Головна
Економіка
Мікроекономіка / Історія економіки / Податки та оподаткування / Підприємництво. Бізнес / Економіка країн / Макроекономіка / Загальні роботи / Теорія економіки / Аналіз
ГоловнаЕкономікаЕкономіка країн → 
« Попередня Наступна »
В.К. Ломакін. Світова економіка, 2002 - перейти до змісту підручника

Глава 24 ФРН у світовому господарстві


ФРН - найбільша країна Західної Європи. За обсягом ВВП, промислового виробництва, за рівнем економічного розвитку вона займає від третього до п'ятого місця у світі. Її частка у світовому ВВП в 1999 р. перебувала на рівні 4,7% при підрахунку на базі купівельної спроможності марки і 7,1% - на базі поточних валютних курсів. При 82 млн чол. населення ФРН зосереджує приблизно 1/4 частину ВВП та промислової потужності регіону. Валовий продукт Німеччини становить 22% американського, 60% японського.
Піднесення ФРН після Другої світової війни пов'язано зі значним розширенням внутрішнього ринку, масовим оновленням і зростанням основного капіталу.
Зростанню виробництва сприяли фінансова і матеріальна допомога за «планом Маршалла», імпорт іноземного капіталу, невеликі військові витрати. Тривалий час норма накопичення наближалася до 25%, випереджаючи більшість західно-європейських країн за цим показником.
У перші повоєнні десятиліття економічна політика проводилася під знаком соціального ринкового господарства з метою з'єднати конкуренцію, приватну ініціативу з соціальним прогресом, забезпеченим продуктивністю економіки. Включення до складу ФРН в 1990 р.
НДР і розвал Радянського Союзу докорінно змінили економічні та геополітичні позиції Німеччини в Європі. Вона стала найбільшою економічною силою, яка претендує на провідні політичні позиції в регіоні. Навесні 1999 р. всупереч конституції і міжнародним зобов'язанням активно брала участь у військовій агресії провідних країн НАТО проти Югославії та окупації частини її території.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " Глава 24 ФРН у світовому господарстві "
 1. Коментарі
  глава німецького фашистського держави (з 1933 р. - рейхсканцлер, з 1934 р. одночасно - президент). Гобіно Жозеф Артюр де (Gobineau Joseph Arthur de) (1816-1882) - французький соціолог і письменник, один із засновників ідеології расизму і расово-антропологічної школи соціології. Гогенцоллерни (Hogenzollern) - династія бранденбургських курфюрстів в 1415-1701 рр.., Прусських королів у
 2. Глава 18. Міжнародні економічні відносини. Зовнішня торгівля і валютний курс
  розділах підручника для спрощення аналізу не враховувалися обставини, пов'язані з міжнародними економічними відносинами. Економіка розглядалася як закрита. Насправді національна економіка кожної країни є частиною світового господарства. Тут розглядаються економічні проблеми з урахуванням міжнародних економічних відносин (тобто проблеми відкритої економіки). Світове
 3. 2. Становлення політичної економії як науки. Економічні погляди А. Сміта
  глава книги і дає відповідь на дане питання. Багатство нації, за Смітом, являє собою продукти матеріального виробництва, а величина останніх, залежить від двох чинників: - частки населення, зайнятого продуктивною, працею - і продуктивності праці: При цьому під продуктивною працею Сміт розумів усю працю, зайнятий у сфері матеріального виробництва, саме той труд, який
 4. Лекція 5-я Передісторія «Капіталу» К. Маркса
  глава надзвичайно важлива для з'ясування відмінності між законами капіталістичної і соціалістичних ської економіки. Не випадково саме в розділі про товарний фе-тішізме Маркс вперше в «Капіталі» ставить проблему соціа-листической економіки. У другому розділі «До критики політичної економії» під-робно аналізуються гроші. Якщо в першому главу Маркс © ніс ряд істотних зраді-ний при
 5. Лекція 7-я. Пізні роботи основоположників марксизму
  глава 3-й частині, де Енгельс дає узагальнюючий аналіз економічних криз. Саме в «Анти-ДюрІнгу» була дана класична характеристика основної суперечності капіталізму, проти-воречія між суспільним характером виробництва і част-нокапіталістіческім способом привласнення. Енгельс не тільки дав узагальнюючу формулювання основ-ного протиріччя капіталізму, але показав, що анархія
 6. Лекція 10-я Нова історична школа
  глава молодий історичної школи Густав Шмоллер говорив, що поступово виникає все бо-леї різкий контраст ме> т; ду робітниками і заможними і образо-ванними класами, в результаті чого утворюється страшна 136 прірву між світоглядами та ідеалами імущих і не-імущих класів, і ця прірва небезпечніше економічної. Шмоллер закликав заповнити цю прірву, пом'якшити проти-
 7. (Підказка: криві байдужості по-показувала комбінації рівнів споживання в різні
  світової економіки. Статистика дозволяє виміряти сукупний дохід в економіці (валовий внутрішній продукт), середнє зростання цін (інфляцію), відсоток незайнятої робочої сили (рівень безробіття), загальний обсяг продажу через торгову мережу (обсяг роздрібної торгівлі) та дисба-ланс в торгівлі з іншими країнами (дефіцит торгового балансу). Всі ці показу-ки називаються макроекономічними і відображають
 8. Доречно поцікавитися, а направлять чи домашні господарства суму, рівну обсягу несплачених
  світової війни. У 1950-1960 рр.. спостерігалося його неухильне знижений-ня, знову перемінивши-шееся зростанням в нвчале 1980-х рр.., коли президент P. Рейгвн прийняв рішення осніженіі податків без одночасного зменшення державних
 9. 1. Поняття Системи національних рахунків
  глава школи фізіократів. Проте особливо сильно потреба в системі макроекономічних показників проявилася в 20-30-х рр.. XX в. В СРСР була створена система показників і таблиць, звана балансом народного господарства, яка використовувалася вже при складанні першого п'ятирічного плану розвитку народного господарства (1928-1932 рр..). На Заході розробка подібної системи почалася після Великої
 10. Глава 39. Міжнародна економічна інтеграція
  світовій економіці діють дві тенденції . З одного боку, посилюється цілісність світового господарства, його глобалізація, що викликано розвитком економічних зв'язків між країнами, лібералізацією торгівлі, створенням сучасних систем комунікації та інформації, світових технічних стандартів і норм. Особливо цей процес проявляється через діяльність ТНК. З іншого боку, відбувається
© 2014-2022  epi.cc.ua