Головна
Економіка
Мікроекономіка / Історія економіки / Податки та оподаткування / Підприємництво. Бізнес / Економіка країн / Макроекономіка / Загальні роботи / Теорія економіки / Аналіз
ГоловнаЕкономікаТеорія економіки → 
« Попередня Наступна »
З.К. Океанова. Економічна теорія. Підручник, 2008 - перейти до змісту підручника

17.2. Соціальна справедливість і система соціаль-них амортизаторів

Конкурентні, неконкурентні блага
Дослідники встановили, що у всякій економічній системі є два роду благ:
1) конкурентні блага - отримання яких передбачає суперництво споживачів благ, при цьому отримання вигоди від споживання даного блага одним економічним суб'єктом робить неможливим отримання цих вигод іншими економічними суб'єктами;
2) неконкурентні блага - це такі блага, отримання вигоди від споживання яких одним суб'єктом містить можливість для інших економічних суб'єктів отримання тих же вигод.
Конкурентні блага, як правило, дістаються окремим особам, що виключає можливість доступу до даних благ інших осіб. Власник блага володіє можливістю перешкодити всім іншим економічним суб'єктам споживати дане благо.
Наприклад, в результаті високопродуктивної праці людина заробила гроші, на які купив автомобіль. Ставши власником автомобіля, він буде перешкодити іншим економічним агентам користуватися даними благом.
Разом з тим неконкурентні блага найчастіше є невиключає благами, не можна заборонити будь-кому брати участь у споживанні цих благ, наприклад користуватися послугами органів правопорядку.
Виключаються неконкурентні блага - деякі обмеження медичного чи іншого порядку, як правило визначаються законодавством.
Конкурентні виключаються блага, як правило, є приватними благами. Споживання певного приватного блага яким одним економічним суб'єктом робить неможливим для всіх інших суб'єктів споживання цього блага без його дозволу
Неконкурентні блага, що мають незначну ісключаемость, що обумовлює їх доступність для споживання практично всіма економічними агентами, стають в силу цього суспільними благами.

Отже, будь-яка економічна система має конкурентні і неконкурентним-ні блага.
Конкурентні блага - це приватні блага, які економічні суб'єкти отримують в результаті суперництва з іншими економічними суб'єктами.
В результаті неоднакових позицій у конкурентній боротьбі, як правило, виграють сильніші, більш тямущі. Позитивна роль ринку полягає у стимулюванні підприємницької активності, впровадженні досконалої техніки, використанні кращих організаційних прийомів і т. д. Перемогли в конкурентній боротьбі винагороджуються ринком. Вони отримують конкурентні виключаються блага, до яких не мають доступу інші економічні суб'єкти.
Разом з тим значна кількість осіб в силу певних обставин - хвороби, інвалідності, вікового цензу і т. д. - не може брати участі в конкурентній боротьбі. Їх добробут при цьому визначається неконкурентними, або громадськими, благами, можливими для споживання практично всіма економічними агентами.
Однак треба мати на увазі, що суспільні блага також не є однорідними.
Насамперед, виділяються блага, які кожен громадянин може отримати від суспільства на оплатній основі. Як правило, ці блага пов'язані з витратами праці, мають вартість. Характер їх споживання має певну специфіку.
Чисті суспільні блага, як правило, виникають, коли один з економічних суб'єктів отримує вигоду від дії інших суб'єктів, які не оплачуючи це. Характерний приклад - "безбілетник". Може виявитися ситуація, що ніхто з потенційних споживачів цих благ не буде схильний оплачувати їх споживання.

В силу зазначеного ефект "безбілетника" обумовлює необхідність виробництва певної кількості цих благ, рівного соціальної потреби в таких благах. Або, іншими словами: суспільне благо повинно "проводитися" в такій кількості, при якому сумарна готовність оплатити це благо стає рівною витратам виробництва даної кількості цього блага. Для визначення необхідної кількості блага необхідне точне знання суспільних переваг споживання даного блага.
Таке рішення проблеми дозволяє визначити економічно ефек-ний обсяг виробництва чистих суспільних благ, вирішити проблему "Безбах-літники".
Розглянутий блок проблем належить до специфічних суспільних благ, поширюється на осіб, які є їх споживачами.
Поряд з цим в національній економіці важлива роль належить так званим соціальним суспільних благ, які потенційно поширюються на все суспільство.
У всякій економічній системі є інваліди, пенсіонери, діти і т. д., не які можуть брати участь в отриманні конкурентних благ. Вони можуть розраховувати лише на неконкурентні суспільні блага, можливі для споживання практично всіма економічними агентами.
Механізми, що визначають рух цих благ, становлять одне з найважливіших напрямків соціальної політики.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " 17.2. Соціальна справедливість і система соціаль-них амортизаторів "
 1. Глава 17. Соціальна політика
  соціальних амортизаторів Через механізм оподаткування та державних витрат по соціальному забезпеченню все більша частка національного доходу "передається" від відносно багатих до відносно бідним. Ця тенденція не зазнала ще рішучих змін. Пол Самуел'сон Людський ресурс - найважливіший в економічній системі. Відповідно, економічна система повинна забезпечити
 2. Система соціального захисту (страхувальна мережа)
  соціального захисту, або прог-Рамі надання допомог липам з низькі-ми доходами, - це система програм велфері, покликаних забезпечувати бідних посібниками в розмірах, що залежать від ступеня їх бідності. Як зрозуміло з назви, програми системи соціального захисту існують для захисту тих, хто по тійабо іншої причини не заробляє в умовах ринкової економіки досить для
 3. 13. РОЗВИТОК ЕКОНОМІЧНИХ КОНЦЕПЦІЙ СОЦІАЛ-ДЕМОКРАТІЇ
  соціальних інтересів осіб найманої праці. Антикризові
 4. Концепції соціальної справедливості
  соціальної справедливості можна поділити на дві категорії, пов'язані, відповідно, з загальним добробутом і егалітаризмом. Згідно концепції загального добробуту (соціальної підтримки) всі люди мають право на найнеобхідніше, в тому числі якийсь мінімум харчування, житла, одягу, медичної допомоги, освіти і т.д. Обов'язок суспільства полягає в тому, щоб гарантувати всім своїм
 5. Суперечності соціальної справедливості та економічної ефективності
  соціальної справедливості: зрівняльний, ринковий (розподіл доходів за факторами виробництва) і трудовий. Економічна ефективність - це спосіб дій, який би отримання в результаті здійснюваних зусиль і витрат ресурсів максимального (найкращого) результату. В принципі вона суперечить соціальній справедливості в таких сферах, як перерозподіл ресурсів на користь
 6. 2.1. Принцип справедливості
  справедливості, кожен підданий держави зобов'язаний брати участь у фінансуванні витрат держави пропорційно своїм доходам і можливостям. Однак зміст цього принципу настільки багатогранно, неоднозначно і широко, що вимагає свого спеціального дослідження (див. § 2.6 цього
 7. Які економічні умови необхідні для досягнення соціальної справедливості?
  Соціальні відносини, доповнивши те, про що говорилося в главі 2. Соціальні відносини безпосередньо виражають образ і рівень життя людей, їх добробуту і споживання. Вони розвиваються головним чином у соціальній сфері послуг: - освіту; - культурі; - охороні здоров'я; - соціальне забезпечення; - фізичної культури; - громадському харчуванні; - житлово-комунальному
 8. Глава 19 Американський інституціоналізм
  соціальних звичаїв. Він означає спосіб Перемишль ня або дії, з достатньою поширеністю і
 9. Палаш та соціальні виплати
  соціальні ви-плати, а також чисті податки в 1986 р. У Сполучений-них Штатах загальна сума доходів правітельстввсех рівнів склала майже 32% ВНП *. Більш тре-ти цієї суми було потім повернуто частномусектору, в основному у формі виплат за соціально-му забезпеченню, різних державних допомог, допомог по безробіттю та відсотків по дер-жавної боргу. Різниця між сумами подат-гов і
 10. Дміністраціі стала податкова реформа - ставки податків скорочувалися в 1981 і: 986 рр..
  соціального
© 2014-2022  epi.cc.ua