Головна
Економіка
Мікроекономіка / Історія економіки / Податки та оподаткування / Підприємництво. Бізнес / Економіка країн / Макроекономіка / Загальні роботи / Теорія економіки / Аналіз
ГоловнаЕкономікаТеорія економіки → 
« Попередня Наступна »
С. Фішер, Р. Дорнбуш, P. Шмалензи. Економіка, 1995 - перейти до змісту підручника

4. Бухгалтерський облік і економіческаяреальность


Економісти припускають, що фірми действуюттакім чином, щоб максимізувати економіч-ську прибуток, або різницю між доходом і з-Держко.
Про Аоход фірми - це сума, полученнаяот продажу товарів або послуг протягом дан-ного періоду (скажімо, одного року). Іздержкіфірми - це витрати, пов'язані з виробниц-ством проданих протягом даного періодатоваров або послуг . Прибуток, або чистий до-хід, являє собою перевищення доходанад витратами.
Ці визначення в принципі прості, але на практи-ке виявляється зовсім непросто в точності виміряти величину витрат і прибутків. Для цієї целіпредпріятія використовують інструментарій бухгалтер-ського обліку, і велика частина інформації, кото-рую ми маємо про підприємства та їх поведінці, по-лучена на основі облікових даних. Таким чином, знання основних принципів бухгалтерського учетаявляется корисним для широкого спектра сітуацій.К жаль, системи обліку були призначені-чени для того, щоб постачати даними економі-чний аналіз. Спочатку вони разрабативалісьтак, щоб акціонери корпорацій і компаньйони, які не беруть активної участі в справах парт-нерства, могли отримати правдиву і надійну ін-
формацію про прибутки, на які вони мають пра-во. Для виконання цього завдання був необхідний той-який спосіб обчислення прибутку, щоб роботу бух-Галтера могли перевірити зовнішні контролери, незнайомі досконально з яким-небудь конкретнимпредпріятіем9. Як наслідок цього - системи уче-та, загалом, не відображають тих результатів, коториетрудно піддаються точному виміру, навіть якщовони є дуже важливими. Це означає, в част-ності, що облікові показники прибутку отлічаютсяот економічного прибутку, яку, як предпола-гается, фірми максимізують. Ми обговоримо основ-ні відмінності між цими концепціями прібиліпосле викладу основних принципів бухгалтер-ського обліку
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна "4. Бухгалтерський облік і економіческаяреальность"
 1. 5. Коріння ідеї стабілізації
  Економічний розрахунок не вимагає грошової стабільності в тому сенсі, який в цей термін вкладають прихильники руху за стабілізацію. Те, що стійкість купівельної спроможності грошової одиниці немислима і нездійсненна, ніяк не шкодить економічному розрахунку. Грошовий розрахунок вимагає грошової системи, функціонування якої не підривається втручанням держави. Спроби збільшити
 2. 7. Інтеграція каталлактіческіх функцій
  Коли люди, вивчаючи проблеми своєї власної діяльності, і економічна історія, дескриптивна економічна теорія та економічна статистика, реєструючи дії інших людей, застосовують терміни підприємець, капіталіст, землевласник, робочий і споживач, вони говорять про ідеальні типи. В економічній теорії підприємець, капіталіст, землевласник, робітник і споживач не
 3. 2. Капітальні блага і капітал
  Внутрішній імпульс, притаманний будь-якому живій істоті, змушує його засвоювати речовини, які підтримують, відновлюють і підсилюють його життєву енергію. Сама чудова риса діючої людини виявляється в тому, що він свідомо і цілеспрямовано прагне до підтримки і підвищення своєї життєздатності. Принаймні досягнення цієї мети його винахідливість веде його до створення
 4. 4. Облік витрат виробництва
  У розрахунках підприємця витратами є сума грошей, яка потрібна для придбання факторів виробництва. Підприємець намагається займатися тими проектами, від яких очікує найбільшого перевищення виручки над витратами, і уникати проектів, від яких він очікує більш низького рівня прибутку або навіть збитків. Роблячи таким чином, він погоджує свої зусилля з максимально можливим
 5. 3. Капітальні блага
  Як тільки вгамовані ті потреби, задоволення яких вважається більш нагальним, ніж будь-які заготовки на майбутнє, люди починають зберігати частину наявної пропозиції споживчих товарів для пізнішого використання. Відстрочка споживання дозволяє спрямовувати діяльність до більш віддалених цілям. З'являється можливість прагнути до цілей, про які раніше й подумати було не можна через
 6. 5. Адаптируемость капітальних благ
  Капітальні блага являють собою проміжні етапи на шляху до певної мети. Якщо під час періоду виробництва мета зазнає змін, то не завжди виявляється можливим використовувати вже наявні проміжні продукти для досягнення нової мети. Одні капітальні блага можуть стати абсолютно марними, а всі витрати з їх виробництва тепер виявляються втратами. Інші можна
 7. 7. Накопичення, збереження і проїдання капіталу
  Капітальні блага це проміжні продукти, які в ході подальшого виробництва трансформуються в споживчі товари. Всі капітальні блага, включаючи і ті, які не називаються швидкопсувними, приходять в непридатність або зношуються, беручи участь у виробничому процесі, або втрачають свою корисність до повного зношування внаслідок зміни ринкової інформації. Проблеми створення
 8. 9. Гроші і капітал; заощадження та інвестиції
  Капітал підраховується в грошах і в рамках цього обліку представляє собою певну суму грошей. Оскільки капітальні блага також обмінюються і ці акти обміну здійснюються в тих же самих умовах, що і обмін всіх інших товарів, то і тут виникає гостра необхідність в опосередкованому обміні і використанні грошей. У ринковій економіці жоден учасник не може відмовитися від вигод,
 9. Коментарі
  [1] хитрість природи Мізес має на увазі І. Канта [див Кант І . Ідея загальної історії у всесвітньо-цивільному плані / / Соч. Т. 6. С. 523] і Г. Гегеля, якому належить вираз хитрість розуму (List der Vernft) [Гегель Г. Філософія історії / / Соч. Т. VII. М., 1935. С. 32.]. [2] праксиология Supplement to Oxford English Dictionary (1982) повідомляє, що англійське слово praxeology (вар. praxiology,
 10. Д.А.Панков. Аналіз господарської діяльності бюджетних організацій, 2003
  Комплексний аналіз діяльності організацій, що фінансуються з бюджету, сприяє раціональному використанню коштів, що спрямовуються на утримання галузей невиробничої сфери: охорони здоров'я, освіти, НДІ та ін Основна увага приділена аналізу фактичних і касових видатків, розрахунків з дебіторами і кредиторами, оплати праці, використання матеріальних ресурсів та ін Актуальність
© 2014-2022  epi.cc.ua