Головна
Економіка
Мікроекономіка / Історія економіки / Податки та оподаткування / Підприємництво. Бізнес / Економіка країн / Макроекономіка / Загальні роботи / Теорія економіки / Аналіз
ГоловнаЕкономікаМакроекономіка → 
« Попередня Наступна »
Е.А. Мариганова, С.А. Шапіро,. МАКРОЕКОНОМІКА. ЕКСПРЕС-КУРС, 2010 - перейти до змісту підручника

11.2.1. Сутність та основні етапи розвитку світової торгівлі


Світова, чи міжнародна, торгівля - це процес купівлі-продажу товарів і послуг, здійснюваний між різними країнами, які виступають у ролі покупців, продавців і посередників. Міжнародна торгівля включає в себе імпортні та експортні операції з товарами, в сумі іменовані товарооборотом. Співвідношення між ними отримало назву зовнішньоторговельного балансу.
У своєму розвитку світова торгівля проходить три основних етапи.
Етап I - від Стародавнього світу до початку XIX в. Світова торгівля зародилася за часів Стародавнього Єгипту та інших держав і розвивалася в якості морської і сухопутної торгівлі. На межі XVIII-XIX ст. вона набула характеру стійких міжнародних товарно-грошових відносин. Цьому процесу багато в чому сприяло створення машинного виробництва в Англії, Голландії та інших країнах, яке було орієнтоване не тільки на внутрішній, але і на зовнішній ринок.
Етап II - XIX в. - Перша половина XX в. Наприкінці XIX в. утворився світовий ринок. У першій половині XX в. світова торгівля пережила глибоку кризу, що почалася в роки Першої світової війни і продовжився до закінчення Другої світової війни, який призвів до тривалого порушення світового товарообігу. Війни потрясли всю структуру міжнародних економічних відносин.

Етап III - друга половина XX в. - Початок XXI в. Для післявоєнного періоду характерно помітне прискорення темпів розвитку світової торгівлі, досягли найвищого рівня за всю історію людської цивілізації. Середньорічний темп зростання світового експорту товарів становив: у 50-і рр.. - 6%, в 60-ті - 8,2, в 70-80-ті - 9,0, в 90-ті - 6%. Зростав і обсяг світової торгівлі. У 1970 р. він склав 0300 млрд дол.; В 1980 р. - 1,9 трлн; в 1997 р. - 5400 млрд дол. 1 Такі значні темпи зростання світової економіки в другій половині XX в. обумовлені високими темпами економічного розвитку в цей період. Воно супроводжувалося розвитком поділу праці та стимулювало міжнародний товарообіг. Значну роль у прискоренні темпів зростання світової торгівлі зіграло активне включення в неї нових груп країн, раніше економічно відсталих. Згідно з прогнозами, високі темпи зростання світової торгівлі збережуться і надалі.
Товарна структура світової торгівлі змінюється під впливом науково-технічного прогресу і поглиблення процесу міжнародного поділу праці. Найбільше значення у світовій торгівлі має продукція обробної промисловості, на яку припадає понад 3/4 світового товарообігу.
Особливо швидко зростає питома вага обладнання, транспортних засобів, хімічних засобів. Частка міжнародної торгівлі продовольством, сировиною, мінеральним паливом становить близько 1/5.
Поряд з швидким зростанням світової торгівлі товарами випереджаючими темпами розширюється міжнародний обмін послугами. До них відносяться як традиційні види послуг (туристичні, транспортні, фінансово-кредитні), так і нові, що розвиваються під дією НТР (консалтингові, інформаційні, ліцензійні та ряд інших).
Світова торгівля переважає в країнах з розвиненою ринковою економікою. На початку XXI в. на їх частку припадало приблизно 75% світового експорту товарів. Розвинені країни насамперед торгують один з одним. Торгівля країн, що розвиваються також орієнтована на ринки розвинених країн, їх частка у світовому експорті становить близько 15%. Близько 10% світового вивезення товарів припадає на країни з перехідною економікою. Наприклад, частка Китаю (з Гонконгом) в 90-і рр.. XX в. становила близько 6,3%. Дуже помітно зростає роль нових індустріальних країн (НІС), або так званих азіатських тигрів. До них відносяться Сінгапур, Республіка Корея і деякі інші.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " 11.2.1. Сутність та основні етапи розвитку світової торгівлі "
 1. Примірний перелік екзаменаційних питань з курсу« Макроекономіка »
  сутність і вимір. 22. Фактори економічного зростання. 23. Типи і протиріччя економічного зростання. 24. Завдання та функції держави в ринковій економіці. 25. Методи та інструменти державного впливу на економіку. 26. Бюджетно-податкова (фіскальна) політика держави. 27. Податкова система і податкові методи регулювання економіки. Крива Лаффера. 28. Класифікація
 2. Г.П. Журавльова. Економіка, 2006
  сутність ринку і ринкового механізму, його елементів. Дана характеристика принципів раціональної поведінки споживача і виробника (фірми). Розкрито особливості функціонування ринків факторів виробництва. Обгрунтовано необхідність і межі державного втручання в економіку. Розглянуто основні показники національної економіки, економічний розвиток і зростання, циклічність, інфляція
 3. 2. Світогляд і ідеологія
  сутності вони не суперечать ідеологіям націоналізму і соціалізму в тому вигляді, в якому їх схвалює громадську думку інших народів. Те, що відрізняло нацистів, було лише послідовним застосуванням цих ідеологій до особливих умов Німеччини. Як і всі інші уряди, нацисти хотіли урядового контролю над економікою та економічної самодостатності, тобто автаркії, свого
 4. 19. Золотий стандарт
  сутність грошей. Насправді противники золотого стандарту і не ставлять своєю метою домогтися стабільності купівельної спроможності грошей. Швидше вони бажають дати державі влада маніпулювати купівельною спроможністю без втручання зовнішнього чинника, а саме грошового відношення золотого стандарту. Основне заперечення, висунуте проти золотого стандарту, полягає в тому, що він
 5. Глава 5
  суті, і визначають всю спекулятивну гру. Якщо він доведе цю свою ідею до логічного межі, він приречений на розорення. Так, я чув про одного надзвичайно здібна людина, в минулому партнері одного з відомих і шанованих брокерських будинків, який отримав гарну математичну освіту. Він закінчив знаменитий інженерний інститут. Ця людина розробив графіки, засновані на
 6. БІЛЬШЕ СИЛЬНІ фінансових потрясінь
  сутності політику страхування для стабілізації світової фінансової системи? Можна ж надати тим, хто користується цією системою, сплатити необхідні страхові премії. Так що гасло «Не можу платити, значить, не плачу», висунутий протестуючої групою середнього класу, наступного разу може стати національним гаслом мексиканців. Може бути, найбільш цікава риса цієї події полягала
 7. Генезис економічної науки
  сутності, цілі і завдання економічної системи, економічна теорія виникла в XVI-XVII ст. Це період становлення капіталізму, зародження мануфактури, поглиблення суспільного розподілу праці, розширення зовнішніх і внутрішніх ринків, інтенсифікації грошового обігу. На ці процеси економічна наука відгукується появою меркантилізму. Сутність вчення меркантилістів зводиться до
 8. 3. Економічні погляди Д. Рікардо
  сутність багатства нації, джерела його збільшення, роль накопичення капіталу в цьому процесі, концепція продуктивної праці і ряд інших). Тим цікавіше розглянути, як в рамках одного напряму уживаються оптимістичне і песимістичне світогляду. Представником першого є А. Сміт з його вірою в природну гармонію, представником другого - Д. Рікардо. Найбільш яскраво відмінність
 9. Лекція 5-я Передісторія «Капіталу» К. Маркса
  сутність грошей, хоча про гроші писалося дуже багато. Класична школа і социали-сти-утопісти цього питання не могли вирішити. Вони були не в змозі пояснити, в чому криється влада грошей, чому облада-тель грошей має колосальні економічні преимущест-ва порівняно з володарем товарів, як виникло положення, при якому гроші уособлюють чек на отримання данини з усіх
 10. Лекція 8-я Історичне місце марксизму. Переворот в політичній економії
  сутність явищ і з'ясувати залеж-ності, що існують між окремими економічними ка-Тегор буржуазного суспільства. Класична школа попи-талась розкрити внутрішні закономірності капіталістично-го виробництва в найбільш систематизованому, в найбільш 90 узагальненому вигляді. Маркс підвів підсумки заслуг класичної шко-ли в сорок восьмому розділі III тому «Капіталу», в
© 2014-2022  epi.cc.ua