Головна
Економіка
Мікроекономіка / Історія економіки / Податки та оподаткування / Підприємництво. Бізнес / Економіка країн / Макроекономіка / Загальні роботи / Теорія економіки / Аналіз
ГоловнаЕкономікаТеорія економіки → 
« Попередня Наступна »
Л.І. Абалкін. Курс перехідної економіки, 1997 - перейти до змісту підручника

7.4.1.Цел і і механізм «плану Маршалла»


Основне завдання плану, який був оформлений у вигляді закону США про економічне співробітництво на 1948 р., складалася втом, щоб «підтримати і зміцнити принципи індивідуальної свободи, вільні інститути та справжню незалежність в Европе1 шляхом допомоги тим країнам, які беруть участь в єдиній програмі відновлення, заснованої на власних зусиллях країн і їх взаємне співробітництво» . Розуміючи, що європейський ринок робить стабілізуючий вплив на світову економіку, Маршалл стверджував, що США повинні ставити своєю метою якнайшвидше покінчити із залежністю від їхньої допомоги. План включав заходи з відродження виробництва, розширенню зовнішньої торгівлі, підтримки міжнародної стабільності, розвитку економічного співробітництва, в тому числі всілякі Кроки, спрямовані на встановлення справедливих обмінних курсів і зняття торгових обмежень. Слід зазначити, що в перші повоєнні роки країни Західної Європи відчували найгостріший дефіцит валютних ресурсів для оплати імпорту з США - («доларовий голод»). США опинилися перед віз-
1 Названий по імені його автора - держсекретаря США, був націлений на 'надання економічної допомоги США післявоєнній Європі.
Можностью різкого скорочення свого експорту до Європи. Тому «план Маршалла» був спрямований не тільки на вирішення економічних і політичних проблем країн Західної Європи, а й на підтримку власного американського експорту.
США не тільки фінансували зростання експорту з самих США, в тому числі надлишків сільськогосподарської продукції, а й зробили умовою допомоги зниження торгових бар'єрів, що сприяло свободу торгівлі в Європі. Були прийняті кодекси про лібералізацію торгівлі та руху капіталу. Водночас завдяки освіті Європейського платіжного союзу здійснилася лібералізація взаємних платежів.
У якості складової частини закон США про економічний співро робітництві 1948 включав положення про захист національної (внутріш ній) економіки. По-перше, це стосувалося закупівлі нафти і нафтопро дуктів за межами США і обмеження вивозу нефтепотребляюще-го обладнання в країни, де можливе використання альтернатив ного палива та джерел енергії. По-друге, визначався розмір експорту пшениці і особливо стимулювалося напрямок надлишків сільськогосподарського виробництва для поставки в рахунок допомоги єв-ропейское країнам за «планом Маршалла». ,. . |
Американське уряд гарантував капіталовкладення своїх підприємців і повернення в любой'момент інвестованих сум у доларах. Весь прибуток, отриманий американськими компаніями в місцевій валюті, також могла вивозитися в США в доларах. Поряд з гарантіями і привілеями двосторонні угоди передбачали зняття всіх обмежень з імпорту американських товарів, зниження митних зборів, поставку в США військово-стратегічної сировини.
У ході реалізації «плану Маршалла» відбувалася перекачування доларів в активи приватних американських компаній, так як в силу дефіциту зовнішньоторговельного балансу країн Західної Європи асигновані їм державні кошти США поверталися назад, але вже до приватним фірмам, що здійснюють поставки до Європи. Це дозволило пожвавити американську економіку.
Крім значної матеріальної допомоги «план Маршалла» ніс у собі щось більше - обмін знаннями, ноу-хау, який дуже багато дав і США, і який прийняв допомогу країнам. Так, в результаті використання німецької наукової та технічної інформації і «імпорту» кращих німецьких вчених і техніків США, отримали більше, ніж будь-які грошові репарації. Дж. Джімбел на підставі раніше за-
секреченних документів підрахував, що в грошовому вираженні вартість переданої в кінцевому рахунку приватним американським фірмам інформації про науково-технічні досягнення німецької промисловості в області виробництва синтетичного палива, у гумовій, текстильної, машинобудівної і керамічної галузях, у виробництві оптики досягала 10 млрд дол
А Організаційні структури. Для розробки та управління реалізацією програми допомоги Організацією європейського економічного співробітництва були створені горизонтальні - загальні (з розробки програми, платіжного балансу, внутрієвропейської торгівлю та платежах) і вертикальні - що мають справу з певними товарами (вугілля, електроенергія, нафта, залізна руда і сталь, продовольство і сільське господарство, сировина, наземний і морський транспорт, робоча сила) комітети.
Головними функціями організації були: розробка окремих програм допомоги, розробка програми другого етапу (липень - вересень 1948 р.), визначення загальної суми допомоги і розподіл її між країнами.
Для управління наданням допомоги в США була заснована Адміністрація економічного співробітництва, очолювана призначеним президентом США адміністратором. У організаційні структури США, створені для реалізації «плану Маршалла», входили також: Національний консультаційна рада з проблем міжнародного грошового обігу та фінансів, Державний консультаційна рада. Крім того, був заснований пост спеціального представника США за кордоном і сбздана в кожній країні спеціальна місія - Адміністрація економічного співробітництва за кордоном, які були представниками і діяли під контролем адміністратора.
Форми і етапи допомоги. Допомога в рамках «плану Маршалла» надавалася у вигляді субсидій або кредиту, у тому числі з оплатою його поставками в США сировини і матеріалів, необхідних їм вследст віє дефіциту ресурсів. Вибір форми допомоги та умови відшкодування кредитів залежали від характеру і цілей надання конкретних сум і враховували наявність достатніх гарантій того, 'чи зможе дан ная країна виплатити борг, не піддаючи ризику здійснення програм ми відновлення. .
Спочатку допомога надавалася на строк 15 місяців, а потім на кожний наступний рік. Якщо вона використовувалася неефективно, вирішувалося питання, чи давати її надалі. Допомога надавалася у трьох формах:

1. Безповоротними товарними кредитами і «дарами». Виручка від їх продажу зберігалася на «еквівалентних рахунках» емісійних банків і могла бути використана тільки з дозволу американської адміністрації щодо здійснення «плану Маршалла». Безповоротні кредити і «дари» становили ббльшую частина всіх асигнувань.
2. Звичайними кредитами під низькі відсотки, які підлягали поверненню. Кредити видавалися на термін 3,5 роки (пільговий період - 7,5 року), процентна ставка становила 2,5% річних. Перші 3,5 року відсотки не виплачувалися. Погашення приймалося, крім доларів, стратегічною сировиною, передбачалася відстрочка.
3. У вигляді обумовленої допомоги, за якою отримали долари країни видавали в обмін на них відповідну суму національної валюти за офіційним курсом. Ця валюта спрямовувалася в розпорядження інших країн-учасниць для розвитку внутріеврс (пейських торгівлі. У 1950 р. дана система була замінена Європейським платіжним союзом.
Першої формі допомоги відповідали так звані еквівалентні фонди. На них покладалася велика надія в обмеженні інфляції. Справа в тому, що західноєвропейський імпорт, фінансувався США за програмою Маршалла, надавався чи не безпосереднім споживачам, а державам. Гроші, отримані від продажу цих товарів, були «дублікатом» допомоги в національній валюті. Природно, .. що першим наміром урядів країн, які отримують допомогу, було включити данние.фонди в дохід і витратити на поточні витрати. У цьому випадку дефляційний ефект пасивного сальдо торгового балансу (перевищення вартості імпорту над вартістю експорту) був би зведений нанівець інфляційними витратами держави. Однак закон США 1948 м., що вводив в дію програму відновлення, в Європі, встановлював, що 95% еквівалентних фондів повинні були належати беруть участь країнам, але могли бути задіяні тільки з дозволу Адміністрації щодо співпраці в Європі. І хоча американська Адміністрація економічного співробітництва не могла диктувати, як їх витрачати, але могла не погодитися з їх інфляційним використанням.
Еквівалентні фонди доповнили внутрішні резерви капіталу європейських країн. З іншого боку, вони полегшили державне управління ресурсами і дозволили направити їх на політично бажані цілі, що в свою чергу посилило контроль держави над економікою.

Механізм обумовленої допомоги складався, в такий спосіб. Був зроблений прогноз про перспективні дефіцити і позитивних сальдо внутрієвропейської торгівлі.
Тим країнам, які запланували дефіцит, були видані права запозичення для отримання національної валюти від тих, у кого намічалося позитивне сальдо. Залежність від постачальників привела до перетворення прав запозичення в трансфертні шляхом дозволу передачі їх (а отже, і відповідної доларової допомоги) тим країнам, які могли забезпечити необхідні поставки .
Перелив капіталу з США не мав великого значення для наповнення інвестиційних ресурсів. Його роль в процесі стимулювання економічного зростання полягала в тому, щоб стабілізувати систему міжнародних платежів, що дозволило європейським країнам використовувати свій потенціал зростання повністю, без зовнішніх обмежень і дефляційних шоків.
Більш віддаленим підсумком «плану Маршалла» є імпульс до європейської інтеграції, центром якої стала Організація європейського економічного співробітництва, яка спочатку сприяла скасування торговельних обмежень, зокрема кількісних обмежень, між країнами Західної Європи, при цьому зберігаючи ці бар'єри по відношенню до імпорту з США. Лише пізніше, у міру відновлення і зміцнення західноєвропейської економіки, країни ОЄЕС стали поширювати зняття кількісних обмежень і на поставки товарів з США. Внутрішньоєвропейські платіжна система поклала початок цілеспрямованому регулюванню європейської валютної системи. Але перехід до конвертованості європейських валют було здійснено тільки до кінця 50-х років.
В економічній політиці європейських країн відбувалися зміни, спрямовані на пошук і застосування державою нових ме; тодов економічного регулювання. Спочатку тут було закладено протиріччя. З одного боку, умовою амеріканскрі допомоги була відмова країни, її приймаючої, від подальшої програми націоналізації і планів, які завдаватимуть шкоди приватному підприємництву. З іншого боку, відновлення можна було здійснити лише за провідної ролі держави, яке забезпечувало на першому етапах населення продовольством, а промисловість - сировиною, намагалося ліквідувати безробіття. У деяких випадках довелося націоналізувати нездатні до самозабезпечення галузі промисловості: залізниці, повітряний транспорт, сферу соціальних послуг, окремі галузі важкої промисловості.

Рівень втручання держави в економіку був різним. Це і природно, адже країни вирішували як загальні, так і свої специфічні завдання. Так, Франція і Швеція пішли шляхом державного (індикативного) планування. У Франції бсуществлялся жорсткий державний контроль за кредитом. Великобританія не поспішала з застосуванням планування, а націоналізацію розглядала як міру «порятунку» стагнуючих галузей, а не як засіб стимулювання зростання ефективності. Високий був рівень націоналізації промисловості в Австрії, Бельгії, Італії.
Незважаючи на відмінності в задачах і методах проведення економічної політики в європейських країнах, програма відновлення Європи була успішно виконана. Довоєнний рівень виробництва був досягнутий вже на початку 50-х років, а темпи зростання економіки в цілому і нових галузей промисловості, зокрема, до 1952 виявилися вище очікуваних. Чималу роль у цьому відіграла допомога за «планом Маршалла», але її значення для економіки конкретних країн не було однаковим.
Осново'й для розподілу фондів за «планом Маршалла» між країнами був стан платіжного балансу по відношенню до доларовій зоні, а не потреба в інвестиціях або попередня оцінка ймовірної ефективності використання фондів. Головні одержувачі допомоги - Великобританія і Франція - пройшли через кризу платіжного балансу в 50-х роках.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна" 7.4.1.Цел і і механізм «плану Маршалла» "
 1. Контрольні питання
  механізм здійснення «плану Маршалла» і його значення для відновлення економіки повоєнної Європи? 3. Які основні елементи переходу до соціального ринкового господарства? 4. Яку роль зіграв «план Маршалда» у розвитку європейського
 2. ЛІТЕРАТУРА
  «план Маршалла»? / / Вільна думка. 1993. № 10. ЕрхардЛ. Добробут для всіх. М.: Почала-Пресс,
 3. 7.4. Досвід міжнародного співробітництва у подоланні кризи
  цілому промислового потенціалу і при цьому неповне його використання, приплив біженців, різке падіння рівня життя. У той Водночас є значні відмінності, головні з яких - збереження в Німеччині в тоталітарний період приватної власності, а також традиційної культури праці та
 4. Додаткова література
  Арнольд Ф. Передумови єдиного перетворення. "Економічне диво". Людвіг Ерхард / / Діалог. 1991. № 18. Держава і економіка розвинених капіталістичних країн в 80-х рр.. - М., 1989. Дементьєв В., Олевська Є. "План Маршалла": погляд з сьо-ній Росії / / Ріс. екон. журн. 1993. № 1. Західна Європа: парадокси регулювання. - М., 1988. Накамура Т. З історії модернізації Японії -
 5. План
  мети. Існує наступна взаємозв'язок між прогнозом і
 6. Інститути підсистем світового господарства
    цілях ОЕСР визначає ознаки занепаду тих чи інших галузей, стимулює нові інструменти регулювання ринку капіталів. ОЕСР виступає одним з центрів світового економічного регулювання. Вона здійснює координацію економічної допомоги розвинених країн, яка становить основну частину загального обсягу допомоги в світі. У Комітеті сприяння розвитку, що об'єднує 17 держав, узгоджуються
 7. ОСТАННЄ ЗАУВАЖЕННЯ
    Якщо трейдер дотримується моїх рекомендацій і готовий слідувати їм надалі, то він опанує грою краще, ніж 90 відсотків всіх інших. Одні трейдери демонструють розумні наміри, намічають відмінний план гри і потрапляють на узбіччя. Інші мають план гри в довгостроковому періоді, але хотіли б торгувати більш активно. Якщо ви розробили план, пустили його в дію і все ж відчуваєте
 8. Глава 24 ФРН у світовому господарстві
    метою з'єднати конкуренцію, приватну ініціативу з соціальним прогресом, забезпеченим продуктивністю економіки. Включення до складу ФРН в 1990 р. НДР і розвал Радянського Союзу докорінно змінили економічні та геополітичні позиції Німеччини в Європі. Вона стала найбільшою економічною силою, яка претендує на провідні політичні позиції в регіоні. Навесні 1999 р. всупереч конституції і
 9. Питання для самоперевірки
    1. Що таке бізнес-план? 2. Для яких чотирьох категорій учасників бізнес-процесів призначений бізнес-план? 3. У чому полягає головне призначення бізнес-плану в розвиненій ринковій економіці? 4. Які питання треба обов'язково включати в бізнес-план, а яких слід уникати при його складанні? 5. Які розділи входять у зміст бізнес-плану? 6. Назвіть вісім різновидів
 10. 7.4.1.Цел і і механізм «плану Маршалла»
    метою якнайшвидше покінчити із залежністю від їхньої допомоги. План включав заходи з відродження виробництва, розширенню зовнішньої торгівлі, підтримки міжнародної стабільності, розвитку економічного співробітництва, в тому числі всілякі Кроки, спрямовані на встановлення справедливих обмінних курсів і зняття торгових обмежень. Слід зазначити, що в перші післявоєнні роки
 11. 7.4.2. Перехід до соціального ринкового господарства у ФРН
    цілого, визнання спільності економічних, культурних і духовних цінностей, історичних традицій; | як об'єкт «плану Маршалла» Європа розглядалася як єдиний економічний простір, що закріплювалося міжна-родно-правовими договорами між європейськими державами-учасниками; | Європа не була пасивним об'єктом допомоги США, а була ініціативної стороною в
 12. 40 БІЗНЕС-ПЛАН: ПОНЯТТЯ, СТРУКТУРА, ЦІЛІ ТА ЗАВДАННЯ
    цілі діяльності підприємства, визначених кількісно і за часом досягнення; розділ, що характеризує ринок збуту продукції підприємства; розділ, що характеризує виробничо-технологічну та інноваційну політику підприємства; розділ, присвячений кадрової політики та управління персоналом, який укладає відомості щодо організаційного будовою підприємства, яка зобов'язана відповідати цілям і
© 2014-2022  epi.cc.ua