Головна
Економіка
Мікроекономіка / Історія економіки / Податки та оподаткування / Підприємництво. Бізнес / Економіка країн / Макроекономіка / Загальні роботи / Теорія економіки / Аналіз
ГоловнаЕкономікаЗагальні роботи → 
« Попередня Наступна »
А.Г. Войтов. Економіка. Загальний курс, 2003 - перейти до змісту підручника

ПРИБУТОК

. Зіставлення виручки (валового доходу) і витрат (валових) дозволяє аналізувати прибуток.
Про сутність прибутку висловлюють різні думки. Багато дослідників визнають прибуток як неоплаченої праці найманих працівників. Існують й інші точки зору при поясненні прибутку.
Прихід (зиск)
--- + ---
просто? Виручка
--- + ---
просто? дохід
--- + ---
трудовій? прибавочний
--- + ---
за ресурси? винагороду
--- + ---
менеджера? дивіденд
Виручка? надходження від реалізації товару. У певних формах праці, наприклад, збір грибів, вся виручка є доходом. Доходом називають і тільки частина виручки за вирахуванням матеріальних витрат. Дохід включає і зарплату робітників. Доходом називають і прибуток, і плату за землю (рента), і відсотки за кредит.
Прибуток
--- + ---
«економічна»? Бухгалтерська
--- + -
балансова? чиста
--- + -
немає? мається
--- + -
«складська»? нескладская
--- + -
«нульова»? надприбуток
ЕКОНОМІЧНА І БУХГАЛТЕРСЬКА ПРИБУТОК. Економічної прибутком називають різні її форми. Так називають потенційну прибуток, яку можна отримати на основі альтернативної оцінки. Так називають і надприбуток або надлишкову прибуток. На противагу їй розглядають бухгалтерську або фактичну прибуток.
БАЛАНСОВА І ЧИСТИЙ ПРИБУТОК. Балансовий прибуток визначають на основі бухгалтерських даних. За вирахуванням платежів з прибутку отримують залишок прибутку підприємству, який є чистим прибутком. В умовах ринку підприємство не обов'язково отримує бухгалтерську і чистий прибуток. Якщо виручка від реалізації товарів менше витрат, то підприємство збиткове.
«СКЛАДСКАЯ» І ЗВИЧАЙНА ПРИБУТОК. «Складська» прибуток виникає в результаті зростання цін на матеріали, раніше придбані за нижчою ціною. Зберігаються ці матеріали на складі або вже використані, але не реалізована вироблена з їх допомогою продукція, вони повинні враховуватися не за ціною придбання, а за ціною аналогічних товарів в момент реалізації товарів, вироблених з їх допомогою.
«НУЛЬОВА» І надприбутків. Середню або «нормальну» (звичайну) прибуток вважають «нульовий». Її включають у витрати. Перевищення прибутку над середньою називають надприбутком або економічної прибутком.
Її аналіз ведуть за допомогою системи показників витрат? валових, середніх і граничних.
Валові витрати Виручка
Прибуток
Прибуток Виручка Постійні витрати. .
Змінні витрати
ВАЛОВИЙ ПРИБУТОК показує весь прибуток від виробництва товарів. На графіку видно, що прибуток виникає при певному мінімумі обсягу вироблених товарів. Вона пропадає при перевищенні певного обсягу вироблених товарів.
СЕРЕДНЮ прибуток (прибутковість) розраховують за допомогою визначення прибутку від виробництва одиниці товару. Можливі різні випадки співвіднесення величин середніх витрат (ССІ) та цін (Ц).
Товари
--- + ---
збиткові? прибуткові
--- + ---
нормальна? надприбуток
ц ц ц
| ССІ | ССІ | ССІ | збиток | | | Ц | Ц | Ц | | | L --- --- до L --- до L --- до
Коли ССІ вище лінії ціни, то виробництво збиткове. Якщо крива ССІ взагалі не стосується лінії ціни, то виробництво збиткове у всіх випадках. Якщо крива ССІ стосується або перетинає лінію ціни, то в місці їх торкання і перетинання підприємство отримує нормальний прибуток. Простір вище кривої і нижче лінії ціни відображає понад-(або квазі-, або економічну) прибуток.
ГРАНИЧНІ показники дозволяють додатково виявити ряд умов і факторів виробництва прибутку.
Граничний дохід (ПД)? приріст виручки від реалізації на одиницю приросту кількості виробленого продукту. В умовах досконалої конкуренції він дорівнює ціні товару: чим більше товару продадуть, тим більше доходу (виручки). В умовах монополістичного ринку загальний дохід (ОД) визначається кривої попиту на товар. Але фірми керуються не величиною попиту, а величиною граничного доходу і обмежують виробництво порівняно з попитом на товар.
Досконала конкуренція Монополістичний ринок
ПД=Ціна

ПД Попит
ОД


Величина граничного доходу визначається як різниця між виручкою від продажу двох поруч розташованих товарів:
граничний дохід=загальний дохід (n) - загальний дохід (n +1).

Гранична прибуток (ПП) дорівнює граничному доходу (ПД) мінус граничні витрати (ПІ): ПП=ПД? ПІ.
Граничний дохід від товару при досконалої конкуренції дорівнює його ціні. У зв'язку з цим оптимальний рівень виробництва товару виявляється в точці перетину кривих граничного доходу (ціни) і граничних витрат.
В умовах реальної конкуренції. В умовах полиполии
ПІ ПІ
Надприбуток Збитки
ПД ПД (Ціна)
Оптимальний розмір

ПП ПП


Збитки Збитки
При відхиленні обсягу виробництва від цієї точки підприємство втрачає або у формі збитків при більшому обсязі виробництва, або в результаті падіння величини прибутку при зменшенні обсягу виробництва товару. Фірма вибирає такий обсяг випуску, при якому ПІ=ПД, але Ц> ПІ.
Ц, ПІ, ССІ
15 д ПІ
ССІ
11 д
10 д
ПД С
100 од. 120 од. К
У різних підприємств по-різному складається співвіднесення граничних, середніх витрат і граничного доходу (ціни). У зв'язку з цим виробництво характеризується по-різному. Воно може бути збитковим в будь-якому випадку, може забезпечувати нормальну прибуток тільки за певних умов або гарантувати надприбуток.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " ПРИБУТОК "
 1. 3. Праксиологической аспект полілогізма
  прибутково. Заважати або сприяти його короткостроковими інтересам можуть тільки зміни інституційного оточення. Але ці зміни не мають однакового за силою і змістом впливу на всі галузі економіки і всі підприємства. Заходи, вигідні однієї галузі або підприємству, можуть завдавати шкоди іншим галузям і підприємствам. Для конкретного комерсанта представляє важливість лише
 2. 4. Діяльність та обмін
  прибутком або чистим доходом. Прибуток у цьому найпростішому сенсі є чисто суб'єктивною, це збільшення щастя діючої людини, це психічне явище, яке не можна ні виміряти, ні зважити. Ступінь усунення ощущаемого занепокоєння може бути більшою чи меншою; але наскільки одне задоволення перевершує інше, можна тільки відчути; цього не можна встановити або визначити
 3. 4. Співвідношення дій у часі
  прибуток і уникнути збитків. Відповідно він повинен пристосовувати свою поведінку до змін в умовах ринку і своїх оцінок щодо майбутньої еволюції цін [Плани, зрозуміло, також можуть бути внутрішньо суперечливими. Іноді їх протиріччя можуть бути результатом помилкових оцінок. Але іноді такі протиріччя можуть бути навмисними і служити певним цілям. Якщо, наприклад,
 4. 4. Економічний розрахунок і ринок
  прибуток і збитки, витрати і заощадження, витрати і доходи. Практичне застосування цих понять, а також всіх понять, виведених з них, нерозривно пов'язане з роботою ринку, на якому товари і послуги всіх порядків обмінюються на універсальний засіб обміну, а саме гроші. У світі з іншою структурою діяльності вони будуть носити суто академічний характер і не будуть мати ніякого
 5. 1. Характер грошового обліку
  прибутки і збитки результати минулої діяльності представляються у вигляді різниці між грошовим еквівалентом власного капіталу (сукупні активи мінус сукупні зобов'язання) на початку і в кінці звітного періоду і у вигляді різниці між грошовим еквівалентом понесених витрат і валовим операційним доходом. У ці звіти необхідно вносити оцінний грошовий еквівалент всіх активів і
 6. 5. Коріння ідеї стабілізації
  прибутку інших людей, ледачий і віддає звіт у своїй неефективності, віддали перевагу інвестувати в облігації державного боргу, бо хотіли бути вільними від законів ринку. Далі, непогашаемий безстроковий державний борг передбачає стабільність купівельної спроможності. Хоча держава і його примус можуть бути вічними, відсотки, що виплачуються за державним боргом,
 7. 1. Грошовий розрахунок як метод мислення
  прибуткові галузі виробництва від неприбуткових, галузі, схвалювані незалежним споживачем, від тих, які останній схвалювати не схильний. Кожен крок підприємницької діяльності ретельно досліджується за допомогою грошового розрахунку. Попереднє обмірковування планованої діяльності перетворюється на попередні комерційні розрахунки очікуваних витрат і очікуваної виручки. Ретроспективне
 8. 3. Чистий ринкова економіка
  прибутковість, корисливість і суспільний добробут, егоїзм і альтруїзм, економісти неявно відтворювали соціалістичну систему. Їх подив, якщо можна так висловитися, автопілотом ринкової системи було викликано саме тим, що вони усвідомили, що анархічне стан виробництва призводить до кращого забезпечення людей, ніж накази централізованого всемогутнього держави. Ідея соціалізму
 9. 5. Стан спокою і рівномірно функціонуюча економіка
  прибутків і збитків. З метою зафіксувати функцію підприємництва і сенс прибутку і збитків ми створюємо систему, де вони відсутні. Цей уявний образ лише інструмент мислення. Він не є описом можливого і здійсненного стану справ. Оскільки неможливо виключити підприємця з картини ринкової економіки, то не може навіть йти мови про те, щоб довести ідеальну конструкцію
 10. 6. Стаціонарна економіка
  прибутків і всіх збитків дорівнює нулю. У економіці, що розвивається загальна величина прибутку перевищує величину збитків. У регрессирующей економіці загальна величина прибутку менше, ніж загальна величина збитків. Необгрунтованість цих трьох ідеальних конструкцій полягає в тому, що вони мають на увазі можливість вимірювання багатства і доходу. Оскільки вимірювання не можна не тільки призвести, а й навіть
© 2014-2022  epi.cc.ua