Головна
Економіка
Мікроекономіка / Історія економіки / Податки та оподаткування / Підприємництво. Бізнес / Економіка країн / Макроекономіка / Загальні роботи / Теорія економіки / Аналіз
ГоловнаЕкономікаТеорія економіки → 
« Попередня Наступна »
H. Грегорі Менку. Принципи економікс, 1999 - перейти до змісту підручника

4). Взаимозаменяющие товари (субститути) (substi-tutes) - два товари, для яких збільшення ціни одного веде до зростання попиту

4). Взаимозаменяющие товари (субститути) (substi-tutes) - два товари, для яких збільшення ціни одного веде до зростання попиту на дру-гой (гл. 4). Вклади до запитання (безстрокові депозити) (demand deposits) - кошти на банківських рахун-тах, власники яких розпоряджаються ними за допомогою виписки чеків (гл. 27). Влада над ринком (market power) - здатність економічного суб'єкта (або невеликий груп-пи осіб) істотно впливати на ринкові ціни (гл. 1). 772 Глосарій Зовнішні ефекти (екстерналії) (externality) - вплив дій однієї людини на благосост-стояння іншого (гл. 1, 10). Зовнішньоторговельна політика (торгова політика) (trade policy) - державна політика, безпосередньо впливає на обсяги експор-тіруемих та імпортованих товарів і послуг (гл. 30). Вирівнюючі відмінності (компенсаційні відмінності, компенсаційний диференціал) (compensating differentials) - різниця в розмі-рі заробітної плати, покликана нівелювати негрошові характеристики різних видів робіт (гл. 19). Витіснення (crowding out) - зменшення обсягу приватних інвестицій як результат зростання дер-жавних запозичень (гл.
25). Гіпотеза природного рівня (natural-rate hypo-thesis) - твердження про те, що поза залежно-сті від темпів інфляції безробіття в кінцевому підсумку повертається до нормального, або природний-ному, рівню (гл. 33). Готовність заплатити (willingness to pay) - мак-мально сума, з якою покупець згоден розлучитися для придбання товару (гл. 7). Горизонтальна справедливість (horizontal equ-ity) - твердження, що платники податків з рівними здібностями до сплати податків по-винні вносити однакові суми грошей (гл. 12). Державні закупівлі (government purchases) - сукупність витрат органів державної влади всіх рівнів на оплату набуває-екпортувати товарів і послуг (гл.22). Кордон виробничих можливостей (produ-ction possibilities frontiers) - графік, на ко-тором представлені різні комбінації результатів функціонування економіки за даних факторах виробництва і його техноло-гии (гл. 2). д Грошово-кредитна політика (монетарна полі-тика) (monetary policy) - сукупність рі-шень Центрального банку щодо запропонованого-вання грошей (гл. 27). Грошовий мультиплікатор (money multiplier) - кількість грошей, створюване банківської сис-темою з кожної грошової одиниці резервів (гл.
27). Гроші (money) - сукупність активів, які регулярно використовуються людьми для прид-тенія товарів і послуг у інших індивідів (гл. 27). Декредітірованние (паперові) гроші (fiat mo-ney) - гроші, що не мають внутрішньої цінно-сті і вводяться в обіг відповідно до розпорядження уряду (гл. 27). Депресія (depression) - значний економі-чний спад (гл. 31). Дефлятор ВВП (GDP deflator) - показник рів-ня цін, розрахований як відношення номінально-го ВВП до реального, помножене на 100 (гл. 22). Діаграма кругообігу потоків (circular-flow dia-gram) - модель економіки, що демонструє опосередковані ринком потоки товарів, послуг і грошей між домашніми господарствами і фір-мами (гл. 2). «Дилема в'язнів» («дилема ув'язнених») (prisoners 'dilemma) - окремий випадок «гри» двох ув'язнених, що ілюструє складність координації навіть взаємовигідних дій сторін (гл.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна" 4). взаємозамінні товари (субститути) (substi-tutes) - два товари , для яких збільшення ціни одного веде до зростання попиту "
 1. Нормальний товар - товар, обсяг попиту на який за інших рівних умо-вах зростає
  взаємозамінними-ські (субститутами). Інші пари товарів-субститутів складають хот-доги і гам-бургери, светри і теплі сорочки, квитки в кінотеатр і відеокасети. Припустимо, що знижується ціна на фруктові сиропи. Відповідно до закону попиту ви будете купувати більше фруктових сиропів. А оскільки ви віддаєте перевагу споживати їх разом з морозивом, ви будете купувати більше
 2. § 21. Еластичність попиту і пропозиції та їх основні види
  взаємозамінних товарів і рівень цін на них; 2) питома вага продукту в доходах споживача; 3) тривалість часу для здійснення вибору; 4) тип товарів, зокрема, їх поділ на предмети розкоші та товари широкого вжитку. Залежність еластичності попиту від зміни ціни виражається формулою?=%? С /%? Р, де З - величина попиту;? - Ціна;%? С - процентна зміна С;%??
 3. § 3. РИНКОВА ЦІНА І ЗАКОНИ ЇЇ ДИНАМІКИ
  взаємозамінні товари) та інші види виробів. На ринку зазвичай виникає можливість реалізації альтернативного кількості пропонованого блага за різними цінами. Продавці одного і того ж виду товару встановлюють два рівні цін: а) ціну, нижче якої ніхто не став би продавати і б) ціни, за якими ніхто з них не відмовиться реалізувати продукт. Припустимо, на якомусь місцевому ринку продаються
 4. Ціни взаємопов'язаних товарів
  взаємозамінними ілівзаімодополняемимі. Про Товари є взаємозамінними {субститутами), якщо збільшення ціни одно-го з них тягне за собою зростання обсягу спросана інший при кожному значенні ціни. Товариявляются взаємодоповнюючими (комплемен-тарними), якщо збільшення ціни одного зних спричиняє зниження обсягу попиту на дру-гой3. У випадку з рибою і курчатами риба є заме-щающую по
 5. збільшення ціни товару-субститут
  взаємозамінні (по відношенню-нію до риби) товари, такі, як яловичина і свинина. Ці взаємозв'язки між ринками стають особ-ливо виразними, коли хвороба чи погана погодапоражает основну зернову культуру або піщевиепродукти. Припустимо, наприклад, що ціна ціп-лят збільшилася тому, що в результаті хвороби по-гинуло багато курчат. Споживачі стали б заме-няти їх іншими продуктами:
 6. 1. Процес утворення ціни
  взаємозамінних товарів, що торгуються на організованих фондових і товарних біржах. Якщо ціни встановлюються не в результаті торгів на біржі і якщо це не ціни товарів, однорідність яких можна точно визначити методами технологічного аналізу, то щодо них є серйозною помилкою ігнорувати відмінності в якості розглянутих товарів. Навіть в оптовій торгівлі необробленим
 7. 2. Попит: індивідуальний і ринковий. Фактори попиту і закон його зміни. Еластичність попиту
  взаємозамінні товари, кількості населення. У зв'язку з цим розрізняють екзогенний і ендогенний попит. Екзогенний - це такий попит, зміна якого викликається втручанням уряду або впровадженням яких-небудь сил ззовні системи вільного ринку. Ендогенний або внутрішній попит утворюється усередині суспільства завдяки факторам, що існують у цьому
 8. Величина і характер зміни попиту
  взаємозамінних і взаємодоповнюючих товарів, рівень технології, діяльність держави, податки, перспективні очікування, ступінь монополізації виробництва і ринку і т.д. Ціни ресурсів чинять безпосередній вплив на витрати виробництва і через них на обсяг пропозиції. Але величина витрат на ресурси в економічному сенсі не тотожна сумі грошових витрат виробництва.
 9. Взаємозамінність факторів виробництва
  взаимозаменяемостью. Вона обумовлена різноманітними споживчими властивостями продукту. У результаті можливе будь-яке виробництво продукту або блага при використанні різних факторів в різноманітних поєднаннях і різноманітних пропорціях. Така взаємозамінність і пропорційна кількісна змінність особливо типові для сучасного виробництва - від виготовлення хімічних продуктів
 10. Методи і способи боротьби монополій на ринку
  товари ведеться систематично. Часто сильніші учасники картелю в гонитві за підвищенням прибутку йдуть на зниження цін шляхом збільшення кількості продаваних товарів. Менш потужні учасники, у яких витрати виробництва вище, домагаються підвищення встановлюваних картельних угодою цін. Об'єктом гострої боротьби всередині картелів є квоти. Квота - це частка учасника картелю в загальному
© 2014-2022  epi.cc.ua