Головна
Економіка
Мікроекономіка / Історія економіки / Податки та оподаткування / Підприємництво. Бізнес / Економіка країн / Макроекономіка / Загальні роботи / Теорія економіки / Аналіз
ГоловнаЕкономікаЗагальні роботи → 
« Попередня Наступна »
Словник економічних термінів. Букви А-Д, 2013 - перейти до змісту підручника

акцептувати ЧЕК

чек, що має гарантію оплати зазначеної в ньому суми з боку банку. У Росії акцептовані чеки застосовуються тільки при одногородних розрахунках бюджетних організацій, а також при поверненні податковими органами доходів бюджету через підприємства зв'язку.

« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " акцептувати ЧЕК "
 1. ОСОБЛИВИЙ РАХУНОК
  рахунок покупця, замовника, відкритий у банку за місцем знаходження постачальника продукції для оплати поставок, документально акцептованих представником
 2. ОФЕРТА
  (від лат. offero - прелагается) письмове або усне пропозицію однієї особи (оферента), зроблене іншій особі (акцептанту), що містить повідомлення про бажання укласти з ним договір. Якщо оферта прийнята (акцептована), про що акцептант повинен оповістити оферента письмово, то угода сторін набуває офіційну силу, вступає в дію. Оферта має певний, зазначений у ній термін дії.
 3. 41. Документарні форми платежу в зовнішній торгівлі: документарне інкасо
  Особливість документарних платежів у зовнішній торгівлі полягає в тому, що оплата товару імпортером і поставка товару експортером ув'язуються з передачею або отриманням певних документів. Експортер отримує узгоджену плату за товар тільки в тому випадку, коли він пред'явленням або передачею документації (як правило, товаросупровідних документів) засвідчує, що направив товар
 4. 4.3. Сплата фрахту. Співвідношення коносамента і акредитива
  Одним з обов'язкових реквізитів, що підлягають включенню у зміст коносамента, є зазначення розміру фрахту, що підлягає сплаті одержувачем, чи інше вказівку на те, що фрахт повинен сплачуватися їм. Для сплати фрахту може бути застосований будь-якої зі сформованих у фінансовій практиці і передбачених цивільним законодавством спосіб розрахунків, зокрема акредитив. Документарний і
 5. 38. ЕВОЛЮЦІЯ І ВИДИ ГРОШЕЙ
  Гроші в своєму розвитку виступали в двох видах: дійсні гроші і знаки вартості (замінники, заступники). Дійсні гроші - гроші, номінальна (позначена на них) вартість яких відповідає їх реальній вартості, тобто вартості металу, з якого вони виготовлені. Перші монети з'явилися майже 26 століть тому в Стародавньому Китаї та Стародавньому Лидийском державі. У Київській
 6. Грошовий ринок. Рівновага на грошовому ринку
  Сутність грошей як економічної категорії проявляється в їх функціях, які виражають внутрішню основу, зміст грошей. Функції грошей: - міра вартості; - засіб обігу; - засіб платежу; - засіб накопичення і заощадження; - світові гроші. Гроші виступають у двох видах: дійсні гроші і знаки вартості. Дійсні - гроші, у яких номінальна вартість
 7. 2.1. Бюджетна класифікація як основа організації аналізу виконання кошторису витрат, характеристика видів витрат
  Правильність обліку доходів і витрат бюджету забезпечується єдністю системи бюджетного обліку, в основі якої лежить бюджетна класифікація, що передбачає науково обгрунтовану, обов'язкову угруповання доходів і витрат бюджету за однорідними ознаками, закодованим в певному порядку. Бюджетна класифікація використовується для складання і виконання бюджетів і покликана забезпечити
 8. 6.2.7. Ринок страхових і банківських послуг
  Значне місце серед світових послуг займають купівля-продаж страхових і банківських послуг. Страхові послуги - це комплекс послуг із страхування найрізноманітніших ризиків. Їх зародження пов'язано з розвитком ринку послуг, що неабиякою мірою було обумовлено наявністю ризиків при продажу таких послуг, як транспортні. Міжнародний товарообіг насамперед підданий ризикам, пов'язаним з
 9. 4.1. Аналіз забезпеченості податкової інспекції фінансовими ресурсами
  Одна з найважливіших статей видатків бюджету - видатки на діяльність фінансових і податкових органів, що входять до витрат на державне управління та муніципальне самоврядування. Державна податкова служба відповідає за практичну реалізацію прийнятих в державі законів з податків і зборів. Тому ці витрати мають першорядне значення у формуванні дохідної частини бюджету країни в
 10. 5.7. Банківські послуги у зовнішній торгівлі
  Банківські послуги у зовнішній торгівлі можуть бути класифіковані наступним чином: а) при обміні товарами: - отримання і надання банківської інформації; - публікація отриманої інформації; - надання гарантій; - відкриття документарних акредитивів; - стягнення платежів по поставках товарів (документарне інкасо); - отримання акцептів, дисконтування і
 11. 3. МІЖНАРОДНІ РОЗРАХУНКИ. ФОРМИ МІЖНАРОДНИХ РОЗРАХУНКІВ
  . Національна валюта обмінюється на іноземну насамперед для здійснення платежів за кордон при возвікновеніі зобов'язань перед іноземними юридичними та приватними особами. З іншого боку, основним каналом надходження іноземної валюти в країну є платежі за кордону. Грошові вимоги та зобов'язання у валюті виникають на основі економічних, політичних,
 12. 2.3. Фінансовий аналіз діяльності медичних установ.
  Забезпечення фінансової стійкості медичних закладів - основне завдання економічного аналізу медичних установ. Фінансовий аналіз є складовою частиною економічного аналізу. Можна виділити дві основні групи факторів, що впливають на фінансовий стан медичних установ. 1) Зовнішні: - система фінансування; - оплата за надання медичної
 13. 12.5. Порядок кредитування торговельних організацій
  Незважаючи на те, що використання банківських кредитів пов'язано зі значними витратами коштів, лише невелика частина торговельних організацій обходиться без них. При видачі кредитів банки керуються Банківським кодексом Республіки Білорусь, Інструкцією про порядок надання (розміщення) банками грошових коштів у формі кредиту і їх повернення, внутрішніми нормативними документами. Основними
© 2014-2022  epi.cc.ua