Цю інформацію дає нам бюджетне обмеження (лінія цін,
 5. 3. Рівновага споживача. Ефект доходу та ефект заміщення
  Точка дотику кривої байдужості з бюджетним обмеженням означає положення рівноваги споживача. Рухаючись уздовж бюджетного обмеження, ми можемо знайти таку точку D, яка належить кривій байдужості 1) 2 більш високого порядку і в якій максимізується добробут споживача при даному бюджеті. Крива U3 є кривою більш високого порядку, ніж U2, проте вона виходить за
 6. Висновки
  1. Процес формування попиту споживачів на різноманітні товари та послуги з урахуванням їх доходу та особистих уподобань становить споживчу поведінку. 2. Споживчий вибір в умовах ринкової економіки завжди пов'язаний не тільки з оцінкою корисності споживаних благ (перше і друге правила споживчої поведінки), але і з зіставленням цін альтернативних варіантів вибору. 3. В
 7. Запитання для самоперевірки
  1. Чи вірні твердження: а) Оптимальне правило покупки раціонального споживача полягає в тому, що він купує товар за найвищою ціною (так, ні), б) Реклама побудована в основному на використанні ефекту сноба. в) Раціональний споживач купуватиме різні товари за однаковими цінами тільки тоді, коли корисність цих товарів теж буде для нього однакова (так, ні). 2. Гіпотеза про
 8. Модифікацією виробничої функції є изокванта
  Ізокванта - крива, геометричне місце точок, відповідних всім варіантам виробничих факторів, використання яких забезпечує однаковий обсяг випуску продукції. Графік, на якому представлений набір ізоквант, називається картою ізоквант (рис. 6.2). При аналізі господарської діяльності використовуються також ізокости. Ізокости - це лінії рівних витрат, в яких витрати на
 9. Тема 12. Споживчі переваги НА РИНКУ І закон спадної граничної корисності
  1. Раціональність поведінки споживача і закон спадної граничної корисності. В основі споживчого вибору завжди лежить бажання покупця задовольнити ту чи іншу потребу. Роблячи вибір, споживачі визначають цінність речей для себе за допомогою визначення їх корисності. Корисність - це здатність речі задовольняти людську потребу. Вона має властивість насичуватися,
 10. Тема 13. РЕАКЦІЯ СПОЖИВАЧА НА ЗМІНА ЙОГО ДОХОДУ І ЦІНИ ПРИДБАННЯ БЛАГ
  1. Нормальні товари. Ціни на ринку коливаються, доходи споживачів також не є постійною величиною, тому під їх впливом рівновагу споживача змінюється. Якщо дохід споживача зростає, то його купівельна спроможність збільшується і, навпаки, при скороченні доходу - звужується (рис. 13.1). Змінилися фінансові можливості змушують споживача переміститися на нову криву
© 2014-2022  epi.cc.ua