Головна
Економіка
Мікроекономіка / Історія економіки / Податки та оподаткування / Підприємництво. Бізнес / Економіка країн / Макроекономіка / Загальні роботи / Теорія економіки / Аналіз
ГоловнаЕкономікаЗагальні роботи → 
« Попередня Наступна »
BC Автономслз, О.І. Ананьін, С.А. Афонією. Історія економічних вчень, 2002 - перейти до змісту підручника

4. Асиметрія інформації


Теорія пошуку Стиглера розглядає невизначеність лише одного аспекту блага - його ціни. Поза її рамок залишилася проблема невизначеності якості благ, на думку Стиглера, більш важка з | тчкі зору аналіза21. Підхід до цієї проблеми був зроблений у відомій роботі Дж.Акерлоф «Ринок" лимонів "» (1970) 22. Вихідною ідеєю Акерлофа була невиправна на деяких ринках асиметрія інформації про якість блага між продавцем і покупцем. Ця 1'м | уація характерна, зокрема, для ринку старих автомо-Ьілей, на якому продавець завжди володіє значно більшою інформацією про продається товар, ніж покупець. Покупець не може відрізнити погану машину (в Америці її називають «лимоном») ш хорошої і тому схильний вважати, що всі пропоновані на вторинному ринку машини - «лимони». Тому ціни на цьому ринку (> Удут непропорційно (щодо якості) нижче цін нових інгомобілей, У цих умовах власникам автомобілів хорошої якості невигідно продавати їх на вторинному ринку, так що погані ртомобілі витісняють з ринку хороші.
Оскільки величина спро-на такому ринку залежить не тільки від ціни, але і від якості, то ролне можливий результат, коли вона стане рівною нулю і, таким рраз, ринок припинить існування.
Аналогічні ситуації виникають в страховій справі, коли потен-пильний страхувальник має інформаційну перевагу перед Рахів компанією, наприклад, краще знає стан свого здо-|> 1! 1> я. Тому серед людей, охочих застрахуватися, преоблада-
1 Стіглер Дж. Указ. соч. С. 526-527.
Акерлоф Дж. Ринок «лимонів»: невизначеність якості і ринкової | lii механізм / / Thesis. Вип. 5. 1994. С. 91-104.
535
ють ті, для яких ризик страхової події непропорційно ise-l лик. Цей феномен називається «відбором гірших» (adverse selection),! і страхові компанії борються з ним, відмовляючись продавати стра-| ховьте поліси людям певного віку.
Але пригоди страхових компаній на цьому не закінчуються.
] Придбавши поліс, застрахований індивід починає поводитися недбало, що збільшує ймовірність страхової події (наприклад,! викрадення машини). Так, до негативного відбору додається «мораль-[ний», або «суб'єктивний», ризик {moral hazard) 21.
Великий розвиток отримала тема асиметрії інформації в рам ках проблеми «принципал-агент». Представники нової інстітутi ональной економіки розглядають тут слідства з кращої ні формувала ™ керуючого фірми в порівнянні з її соГк i Венніков-акціонерами (див. гл. 38).
З передумови про нерівність інформації в даний вре \ пг | виростає великий новий пласт економічної теорії.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " 4. Асиметрія інформації "
 1. Глава 30 Проблеми невизначеності та інформації в економічній теорії
  асиметричної
 2. Рекомендована література
  асиметрією інформації, (вперше розроблені К.Дж. Ерроу (див.: Arrow KJ Uncertainty and Me | Care / / American Economic Review. 1963. Vol.53. P. 941-973, Акерлоф Дж.] соч. З .
 3. ФІНАНСОВІ РИНКИ
  асиметрія інформації. Одні суб'єкти економіки знають одне, а інші - інше. Відомості про ефективність того чи іншого використання ресурсів розпорошені між економічними агентами, і ринок збирає і транслює цю інформацію - за допомогою цін. Фінансова революція XX століття - можливість портфельних інвестицій та диверсифікації значно знизила плату за ризик. Щоб мати цю можливість,
 4. 2. Права власності, трансакційні витрати, контрактні відносини
  асиметрії Інфодом мації, коли агент точно знає, скільки їм витрачено зусиль, апріь ципао має про це лише приблизне уявлення (так ui зване ситуація «прихованого дії»). У такому випадку виникає і стимул, і можливість працювати не з повною віддачею. Особет гостро постає ця проблема, коли люди працюють спільно («командою ^ та особистий внесок кожного визначити дуже важко;
 5. § 1. З ІСТОРІЇ ЕКОНОМІЧНИХ НАВЧАНЬ
  асиметричними, маючи на увазі явну неповноту освітлення всього процесу формування ринкової ціни. Перша концепція виявила вплив тільки пропозиції на ціну, а друга - вплив лише одного попиту. Попутно зауважимо, що в науці (наприклад, в біології) асиметрією прийнято називати відсутність або порушення закономірного розташування східних частин тіла відносно певної точки, осі або
 6. 2. Формальний і апріорний характер праксиологии
  інформації про неймовірних світах і зв'язках. Таким чином, праксиология є людською у подвійному сенсі. Вона людська, оскільки стверджує для своїх теорем в області, точно визначеної лежачими в їх основі допущеннями, загальність по відношенню до будь-якої людської діяльності. Крім того, вона людська, оскільки займається тільки людською діяльністю, і не прагне
 7. 4. Принцип методологічного індивідуалізму
  інформація для уточнення Я, які зібрані в цьому Ми. Ми завжди говорять конкретні індивіди; навіть якщо вони говорять хором, все одно залишається проголошення цього слова окремими індивідами. Кожен з Ми не може діяти інакше, як від свого власного імені. Вони можуть діяти всі разом або один з них може діяти за них усіх. В останньому випадку співробітництво інших
 8. 8. Концептуалізація і розуміння
  інформацією. Експерти можуть не погоджуватися з ним, але лише за умови розумної інтерпретації наявних доказів. Обговорення не допускає ніяких довільних тверджень. Однак нерідко історики розходяться в оцінці теорій неісторичних наук. Тоді, звичайно, можуть виникнути розбіжності з приводу критичного дослідження документів і отриманих висновків. Виникає нерозв'язний конфлікт.
 9. 4. Расистський полілогізм
  інформації про реальність і структуру світу. Фундаментальні логічні відносини і категорії мислення і діяльності є кінцевим джерелом усього людського знання. Вони відповідають структурі реальної дійсності, відкривають цю структуру людському розуму і в цьому сенсі для людини є основоположними онтологічними фактами [Cf. Cohen Morris R. Reason and Nature. New
 10. 6. На захист розуму
  інформацію, необхідну для остаточного вибору між розумним і нерозумним. Якщо людина розглядає можливість звільнення себе від верховенства розуму, він повинен знати, від чого повинен буде
© 2014-2022  epi.cc.ua