Головна
Економіка
Мікроекономіка / Історія економіки / Податки та оподаткування / Підприємництво. Бізнес / Економіка країн / Макроекономіка / Загальні роботи / Теорія економіки / Аналіз
ГоловнаЕкономікаПідприємництво. Бізнес → 
« Попередня Наступна »
Г. В. Савицька. Аналіз господарської діяльності підприємства. 4-е видання, перероблене і доповнене, 2001 - перейти до змісту підручника

22.1. Зміст, завдання та інформаційне забезпечення аналізу використання прибутку

Розподіл балансового прибутку показано на рис. 22.1.
З малюнка видно, що одна частина балансового прибутку у вигляді податків і зборів надходить до бюджету держави і використовується на потреби суспільства, а друга частина залишається в розпорядженні підприємства, з якої здійснюються відрахування до благодійних фондів, виплата відсотків, економічних санкцій та інших витрат, що покриваються за рахунок прибутку. Сума, що залишилася - чистий прибуток, яка використовується на виплату дивідендів акціонерам підприємства, на розширення виробництва, матеріальне заохочення працівників, поповнення власного оборотного капіталу і т.д.
Для підвищення ефективності виробництва дуже важливо, щоб при розподілі прибутку була досягнута оптимальність у задоволенні інтересів держави, підприємства і працівників. Держава зацікавлена отримати якомога більше прибутку в бюджет. Керівництво підприємства прагне направити велику суму прибутку на розширене відтворення. Працівники зацікавлені в підвищенні оплати праці.

Загальна схема розподілу балансового прибутку


Однак якщо держава обкладає підприємства дуже високими податками, то це не стимулює розвиток виробництва, у зв'язку з чим скорочується обсяг виробництва продукції, і, як результат, надходження коштів до бюджету.
Те ж може статися, якщо всю суму прибутку використовувати на матеріальне стимулювання працівників підприємства. У цьому випадку в перспективі зменшиться виробництво продукції, оскільки не оновлюватимуться основні виробничі фонди, скоротиться власний оборотний капітал, що в кінцевому підсумку призведе до зниження життєвого рівня працівників, скорочення робочих місць. Якщо ж зменшується частка прибутку на матеріальне стимулювання праці, то це в свою чергу призведе до зниження матеріальної зацікавленості працівників і до зниження ефективності виробництва. Особливо гостро дана проблема стоїть в умовах інфляції, коли купівельна спроможність заробітної плати падає. Остання визначається індексом реальної оплати за формулою:


Очевидно, якщо реальна оплата зменшується або залишається на одному рівні або ж збільшується, але не так швидко, як на інших підприємствах, то робітники будуть вимагати збільшення оплати їх праці . Тому на кожному підприємстві повинен бути знайдений оптимальний варіант розподілу прибутку.
Велику роль у цьому має зіграти аналіз господарської діяльності.
У процесі аналізу необхідно вивчити фактори зміни величини оподатковуваного прибутку, суми виплачених дивідендів, відсотків, податків з прибутку, розміру чистого прибутку, відрахувань у фонди підприємства, методика якого найбільш глибоко розроблена Н.А.Русак [ 45].
Для аналізу використовуються Закон про податки і збори, які стягуються до бюджету, інструктивні та методичні вказівки Міністерства фінансів, Статут підприємства, а також дані звіту про прибутки і збитки, додатки до балансу, звіту про рух капіталу, аналітичного бухгалтерського обліку по рахунку 81 "Використання прибутку", розрахунків податків на майно, на прибуток, на доходи та ін
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна "22.1. Зміст, завдання та інформаційне забезпечення аналізу використання прибутку"
 1. Міжнародні інформаційні агентства: автоматизований комп'ютерний технічний аналіз
  інформаційних системи. У першу чергу це - інформаційна організація Рейтер, що отримало широке розповсюдження завдяки якісній інформаційній базі і наявності дилінгу-вої системи, що дозволяє в режимі реального часу проводити операції на товарних і фінансових ринках. Менш поширені в Росії інформаційні системи Доу-Джонс Телерейт, Блумберг і Тенфор. Частково це пояснюється
 2. Інформаційний ринок
  інформаційний ринок в прямому його функціональному призначенні зводиться до забезпечення господарських суб'єктів найрізноманітнішою інформацією короткострокового і середньострокового характеру. При розширювальному трактуванні інформаційного ринку в нього можна включити як одну із складових частин ринок науково-технічної продукції. Однак подібна інтеграція навряд чи принесла б користь, так як ринок
 3. 15.1. Завдання аналізу, джерела інформації
  забезпечення підприємства сировиною і матеріалами необхідного асортименту і якості. Зростання потреби підприємства в матеріальних ресурсах може бути задоволений екстенсивним шляхом (придбанням або виготовленням більшої кількості матеріалів і енергії) або інтенсивним (більш економним використанням наявних запасів в процесі виробництва продукції). Перший шлях веде до зростання питомих
 4. 20.1. Завдання аналізу фінансових результатів
  завданнями аналізу фінансових результатів діяльності є:. систематичний контроль за виконанням планів реалізації продукції й одержанням прибутку; визначення впливу як об'єктивних, так суб'єктивних факторів на фінансові результати; виявлення резервів збільшення суми прибутку і рентабельності; оцінка роботи підприємства по використанню можливостей збільшення прибутку та
 5. Контрольні питання
  завдання вони дозволяють вирішувати? 5. Поясніть, що таке АССІБ, і охарактеризуйте її основні
 6. 45. АНАЛІЗ ВИКОРИСТАННЯ ПРИБУТКУ
  утримання об'єктів культури й охорони здоров'я, проведення оздоровчих та культурно масових заходів) та індивідуальні потреби (винагорода за підсумками роботи за рік, матеріальна допомога, стипендії студентам, часткова оплата харчування і проїзду і т.
 7. 9.1. Значення, завдання та інформаційна база аналізу праці та заробітної плати
  завдань кадрової та організаційної роботи в охороні здоров'я зараз є збереження традиційно високого рівня кваліфікації персоналу, забезпеченість лікарняних установ кадрами, збереження і підвищення якості обслуговування населення, тому в умовах постійно зростаючого рівня плинності кваліфікованих кадрів і зниження рівня оплати праці працівників бюджетної сфери завдання управління
 8. 56. ЗАВДАННЯ І ДЖЕРЕЛА АНАЛІЗУ ФІНАНСОВОГО СТАНУ ПІДПРИЄМСТВА
  завдання аналізу фінансового стану підприємства: оцінка майнового стану підприємства; оцінка капіталу, вкладеного в майно підприємства; аналіз забезпеченості підприємства власними оборотними засобами та оцінка впливу факторів на величину їх зміни; аналіз ефективності використання оборотних коштів; аналіз показників фінансової стійкості підприємства ; оцінка
 9. Організація
  змісті управління, тому деякі вчені вважають, що це - поняття одного порядку. Тим часом вона спрямована на створення та адаптацію керуючої і керованої систем до виконання поставлених завдань. У ході здійснення цієї функції створюється мережа відносин у системі, які забезпечують її цілісність і цілеспрямованість. При реалізації цієї функції забезпечується необхідне
 10. 57. ЦІЛІ ФІНАНСОВОЇ ПОЛІТИКИ ПІДПРИЄМСТВА
  завдань. Цілі індивідуальні для кожного господарюючого суб'єкта. Підприємства в умовах високої інфляції й існуючої податкової політики держави можуть мати різні інтереси в питаннях формування і використання прибутку, виплати дивідендів, регулювання витрат виробництва, збільшення майна й обсягів продаж (виручки від реалізації). Одна із завдань реорганізації підприємства -
 11. Д.А.Панков. Аналіз господарської діяльності бюджетних організацій, 2003
  утримання галузей невиробничої сфери: охорони здоров'я, освіти, НДІ та ін Основна увагу приділено аналізу фактичних і касових видатків, розрахунків з дебіторами і кредиторами, оплати праці, використання матеріальних ресурсів та ін Актуальність видання обумовлена відсутністю сучасної літератури з даної теми. Для студентів вузів, що навчаються за спеціальністю «Бухгалтерський
 12. 37.4. ПРІОРИТЕТНІ ЗАВДАННЯ У РОЗВИТКУ ІНФРАСТРУКТУРИ РОСІЇ
  утримання та розвитку автомобільних доріг загального користування та штучних споруд на них. Будуть врегульовані питання укладення дорожніх концесій, введення в певних випадках платного проїзду по ділянках доріг і штучних спорудах , а також комерційного використання земель, прилеглих до автомобільних доріг. З метою інтеграції транспортного комплексу в світову транспортну
 13. Структурні зрушення
  інформаційних послуг. Впровадження нової техніки і технології привело не тільки до зростання обсягу послуг зв'язку, а й до зниження витрат виробництва внаслідок збільшення передавальних потужностей. В результаті конкуренція на світовому ринку інформаційних послуг посилюється, швидкими темпами зростають витрати найбільших компаній на інформаційну технологію, складаючи 1-4% їх доходів. Досвід останніх
© 2014-2021  epi.cc.ua