Головна
Економіка
Мікроекономіка / Історія економіки / Податки та оподаткування / Підприємництво. Бізнес / Економіка країн / Макроекономіка / Загальні роботи / Теорія економіки / Аналіз
ГоловнаЕкономікаПідприємництво. Бізнес → 
« Попередня Наступна »
Т.С. Печенін. Економіка підприємства, 2013 - перейти до змісту підручника

10.5 Основні порушення роботодавцями ТК РФ

У сучасних умовах керівники багатьох підприємств, особливо малих, різних організаційно-правових форм господарювання істотно і свідомо порушують основні положення Трудового кодексу РФ і при цьому не несуть ніякої відповідальності.
Така ситуація стала можливою тільки з причини безконтрольності з боку держа-ви за дотриманням Трудового кодексу РФ.
Другою важливою причиною подібного становища є боязнь працівників подати позов до відповідних органів на свого роботодавця за порушення ним Трудового кодексу РФ, так як в цьому випадку вони взагалі можуть втратити роботу.
Найбільш частими є порушення наступного характеру.
1. Скорочення щорічної оплачуваної відпустки на 50%.

2. Порушення строків виплати заробітної плати.
3. Порушення оплати праці у вихідні, святкові та неробочі дні, а також у нічний вре-мя.
4. Ненадання гарантій і компенсацій працівникам, що поєднують роботу з навчанням-ем.
5. Заниження відрахувань єдиного соціального податку від заробітної плати та ін
Є й інші негативні сторони в оплаті праці, які не пов'язані з порушеннями Трудового кодексу РФ.
Так, наприклад, на деяких підприємствах (в основному великих) став допускатися занадто-ком великий розрив в оплаті праці між працівниками, які отримують мінімальну заробітну плату, керівником і його заступниками. Це співвідношення досягає 1:15, 1:20 і більше.
Такого співвідношення ви не знайдете ні в жодній цивілізованій державі світу.
Подібне явище за своєю суттю є негативним з наступних причин.
По-перше, воно не в'яжеться зі справедливістю, мораллю і принципами оплати праці.
По-друге, воно не сприяє створенню в Росії середнього класу - основи розвитку національної економіки.
По-третє, йде процес розшарування суспільства на бідних і багатих, що веде до соціальної на-пруженості в суспільстві і не сприяє процесу економічного розвитку країни.
Звідси випливає висновок, що держава повинна регулювати це співвідношення в законо-давальному порядку.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " 10.5 Основні порушення роботодавцями ТК РФ "
 1. Інакше кажучи, члени профспілок користуються вигодами, обумовленими умовами колективного договору, в той час як
  порушення антитрестовські законів. Однак діяльність профспілок не під-падає під дію цих законів. Політики, які брали антитрестовские зако-ни, були переконані, що в переговорах з роботодавцями робочі потребували додаткових перевагах. Було розроблено чимало законів, що заохочують створення профспілок. Зокрема, закон Вагнера, прийнятий в 1935 р., зобов'язуючи-ет роботодавців
 2. Наймана праця і профспілки
  основних способи купівлі-продажу робочої сили: індивідуальні трудові контракти і колективні договори (угоди). У колективному договорі фіксується узгодження позицій сторін з найширшого кола питань. На національному рівні підписуються генеральні угоди. Вони являють собою документи, що визначають загальні умови купівлі-продажу робочої сили. Генеральна угода
 3. 2.3. Федеральні внески до фондів соціального страхування
  роботодавцями в рівних частках. Ставка внесків на соціальне забезпечення становить 6,2% від суми оплати праці, на безкоштовну медичну допомогу - 1,45%. Внески на соціальне страхування по безробіттю вносяться роботодавцями. Ставка внесків становить 0,8% від фонду оплати
 4. Стаття 22. Фінансування заходів щодо сприяння зайнятості населення
  роботодавців, обов'язкових страхових внесків із заробітку працюючих, асигнувань при необхідності з федерального бюджету, бюджетів суб'єктів Російської Федерації і місцевих бюджетів, добровільних внесків юридичних і фізичних осіб, включаючи іноземних, інших надходжень ... 2. Розміри обов'язкових страхових внесків до фонду зайнятості, асигнувань з федерального бюджету, відрахувань до
 5. 1. Питання на кмітливість
  роботодавець могли б визнати нормальною? 1.2. Який головний принцип оплати праці в товарно-ринкової
 6. § 14.4. Види податкових правопорушень
  порушення по незаконному ухиленню від сплати податків. Однак це не єдиний вид порушень у податковій сфері. Залежно від спрямованості протиправних дій прийнято виділяти такі їх види: - порушення в системі податків; - порушення виконання доходної частини бюджетів; - порушення в системі гарантій виконання обов'язків платника податків; - порушення контрольних
 7. Питання 49. Розподільчий метод розрахунку ВВП
  основних компонентів: 1) заробітна плата; 2) відрахування роботодавців на соціальне страхування. Заробітна плата включає в себе всі види заробітків, нарахованих у грошовій або натуральній формі, незалежно від джерела фінансування, а також грошові суми, нараховані працівникам відповідно до законодавства за опрацьованим час. Відрахування на соціальне страхування - це
 8. 91. Суб'єкти і рівні соціально-трудових відносин
  роботодавцем, керівником підприємства та окремою особою. Договір найму може бути письмовим або усним, але і в тому і в іншому випадку він визначає соціально-трудові відносини між його учасниками. Важливу роль для найманого працівника відіграють такі його якості як: вік, стать, стан здоров'я, освіта, рівень кваліфікації, стаж роботи, професійна і галузева приналежність.
 9. 85. Соціальне страхування
  основних завдань: забезпечення відновлення та збереження працездатності працівників, включаючи проведення профілактичних і реабілітаційних заходів з охорони праці та забезпечення безпеки його умов; та реалізацію заходів, які гарантують матеріальне забезпечення осіб, які втратили працездатність або не мали її. В якості сучасних форм соціального страхування можуть бути: обов'язкове,
 10. Регулювання трудових відносин в Росії
  основні правила ведення колективних переговорів, порядок укладання колективних договорів і угод, т.е . документів, що регулюють відносини між роботодавцями та найманими працівниками. Закон вперше в Росії визнав право роботодавця та працівників самостійно визначати зміст колективного договору. Зазвичай колективний договір включає п'ять положень: - норми і зобов'язання,
 11. Види порушень банком обов'язків за законодавством про податки і збори
  порушення | Податкові санкції (штрафи) | + - --- + --- --- + | Порушення порядку відкриття рахунку подат-| Штраф у розмірі 10 000 руб. | | Кам податків | |
 12. Передумови і загрози порушення рівноваги
  порушення рівноваги. Економічна криза 1825 реалізував цю загрозу. Додатковим фактором, який зумовив порушення загальної ринкової рівноваги, стало утворення монополій. Їх розвиток призвело до переходу від досконалої до недосконалої конкуренції, виключила саму можливість загальної ринкової рівноваги. Таким чином, Сей, як і А. Сміт, не врахував усього різноманіття зв'язків,
 13. 3. Попит і пропозиція праці
  роботодавці (закон попиту). І з іншого боку, чим вище пропонована роботодавцями за виконання певного виду робіт плата, тим більше число людей готові займатися такого виду роботами (закон пропозиції). На перетині цих інтересів і народжується рівноважна ціна робочої сили - та заробітна плата, при якій число людей, готових займатися певною роботою, і число наявних
 14. Значення моделі рівноваги Вальраса
  порушених зв'язків, шляхи досягнення стабільності і стійкості ринкової системи. Теоретичний аналіз Вальраса являє собою концептуальну основу для вирішення більш конкретних і практичних завдань, пов'язаних з порушенням і відновленням рівноваги. Концепція Вальраса та її розвиток сучасними теоретиками служить основою дослідження головних проблем макроекономіки: економічного зростання,
 15. 90. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ЗА ПОРУШЕННЯ МИТНОГО ЗАКОНОДАВСТВА
  порушення вимог митного законодавства передбачено, що особи, які допустили такі порушення, несуть відповідальність згідно з законодавством. Адміністративна відповідальність: КпАП встановлює відповідальність за вчинення наступних правопорушень: - незаконне переміщення товарів і (або) транспортних засобів через митний кордон РФ (ст. 16.1 КоАП); -
 16. Чому роботодавці встановлюють високу заробітну плату? На перший погляд така поведінка здається нелогічним, оскільки призводить
  роботодавці встановлюють високу заробітну плату? На перший погляд така поведінка здається нелогічним, оскільки призводить до підвищення собівартості продукції. Зазвичай ми очікуємо від фірм прагнення максімізі-ровать доходи і підтримувати заробітну плату на мінімально можливому рів-ні. Новизна підходу, що використовується теорією ефективної заробітної плати, полягає в тому, що її збільшення
 17. Стаття 16. Підстави для накладення штрафу на суб'єкти природних монополій за порушення цього Закону
  порушення: завищення цін (тарифів), встановлених органом регулювання природної монополії, - у розмірі до 15 тисяч мінімальних розмірів оплати праці; невиконання рішення (приписи), виданого органом регулювання природної монополії - у розмірі до 10 тисяч мінімальних розмірів оплати праці; подання органу регулювання природної монополії недостовірних відомостей - в
 18. 89. Сутність соціального партнерства
  основних інтересів. До основних принципів соціального партнерства належать: 1) повноважність представників усіх сторін, 2) рівноправність сторін на переговорах і при укладенні угод; 3) обов'язковість виконання сторонами досягнутих домовленостей; 4) пріоритетність примирних методів і процедур у переговорах; 5) відповідальність за прийняті зобов'язання. Велику роль у розвитку
© 2014-2022  epi.cc.ua