Головна
Економіка
Мікроекономіка / Історія економіки / Податки та оподаткування / Підприємництво. Бізнес / Економіка країн / Макроекономіка / Загальні роботи / Теорія економіки / Аналіз
ГоловнаЕкономікаТеорія економіки → 
« Попередня Наступна »
С.С. Носова. ЕКОНОМІЧНА ТЕОРІЯ, 2008 - перейти до змісту підручника

28.2. СУКУПНОГО ПОПИТУ. КРИВА СУКУПНОГО ПОПИТУ. НЕЦІНОВІ ФАКТОРИ

Сукупний попит? модель, представлена у вигляді кривої, яка показує різні обсяги товарів і послуг, тобто реальний обсяг національного виробництва, який споживачі, підприємства і уряд готові купити при будь-якому можливому рівні цін.
За інших рівних умов чим нижче рівень цін, тим більшу частину реального обсягу національного виробництва захочуть придбати як вітчизняні, так і зарубіжні покупці. І навпаки, чим вище рівень цін, тим менший обсяг національного продукту вони захочуть купити.
Залежність між рівнем цін і реальним обсягом національного виробництва є зворотною, або негативною.
Крива сукупного попиту (AD) вказує на зворотну, або негативну, залежність між рівнем цін і обсягом національного виробництва (рис. 28.1). Низхідна крива сукупного попиту вказує на те, що чим нижче рівень цін, тим більше реальний обсяг національного виробництва, який буде куплений.
З рис. 28.1 видно, що крива сукупного попиту відхиляється вниз і вправо, тобто так само, як крива попиту на окремий товар. Але причини такого відхилення різні.

Рис. 28.1. Крива сукупного попиту


Характер кривої попиту на окремий товар пов'язаний з ефектами доходу і заміщення. Коли ціна на окремий товар падає, то (постійний) грошовий дохід споживача дає йому можливість придбати більшу кількість товару (ефект доходу).
Коли ціна падає, споживач готовий придбати більшу кількість даного товару, тому що він стає відносно дешевше, ніж інші товари (ефект заміщення).
Характер кривої сукупного попиту пов'язаний з іншими трьома факторами: 1) ефектом процентної ставки; 2) ефектом багатства, або реальних касових залишків; 3) ефектом імпортних закупівель.
Ефект процентної ставки показує, що при підвищенні рівня цін підвищуються і процентні ставки, а збільшені процентні ставки призводять до скорочення споживчих витрат та інвестицій. Це, в свою чергу, викликає скорочення попиту на реальний обсяг національного продукту.
Інакше кажучи, фірма, яка розраховує отримати 10% прибутку на придбані інвестиційні товари, буде вважати цю покупку вигідною, якщо процентна ставка складе, наприклад, 7%. Але покупка не принесе вигоди і тому не відбудеться, якщо процентна ставка зросте, скажімо, до 12%. Через підвищення процентної ставки споживачі теж ухвалять рішення не купувати будинки чи автомобілі.
Ефект багатства, або реальних касових залишків, показує, що при більш високому рівні цін купівельна спроможність накопичених фінансових активів (термінові рахунки або облігації), що знаходяться у населення, зменшиться. У такому разі населення реально стане біднішими, і тому можна очікувати, що воно скоротить свої витрати. І навпаки, при зниженні рівня цін реальна вартість, або купівельна спроможність, матеріальних цінностей зросте і витрати збільшаться.

Ефект імпортних закупівель припускає, що існує зворотна залежність між змінами рівня цін в одній країні порівняно з іншими країнами і зміною чистого обсягу експорту в сукупному попиті. При підвищенні рівня цін ефект імпортних закупівель приводить до зменшення сукупного попиту на вітчизняні товари і послуги. І навпаки, зменшення рівня цін сприяє скороченню імпорту і збільшенню експорту і тим самим збільшення чистого обсягу експорту в сукупному попиті.
Слід відрізняти зміни сукупного попиту, викликані змінами в рівні цін, від змін, викликаних змінами в нецінових детерминантах (факторах) сукупного попиту. До них відносяться:
1) зміни в споживчих витратах в результаті змін: а) добробуту споживача, б) очікувань споживача; в) заборгованості споживача; г) податкових ставок;
2) зміни в інвестиційних витратах в результаті змін: а) процентних ставок; б) очікуваних прибутків від інвестицій; в) податків з підприємств; г) технології та використання надлишкових потужностей;
3) зміни в державних витратах;
4) зміни в чистому експорті.
Зміни нецінових факторів зміщують криву сукупного попиту або вліво, або вправо.
Рекомендація:
Для самоконтролю отриманих знань виконайте тренувальні завдання з набору об'єктів до поточного параграфу
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна" 28.2. сукупного попиту. крива сукупного попиту. НЕЦІНОВІ ФАКТОРИ "
 1. Контрольні питання
  и 1. Що таке макроекономічну рівновагу? Які його види ви знаєте? 2. Які моделі макроекономічної рівноваги ви знаєте? 3. Що таке сукупний попит і які його складові? 4. З чим пов'язана зворотна залежність між величиною сукупного попиту і рівнем цін? 5. Назвіть нецінові фактори сукупного попиту. 6. Що таке сукупна пропозиція і які чинники роблять
 2. 2.1. Сукупний попит
  Сукупний попит (AD) - це модель, що описує залежність між рівнем цін і реальним обсягом сукупного випуску, на який пред'являється попит при кожному значенні рівня цін. Складові частини сукупного попиту: - споживчий попит домашніх господарств (С); - інвестиційний попит підприємців (I); - державні закупівлі товарів і послуг (G); - чистий експорт (NX).
 3. Питання для самоперевірки
  1. У чому особливості предмета макроекономіки, його відмінність від предмета мікроекономіки? 2. За допомогою якого інструментарію (методів) макроекономіка вивчає свій предмет? 3. З чиїм ім'ям пов'язане виникнення макроекономіки як оригінали та ного розділу економічної теорії? 4. Які сектори взаємодіють в макроекономічних зв'язках і яку роль вони виконують? 5. Які агреговані
 4. Запитання для самоперевірки
  1. Які нецінові фактори роблять в даний час найбільш істотний вплив на сукупний попит і сукупна пропозиція в російській економіці? 2. Який вплив на сукупний попит і сукупна пропозиція роблять наступні фактори: скорочення експорту нафти внаслідок падіння виробництва; зниження світових цін на рідке паливо і кольорові метали? 3. Якщо ВВП збільшився на 4%,
 5. ГЛАВА 28. Сукупного попиту та сукупної ПРОПОЗИЦІЯ. Ефекту храповика
  Перед вивченням даної глави уважно прослухайте введення до глави. Потім вивчите послідовно матеріали параграфів глави, звертаючись по мірі необхідності до об'єктів «Відеоматеріали», «Глосарій», «Персоналії». Після вивчення кожного параграфа рекомендується виконати тренувальні завдання. Після вивчення всіх параграфів прослухайте основні висновки по чолі. Потім перевірте свої знання з
 6. 14.1. Сукупний попит і його крива
  Сукупний попит (англ. agregate demand, AD) - це реальний обсяг національного виробництва, який споживачі, підприємства і держава готові купити при різних рівнях цін. AD являє собою суму всіх попитів на кінцеві товари і послуги, пропоновані на товарному ринку: AD=c + i + g + x, де c - сукупний попит домогосподарств; i - попит на капітальне обладнання; g - попит
 7. Проблемні питання
  1. Що таке попит? Величина попиту? Сформулюйте закон попиту. Що означає крива попиту? Чому крива попиту носить характер низхідній лінії? 2. Які потрібні аргументи, які підтверджують, що між Р і Q існує зворотний зв'язок? 3. Які найважливіші нецінові детермінанти ринкового попиту? Покажіть графічно зміни в попиті і зміни величини попиту. 4. Як поняття попиту пов'язане
 8. Ключові терміни
  Крива сукупного попиту Реальна грошова маса Питомі витрати Питомі витрати на робочу силу Продуктивність праці Націнка Крива сукупної пропозиції Негативний шок пропозиції Політика, що впливає на пропозиція Кейнсіанська крива пропозиції Класична модель Рухливість зарплати і цін Потенційний обсяг виробництва
 9. ЕФЕКТ ІМПОРТНИХ ЗАКУПІВЕЛЬ
  Цей ефект впливає на величину сукупного попиту через співвідношення цін на іноземні та вітчизняні товари. Візьмемо як приклад випадок підвищення рівня цін на вітчизняні товари. Зростання цін на вітчизняні товари призведе до зростання імпорту. Усередині даної країни буде купуватися більше іноземних товарів як більш дешевих, це призведе до скорочення експорту. Зростання імпорту і скорочення
 10. Держава і сукупний попит
  Переважна частина бюджетних витрат (державні закупівлі, заробітна плата так званим бюджетникам, кредити, позики та субсидії) обумовлює сукупний попит. Їх велику вагу в ньому дозволяє державі впливати на весь сукупний попит: {foto150}, (27.1) де AD - сукупний попит; С - споживчий попит; I - інвестиційний попит (приватні інвестиції); G-попит
 11. 5. ПОПИТ. ЗАКОН ПОПИТУ
  Попит - це форма вираження потреби. Це платоспроможна потреба, тобто сума грошей, яку покупці можуть і мають намір заплатити за потрібний товар. Розрізняють індивідуальний і сукупний попит. Індивідуальний попит являє потреби покупця, виражені в грошовій формі. Сукупний попит - це платоспроможна потреба суспільства в цілому, тобто держави, підприємств і
 12. 14.2. Сукупна пропозиція і його графік, рівновагу сукупного попиту та сукупної пропозиції
  Сукупна пропозиція (англ. agregate supply, AS) - це загальна кількість товарів і послуг, яке може бути запропоновано при різних рівнях цін. AS може бути прирівняне до величини валового національного продукту (ВНП) або до величини національного доходу (НД): AS=ВНП=НД. Серед цінових факторів, що впливають на AS, виділяють, з одного боку, ті, які викликають зміну пропозиції на
 13. В. «Якщо фірми будуть щодня коригувати-вать ціни на товари, короткострокова крива сукупної пропозиції буде
  в. «Якщо фірми будуть щодня коригувати-вать ціни на товари, короткострокова крива сукупної пропозиції буде горизонталь-ної». м. «Щоразу, коли економіка вступає в пе-ріод спаду, довгострокова крива сукупно-го пропозиції зміщується вліво». 6. Припустимо, що економіка перебуває в відбутися у-янии рецесії. Що станеться з її основними показниками через деякий час при
 14. Тема 10 Макроекономічна рівновага
  Сукупний попит і фактори, що його визначають. Сукупна пропозиція. Характеристика кривої сукупної пропозиції. Рівновага: реальний рівень виробництва і рівень цін. Порушення рівноваги. Ефект «храповика». Стагфляція. Сукупні витрати. Споживання і заощадження. Крива споживання. Показники, що характеризують споживання і заощадження. Споживання і національний обсяг виробництва.
 15. Тема 45. Сукупного попиту та сукупної ПРОПОЗИЦІЯ
  1. Сукупний попит і його склад. Сукупний попит - це обсяг національного виробництва, який держава, споживачі та підприємці готові купити на ринку: AD=C + I + G + X, (45.1) де AD-сукупний попит; C-споживчі; I-інвестиційні витрати; G-державні витрати; X-чистий експорт. Залежність сукупного попиту від рівня цін можна р висловити графічно (рис.
 16. Терміни і поняття
  Загальна економічна рівновага Ідеальне і реальне рівновагу національної економіки Сукупний попит. Криві сукупного попиту Сукупна пропозицію. Криві сукупної пропозиції Модель Л. Вальраса Система лінійних рівнянь В. Леонтьєва Модель Дж. фон Неймана Модель Д. Патінкіна Ефективний попит Сталий стан кейнсіанського загальної рівноваги Рівноважні і
 17. Терміни і поняття
  Загальна економічна рівновага Ідеальне і реальне рівновагу національної економіки Сукупний попит. Криві сукупного попиту Сукупна пропозиція. Криві сукупної пропозиції Модель Л. Вальраса Система лінійних рівнянь В. Леонтьєва Модель Дж. фон Неймана Модель Д. Патінкіна Ефективний попит Сталий стан кейнсіанського загального рівноваги Рівноважні і
 18. СУКУПНИЙ ПОПИТ
  Сукупний попит представляється як графин, що показує той реальний обсяг національного виробництва, який споживачі, фірми і держава готові купити при будь-якому можливому рівні цін. Крива сукупного попиту, так само, як і крива індивідуального попиту, має спадний вигляд: Крива AD показує зворотний зв'язок між змінами загального рівня цін та обсягами (величиною) попиту.
 19. 31.6). Рівноважний обсяг випуску продукції і рівноважний рівень цін визначають-ся перетином кривої сукупного попиту і
  31.6). Рівноважний обсяг випуску продукції і рівноважний рівень цін визначають-ся перетином кривої сукупного попиту та довгострокової кривої сукупної пропозиції (точка А). У цій точці виробництво знаходиться на своєму есте-ственном рівні. Через неї проходить і короткострокова крива сукупної про-позиції, отже, уявлення, заробітна плата і ціни відповідають
 20. Ключові терміни
  Ринкова крива попиту Індивідуальна крива попиту Бюджетне обмеження Споживчий набір Функція корисності Сукупна корисність Гранична корисність Убуваючий гранична корисність Відносні ціни Ефект доходу Ефект заміщення Закон попиту Товар Гіффена Надлишок споживача (споживчий надлишок) Вигоди чи втрати в результаті зміни
© 2014-2022  epi.cc.ua