Головна
Економіка
Мікроекономіка / Історія економіки / Податки та оподаткування / Підприємництво. Бізнес / Економіка країн / Макроекономіка / Загальні роботи / Теорія економіки / Аналіз
ГоловнаЕкономікаІсторія економіки → 
« Попередня Наступна »
Г.Б. Поляк, А.Н. Маркова. Історія світової економіки, 2002 - перейти до змісту підручника

30.5. Країни соціалістичної системи в другій половині 80-х-90-ті роки


Загальна характеристика
Вже в 60-і роки стало очевидним, що сформована соціально-економічна система і її господарські механізми не можуть створити ефективну соціально орієнтована економіку, що активно використовує досягнення науково-технічного прогресу і взаємодіє зі світовим господарством. Падіння темпів зростання економіки, відставання наукомістких виробництв, перекоси у фінансовій сфері, зростання зовнішньої заборгованості, порівняно низький життєвий рівень населення були характерні для східноєвропейських країн. Заходи з інтенсифікації виробництва, вжиті в 70-80-ті роки, не увінчалися успіхами. Тривав глибока економічна криза, нестабільність виникли політичних систем, загострення національних протиріч підтверджували, що необхідні глибокі перетворення в соціально-економічній сфері.
У 1990 р. в цілому визначився курс у напрямку західної демократії, ринкових відносин через приватизацію державного сектора і заохочення приватного підприємництва. У всіх країнах цей курс супроводжувався наростанням кризових явищ. Глибина економічного спаду в країнах східноєвропейського регіону виражалася в скороченні валового національного продукту (ВНП) в 1990 - 1992 рр..: У Болгарії - майже вдвічі, в Румунії - на 1/3, Угорщини та Чехословаччини - на 1/4, Польщі - на 1 / 5. У другій половині 1992 і в 1993 рр.. намітилися зміни в динаміці економічного спаду. Темпи його сповільнилися, почали проявлятися ознаки стабілізації та переходу кризи із загального в структурний. Сповільнилося обвальне зниження інвестицій та споживчого попиту, життєвого рівня. Але ринкова трансформація призвела до зростання безробіття (більше 5,5 млн. чоловік до кінця 1992 р.), загострення проблеми бідності, майнового розшарування, зростання злочинності й інших негативних явищ. До теперішнього часу чітко визначилися різні варіанти формування ринкової економіки, які містять як загальні, так і специфічні риси і принципи, зумовлені різними історичними і національними умовами цих країн.
Угорщина
У східноєвропейському регіоні раніше за інших на шлях реформ встала Угорщина, яка приступила до перетворень в 1968 р., хоча рішення про господарську реформу приймалися ще в 1966 р. Тоді стверджувалося, що основною рисою господарського механізму повинна стати органічний зв'язок централізованого планового управління з активною роллю товарних відносин і ринку на основі соціалістичної власності на засоби виробництва. Проте спроби поєднати ці багато в чому суперечливі початку не привели до бажаних результатів. Тому в 80-х роках поряд з створенням ринку споживчих товарів було взято курс на формування ринку факторів виробництва, цінних паперів, іноземної валюти. Зростала частка приватного капіталу. У 1987 р. у цьому секторі вироблено 7% національного доходу (без урахування приватного сільськогосподарського виробництва). У промисловості були дозволені приватні господарства і фірми з наймом до 500 чоловік. Розвивалися різні форми дрібних підприємств, широкого поширення набули господарсько-трудові співтовариства (ХТС) - добровільні асоціації приватних осіб з метою спільної діяльності в обслуговуванні, дрібному виробництві та інших сферах. ХТМ складалися винятково з працівників і пенсіонерів даного підприємства і функціонували в неробочий час. Підприємство і ХТМ вільно домовлялися про оплату за користування приміщенням та обладнанням, про ціну сировини і матеріалів, оплату послуг в позаурочний час. До 1983 р. в Угорщині утворилося понад 3500 ХТМ.
В Угорщині був обраний шлях прямого продажу акцій державних підприємств населенню. Однак викуп акцій здійснювався дуже повільно і не виправдав надій на швидке формування важливого джерела поповнення державного бюджету. Банкам, державним установам і підприємствам було дозволено здійснювати емісію облігацій та акцій, певна частка яких могла купуватися населенням. Таким чином формувалися акціонерний капітал і ринок цінних паперів.
У сільському господарстві Угорщини в ті роки діяли суперечливі тенденції. Частка державних підприємств залишалася досить стабільною. Але за цей час країна пережила дві великі хвилі «колективізації», тобто примусового освіти сільськогосподарських кооперативів: на початку 50-х і в 1959-1961 рр.. Остання колективізація передала в кооперативи з приватного володіння більш 2/3 орної землі. Членам кооперативів було дозволено мати лише невелику ділянку землі і трохи домашнього худоби. У наступні роки відбувалося поступове розширення виробництва в приватному секторі. Збільшувалася і кооперативне господарство при одночасному скороченні частки державних підприємств.
Незважаючи на те, що реформа в Угорщині почалася раніше і протікала порівняно радикально, до кінця 80-х рр.. суттєвих наслідків для суспільства вона не дала.
На початку 80-х років в Угорщині відбулася лібералізація цін, що визначило довгостроковий зростання цін усіх рівнів. У цих умовах уряд змушений був посилити фінансову політику і до кінця 1991 р. домоглося деякого зниження рівня інфляції і темпів зростання цін. Антиінфляційна політика принесла відчутні результати: значний приплив іноземного капіталу, прогресивні ринкові перетворення, ефективні заходи проти неперспективних підприємств.
У 1991 р. був прийнятий закон про банкрутства, що встановлює процедуру ліквідації неплатоспроможних підприємств: суд визначає терміни, порядок, черговість погашення боргу і приймає рішення про приватизацію. Однак якщо підприємство протягом трьох місяців не може задовольнити претензії кредитора, то провадження припиняється. Введення закону про банкрутства підвищило відповідальність господарських керівників у фінансових питаннях.
У 1992-1993 рр.., За оцінками експертів, рубіж на шляху переходу до ринку був пройдений. Банківська та податкова системи були наближені до нормами, що діють в західноєвропейських країнах, фактично досягнута внутрішня конвертованість форинта. У цей час вдалося призупинити зростання валової заборгованості, дещо скоротити чисту заборгованість. Спостерігалося зростання припливу іноземного капіталу (до кінця 1993 р. він становив 4 млрд. дол, тобто половину всіх інвестицій Заходу у Східній Європі та СНД). Помітно зросла частка недержавного сектора (приватного, кооперативного, іноземного), яка перевищила за вартістю державний. На приватний сектор припадало 1/3 ВНП і близько 20% зайнятих.
В цілому завершилося створення законодавчих основ ринкової економіки, її інфраструктури (банків, бірж, інвестиційних фондів і т. д.). Країна приступила до санації збиткових підприємств. У 1992 р. були порушені справи про банкрутство проти 2300 організацій.
Разом з тим серйозний спад спостерігається в сільському господарстві, де відбулася ліквідація сільськогосподарських кооперативів. У 1992 р. обсяг виробництва аграрної продукції скоротився приблизно на 1/4. Продовжував скорочуватися і обсяг інвестицій при одночасному зростанні дефіциту бюджету. Росла безробіття, яка склала 12% від працездатного населення.
Таким чином, до 1994 країна минула в основному стадію спаду, але остаточний поворот до підйому в економіці ще не настав.
Польща
Багато в чому аналогічна ситуація склалася і в Польщі. Економічна реформа тут почалася в 1982 р. з прийняття великої кількості законів після введення в грудні 1981 р. воєнного становища, яке мало, як передбачалося, стабілізувати економіку. Однак посилення незбалансованості та інфляції, що проявилося в ході реформ, призвело до зміни уряду і перемозі суспільно-політичного руху «Солідарність». Уряд Т. Мазовецького початок форсувати перехід до ринкових відносин, близьким до існуючих у високорозвинених країнах Заходу.
У трансформації соціалістичного суспільства Польща звернулася до «шокової терапії». На початку 1990 р. тут були відпущені ціни на 90% видів продукції та послуг. Проте соціальна напруженість змусила уряд збільшити число контрольованих цін на продукти харчування та продукцію 24 найбільших підприємств-монополістів, а також різко скоротити компенсаційні витрати. Інфляція залишалася високою і склала 250%, що змусило уряд проводити жорстку грошово-фінансову політику. В результаті намітилася тенденція зниження інфляції.
Одночасно наростали і негативні наслідки. Насамперед скорочення виробництва в промисловості, труднощі з реалізацією сільськогосподарської продукції, зростання безробіття (більше 1 млн. чоловік), зниження реальних доходів населення. Наростав опір приватизації (аж до окупації будівель), частіше в системі торгівлі, де під виглядом боротьби з номенклатурою та монополією магазини продавалися приватним особам з боку, а не самим працівникам торгівлі. На місцях почала проявлятися примусова приватизація. Все це посилило невдоволення людей, які відмовили в листопаді 1990 р. в довіру уряду Т. Мазовецького.
Становище в країні посилювала величезна зовнішня заборгованість. Отримавши в 1971-1987 рр.. 47 млрд. дол кредитів, Польща виплатила в рахунок їх погашення та сплати відсотків 50 млрд. дол, і в 1989 р. залишалася повинна ще близько 39 млрд. дол Внутрішніх ресурсів навіть для виплати відсотків вже не вистачало. У пошуках виходу влади змушені були йти на нові позики. Тому в 1990 р. була підвищена ставка відсотка за кредит до 70-80%. Нова система оподаткування зобов'язувала підприємства відраховувати до бюджету до 80% зароблених коштів. Збереглися і діяли деякі колишні податки. Так, податок на основні фонди перешкоджав оновленню обладнання. Тим часом необхідність боротьби з інфляцією і зміцнення бюджету вимагала відрахувань значної частини доходів підприємств у бюджет, які завдяки своєму монопольному становищу і дефіциту ринку могли отримувати величезні прибутки. Однак в 1991 р. більше 20% державних підприємств виявилися неплатоспроможними, заборгованість досягла 33300000000000. злотих. Уряд дозволив використання вексельного обігу та видачу підприємствам банківських кредитів під заставу (технічні засоби, транспорт і т. д.).
У 1991 р. польський уряд почав здійснювати політику приватизації. В умовах шокової терапії у Польщі в короткий термін було апробовано кілька форм приватизації: продаж підприємств, розподіл державної власності через купони і через акції. Проте приватизація, що не носила масового характеру, не могла принести скільки-небудь помітних позитивних результатів. До того ж економічна діяльність підприємств, обсяг виробництва, чисельність виробничого та допоміжного персоналу підприємств не змінилися. І в підсумку в 1991 р. середня рентабельність приватизованих підприємств знизилися з 20-40% до 8%.
У 1992 р. намітилися нові тенденції. Загальний спад почав переходити в структурний.
При зниженні виробництва у добувній промисловості та металургії воно виросло в деревообробці, електромашинобудуванні, хімічної промисловості. У першій половині 1993 виробництво в промисловості та сільському господарстві збільшилася на 8%. Зростання ВВП (за оцінкою) склав в 1993 р. 4-5%. Стабілізаційна програма допомогла скоротити інфляцію до 35,3% в 1993 р. Частка приватного капіталу в сукупному ВВП збільшилася за 1989 - 1993 р. зі 28 до 50%. Структурна перебудова і спад виробництва в ряді галузей зумовили підвищення безробіття.
Чехословаччина
Положення в Чехословаччині (з червня 1990 Чехо-Словацька Федеративна Республіка (ЧСФР, а з 1 січня 1993 р. два держави - Чехія і Словаччина) до 1990 р. було відносно стабільним. Тут спостерігалося зростання національного доходу (наприклад, в 1988 р. на 3%). Уряд проводив ряд заходів, що стосуються врегулювання капітального будівництва, зниження матеріальних запасів, розвитку фондів заробітної плати, підвищення збалансованості зовнішньої і внутрішньої торгівлі .
У 1988 р. були реалізовані деякі кроки з реформування господарського механізму, зокрема, спрямовані на підвищення самостійності промислових об'єктів та їх відповідальності за ефективний розвиток. Почалася перебудова центральних органів, що призвело до скорочення їх апарату на 20%.
Однак бажаних результатів досягнуто не було.
У листопаді 1989 р. в Чехословаччині до влади прийшов новий уряд (події отримали назву «оксамитова», або «ніжна» революція), яке радикалізувало курс на вільний ринок і плюралізм форм власності. Вже у вересні 1990 р. число зареєстрованих приватних підприємств досягла 339 тисяч. З 1 листопада того ж року вступив в силу закон «Про пом'якшення наслідків деяких майнових несправедливостей», передбачав повернення колишнім господарям або їх спадкоємцям майна, яке було націоналізовано після 1948 Безсумнівно, що цей акт прискорив процеси денаціоналізації.
В ЧСФР розподіл власності здійснювалося через купони, що пояснювалося наявністю великих підприємств, які вельми складно продати. У 1992 р. 8,6 млн. осіб отримали купони, з них 1 млн. чоловік в тому ж році обміняли ці купони на акції підприємств. Крім того, почалася «мала приватизація» - розпродаж магазинів, підприємств побутового обслуговування, майстерень . Це супроводжувалося наростанням розбалансованості народного господарства і зростанням безробіття (до листопада 1990 р. чисельність безробітних становила 44 тис., або 0,6% від загальної чисельності працездатних). Щоб пом'якшити можливий сплеск невдоволення, в грудні 1990 р. Федеральні збори прийняло закон про зайнятості, за яким безробітний має право на допомогу протягом одного року: перші шість місяців - 60% свого заробітку, потім - 50%. Серед найважливіших проблем чехословацької економіки урядом виділялася майже повна залежність від імпорту енергії та сировини з СРСР.
  У Чехословаччині на початковому етапі реформ 70% державних підприємств були неплатоспроможними, їх заборгованість склала приблизно 80 млрд. крон. Проводячи цілеспрямовану грошово-фінансову політику, уряд практикувало кредитування лише рентабельних підприємств. Держава також надавало допомогу підприємствам, що випускають військову продукцію. Для цих цілей було виділено 1,2 млрд. крон, оскільки питома вага військової продукції в ВНП був високий, сприяння держави перекладу оборонних підприємств на випуск продукції мирного значення було надзвичайно важливим.
  Ставка відсотка за кредит в 1991 р. залишалася низькою (25%), і як і раніше банківські кредити могли отримувати лише перспективні підприємства зі стабільним економічним становищем. Звільнення цін в ЧСФР було здійснено в січні 1991 р. В цілому за 1991 р. ціни збільшилися всього на 59%, що пояснювалося порівняльної стійкістю чехословацької економіки.
  Варіант проведеної в ЧСФР реформи відрізнявся збалансованістю і послідовністю, чому сприяли високий вихідний рівень економічного розвитку країни, насиченість внутрішнього ринку. У 1992 р. тут відзначався мінімальний рівень інфляції. Майже не скоротилася реальна заробітна плата. Меншим був спад інвестицій і сільськогосподарського виробництва, відносно невеликий була зовнішня заборгованість (10 млрд. дол до кінця 1992 р.). Після розпаду Федерації з 1993 р. посилилися кризові явища. Тільки за I квартал 1993 промислове виробництво в Чехії впало на 8%, на третину знизився експорт. Економіка Словаччини мала гірші стартові можливості. У 1993 р. зниження ВНП (за оцінкою) становила не менше 5%. Традиційна прив'язка до східному ринку ускладнила ситуацію. Була розроблена програма з виділенням п'яти пріоритетних напрямків: енергетика, малотоннажна хімія, деревообробка, екологія, туризм.
  Югославія
  В Югославії реформа почалася з 1965 р. Надалі в якості основних орієнтирів вона мала курс на підвищення самостійності вхідних в неї республік і окремих підприємств. У 1974 р. було проголошено створення системи самоуправленческого планування, що привело в кінці 70-х до помітних диспропорцій регіонального та галузевого характеру, зростання зовнішньої заборгованості. Вільне ціноутворення і відсутність державного контролю за цінами викликали високий рівень інфляції. Тому в 1982 р. висувається як невідкладного завдання політика економічної стабілізації, що включає традиційні заходи: скорочення інфляції, зниження зростання цін, а також дефіциту зовнішньоторговельного і платіжного балансів. Відзначалася необхідність вирівнювання рівнів економічного розвитку окремих республік СФРЮ. Нерівномірність розвитку була одним з чинників зростання нестабільності, посилення сепаратистських і націоналістичних тенденцій.
  Незважаючи на радикальні порівняно з іншими країнами перетворення, Югославії не вдалося подолати кризовий стан господарства. Новий уряд А. Марковича, сформований у березні 1989 р., зробило більш рішучі кроки з реформування господарського механізму (без зміни суспільної орієнтації). Маркович висунув мета створення нового вигляду соціалізму, заснованого на ринковій економіці, різноманітності форм власності та політичному плюралізмі. Уряд з 1 січня 1990 рр.. ввело в дію комплекс заходів по боротьбі з інфляцією (у 1989 р. за показником зростання роздрібних цін інфляція склала 2665%). Серед них заморожування заробітної плати при збереженні вільного ціноутворення приблизно для 80% товарів і послуг, лібералізація значної частини імпорту, введення конвертованого динара шляхом його деномінації (10 000 старих динар до одного нового) та встановлення його постійного курсу до німецької марки (у співвідношенні 7: 1). Це дало позитивні результати.
  До квітня 1990 припинилося зростання цін, спостерігалося деяке пожвавлення у виробництві. Але сепаратистські тенденції республік призвели до нових соціально-економічних потрясінь, громадянської війни і розпаду держави. У червні 1991 р. Хорватія і Словенія проголосили себе самостійними суверенними державами. Уряд СФРЮ визнало це відділення незаконним. У жовтні 1991 р. відділення Словенії було визнано багатьма державами. Восени 1991 р. почалася війна Сербії та Хорватії. У листопаді 1991 р. оголосила свою незалежність Македонія, в січні 1992 р. - Боснія і Герцеговина. Сербія і Чорногорія оголосили себе Союзною Республікою Югославія (СРЮ) зі столицею в Белграді.
  Румунія
  Процес реформ в Румунії, за офіційними даними 1989 р., протікав успішно, що виразилося у зростанні національного доходу на 3,2%, продуктивності праці в промисловості на 2,1% і т.д.
  Але за підрахунками авторитетних західних науково-дослідних центрів, в Румунії не тільки не був виконаний ні один з планових показників, але і спостерігався різкий спад в більшості сфер економіки, а національний дохід скоротився на 5%. Так чи інакше, режим Чаушеску був скинутий, і в травні 1990 р. перемогу на виборах здобув Фронт національного порятунку.
  У складній економічній обстановці (передусім зниження рівня життя населення), загострює загальну нестабільність, уряд приступив до розробки варіанту оздоровлення економіки, розрахованого на два - чотири роки. У Румунії вважали, що такий стабілізаційний період необхідний для підготовки переходу до ринкової економіки. Була розпочата практична робота з виконання перших декретів нової влади. Здійснювалася перекачування ресурсів з виробництва в соціальну сферу, особливо для нормалізації постачання населення споживчими товарами та енергією. Поступово змінювалася роль центральних органів управління: скоротилася кількість распределяемой централізовано продукції, більш гнучкою стала система планових показників. У сільському господарстві на 40% були підвищені закупівельні і заготівельні ціни. Членам сільськогосподарських кооперативів було виділено до 0,5 га землі в безкоштовне сімейне користування (іншим жителям села і міста надавалося за їх бажанням і за згодою кооперативів до 0,25 га за певну плату). Присадибні ділянки членів кооперативів (не більше 0,6 га) були оголошені приватною власністю з правом успадкування. Результатом лібералізації цін в Румунії наприкінці 1990 р. став зростання цін на продовольчі товари на 661%, на промислові - на 114%. Не дозволялося встановлювати вільні ціни на споживчі товари, якщо на ринку було представлено менше трьох постачальників даної продукції, ціни на деякі товари могли бути встановлені за згодою державних органів. На другому етапі лібералізації (квітень 1991 р.) вільні ціни охопили 83% обороту споживчих товарів і 89% обороту продукції промислового призначення. За чотири наступних місяці ціни в цілому зросли на 316%. Уряд обіцяв населенню компенсувати 70% зростання цін, але на практиці компенсація склала лише половину запланованого розміру. Соціальна напруженість (відповідь на зростання цін) змусила уряд у листопаді 1991 р. встановити прейскурантні ціни на м'ясо та м'ясні продукти, знизивши ціни на них вдвічі.
  У 1992 р. скорочення ВНП тут було найбільш різким. Виробництво і споживчий ринок вдалося зберегти майже виключно за рахунок припливу зовнішніх кредитів, які пішли в основному на покриття дефіциту взаємних платежів господарюючих суб'єктів. Структурний криза торкнулася як галузі важкої промисловості, залежить від імпортних ресурсів, так і харчосмакову промисловість. Нестабільність економіки виявилася і в сфері цінової і фінансової політики. Обсяг бюджетного дефіциту в 1993 р. оцінювався в 6% ВНП.
  Болгарія
  Після низки невдалих спроб на рубежі 80-х років, що проходили на тлі спаду темпів економічного зростання, в 1987-1988 р. в країні почався новий етап реформ. Уряд зробив ставку на швидке впровадження ринкових відносин і запропонувало з метою пом'якшення хворобливих наслідків поєднання швидкого («шокового») варіанта економічної реформи з поступовим.
 Головне в антикризовій програмі - перехід від централізованого планування до економічних відносин, заснованим на різноманітті форм власності і господарювання.
  Передбачалося, що вільне ціноутворення має пройти в два етапи, поєднуючись із заходами з контролю за інфляцією. Велику увагу приділено економії державного бюджету при обмеженні зростання доходів населення. Передбачалося скорочення імпорту і збільшення експорту з метою скорочення зовнішньої заборгованості. У Декларації уряду (лютий 1990 р.) вказувалося, що державне регулювання економіки здійснюватиметься непрямими методами за допомогою бюджету, податків, відрахувань, митних зборів, кредитів, централізованих капіталовкладень і т. п.
  Лібералізація цін була здійснена в лютому 1991 р., але зростання цін на товари не покінчив з дефіцитом деяких товарів, що реалізуються як за вільними, так і контрольованим цінами.
  Найвищий рівень інфляції (у 1991 р. близько 600%), фінансова нестабільність, дефіцит бюджету та інші фактори поставили Болгарію у важке становище. У 1991 р. був затверджений курс на державну допомогу деяким галузям і підприємствам, в першу чергу підприємствам харчової та легкої промисловості, продукція яких могла конкурувати на зовнішніх ринках.
  У подальшому помітно посилився структурна криза: частка безробітних тут виявилася найвищою - 15%, що значною мірою пояснюється колишньої найбільш тісною інтеграцією в економічну систему РЕВ.
  У 1993 р. темпи спаду дещо уповільнилися. За урядовими оцінками, скорочення ВНП склало 4%, а бюджетний дефіцит - 6-8% ВНП.
  У Болгарії повільніше, ніж в інших країнах, розвивався приватний сектор. У 1992 р в ньому було зайнято близько 0,5 млн. чоловік і створювалося 10% ВНП. Приватизація здійснювалася в основному по лінії реституції (повернення власності колишнім власникам).
  В'єтнам
  Уряд В'єтнаму рішення про відхід від традиційних схем господарювання та проведенні економічної реформи прийняв наприкінці 70 - початку 80-х років. Складовими частинами реформи стали: надання права провінціям, а потім і галузям самостійно вести експортно-імпортні операції, введення триланкової системи планування на державних підприємствах, яка передбачає свободу обороту надпланової продукції, виробленої на основі самостійного вишукування на ринкових умовах сировини і матеріалів, послаблення контролю за приватниками і кустарями, підвищення уваги до економічних методів управління і матеріального стимулювання.
  Проте навіть обмежені заходи привели до деякого оздоровлення економічної ситуації головним чином за рахунок приватного та номінального кооперативного секторів в промисловості. Цьому сприяло і наділення селян землею на правах довгострокової оренди, а також дозвіл вільної реалізації виробленої продукції при формальному збереженні кооперативів.
  Державний же сектор промисловості, незважаючи на надані пільги і зростаючі бюджетні дотації, залишався в основному збитковим. Тут збереглися колишні установки на підвищення ролі державного планування, контролю за товарно-грошовим обігом і т. п.
  IV з'їзд Комуністичної партії В'єтнаму в 1986 р. виступив з ініціативою всебічного оновлення традиційного курсу на основі «вивільнення всіх продуктивних сил суспільства». Практична реалізація заходів почалася з 1988 р. Було визнано, що всі наявні уклади, включаючи приватно-капіталістичний, мають рівні права. Приватний сектор легалізувався не тільки у виробництві, але й у роздрібній, і в оптовій торгівлі: приватник допускався до торгівлі золотом, сріблом, дорогоцінними каменями, до організації банків.
  На початку 1989 р. в країні фактично було скасовано директивне планування, ліквідована дворівнева система цін (вільні ринкові і централізовано регульовані), за винятком обмеженого кола товарів споживчого та виробничого призначення. Введено вільний обмін в'єтнамського донга по курсу так званого чорного ринку, розміри відсотків на вклади і кредитні ставки були поставлені в залежність від темпів інфляції, що дозволило акумулювати різні види накопичень, конвертувати грошову одиницю. Природно, що найбільші труднощі почала випробовувати державна промисловість, оскільки вона позбулася бюджетних дотацій, занижених цін на сировину і матеріали, гарантованого збуту. Тому на порядок денний постало питання про денаціоналізацію в різних варіантах.
  Важливими проблемами стали безробіття, майнове розшарування, складнощі в реалізації соціальних програм внаслідок скорочення дохідної частини бюджету. У наступні роки країна зуміла вирішити проблему забезпечення населення мінімумом продуктів харчування і перетворилася на третє в світі (після США і Таїланду) експортера рису. Почалося зростання економіки. У 1992 р. ВВП виріс на 8,3%, приріст економіки в 1993 р. склав 7,5%. Але одночасно підвищувалася безробіття (у містах до 20-22% від працездатного населення). Позначилися негативні тенденції в аграрному секторі: більш повільний (у порівнянні з промисловою продукцією) зростання цін на сільськогосподарські товари, різке розшарування селянства і як наслідок - міграція в міста. Це змусило керівництво коригувати хід проведення реформи, приділяючи більше уваги її соціальним аспектам, не змінюючи, однак, основного змісту політики, спрямованої на поетапне формування ринкової економіки.
  Монголія. Лаос
  У Монголії на характер прострочених процесів мала неабиякий вплив відносно велика інтегрованість економіки і політики з СРСР. Травень 1988 став для країни першим роком нового періоду - реалізації завдань оновлення та вдосконалення економічної і політичної систем, соціальної сфери суспільства. Однак підсумки року свідчили про сильну інерції партійно-державного апарату при реалізації прийнятих V пленумом партії рішень. Незважаючи на деякі зміни в господарському механізмі (бригадна форма організації та стимулювання праці, зростання числа кооперативів тощо), обсяг національного доходу в 1988 р. був нижче запланованого на 180 млн. тугриків. У наступні роки на перший план реформ вийшли політичні проблеми: розмежування функцій партійного і державного апарату, визнання багатопартійності, дотримання законів.
  У 1990 р. уряд приступив до практичних кроків. Була здійснена велика реорганізація центральних і місцевих органів державного управління. Головна мета, цієї реорганізації - сформувати систему управління, яка була б здатна забезпечити перехід від командно-адміністративної до планово-ринкової економіки. У травні 1990 р. була опублікована платформа уряду щодо проведення соціально-економічної реформи, концептуальною основою якої був перехід до державно регульованих ринкових відносин з різноманіттям рівноправних форм власності. Однією з особливостей програми можна вважати стратегію на розгортання мережі невеликих підприємств з виробництва товарів з тваринницької сировини на базі закупівель іноземного обладнання і технологій, головним чином китайських. Особливу увагу уряд звертає на забезпечення соціально-політичної стабільності, високої організованості і дисципліни.
  Результати проведених в Лаосі перетворень дозволили деяким спостерігачам визначити їх як «лаоські диво», оскільки країна досить швидко проходить шлях від натурального господарства до ринкової економіки.
  КНДР
  Економічні процеси в КНДР в останні роки, особливо у зв'язку з подіями в інших країнах Азії і Східної Європи, підвели північнокорейське керівництво до необхідності пошуку шляхів для подолання економічного застою, який виражався у зниженні темпів економічного зростання до 2%, нестачі продуктів харчування, одягу, медикаментів, хронічному невиконанні планових завдань (так, показники, передбачені на 1990 р., були перенесені на останній рік третього семирічного плану - 1993 р.), неефективність системи управління. Причинами кризового стану економіки є хронічна нестача енергії і сировини, високі військові витрати (до 30% річного бюджету).
  Слабкість експорту ускладнювала погашення зовнішньої заборгованості, яка, за різними оцінками, становила від 3 до 4,5 млрд. дол західним країнам і 2,2 млрд. дол Радянському Союзу (на 1 листопада 1989 р.). У цій ситуації керівництво всіма силами прагнуло зберегти політичну стабільність.
  У КНДР - безкоштовні навчання та медичне обслуговування, скасовані всі податки, плата за комунальні послуги є символічною, немає безробіття, картковою системою охоплено все населення, але перспективи такого розвитку не передбачуваних.
  Куба
  Економічна ситуація на Кубі також залишається непростою. Починаючи з 1986 р. в країні наростають кризові явища. У 1989 р. (за винятком транспорту і цукрового виробництва) жодна галузь не виконала планових завдань. Незважаючи на існуючу протягом трьох десятиліть систему нормованого розподілу основних продуктів харчування і промислових товарів, гарантоване постачання населення так і не стало стійким. Продовжує знижуватися рівень життя населення. Виникла безробіття. Чисельність безробітних склала 6% від кількості зайнятих у державному секторі. В основному це молодь до 30 років. Зовнішня заборгованість країнам з ринковою економікою перевищила 7 млрд. дол Наприкінці 80-х років на Кубі була зроблена спроба подолати негативні процеси, але упор був зроблений на посилення командних розпочав у керівництві народним господарством. У результаті країна не отримала помітних позитивних результатів. Однак уряд відкидає можливість здійснення реформ, аналогічних східноєвропейським. Цю позицію підтвердив Ф. Кастро у декларації «До народу Куби», затвердженої 25 грудня 1989 Національною Асамблеєю народної влади.
  Питання для повторення
  1. Охарактеризуйте особливості економічного розвитку країн соціалізму на першому і другому етапах (1945-1960), покажіть основні перетворення.
  2. Розкрийте особливості індустріалізації в цих країнах і покажіть, як формувалася адміністративно-командна система управління народним господарством.
  3. Розкажіть про характер реформ, що проводяться в східноєвропейських країнах в 60-і роки, поясніть причини їх згортання
  4. Охарактеризуйте форми співробітництва країн - членів РЕВ, як вони мінялися від етапу до етапу.
  5. У чому особливості економічного розвитку Китаю, які результати проведених ним реформ?
  6. Які шляхи перетворення економічного розвитку колишніх соціалістичних країн у 1989-1999 роках?
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
 Інформація, релевантна "30.5. Країни соціалістичної системи в другій половині 80-х-90-і роки"
 1. Країни соціалістичної системи в другій половині 80-х-90-ті роки
    країн. Заходи з інтенсифікації виробництва, вжиті в 70-80-ті роки, не увінчалися успіхами. Тривав глибока економічна криза, нестабільність виникли політичних систем, загострення національних протиріч підтверджували, що необхідні глибокі перетворення в соціально-економічній сфері. У 1990 р. в цілому визначився курс у напрямку західної демократії, ринкових
 2. Коментарі
    країн економічних законів, підкреслювали неповторність шляхів економічного розвитку кожної окремої країни, а завдання економічної науки бачили в описі господарських явищ. Основні ідеї історичної школи отримали розвиток в рамках нової (молодої) історичної школи. [7] інституціоналізм течія в економічній науці, який виник у кінці XIX ст. в США, кидаючи виклик основним
 3. Лекція 17-я Реформістські ілюзії і зрадницька роль лейборизму
    країнах. Маркс і Енгельс у своєму листуванні ще в 50-х рр.. минулого століття відзначали величезні масштаби впливу опортунізму серед англійського робітничого класу. Енгельс у листі до Маркса від 1858 відзначав, що англійська буржуазія хоче мати бур-жуазную робочий клас і робочу аристократію. Для нації, яка експлуатує весь світ, писав Енгельс, таке бажання цілком зрозуміло. В. І.
 4. 9. Теоретичні розробки економістів Росії
    країнах. Праці і розробки російських учених багато в чому оригінальні; багато положень, обгрунтування, висновки мають не тільки національну, а й значно ширшу значимість. Однією з особливостей економічної думки в Росії є органічний зв'язок теоретичного аналізу з актуальними проблемами розвитку продуктивних сил, реформування соціально-економічних відносин. Це відрізняє і
 5. 9.4. Сучасний етап розвитку світового господарства
    країн в залежності від досягну-того рівня розвитку у світове господарство, їх інтеграція і взаємодію, розмивання меж між національними комплексами, образо-вання єдиного економічного простору. Фактори глобалізації: постійне збільшення загальної кількості держав; суперечливі наслідки НТР; виникнення регіональних об'єднань; розрив у рівні розвитку країн.
 6. § 3. МАКРОЕКОНОМІЧНА СТРУКТУРА ВЛАСНОСТІ І СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНІ СИСТЕМИ В КІНЦІ XX СТОЛІТТЯ
    країна повне ототожнення одержавлення виробництва з соціалістичною власністю. При цьому не враховується, що державна власність може набувати зовсім різне соціально-економічний зміст залежно від того, хто реально привласнює матеріальні блага і в чиїх інтересах діє держава. У 50-60 рр.. XX в. з початком НТР і переходом до
 7. НЕ ДІЛИТИ, А ЗАРОБЛЯТИ
    країни, знижується рівень життя населення. Трохи не кожного місяця до переліку дефіцитних товарів додаються нові. М'ясо - за талонами, цукор - за талонами, мило - за талонами. Те сіль зникне, то пральний порошок. Тепер ось по Москві витягнулися черги біля тютюнових кіосків: пропали сигарети. Виявився величезний дефіцит у державному бюджеті. Зростають вклади в ощадних банках: гроші не на
 8. 33.2. Етапи розвитку китайського господарства
    дивним капіталу і компрадорської буржуазії, проведені аграрні реформи. У той час виникли нові галузі промисловості, у створенні яких надав допомогу Радянський Союз. Наприкінці 50-х років у керівництві компартії і держави взяли гору погляди про можливість в короткий термін наздогнати за обсягом виробництва провідні західні країни - теорії «великого стрибка», народних комун. Стимулювалося
 9. 30.2. Етапи економічного розвитку Індії
    странение диспропорцій, що виникли внаслідок штучного поділу країни, який порушив сформовані галузеві і особливо територіальні пропорції. Важливим напрямом політики стало усунення спадщини феодалізму (система заміндарі). У цей період була висунута і розроблена концепція поєднання централізованого планування і ринкових зв'язків. Створення вихідних передумов для розвитку
 10. Циклічність розвитку
    країнах, так і в світовій економіці виявляються багатокомпонентними, складаючись з декількох складових з різними періодами і механізмами коливань. Середньострокові загальноекономічні цикли (цикл Маркса-Жугляра). В останні три десятиліття світова економіка пережила три найбільших в останньому п'ятдесятиріччя циклічних кризи (скорочення виробництва). У 1974-1975 рр.. при зменшенні росту
© 2014-2022  epi.cc.ua