Головна
Економіка
Мікроекономіка / Історія економіки / Податки та оподаткування / Підприємництво. Бізнес / Економіка країн / Макроекономіка / Загальні роботи / Теорія економіки / Аналіз
ГоловнаЕкономікаЗагальні роботи → 
« Попередня Наступна »
Г.П. Журавльова. Економіка: Підручник, 2001 - перейти до змісту підручника

3. Рівновага споживача. Ефект доходу та ефект заміщення


Точка дотику кривої байдужості з бюджетним обмеженням означає положення рівноваги споживача. На рис. 5.9 показані кілька кривих байдужості - (f] t U2, U3. Крива Ut перетинає бюджетну лінію і тому є неоптимальним рішенням для споживача.
- * А
М
Рис. 5.9. Положення рівноваги споживача
Рухаючись уздовж бюджетного обмеження, ми можемо знайти таку точку D, яка належить кривій байдужості 1) 2 більш високого порядку і в якій максимізується добробут споживача при даному бюджеті. Крива U3 є кривою більш високого порядку, ніж U2, проте вона виходить за межі нашого бюджету і тому поки для нас недосяжна. При якому ж наборі споживач досягне максимально можливого задоволення обох потреб? Припустимо, споживач спочатку знаходиться в точці С, а потім переміститься в точку D. При цьому задоволення потреб зростає, так як точка D знаходиться на більш високої кривої байдужості і відповідає більш кращого, більшого по корисності набору товарів. Далі в пошуках ще більшого задоволення потреб наш споживач збільшує в споживанні кількість товару /! і зменшує кількість товару В. У результаті він переміщається в точку К, але останнє переміщення виявляється невигідним, бо воно зменшує загальну корисність двох товарів (більш низька крива байдужості).
З цієї причини споживач знову скорочує А і збільшує В.
Такі коливання приводять його до стану рівноваги , яке досягається тільки в точці D, що знаходиться на найбільш високою для даного споживача кривої байдужості. Звичайно, будь-яка точка вище здалася б більш бажаною, але рівень доходу робить її неможливою. Рівновага споживача настає тоді, коли у нього відсутні стимули змінювати споживчий набір благ. Це означає, що в даному стані досягається максимально можливий результат, тобто максимальна корисність, найбільше задоволення потреб. У точці рівноваги нахил лінії бюджетних можливостей, який визначається співвідношенням цін товарів, співпаде з нахилом кривої байдужості, що визначаються граничною нормою заміщення. Це означає, що алгебраїчно умова рівноваги споживача можна записати так: РА / РВ ~ NRSAB, а так як MRS - MUA / MUB, то MUA / MUB=РА / Реілі MUA / PA=MUB / PB. Таким чином, умова рівноваги, виведене кардиналізма, збігається з ординалистской у слови-ем рівноваги.
Рівновага споживача може змінюватися під впливом зміни цін. Разом з тим ефект ціни розпадається на два окремих ефекти: ефект доходу і ефект заміщення або субституції. Перший полягає в тому, що з падінням ціни товару при незмінному номінальному доході зростає реальний дохід споживача, підвищую-
щий можливості споживання даного товару.
Другий ефект проявляється в тому, що із зменшенням ціни товару з'являються можливості заміщати їм у споживанні більш дорогі товари-субститути. Однак у випадку з нормальним товаром і з товаром нижчої якості ці ефекти можуть діяти по-різному.
Підсумковий результат залежить від того, який з ефектів буде більш сильним і більш значущим для споживача.
Теоретично можна уявити такий випадок, коли ефект доходу буде настільки сильним, що загальне споживання даного товару скоротиться внаслідок падіння цін.
Описаний парадокс носить назву парадоксу Гіффена (на честь англійського економіста XIX в.), а товари, на які він поширюється, називають товарами Гіффена.
Товар Гіффена - це товар, який займає велике місце в бюджеті малозабезпечених споживачів, попит на який за інших рівних умов змінюється в тому ж напрямку, що і ціна, оскільки ефект доходу перевищує ефект заміщення.
За винятком товарів Гіффена, для всієї товарної маси діє загальне правило, згідно з яким споживання товару і відповідно попит на нього падають, якщо ціни на нього збільшуються, і збільшується, якщо ціни падають.
Таким чином, визначити поведінку споживача на ринку можна, використовуючи теорію граничної корисності і метод кривих байдужості.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " 3. Рівновага споживача. Ефект доходу і ефект заміщення "
 1. 3. Рівновага споживача. Ефект доходу та ефект заміщення
  рівноваги споживача. Рухаючись уздовж бюджетного обмеження, ми можемо знайти таку точку D, яка належить кривій байдужості 1) 2 більш високого порядку і в якій максимізується добробут споживача при даному бюджеті. Крива U3 є кривою більш високого порядку, ніж U2, проте вона виходить за межі нашого бюджету і тому поки для нас недосяжна. При якому ж наборі
 2. Висновки
  рівновагу в точці збігу нахилу лінії бюджетних можливостей з нахилом кривої байдужості. 10. Рівновага споживача може змінюватися під впливом зміни цін. Ефект зміни ціни розпадається на ефект доходу (з падінням ціни товару при незмінному номінальному доході зростає реальний дохід споживача, його можливість придбати даний товар) і ефект заміщення (із зменшенням
 3. Терміни і поняття
  споживчої поведінки Гранична корисність на витрачений рубль Ефект приєднання до більшості Ефект сноба Ефект Веблена Споживчі переваги Криві байдужості Карта кривих байдужості Аксіоми: раціональності, безперервності, можливості вибору, транзитивності, ненасиченості. Гранична норма заміщення Правило зменшуваною граничної норми заміщення Зона
 4. Основи стандартної моделі
  рівноважна ціна встановлюється на рівні, відповідному граничним витратам виробництва. Розглянемо на конкретному прикладі, за яких умов забезпечується стан рівноваги в національній економіці. Рис. 34.1. Кордон виробничих можливостей На рис. 34.1 графік показує ту кількість товарів Х і Y, яке може бути вироблено при даному кількості ресурсів. Точки вище
 5. Глосарій
  рівноваги сукупний попит дорівнює сукупному пропозицією, сукупні доходи дорівнюють сукупним витратам Закон Оукена - відбиває відношення між рівнем безробіття і відставанням обсягу ВВП. Згідно з цим законом перевищення поточного рівня безробіття на 1% над передбачуваним природним рівнем збільшує відставання обсягу ВВП на 2,5% Закон пропозиції - полягає в тому, що за інших рівних
 6. § 20. Закон попиту і спадної прибутковості
  рівноваги. У марксистській політичній економії синонімічним поняттям є ціна виробництва, про що докладно йтиметься далі. {foto19} Однак описана ситуація з одним товаром означає досягнення лише часткової рівноваги. Зміна витрат виробництва або співвідношення попиту і пропозиції на даний товар зумовлює певні зміни в цінах на інші товари. Якщо ж у
 7. § 21. Еластичність попиту і пропозиції та їх основні види
  рівновага в умовах недосконалої конкуренції. Закон Сея і закон Вальраса Взаємодія попиту і пропозиції в умовах досконалої конкуренції. При з'ясуванні особливостей взаємодії попиту і пропозиції важливо знати конкретну величину зростання або зниження попиту і пропозиції (скажімо, ціна зростає на 20%, або дохід зменшився на 5% і т. д.). Для цього користуються поняттям
 8. 4. Фундаментальні теореми добробуту. Оптимальність і контроль : проблема ринкового соціалізму
  рівноваги. В ці роки і неяк до пізніше були строго сформульовані основні теореми благосост стояння, а також почалося обговорення обмежень, пов'язаних i ними, і способів їх подолання, уточнення формулювань. У сучасній теорії конкурентну рівновагу і умова опти мальності по Парето розглядаються як щось еквівалентне Доказ цієї еквівалентності і укладено в фундаментал1>
 9. ЗМІНИ ДОХОДУ
  рівноваги для Марж надасть-ся в точці такий , як крапка з ', в якій отношеніеразвлеченій до їжі більше, ніж у точці е. ЗМІНИ ЦІНИ. На рис 6П-3 знову показанапервоначальная бюджетна лінія Марж AF. Пред-покладемо, що при цій заданої бюджетної лінііона вибирає точку е як відповідну опти- мальной споживчої парі. В даній точці онапотребляет 6 год розваг і 8 фунтів їжі
 10. Короткострокова адаптація ринку
  рівновагу на ринку капиталь-них послуг. Крива довгострокового пропозиції S "показує , що для будь-якого попиту на послуги капіталу буде существоватьпредложеніе капіталу за постійною «ієни» - рентної оценкеK0. Крива попиту DK отримана з шкали граничної ценностікапітала для фірм. Довгострокове рівновагу має місце в точ-ке?, де K0 - послуги капіталу, використовуваного при проізводствепродукціі
© 2014-2022  epi.cc.ua