Головна
Економіка
Мікроекономіка / Історія економіки / Податки та оподаткування / Підприємництво. Бізнес / Економіка країн / Макроекономіка / Загальні роботи / Теорія економіки / Аналіз
ГоловнаЕкономікаТеорія економіки → 
« Попередня Наступна »
С.С. Носова. ЕКОНОМІЧНА ТЕОРІЯ, 2008 - перейти до змісту підручника

20.1. ПРИБУТОК: ЕКОНОМІЧНА І НОРМАЛЬНАЯ

Прибуток? це результат усієї господарської діяльності фірм.
Слід розрізняти економічну і нормальний прибуток.
Економічна, або чиста, прибуток? дохід фірми, який визначається як різниця між загальною виручкою і загальними витратами виробництва.
Економічна прибуток? Загальна виручка? Загальні витрати.
Вона може бути або позитивною, або негативною (збитки).
Наявність прибутків і збитків сигналізує про ступінь привабливості або непривабливості того чи іншого виду діяльності. Прибуток служить «приманкою» для підприємців. А збитки? «Стусани», якими ринок їх карає.
Що ж таке нормальна прибуток і чим вона відрізняється від економічного прибутку?
Нормальна прибуток? заробітна плата, або винагорода, підприємця.

Виплата нормального прибутку входить у витрати виробництва. Економічна ж прибуток не входить у витрати, тому що економічна прибуток? це результат усієї господарської діяльності, а не роботи одного або групи підприємців.
Рекомендація:
Для самоконтролю отриманих знань виконайте тренувальні завдання з набору об'єктів до поточного параграфу
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна" 20.1. ПРИБУТОК: ЕКОНОМІЧНА І НОРМАЛЬНАЯ "
 1. Прибуток фірми
  прибутку фірми (підприємства), мають на увазі прибуток в широкому значенні. Це комплексний показник, що відображає результати господарської діяльності фірми. Тому в ринковій економіці прибутку приділяють величезну увагу. Так, економісти ретельно аналізують рівень прибутку (так звану норму прибутку) фірми. Прагнучи до її максимізації (див. 8.2), фірма одночасно оцінює, який мінімально
 2. Терміни і поняття
  прибуток Економічна
 3. Основні терміни і поняття
  прибуток, бухгалтерський прибуток, чистий економічний прибуток, сукупні, постійні, змінні витрати виробництва на весь обсяг випуску і на одиницю продукції, сукупний, середній, граничний дохід, умова максимізації
 4. ГЛАВА 20. ФІРМА І ПРИБУТОК
  прибутку. Які ви знаєте види прибутку? 2. У яких випадках виникає економічна прибуток? Як її розрахувати? 3. Що таке нормальна прибуток? Чим вона відрізняється від економічного прибутку? Чи входить вона у витрати виробництва? 4. У фірми прибуток збільшується за рахунок обліку нестрахуемого ризику, пов'язаного з організацією та управлінням ресурсами та інноваціями. При яких ситуаціях фірма отримає
 5. Тема 19. Виручку і прибуток
  прибутку або збитку. 2. Сутність прибутку та його функції. Прибуток - це головний мотив і узагальнюючий показник ефективності функціонування фірми. Сучасна теорія підприємницького поведінки джерелом прибутку вважає: - праця, новаторську діяльність самого підприємця; - плату за ризик, здатність підприємця орієнтуватися в невизначених економічних обставинах; -
 6. Питання 58Концепціі прибутку.
  Прибутку. Виділяють бухгалтерську, економічну і нормальний прибуток. Бухгалтерський прибуток - різниця між загальним виторгом від реалізації продукції (робіт, послуг) і явними (зовнішніми) витратами, тобто платою за виробничі ресурси постачальників. Бухгалтерський прибуток відрізняється від економічного прибутку на величину неявних (внутрішніх) витрат, оскільки економічна прибуток не включає в
 7. Контрольні питання
  прибуток. 2. В які бюджету надходить податок на прибуток? 3. Що є об'єктом оподаткування податку на прибуток? 4. Як розраховується прибуток: а) від реалізації основного виробництва і б) від реалізації основних засобів і майна? 5. Поясніть суть: а) авансового методу розрахунків з податку на прибуток і б) методу розрахунку з податку на прибуток, виходячи з фактично одержаного прибутку. 6. Як
 8. 3. Виручка і прибуток фірми. Принцип максимізації прибутку. Прибуток підприємства (фірми)
  прибутку. Таке припущення є однією з базових передумов традиційної, неокласичної теорії фірми. В умовах ринкової економіки прибуток - це головний стимул і основний показник ефективності роботи будь-якого підприємства. Прибуток є джерелом матеріального добробуту членів трудового колективу, соціального та проізводстводственного розвитку. Тому кожен підприємець,
 9. Ми знаємо, що економісти називають нормальними товарами ті, споживання яких
  нормальними товарами ті, споживання яких збільшується разом із зростанням доходів поку-Пателя (гол . 4). Криві байдужості, наведені на рис. 21.7, належать нор-мальним товарам. Рис. 21.8 відображає ситуацію, коли зростання доходів споживача веде до збільшен-нію закупівель піци і скорочення споживання Pepsi. Якщо зростання доходів покупці-'пава 21. Теорія споживчого вибору 459
 10. Ключові терміни
  прібиліЕкономіка услугЕдінолічное владениеПартнерствоКорпорацияАкционер (пайовик) Рада діректоровОграніченная відповідальність Дивіденди Доходи на капітал Нерозподілений прибуток Фінансовий капітал Фізичний капітал Знос Товарні запаси Звіт про результати діяльності (про прибутки і збитки) Дохід Витрати Альтернативна вартість Обліковий прибуток Економічна
 11. § 2. Нормальні умови функціонування бізнесу
  § 2. Нормальні умови функціонування
 12. Висновки
  прибуток, підприємницький дохід, дохід від інтелектуальної власності. 8. Витрати на виробництво продукції називаються витратами виробництва. Перевищення доходів над витратами називається прибутком (чистий дохід). Прибуток - це комплексний показник, що відображає результати господарської діяльності фірми. Тому в ринковій економіці прибутку приділяють величезну увагу. 9. Прибуток ділять
 13. Теорії прибутку
  прибутку викликало до життя різні теорії (концепції, гіпотези), що пояснюють природу прибутку або його складових частин. Теорія прибутку як доходу від економічних ресурсів (факторів виробництва) була описана вище. Її поділяють більшість економістів. Решта теорії швидше доповнюють її. Компенсаторна та інноваційна теорії прибутку, по суті, зводять прибуток до підприємницького доходу і
 14. Запитання для самоперевірки
  прибутку вам відомі? 7. Чим нормальна прибуток відрізняється від економічної? 8. Яка норма прибутку типова цьому році для підприємств роздрібної торгівлі у вашому регіоні? А для сільськогосподарських
 15. ПРИБУТОК
  прибуток. Про сутність прибутку висловлюють різні думки. Багато дослідників визнають прибуток як неоплаченої праці найманих працівників. Існують й інші точки зору при поясненні прибутку. Прихід (зиск) --- + --- просто? Виручка --- + --- просто? Дохід --- + --- трудовій? Прибавочний --- + ---
 16. Питання 3. Податкові пільги
  прибутку, що передбачає підприємствам додаткові пільги з податку на прибуток, робить вирішальний вплив на стимулювання товаровиробника, має важливе значення для забезпечення позитивних фінансових результатів діяльності, підвищення економічної активності, вирішення соціально-економічних проблем. У діючих Положеннях з бухгалтерського обліку в Росії передбачаються
 17. 4. Інфраструктура економіки: види і значення для національної економіки
  нормального функціонування національної економіки. Інфраструктура як самостійна область національної економіки пройшла наступні етапи розвитку: 1) поділ сільського господарства та ремісництва призвело до зростання міст і спеціалізації праці; 2) поділ сільського господарства, ремесла і торгівлі призвело до формування специфічної галузі національної економіки - торгівлі, в
 18. Наскільки вигідний торговий бізнес?
  Прибутку в торговельному бізнесі. Торгова прибуток (Пт) - різниця між сумою продажів і спочатку авансованої на торгове справу сумою: ПТ=д'-Д. Звідси легко уявити формулу норми торгового прибутку (Пт) Норма прибутку торгового капіталу - це відношення торгового прибутку до авансованого торговому капіталу, виражене у відсотках. Тепер детально проаналізуємо торговий прибуток, щоб
 19. Еластичність попиту по доходу
  економічні змінні. Еластичність попиту по доходу вимірюється як відношення зміни попиту на товар до зміни доходів споживачів. Вимірявши еластичність по доходу, можна визначити, чи відноситься даний товар до категорії нормальних (коли зростання доходів призводить до зростання попиту) або нижчих (коли реакція зворотна). Основна маса споживчих товарів відноситься до категорії нормальних. С
© 2014-2022  epi.cc.ua