Головна
Економіка
Мікроекономіка / Історія економіки / Податки та оподаткування / Підприємництво. Бізнес / Економіка країн / Макроекономіка / Загальні роботи / Теорія економіки / Аналіз
ГоловнаЕкономікаТеорія економіки → 
« Попередня Наступна »
H. Грегорі Менку. Принципи економікс, 1999 - перейти до змісту підручника

32). Акордний податок (lump-sum tax) - встановлення однакової суми податку для кожного платника податків - фізичної особи (гл.

32). Акордний податок (lump-sum tax) - встановлення однакової суми податку для кожного платника податків - фізичної особи (гл. 12) Активне сальдо торгового балансу (trade surp-lus) - перевищення експорту над імпортом (гл. 29). Акція (stock) - цінний папір, свідчу-щая про частку її власника у власності фірми (гл. 25). Альтернативні витрати (витрати втрачених можливостей) (opportunity cost) - щось, від чого доводиться відмовитися, щоб отримати ж-гавкотом (гл. 1). Аналіз «витрати-вигоди» (cost-benefit analysis) - дослідження, в якому порівнюються іздер-жки і вигоди суспільства, одержувані при перед-уявлення суспільного блага (гл. 11) «Втеча» капіталу (capital flight) - значитель-ве раптове зменшення попиту на активи, пропоновані країною (гл. 30). Безбілетник (free rider) - людина, яка з-тися вигоду з користування благом, але ста-рается отримати його безкоштовно (гл.
11). Безповоротна втрата (deadweight loss) - скор-щення в результаті введення податку загального надлишку (гл. 8). Бюджетна лінія (бюджетне обмеження, лінія бюджетного обмеження) (budget constraint) - обмежений набір товарів, який може дозволити собі придбати споживач (гл. 21). Бюджетний дефіцит (пасивне сальдо бюдже-та) (budget deficit) - перевищення урядовими витратами грошових надходжень (гл. 12, 25). Бюджетний надлишок (бюджетний профіцит; ак-активне сальдо бюджету) (budget surplus) - перевищення грошовими надходженнями урядових витрат (гл. 12, 25). У Валовий внутрішній продукт (ВВП) (gross do-mestic product (GDP)) - ринкова вартість усіх кінцевих товарів і послуг, вироблених усередині країни за певний період часу (гл. 22). Валовий прибуток (total revenue (for a firm)) - сум-ма грошей, виручена фірмою в результаті реа-лізації виробленої продукції (гл.
13). Валовий національний продукт (ВНП) (gross na-tional product (GNP)) - ринкова вартість усіх кінцевих товарів і послуг, вироблених громадянами держави за певний пери-од часу (гл. 22). Вертикальна справедливість (vertical equity) - твердження, що платники податків, володію-щие високою здатністю до сплати податків, повинні ділитися з урядом більшої ча-стю доходів (гл. 12). Взаємний фонд (пайовий фонд) (mutual fund) - фінансовий інститут, що пропонує свої акції населенню і використовує отримані кошти для портфельного інвестування в акції та об-Лігація (гл. 25). Взаємодоповнюючі товари (комплементи) - два товари, для яких збільшення ціни на один призводить до сніженіюспроса на інший (гл.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна "32). Акордний податок (lump-sum tax) - встановлення однакової суми податку для кожного платника податків - фізичної особи (гл. "
 1. 3. Нерівність
  оподаткування доходів і майна. Воно апелює до заздрості нерозумних мас. Безпосередні економічні наслідки конфіскаційної політики вже розбиралися вище [Cм. с. 754759.] . Очевидно, що в довгостроковій перспективі така політика повинна привести не тільки до уповільнення або повного припинення подальшого накопичення капіталу, а й до проїдання раніше накопиченого капіталу. Вона не тільки
 2. 4.3. Аналіз правильності визначення розміру фінансування бюджетних установ
  податкова перевірка і т.д. Досліджуючи правильність визначення розміру фінансування на звітний рік, доцільно запропонувати коригувати суму витрат по кошторису за умови підвищення ефективності діяльності інспекції за попередній звітний період. У цьому випадку необхідно через формулу висловити залежність суми фінансування від показників діяльності інспекції з надання послуг. Така
 3. 2.3. Основні принципи оцінки нерухомості
  налогічная ресторану, в якому для прийому відвідувачів обладнано вузьке витягнуте приміщення. Відповідно до принципу збалансованості слід також враховувати кількість готелів, ресторанів, підприємств торгівлі в одному і тому ж районі. Збалансованість елементів об'єкта визначається на основі вимог ринку. Незбалансованість строків та обсягів інвестування з термінами
 4. 4.6. Додаткова інформація
  податку і страховки. Етика оцінювача нерухомого майна - сукупність етичних правил і норм поведінки оцінювача при проведенні процедури оцінки нерухомого майна Юридична кадастр - систематизований і підтримуваний в актуальному стані звід відомостей про права на об'єкти нерухомості, їх правовласників і переході
 5. 4.4. Місцеві бюджети
  податок з фізичних осіб 49586 19,3 3. Податок на додану вартість 21334 8,3 4. Акцизи 3137 1,2 5. Податок на майно фізичних осіб 442 0,2 6. Податок на майно підприємстві 24012 9,3 7 Платежі за використання природних ресурсів 11969 4,6 II. Неподаткові доходи 6122 2,3 у тому числі: Доходи від державної власності або від діяльності 2132 2 0,8 Доходи від продажу
 6. Вплив податків: акордні податком соціальні виплати
  акордні податки. Акорд-ні податки встановлюються урядом незалежно від рівня доходів або обсягу закупок4. Припустимо, що загальна сума податків, установ-лених урядом, становить T=100. В етомслучае наявний дохід буде дорівнює обсягу ВНПмінус податки, або ВНП - T Для кожного данногоуровня випуску продукції, або ВНП, розмір Наявна доходу буде знижуватися на
 7. 5. Коріння ідеї стабілізації
  податків, що збираються державним апаратом примусу і насильства. Він більше не слуга оточуючих його громадян, що підкоряється їх верховної влади; він партнер держави, яка править людьми і збирає з них данину. Відсоток, виплачуваний державою, менше, ніж запропонований ринком. Але ця різниця з лишком компенсується незаперечною платоспроможністю боржника держави, чиї доходи залежать
 8. 12. Обмеження на випуск в обіг інструментів , що не мають покриття
  податки, то вони завжди з готовністю назвуть своє безвихідне становище надзвичайною ситуацією. Використання друкарського верстата та запопадливості керуючих банків, що бажають надати послугу владі, регулюючим їх діяльність, є основними інструментами уряду, який прагне витратити гроші на цілі, для досягнення яких платники податків не готові платити вищі податки.
 9. 6. Вплив інфляції та кредитної експансії на валову ринкову ставку відсотка
  податків вилучить всю надлишкову прибуток або що воно зупинить подальший розвиток кредитної експансії, як тільки підкидання коштів призведе до зростання цін. Підприємці утримаються від розширення своїх підприємств за допомогою дешевих кредитів, пропонованих банками, оскільки вони не очікують збільшення своїх доходів. Цей факт необхідно згадати, тому що він пояснює провал політики
 10. 4.1. Аналіз забезпеченості податкової інспекції фінансовими ресурсами
  податкових органів, що входять до витрат на державне управління та муніципальне самоврядування. Державна податкова служба відповідає за практичну реалізацію прийнятих в державі законів з податків і зборів. Тому ці витрати мають першорядне значення у формуванні дохідної частини бюджету країни в обсягах, достатніх для фінансування потреб держави. Актуальним для
© 2014-2022  epi.cc.ua